« Върни се назад Публикувано на 26.04.2024 / 9:51

ИМОТНИ ИЗМАМИ В СЕЛО НЕОФИТ РИЛСКИ, СВЪРЗАНИ С ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ / ПП „ВЕЛИЧИЕ“/ И ПРИБЛИЖЕНИ ОКОЛО НЕГО БУШОНИ /ПЪРВА ЧАСТ/

В разследването четете как се крадат имотите на юридически лица – фирми на чужденци, както и на физически лица /отдавна починали/ чрез констативни актове с трима свидетели.

Неизвестна досега схема с кражбата на имоти от фирми на чужденци и на физически лица в Неофит Рилски излиза на бял свят.

Сега по фактите.

Основният герой на нашия разказ е никому неизвестният до момента Петко Симеонов Кукалов.

Първото, което научихме за него е, че той е роден в района на гр. Велико Търново. Точно от където е и Ивелин Михайлов.

Сред приятелите му във Фейсбук забелязваме съпругата на Ивелин Михайлов, Вася Михайлова и кмета на община Ветрино Димитър Димитров.

 Дали това е случайно, едва ли.

Правим проверка на лицето в интернет и попадаме на предизборен списък от 2016 година, от който става ясно, че Петко Кукалов е с адрес в гр. Варна, район Приморски, към 2016 г.

Ето линк към първа страница:

https://dereksiz.org/izbiratelen-spisk-v11.html?page=98

НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА 2016 ГОДИНА В РАЙОН ПРИМОРСКИ, ГР. ВАРНА.

ТОВА АВТОМАТИЧНО ДОКАЗВА, ЧЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ПЕТКО КУКАЛОВ Е ЖИВЯЛ В ГР. ВАРНА И СЛЕДОВАТЕЛНО ПРИДОБИТИЯ ИМОТ В СЕЛО НЕОФИТ РИЛСКИ НЕ Е ВЛАДЯН 10 ГОДИНИ ЗА ДА СЕ ПРИДОБИВА ОТ НЕГО.

В единия текстови файл съм приложил подробната информация от ЦИК, където става ясно и видимо горе твърдяното.

През 2019 година забелязваме, че Кукалов се е преместил и регистрирал на настоящ адрес в село Неофит Рилски. Дали това е случайно? Едва ли!

„ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНА ВЕТРИНО НАСЕЛЕНО МЯСТО

 С.НЕОФИТ РИЛСКИ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция“

Повече и подробна информация прилагаме във файл изтеглен от сайта на ЦИК.

Това обаче явно му е помогнало през 2019 година, точно когато започва строителството на Исторически парк, същият индивид да декларира с подписа си и с трима фалшиви свидетели, че стопанисва имот, собственост на английска фирма, като редовно е заплащал данъците 10 години, подържал е имота и го е ползвал в качеството му на добър стопанин.

Линк към сайта на община Ветрино от където взех инфото:

https://vetrino.bg/vid2/1034.doc

„У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс, Община Ветрино – отдел „ УОС” обявява на заинтересованите лица, че на 20.05.2019г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Петко Симеонов Кукалов –  постъпило заявление с вх.№ 94АХ-1076/16.05.2019г. за недвижим  имот, намиращ се в с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, а именно:

           Дворно място УПИ I-57, кв.2 по плана на с. Неофит Рилски с площ от 893 кв.м., ведно с построената в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 54 кв.м., собственост на „ТИПИ” ЕООД, ЕИК 148060079, съгл. н.а. №131 от 11.04.2007г., том ӀIӀ, рег.1879, дело 488, скица №180/15.05.2019г.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Ветрино, може да правите писмени искания и възражения.

            На основание чл. 61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Ветрино.

За допълнителна информация:

Тел. 05161/8946

Отдел „УОС”

Регистрацията на английската фирма – собственик е в село Юнец, община Долен Чифлик, област Варна. Англичанката КАРОЛ АН УИЛЯМС, собственик на фирма ТИПИ ЕООД С ЕИК 148060079, и до днес не знае, че имота и е откраднат в Неофит Рилски.

„ТИПИ“ ЕООД

ЕИК 148060079, състояние към дата: 20.03.2024г.

Фирмено дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК

148060079

Фирмено дело: 4108/2006 310    20101213201648

2. Фирма/Наименование

ТИПИ            20101213201648

3. Правна форма

Еднолично дружество с ограничена отговорност            20101213201648

4. Изписване на чужд език

TEEPEE LTD.            20101213201648

5. Седалище и адрес на управление

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Варна, Община: Долни чифлик

Населено място: с. Юнец, п.к. 9109     20101213201648

6. Предмет на дейност

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външно и вътрешно-търговска дейност. Организиране на забавни и развлекателни игри /след лиценз/, къмпинг, туризъм, градинарство, както и всякакъв друг вид търговски сделки незабранени от законите на Република България.            20101213201648

7. Управители

КАРОЛ АН УИЛЯМС, Държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ            20101213201648

23. Едноличен собственик на капитала

КАРОЛ АН УИЛЯМС, Държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ            20101213201648

Капитал

31. Размер

5000 лв.       20101213201648

32. Внесен капитал

5000 лева   20101213201648“

Така, необезпокоявани от никой, Петко Кукалов и Ивелин Михайлов слагат ръка на чуждия имот с измама. Но при една справка в община Ветрино, абсолютно ще се докаже, че данъците са заплатени на куп, а не година за година с умисъл да се открадне чуждия имот.

Важно уточнение!

УМИШЛЕНО, КМЕТЪТ НА ВЕТРИНО ДИМИТЪР ДИМИТРОВ УСИЛЕНО ОТКАЗВА ДА ВЛЕЗЕ В СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР. ТОВА Е ПО ИЗРИЧНА ЗАБРАНА НА ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ.

ПЪРВО, ЗАЩОТО КАРТОТЕКАТА ИМ ЩЕ СТАНЕ ПУБЛИЧНА.

ВТОРО, ИВЕЛИН НЯМА ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАЙНО ДА ПРИСВОЯВА УПИ-та и земеделска земя.

„СПРАВКА ОТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР ЗА ОТКРАДНАТИЯ ИМОТ ОТ ПЕТКО КУКАЛОВ:

Пореден № по справката 3

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Дата от входящ рег 21/06/2019

Свързани актове Акт номер 22 № от входящ рег 1840 Условие Година 2019 № от дв. вх. рег 1838

Дата от дв. вх. рег 21/06/2019 № от описна книга 995 от 21/06/2019

Тип Акт Констативен н.а. по обстоятелствена проверка

Акт Том 6

Идентификатор Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – УПИ I-57, площ по док. – 893.000 кв. м., обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски Страни Собственик (Частна собственост) – ЕГН 7503…. Петко Симеонов Кукалов“.

Прилагаме и снимка на оригиналната справка от Имотен регистър:

 

Забележете, само няколко дни ( 7 дни) по-късно същия имот е прехвърлен фиктивно, без обяви, без реклама, без търсене на най-висока цена на друго лице, младия 28 годишния бушон Нурай Юсеинов, който е роден отново в района на Велико Търново.

 Кой е Нурай Мехмедов Юсеинов?

 Правим справка за Нурай и излизат много интересни факти.

Същият се оказа един от най-приближените хора на Ивелин Михайлов още от основаването на Историческия парк. Това съвсем не е случайно.  Злите езици в Неофит Рилски разказват, че дори е бил подготвян да бъде издигнат за кмет на село Неофит Рилски.

Нашето разследване показа, че същия Нурай Мехмедов е част от „Тогедър“ много преди да се замисли реализацията на Исторически Парк.

Прилагаме снимков материал.

 

 

Прилагаме линк към сайта на „Тогедър“, където ясно виждаме участието на Нурай:  

https://www.together.bg/8555/za-nas-konsultanti-nuray-mehmedov-yuseinov

Откриваме Нурай Юсеинов като кандидат общински съветник от листата за общински съветници за община Ветрино от ПП Величие.

Това автоматично показва, че същия е член на ПП ВЕЛИЧИЕ.

 Прилагаме линк от сайта на ПП Величие:

https://velichie.bg/News/Home/Details/24

Но нали Ивелин Михайлов е много  “умен“, няма търпение да сложи ръце върху процесния имот, само няколко месеца по-късно, имота отново е прехвърлен. Този път ПОЗНАЙТЕ?

Собственик става съпругата на Ивелин Михайлов, Вася Михайлова.

И това не е всичко!

Ивелин Михайлов и Петко Кукалов не се задоволяват с един имот, те искат да лапнат всичко.

Така се стига, само за по-малко от една година, през май месец 2020 година, Петко Кукалов отново с трима свидетели заграбва нов имот в село Неофит Рилски. Този път още по-атрактивен и голям имот на главния път, още на входа на селото.

„У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Ветрино – отдел „ УОС” обявява на заинтересованите лица, че на 24.02.2020г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Петко Симеонов Кукалов –  постъпило заявление с № 94 АХ-319/21.02.2020 г. за недвижим  имот, намиращ се в с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, а именно:

   1/ Дворно място, находящо се в с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, цялото с площ от 1049  кв.м., съставляващо УПИ ХХӀ-469, в кв.32 по плана на с. Неофит Рилски, област Варна, одобрен със заповед №3223/01.08.1969г., в едно с построените в него къща и 3 бр. стопански постройки, при граници на дворното място: УПИ ХХ-313, улица, УПИ ХХӀӀ-469 и имот извън регулация, съгласно скица № 74/21.02.2020г., собственост на „ЕРЕЙЧ БЪЛГАРИАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС”, съгл. н.а. №73, том VI, рег.№4872, дело №976 от 2005г.; и

2/ Празно дворно място находящо се в с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, цялото с площ от 1257  кв.м., съставляващо УПИ ХХӀӀ-469, в кв.32 по плана на с. Неофит Рилски, област Варна, одобрен със заповед №3223/01.08.1969г., при граници на дворното място: УПИ ХХӀ-469, улица, УПИ ХХӀӀӀ-470 и имот извън регулация, съгласно скица № 75/21.02.2020г., собственост на „ЕРЕЙЧ БЪЛГАРИАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС”, съгл. н.а. №73, том VI, рег.№4872, дело №976 от 2005г.;

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Ветрино, може да правите писмени искания и възражения.

            На основание чл. 63, ал.1 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Ветрино.

За допълнителна информация:

Тел. 05161/8946 Отдел „УОС”

СПРАВКА ОТ ИМОТЕН РЕГИСТЪР ЗА КРАЖБАТА НА ВЪПРОСНИЯ ИМОТ ОТ ПЕТКО КУКАЛОВ:

„Пореден № по справката 1

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Дата от входящ рег 15/05/2020

Свързани актове Акт номер 188 № от входящ рег 1290 Условие

 Година 2020 № от дв. вх. рег 1290 № от описна книга 590 от 15/05/2020

Тип Акт Констативен н.а. по обстоятелствена проверка

Акт Том 3

Имотна партида номер 124591

Идентификатор Имот(вид, адрес)

Поземлен имот, пл.No – УПИ ХХII, площ по док. – 1257.000 кв. м., образуван от имот № 469, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски

Страни Собственик(Частна собственост) – ЕГН 7503….. Петко Симеонов Кукалов

Имотна партида номер 124593

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 40.000 кв. м., навес, построен в дворно място от 1049 кв.м., съставл. УПИ ХХI образуван от имот № 469 в кв.32, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски

Страни Собственик(Частна собственост) – ЕГН 7503….. Петко Симеонов Кукалов

Имотна партида номер 124588

Идентификатор

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – УПИ ХХI, площ по док. – 1049.000 кв. м., образуван от имот № 469, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски Страни Собственик(Частна собственост) – ЕГН 7503….. Петко Симеонов Кукалов

Страни Собственик(Частна собственост) – ЕГН 7503….. Петко Симеонов Кукалов

Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 25.000 кв. м., второстепенна постройка, построена в дворно място от 1049 кв.м., съставл. УПИ ХХI образуван от имот № 469 в кв.32, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски

Имот(вид, адрес)

Сграда, площ по док. – 45.000 кв. м., жилищна сграда, построена в дворно място от 1049 кв.м., съставл. УПИ ХХI образуван от имот № 469 в кв.32, обл. ВАРНА, общ. Страни Собственик(Частна собственост) – ЕГН 7503…… Петко Симеонов Кукалов  Отпечатана на 3/19/2024 9:58:31 PM

Имотна партида номер 124589 Идентификатор ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски Имотна партида номер 124592 Идентификатор Имот(вид, адрес) Сграда, площ по док. – 20.000 кв. м., навес, построен в дворно място от 1049 кв.м., съставл. УПИ ХХI образуван от имот № 469 в кв.32, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски Страни Собственик(Частна собственост) – ЕГН 7503….. Петко Симеонов Кукалов“.

Прилагаме снимка на оригиналната справка от Имотен регистър:

Имота е БИЛ собственост на английска НЕПРЕРЕГИСТРИРАНА ФИРМА.

Ето как, кога и от кого е закупен имота, през 2005 година.

 

Направена справка по партидата на фирма „ЕРЕЙЧ БЪЛГАРИАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД ни показва, че фирмата е заличена, тоест, НЕПРЕРЕГИСТРИРАНА. Но ние я открихме в друга програма – ЛАКОРДА.

„СПРАВКА В ЛАКОРДА ПО ПАРТИДАТА НА ФИРМАТА:

Състояние към: 23.11.2005 г.

ЕРЕЙЧ БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЕНТС ЕООД БУЛСТАТ 102989418

СТАТУТ Юридически статут: юридическо лице

Група: търговец по ТЗ Вид: ЕООД

РЕГИСТРАЦИЯ Вид промяна: нов субект на основание Търговски закон (ТЗ) Документ за първоначално вписване решение 1 от 23.11.2005 г. по ф.д. 3633/2005 на Бургаски окръжен съд партиден № 2366 рег. 1 том 124 стр. 14

АДРЕСИ седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Бургас, град Бургас Пощенски код: 8000 ул.АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ № 4 ет.3 ап.1

ЗА КОНТАКТИ сл.телефон: (56)824329 КАПИТАЛ

Размер на капитала: 5000 лв.

Вид участие в капитала: дялове

Брой: 50 номинална стойност: 100 лв.

СОБСТВЕНИЦИ едноличен собственик РОС СЪДЕРЛАНД ХАМИЛТОН ЛП 12…. 100% 5000лв. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

УПРАВЛЯВАЩИ Управител РОС СЪДЕРЛАНД ХАМИЛТОН ЛП 12…. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Активност развиващ дейност Форма на собственост частна 100% Източници на финансиране собствена стопанска дейност 100% Форма на счетоводно записване едностранно счетоводство Колективен орган на управление Общо събрание Чуждестр. участие в регистр. капитал пряко чуждестр. участие – 100 % Чуждестр. участие в регистр. капитал ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 100% Институционален сектор Нефинансови предприятия под чуждестранен контрол Национална отрасл. класификация Покупка и продажба на собствени недвижими имоти.“

Бъдете сигурни, че господин РОС СЪДЕРЛАНД ХАМИЛТОН си няма представа, че е станал жертва на имотна измама в село Неофит Рилски.

ВАЖНО! Същият господин Рос Съдерланд Хамилтон е оставил процесните си имоти на свой съселянин от село Неофит Рилски да се грижи реално за имота. Той се е казва Желю Динев Илиев и досега си жевее в селото.

Господин Илиев, освен, че е стопанисвал въпросните имоти, той ги е косял, притежавал е ключове и за двете ремонтирани  нови къщи.

На снимката Желю Динев Илиев:

И въпреки, че имота не е владян и една минута от Петко Кукалов от Велико Търново, напротив, стопанисван и пазен е от Желю Илиев, един ден влизат багерите на Исторически парк и събарят къщите.

По предварителна информация подадена ни от действащ служител в община Ветрино, вероятно замесеното лице, което е изнесло информацията от общината, както и е придвижило документацията в кметство Ветрино, е госпожа Дениса Дерели.

Коя е Дениса Дерели, какви документи е копирала от кметство Неофит Рилски, в колко имотни схеми е участвала и с кого от приближените на кръга Исторически Парк, каква информация е изнасяла на Ивелин Михайлов за всички години, очаквайте в следващата част на нашето разследване.

След снабдяването на четирите нотариални актове, старите, с които юридическите лица са закупили имотите и двата от придобиването на Петко Кукалов, ще излязат още детайли по имотите. Трябва да бъдат намерени и разпитани бившите собственици дали са пуснали въпросното лице в имотите преди да ги продадат на англичаните.

Правим бърза справка на имота в Гугъл Мапс на процесния имот на англичанина и виждаме имота как е изглеждал преди да бъде лапнат:

Информацията с която разполагаме е, че господин Рос Съдърланд е ремонтирал двете къщи в Неофит Рилски с надеждата да заживее там. Дори работните групи са били от селото.

Същият, Рос Съдърланд е оставил ключове на свой комшия за да се грижи за имотите му, като е трябвало редовно да ги коси и наглежда. И човека го е правил. 

Докато един ден не влизат багерите на Исторически парк и не изравняват и изриват всичко.

Имота остава гола поляна.

Днес на този имот се строи огромен комплекс за над 1-2 милион лева наричан Странноприемница „Болярско жилище“.

Рекламата е в профила на Исторически парк.

Линк от Ютуб показва проекта:

Проекта е впечатляващ с архитектурата си.

 Любопитното е, че до момента имота няма прехвърляне, той си стои на името на Петко Симеонов Кукалов. Явно е изключително доверено лице на Ивелин Михайлов за да налива вторият толкова милиони в чужд имот. Доверието е факт, щом Ивелин му е гласувал доверие  да го направи учредител на ПП ВЕЛИЧИЕ.

Сега ще разкажем и каква е връзката на Петко Кукалов, Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Исторически парк и кметът на община Ветрино, Димитър Димитров:

ОБВЪРЗАНОСТТА ИМ Е ГОЛЯМА!

Справка в интернет показва следното:

Откриваме Петко Кукалов като учредител на партия Величие.

https://finansi.bg/p/petko-simeonov-kukalov

„ПЕТКО СИМЕОНОВ КУКАЛОВ

Изтегли профила на физическото лице в .pdf

Представляващ във – 2 юридически лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

№       от дата         име на компания   длъжност   общо

приходи      собствен

капитал       персонал

                        общо за всички дружества                                    

1                     ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЕЛИЧИЕ | Политическа организация | с. Ветрино | развиващ дейност

управляващ                                

2                     ПЕПЕ ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен

Управител                        

виж сборен отчет

Собственост във – 2 юридически лица

№       дял    от дата         име на компания   роля  общо

приходи      собствен

капитал       персонал

                                   общо за всички дружества                                            

1         100.00%                  ПЕПЕ ГРУП | ЕООД | Варна | Замразен

Едноличен собственик на капитала                           

2         50.00%                    ЙЕТИ | ООД | Варна | Замразен

Съдружник                                  

виж сборен отчет

Понастоящем в съдружие със: 1 Лица

Всички финансови данни в таблицата са за 2021 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.

от дата         дял    съдружник в дружество

            50%   КАЛИН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

ЙЕТИ

ВИЖИСТОРИЧЕСКИ СЪДРУЖИЯ

БулМар Пъблишинг ЕООД

ЕИК: 130876370, [email protected]

София, ул. Найчо Цанов 172, ет. 3“

Същата информация се потвърждава и в Държавен вестник:

„ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ      

 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 71

Петък, 18 август 2023 г. София Цена 1,20 лв

На страница 79 четем:

Софийск и я т г ра дск и съд с решение о т 25.07.2023 г. по ф.д. № 35/2023 г. на основание чл. 15, ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд политическа партия с наименование „ВЕЛИЧИЕ“, със седалище и адрес на управление: с. Ветрино, ул. Витоша, сграда Старата баня, община Ветрино, област Варна. Уставът на политическата партия е приет на учредително събрание, проведено на 25.03.2023 г., и представлява неразделна част от настоящото решение. Вписва Централен съвет на партията в състав: председател – Албена Георгиева Пекова, и членове: Стойчо Викторов Бозуков, Светлозара Гецова Кирилова, Петко Симеонов Кукалов, Георги Вълков Попов, Милен Людмилов Михайлов и Диана Петрова Стефанова. Вписва Висш контролно-ревизионен съвет в състав: Иван Кирилов Стоев – председател-контрольор, Милена Цветанова Лекова и Цветелина Стоянова Янкова. Партията се представлява от председател Албена Георгиева Пекова.“

Продължаваме да показваме обвързаността на Петко Симеонов Кукалов.

След като установихме двете имотни измами, проверяваме движението им.

Заключение

Защо кметът на община Ветрино в рамките на по-малко от година подписва две уведомления за започване на обстоятелствени проверки от едно и също лице се досещаме, явно е взел голям букет с цветя, няколко десетки хиляди…

Кметът много добре е наясно, че въпросните имоти се придобиват от едно и също лице, както и че лицето никога не е стъпвало в тях.

 

Кметът на Ветрино Димитър Димитров и Ивелин Михайлов в братска прегръдка.

Връщаме се и обследваме историята на придобитите и закупени незнайно как имоти от Петко Кукалов в имотен регистър.

След като Петко Кукалов закупува имот в село Неофит Рилски, той го продава на друго лице от кръгът с имотните схеми в село Неофит Рилски Бисер Сивков.

 Кой е Бисер Сивков от „Тугедър“ и с кого още е замесен в имотни схеми, очаквайте в следващото ни разследване.

 

 Очаквайте да разберете на кого е продавал имоти Бисер Сивков и кои са замесените лица, също от Исторически парк.

Преплетките са видни от репортажа ни.

ПП Величие, която бълва “патриотизъм“ е основана от имотни схемаджии, облечени в костюми.

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ:

ФИКТИВНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТИ Е ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ КОЯТО ВЪПРОСНИТЕ ЛИЦА ПРИКРИВАТ ФИНАНСОВИ ТРАНЗАКЦИИ КАТО ПРИЧИНА И ПОВОД ЗА УЖ КУПУВАНЕ НА ИМОТИ.

ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА ГОЛЕМИ СУМИ Е ЗА ДА СЕ ИЗПЕРАТ СРЕДСТВАТА, КОИТО НЕ СА ОТ ИНВЕСТИТОРИ, А С ДРУГ ПРОИЗХОД. В СЛУЧАЯ СЕ ИЗПОЛЗВАТ МЛАДИ И НЕОПИТНИ ХОРА, КОИТО НЯМАТ ЖИТЕЙСКИ ОПИТ И СА ЛЕСНО МАНИПУЛИРУЕМИ С ГОЛИ ФРАЗИ ЗА ПАТРИОТИЗЪМ.

Край на 1-ва част.

Нягул Василев

«