« Върни се назад Публикувано на 17.06.2021 / 22:39

ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ МИНИСТЪР НАТВОРИ ПЪЛЕН БАТАК В „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“, НЕ СПАЗВАЙКИ ЗАКОНА! ЗАПОРИРАХА СМЕТКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НЕЛЕГИТИМНО РЪКОВОДСТВО ИЗДАВА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ЗАПОВЕДИ

В сайта АФЕРА се получи скандален сигнал за тоталното беззаконие, развихрено под егидата на земеделския министър Христо Бозуков, с което се блокира търговското дружество „Напоителни системи“, сметките са му запорирани, в нарушение на закона, тъй като това е направено от нелегитимно ръководство. В  същото време пред медиите министър Бозуков разпространява неверни факти и внушения.

Сигналът е подплатен с документи, които публикуваме.

Към днешна дата (17.06.2021г.) съгласно Търговския регистър в Република България, законни представители на Напоителни системи ЕАД са:

Представители

СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

Съвет на директорите

СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ПЕНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА РУСИНОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

ПЛАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ

С Протокол от 9.06.2021 г. на служебния министър на МЗХГ Христо Бозуков, Снежина Динева е освободена от длъжността – изпълнителен директор на Напоителни системи ЕАД. Протоколът й е връчен официално на 10.06.2021г.

С Протокол от 9.06.2021 г. на министъра на МЗХГ Христо Бозуков, Пламен Иванов е освободен от длъжността – председател на съвета на директорите на НС ЕАД. Протоколът му е връчен официално на 11.06.2021г.

С протоколи от същата дата, 9.06.2021 г., са освободени и още двама от членовете на съвета на директорите – Силвия Русинова и Пенка Димитрова.

С протоколи от 9.06.2021 г. на министъра на МЗХГ като членове на съвета на директорите са назначени следните лица: Георги Стоянов, Димо Чопков, Ангел Ангелов и Крася Колчева. Към настоящия момент тези лица не са вписани в Търговския регистър, с изключение на Петър Тодоров.

Към дата 17.06.2021 г., валидно вписани в ТР лица, са тези, които могат и следва да осъществяват представителната власт съгл., чл.235, ал.3 и ал.5 от ТЗ във връзка с чл.244 от ТЗ във вр., с чл.16, чл.17 и чл.18 от вписания в ТР Устав на дружеството НС ЕАД.

В същото време тече голословието на служебния министър на замеделието Христо Бозуков по повод Напоителни системи ЕАД,  отразено в медиите, копиращи единствено голословните изказвания на министър Бозуков и не търсещи доказателства и факти за изречените от него меко казано, неверни неща.  Ето малка част „отразяването“ в медиите:

https://nova.bg/news/view/2021/06/10/329807/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8/

https://www.clubz.bg/114726-oshte_novi_shefove_vav_fond_zemedelie_i_napoitelni_sistemi

https://offnews.bg/obshtestvo/smeni-v-rakovodstvoto-na-napoitelni-sistemi-753285.html

https://news.bg/politics/v-mzh-zavisheni-tseni-v-porachkite-na-napoitelni-sistemi-moratorium-za-sechta-v-gori-i-porechiya.html

Относно твърдението на служебния министър Христо Бозуков пред журналистите, че: „непредставен на принципала доклад на Сметна палата, след извършения одит на НС ЕАД за периода 2018г.-2019г.“ – лъжата му веднага може да се обори с писмо от Сметната палата от което е видно, че окончателният доклад все още не е изготвен от одитиращата институция и същият не е изпращан и получаван в Напоителни Системи ЕАД и съответно няма как служебният министър Христо Бозуков да твърди, че има каквито и да било нарушения отразени в него.

Относно твърдение на земеделския служебен министър Христо Бозуков за „множество нарушения констатирани от одита на МЗХГ,  включително в областта на обществените поръчки и завишени цени“ – АФЕРА разполага с  одитния доклад на одитиращите от МЗХГ, в който надлежно пише, че няма констатирани нарушения, а са препоръки за оптимизиране начина на работа на дружеството.

В медийното пространство, служебният земеделски министър  Христо Бозуков от една страна заявява, че докладът е „розов“, а точно този доклад е използван като причина за отстраняването на съвета на директорите, заради констатираните в него „тежки нарушения“.

Относно възмущението на министъра за използването на лични автомобили в Напоителни Системи ЕАД, поради липсата на служебни такива, видно от писмо от Георги Стоянов – точно новоназначеният от министър Бозуков член на Съвета на директорите изпраща писмо до клоновата структура със следното указание: „В случай на ползване на лично транспортно средство, изрично в командировъчната заповед да бъдат упоменати – маршрута, номера, вида на автомобила“.

Изброените по-горе лица (Георги Стоянов, Димо Чопков, Ангел Ангелов и Крася Колчева), съзнавайки ясно, че нямат представителна власт, изпращат на 14.06.2021 г. писмо до НАП с искане да бъде удължен срокът за подаване на декларация по ДДС.

В същото време такава декларация е подадена на 14.06.2021 г. с личния електронен подпис на финансовия директор, под натиска на новия борд на директорите и на служебния министър на земеделието Христо Бозуков.

В декларацията под упълномощено лице фигурира името на … вече освободения изпълнителен директор. Още по-притеснителен е фактът, че НАП приема от лице без представителна власт декларация, с която дружеството се задължава с над 1 млн. лв.

Извършените действия по подаване на данъчна декларация са предприети, освен без представителна власт и преди да бъдат получени указания от МЗХГ, които също са в разрез със законодателството, видно от писмо.

Невписаните лица, неспазвайки законите на Република България, издават заповеди и се разпореждат с имущество на „Напоителни системи“ ЕАД. Изпращат писмо до НАП за образуване на изпълнително производство, с което да бъдат събрани публичните вземания на дружеството.

Невписаните лица изпращат писмо до НАП за блокиране на всички банкови сметки на дружеството . В отговор НАП налага запор на всички банкови сметки на НС ЕАД.

Въпреки, че нередовният борд няма право да се разпорежда с трети лица, Георги Стоянов в качеството си на „ръководител“ е разплатил държавна такса.

Всички лица, които не са страни по договор за възлагане на управление, в това число, служителите на дружеството, както и всички държавни, общински и други институции се явяват трети лица по смисъла на Търговския закон и закона за търговския регистър и действието на вписване на променено обстоятелство по отношение смяна на съвета на директорите има конститутивен характер и за третите лица дадената промяна поражда действие след вписване на новите обстоятелства в Търговския регистър.

С оглед на всичко, казано до момента, Напоителни системи АД няма легитимно ръководство, дружеството вече е със запорирани сметки, в периода 21-27 юни (каквато е била практиката до момента) следва да бъдат изплатени работните заплати на служителите, но това няма как да стане (при запорирани сметки) и от кой (липса на изпълнителен директор).

За сравнение: за първи път от 2008 г. насам дружеството е с положителен финансов резултат, бяха прекратени всички изпълнителни дела, бяха разсрочени старите задължения и се обслужваха редовно и едновременно с текущите задължения, което позволи на дружеството, за първи път от своето съществуване, да кандидатства по Европрограми.

Всичко това, вече е застрашено поради „излизането от ритъм“ за обслужване на задълженията на дружеството.

В Напоителни системи АД са втрещени от това, което се случва и са притеснени, че новоназначенията и действията на служебния земеделски министър Христо Бозуков ще ги върнат в онези дни през 2013/2014, когато нямаше заплати, нямаше постижения, но имаше стачки и глад.

Afera.bg

 

 

 

 

«