« Върни се назад Публикувано на 03.02.2021 / 12:30

PANTA REI ET PANTA KINEI. ЗАЛЕЗА НА СИМВОЛА НА „НОВИЯ СВЯТ“ И РАЖДАНЕТО НА НОВА ЕПОХА

Предлаганият текст няма претенциите на строго научна статия и на  пророчество, а в духа на знаменитите ми  учители по Геополитика – немецът Карл Хаусхофер   и по Футурология – американците – Даниел Бел и Алвин Тофлер е  опит да очертае генералните тенденции и логическите следствия от станалите  и ставащите  през последните години и особено през  последните месеци и седмици на отминалата 2020 г. и първите 20 дни на 2021 г. процеси и явления, които ще характеризират настъпилата 2021 година. 

В последните дни на 1943 г. великият Карл Хаусхофер  даде  в една от последните си статии „Динамика на меридианите и паралелите“  една от изумителните си прогнози за ставащото и последствията за световната история до края на течащия ХХ  век. В посочената статия К. Хаусхофер  писа, че  пред очите на съвременниците му  протича смяна на световния лидер   и по стъпките на залязващия лидер Великобритания настъпва младия империалистически хищник САЩ,  който след войната и разгрома на хитлерофашизма на родината му Германия ще бъде заедно със СССР  един от лидерите на света хвърлен  в нова „Студена война“. И че в края на века СССР ще се разпадне и тогава САЩ  ще станат едноличния хегемон на света.

Прогнозата на професора -генерал не е довършена. Недопустимо е великият немец да не е владеел виртуозно немският философски диалектизъм разработен от И.Кант, Й. Фихте, Ф. Шелинг и Г. Хегел вдъхновен от онова Хераклитово –„ Панта рей Панта киней“( Всичко тече всичко се променя)  и да види края на възхождащия нов лидер на човечеството,  определен някога като символ на „Новия свят“.

А „Новият свят“ се роди след Великите географски открития  започнали в края на 15 с откриването на Америка  от тръгналия да достига Индия с трите испански каравели италианец Христофор Колумб. Така от заблудата му местното население, което няма нищо общо с индийците е наречено индианци , а самия континент вместо Колумбия, поради грешката на онзи немец от Лайпциг, който прави първия глобус на земното кълбо е наречен Америка на друг италианец Америго Веспучи, пръв описал новооткрития континент.

С Великите географски открития завършили с покоряването на Северния и Южния полюс на Земята от великия норвежец Руалд  Амундсен се завършва процеса на Първата глобализация на Земята. В началото на ХХ век вече  няма неоткрити пространства  и този факт е обявен в доклада на англичанина Хилфорд Макиндър  пред Английското кралско дружество през 1904 г., в който той обосновава колониалната геополитика на Британската империя над примамливите с богатствата си земи. Именно Макиндър определи Евразия не само като оста на човешката история, но и посочи нейната съдбоносна роля за бъдещата история. Този факт постоянно ще фокусира вниманието на всички що-годе значими американски геополитици в бъдещето.

Великите географски открития откриха  не само непознати до тогава земи за европейците, откриха им цялата Земя,  но положиха  началото на колониализма.

По такъв начин , Първата глобализация фактически се яви като  мощен фактор за развитието на новия обществен строй – Капитализма.  За съжаление всички  философи, икономисти, идеолози и всякакви полит анализатори втренчени в дълбоко верните анализи на Карл Маркс в „Капиталът“ писан в Британския музей за хищническата природа на капитализма и логическото му радикално преодоляване по пътя на една социална революция в нова социалистическо-комунистическа  обществена формация така и не видяха ролята на Великите географски открития, първата по същество глобализация и колонизация за раждането на капитализма.

Опитайте се да си представите как  без грабежа на народите от новооткритите земи и  грабежа  на награбеното от Испания и Португалия от нейните корсари и пирати  Англия на своя Британски остров щеше да се превърне в родината на капитализма и империята векове арбитър  на световните дела, продължила за векове нашето българско робство под похлупака на  османо-турската империя! Та и досега техните грантове подхранват разни нашенски негодници с титли, за да твърдят, че нямало робство, а само присъствие.

Но, за да грабят по-силно „Новия свят“ полуграмотните и малограмотните европейци колонисти още в началото на 17 в. (1616гг.) върнаха робството отдавна забравено в тяхната Европа. И може би най-изобретателни се оказаха авантюристите от Британските острови в Северната част на новооткрития континент Америка. И техните кораби още в първите десетилетия на 17 век   започнаха да докарват черни нещастници улавяни в земите на днешните Ангола и Конго и цялата Западна Африка най-близко отстоящи до новозавладените земи на Америка. Разбира се  натъпкани в трюмовете на корабите на англосаксите хиляди от нещастниците умираха за месеците на транспортировката им, но тази стока добре се продаваше на пазарите на колониите. Именно тези неволници,  обработващи плантациите от памук и захарна тръстика осигуриха бързото забогатяване на своите господари. А в първите десетилетия господарите на новите земи бяха предимно от британските острови и западна Европа главно немци, холандци, скандинавци Тази сбирщина  от квакери, лютерани, калвинисти, менонисти и всякакви протестанти, сред които по-образованите искаха да строят „нов Йерусалим“ започна да се организира водена от лайтмотива на живота на всеки протестант – трудът. Затова не случайно в първите „класически“ векове в земите на тази английска колония главните фигури са фермерът и каубоят( момчето, което пасе кравите).Но редом с тях се издига и фигурата на бандита. Бони и Клайд не са измислени  персонажи. И затова главното средство да се защитиш  и оцелееш  в новите земи са колтът  и уинчестърът. А движението на потоците  нови авантюристи овладени от  „треската  на злато“ е от Изток на Запад – от бреговете на Атлантика към Скалистите планини – Кордилерите, където бяха натикани в резерватите остатъците от индианското население. Така старите Родини ставаха все по-далечни  от новата Родина.

Само за век и половина колонистите от американската колония организирани в отделни общности в отделни зони на огромното пространство благодарение на труда на черните нещастници от Африка, своя труд и инициатива и богатствата на огромното пространство постигнаха  значителна мощ и самочувствие и в една странна по-скоро партизанска война  срещу зиналата да глътне  цялата Земя Британска империя  обявиха  на 4 юли 1776 г. своята независимост от Британската корона. Родените 4 юли отделни северно американски колонии оформени като държави-щати след близо десетилетие през 1787 г. започват преговори и делегати от  първите 13 щати приемат написаната от  Томас Джеферсън Декларация -конституция за новата държава Съединени американски държави -щати ( United Statеs of America), а естествено за първи президент е избран командващия армията на колонистите Джордж Вашингтон.

Още по време на бурните дискусии от представителите на първите 13 щати-държави във връзка с Конституцията -Декларация се очертават двете основни партии и тяхната идеология – Републиканската за укрепване на държавността  и ненамеса  във вътрешните дела на другите държави и Демократическата за открита навън политика и демонстриране на своята свободна демократична система на останалия свят и преди всичко на потъналата още във феодалните си структури Европа.

В първите десетилетия принципите, които обявяват бащите- основатели работят и младата държава действително впечатлява образованите европейци учени и политици и в 1840 г. французинът Алексис дьо Токвил публикува в Париж своята книга „Американската демокрация“, която става настолна на много заразени вече от идеите на Великата френска революция  (1789-1794)европейци. Но още в тази книга вдъхновеният французин вижда много от пороците на тази първа буржоазна демокрация, породени от факторите, при които се ражда.

На първо място, това е робството , което в неговите представи на буржоазен политически деятел, възпитан в идеите на Джон Лок и на Шарл Монтескьо е нонсенс. Непонятна за французина  познаваш трудовете на Ж.Ж. Русо, Дени Дидро и на А. Холбах  с тяхната  логика на материализма и справедливостта  е и сложната избирателна система на новата държава.

И ако изборите не толкова вълнуват новите поколения американци, то мнозина от северните щати смятат робството за срамен факт в историята на тяхната държава тръгнала в лицето на първите си заселници да бъде „нов Йерусалим“. Но юга не смята така, защото тук са плантациите със захарна тръстика, тютюн  и памук. И  започва първата в историята на тази държава Гражданска война (1863-1865 гг.). Въпреки героизма си героите от „Отнесени от вихъра“ на Маргарет Мичъл  загубват последната битка, столицата им Ричмонд е превзета от янките и те трябва да се съгласят с отмяната на робството. Но затова пък на финала е убит президента, избран преди години от победилите ги североамерикански щати – Абрахам Линкълн и възникват всякакви расистки тайни структури, сред които „Ку клукс клан“. Така отмененото робство засяда в психо космоса на родената нова нация като неотменен за цялата кратка история на САЩ  Расизъм.

Обединените Съединени Щати-държави, които само преди няколко десетилетия преди Гражданската война са провъзгласили доктрината „Монро“, според която тръгнала към освобождаването си Южна ( Латинска)Америка  е обявена за  заден двор  и неприкосновена  за други държави зона на надигащия се нов субект на налагащия се в целия свят капитализъм.

Така, ако погледнем    през принципите, които ръководят една държава,  очертани някога от  Платон   ще видим, че още в тези първи десетилетия младите САЩ  проявяват необуздан апетит за сметка на разума.

Но именно още в тези първи десетилетия  САЩ стават не само символа на  „Новия свят“, но и мощен притегателен център у на всичко, което иска с труда и талантите си да успее и преуспее. Родила се е „Американската мечта“.

Може да се смята, че след Гражданската война в САЩ (1865) и след Франко-Пруската война (1870) започва превъзнасяната в света на капитализма bell epoque ( Викторианска епоха) – свободно движение на хора, стоки и капитали. Но именно в началото на тази епоха , белязала върха на първата капиталистическа глобализация друг немски гений – Фридрих Енгелс  в една своя статия даде блестящата си прогноза за няколко десетилетия преди Първата световна война (1914), че бъдещата война между развитите капиталистически държави може да бъде само като световна война. В тази бъдеща война, пише Енгелс, ще вземат участие от 4-8 млн. войници.  Тя ще продължи 4 години като доведе до крайна бедност милиони в почти всички страни. Тя ще разстрои административните и финансови системи на много държави. Ще рухнат много империи. Корони ще се въргалят по улиците. Всичко това ще създаде условия за победите на пролетариата в много страни, до начало на нова епоха.(!!!)

Именно в тези последни на 19 и първото на 20  в. десетилетия – тази bell epoque   Америка, благодарение на излюпената в нейната утроба Американска мечта,  откриваща огромни възможности за действителните таланти с характер  става Меката на световното изкуство и наука  и образец  за световната култура. Постепенно американската култура започва да играе ролята на инкубатор, където се излюпват нови образци  на изкуство, които бързо заразяват останалия свят на капитализма. Този факт мощно стимулира и развитието на икономиката. Младата държава с оправдано самочувствие решава да се намеси в самия край на Първата световна война на страната на победителите повече като морален арбитър. На свиканата през 1919 г. Парижка конференция президента Уидроу  Уилсън съветва победителите от Антантата Англия и Франция да се бъдат толкова алчни и жестоки към повалената Германия, защото ще породят опортюнизъм и реваншизъм, които ще доведат до нова Голяма война. Правилно! Но още при този президент САЩ са сред интервентите срещу дръзналата да въстане срещу капитализма младата руска  болшевишка република. Янките помагат на ген. Юденич, защото са изначално против примитивно разбирания от тях комунизъм.

Така примитивния Антикомунизъм ще допълни парадигмата на американската идеология, в която като основни стълбове са залегнали робството -Расизма и прехвалената американска свобода и Демокрация. Антикомунизмът, допълван от Русофобията  ще се разгърнат като вирусна епидемия особено след Втората световна война благодарение на пропагандата и политиката  на един от сенаторите в Конгреса – Макартни. Макар и публично преодолян след десетилетие  Макартизмът   ще стане една от трайните величини на Американската идеология.

Можем определено да твърдим, че парадигмата на Американската идеология получава своята философия в последните десетилетия на 19 и първите на 20 век във Философията на прагматизма. Както либерализмът и разбирането на демокрацията са   заимствани от Европа   принципи и идеи, интерпретирани от американския истеблишмент  ( политическа върхушка), според неговото ниво на образованост и мислене , така и Философията на прагматизма е елементарна интерпретация на  идеи на субективния идеализъм,  емпириокритицизма, наивния реализъм и утилитаризма. И Чарлз Пирс, и Уйлям Джеймс, и Джон Дюи се опитват като инженери, психолози и педагози да осмислят  краткия исторически и духовен път на новата общност от население, организирана в държавите -щати и обединени в една голяма държава в пространствата от Атлантика до Тихия океан.

Да, човек се ражда в един чужд и враждебен свят и в своята битка за оцеляване той се стреми да направи този свят – своето обкръжение комфортно. Няма значение какъв е сам по себе си този свят, тази среда, тя трябва да бъде овладяна и преобразувана чрез действия, работа. Затова философията е Прагматизъм, философия на действието. Тук нямат значение нито историята на тази среда, общност, нито нейната култура. За прагматизма не е важна истината за този обект, среда, общност от други хора. Важно е при преобразуването им в комфортни, удобни за действащия човек той да изпита наслада, да извлече някаква полза.

Както читателят се досеща става въпрос не за полза от копаенето на градината, а за полза от овладяването на нови земи и покоряването на други народи. Така философията на прагматизма не е просто житейска философия, а философия за експанзия, за геополитика.  При това, ако може с ръцете на други . приятели, съюзници. Дълго време философите, полит анализаторите, да и въобще истеблишмента на Америка живее със самочувствието на недосегаеми от някакви агресивни народи и държави. Това ще стане един от митовете  на американската политика и геополитика. Т.е американците ще решават сами своите проблеми като с това ще бъдат образец на другите народи. Разбира се, те могат да се намесват в политиката на другите, за да ги поучават и да извличат полза за себе си. Така още в първия век от образуването си Съединените американски държави (щати)  под различни предлози се разправят със слабите си съседи – Мексико и Канада и привличат нови територии – Далас, а с търговския си нюх купуват изгодно от Испания  щата Луизиана, а от Русия Аляска и цялата Руска Америка в Калифорния.

В същото време водещите геополитици като адмиралът А. Махън анализират историческия опит за успешна експанзия от просторите на двата океана Атлантика и Тихия, които пазят САЩ,  политиците внимателно наблюдават Европа и Азия, а новоизлюпените милиардери преценяват къде ще могат да увеличат своите богатства благодарение на глупоста и продажноста  на политиците  на държавите там.

Известно е как Франклин Д. Рузвелт съзнателно допусна атаката на Япония на Пърл Харбър, за да се включат САЩ  в започналата Втора световна война едва през юли 1944 година  в десанта заедно с британците, когато стана пределно ясно, че с изтеклата кръв на милиони Червената армия скоро ще прегази цялата Германия и нейните европейски съюзници. Напомпените със самочувствие  янки се опитаха да атакуват от юг позициите на Вермахта , но още при Ардените Рузвелт трябваше да моли Сталин Червената армия да ускори настъплението, защото няколко десетки хиляди запасняци немци обкръжиха наперените три пъти повече  янки. Независимо, че беше болен Ф.Д. Рузвелт беше умен и хитър президент, който отчиташе огромната роля на Червената армия и СССР в тази война и затова на конференциите в Техеран (1943) и (Ялта 1944)  подкрепяше исканията на Й.Сталин, а не на англосаксът У. Чърчил .Освен това, въпреки че не доживя капитулацията на Хитлеристка Германия Рузвелт успя да съхрани живота на стотици хиляди американци, които в тази жестока война дадоха около 330 хиляди убити, което представлява почти сто пъти по-малко от жертвите, които даде СССР, Русия – 27 млн. убити и десетки милиони ранени и със съсипан живот, а също разрушени стотици градове и селища и  цялата инфраструктура  на съветската страна докато американската икономика работеше на пълни обороти а златото на Великобритания потъна в трезорите на американските банки, където след войната щеше да се добави  златото и това на Германия и Франция.

Освен обраните неразрушени  индустриални мощности на повалената Германия САЩ прибират охотно не само бягащите нацисти, но и всички водещи физици, химици, биолози и… конструкторът на зловещите за англичаните ракети ФАУ-1 и ФАУ-2 Вернер фон Браун, който ще оглави космическата агенция на САЩ – НАСА. Именно немските учени реализират проекта „Манхатън“ по създаването на американската атомна бомба изпробвана в края на войната над беззащитното население на Хирошима и Нагазаки. Така храбрите янки отмъщават на японците за Пърл Харбър. Това не трябва да се забравя. Именно немските учени ще създадат и космическата програма на САЩ. 

Войната подарява на ФИНАНСОВИЯ ОЛИГАРХАТ  на САЩ и мечтаната още от първия Ротшилд   възможност да управлява парите на една възхождаща империя. Юли 1944 г., когато най-после САЩ се включват във войната е свикана Международна конференция за определяне на основната световна валута на мястото на грохналия британски паунд. На нея са отхвърлени предложенията на знаменития британски икономист Джон Мейнард Кейнс, от чиито идеи са се възползвали и Хитлер , и Рузвелт, за да извадят от тежката Велика депресия (1929-1933) икономиките на своите страни. Предложението на Кейнс за единна световна валута – Банкор е отхвърлено от американския финансов министър Майк Харт , чието предложение Ам. Долар да бъде такава валута е подкрепено дори от СССР. Сталин не е искал обезкървената и задължена на САЩ страна да влиза в нови битки.

По такъв начин частната Резервна Федерална система, която обединява 12 крупни банки на територията на САЩ ( Уолстрийт), сред които водеща е Golden Saх, която печата американските долари и ги продава на държавата САЩ  по номинал срещу ценни книжа по каквито иска ставки  става център на световната финансова система. Мечтата на първия Ротшилд  Майер е постигната. Нещо повече.! Мътената още от годините на Гражданската война deep State ( „Дълбока държава“) е получила легитимни права да управлява не само САЩ, но и целия свят. Постепенно с годините са създадени и инструментите за това господство в лицето на Международния валутен фонд ( МВФ) и Световната банка (СБ).Веднага след това през следващите  години Централните  банки на западноевропейските и азиатските съюзници на САЩ, а след срутването на социализма в СССР и европейските социалистически страни и техните банки  са поставени под пълен контрол на Уолстрийт. Постепенно създаваните нови световни организации, сред които Световната търговска организация и Световната здравна организация също са поставяни под контрол  с избора на ръководствата им и с поставени зависими лица.

Непосветеният обаче в тази стратегия  българомразец и русофоб  У. Чърчил има своя твърда  стратегия. Той мечтае за атомни удари срещу СССР. Но   в прословутата си реч през 1947 г. във Фултън по съвета на янките  обявява началото на нова , този път Студена война срещу СССР и слабите му нови съюзници. Естествен лидер на Колективния Запад  са безспорно САЩ. По техния проект е създаден Северноатлантическия Алианс НАТО , а по-късно и проектът за Европейски съюз. Водещ в геополитиката на САЩ  и вкарването на разорения от войната и уплашен от комунизма  Европейски Запад в нейните колективни  структури е Антикомунизма и Русофобията. “

Заради прехваления план „Маршал“ САЩ получават възможността да се разпореждат със европейските си съюзници като с протекторат.   Векът на Америка, така ще определят ХХ век много  апологети  на своя ментор. От обстоятелството, че ФРС продава ценните книжа , с които са изплатени дадените им долари се възползват много спекуланти, сред които унгарският евреин последовател и пропагандатор на идеите на Карл Попър за „Open Society“ ( „Отвореното общество“), т. е глобалното с минимум държава общество.

От това, че американския долар е световна валута САЩ не само печелят всяка година не само повече от 10 млрд. долари, но и огромен поток от инвестиции и водещи идеи и технологични проекти, с което още повече нараства технологичната им и производствена мощ. Това ще  даде самочувствие на наследника на руски белоемигранти У.У. Ростоу  да обяви своята теория за „Единното индустриално общество“ в началото на 60-те години в разгара на „Студената война“, а Д. Бел да обяви краят на идеологията в класическите й характеристики, определяни от господстващите форми на собственост .

Благодарение на откритията на науката в годините на войната и след нея в условията на „Студената война“ на Алън  Тюринг, А. КОЛМОГОРОВ, Лудвиг фон  Берталанфи, Норберт Винер, Джон Атанасов  и десетки други именно в края на 60-те и началото на 70.-те години се разгръща новата Научно-техническа, научно-технологическа и научно-производствена революция. Водещи в сферата на икономиката стават сферата на услугите и сферата на производството, разпространението и потреблението на информация. Това ще даде основание на Д. Бел да обяви своята теория за раждането на постиндустриалното, информационно общество. Светът технологически вървеше към новата същинска информационна глобализация. Светът ставаше малък и с информационните мрежи , и с ракетите с ядрени бойни глави.

В тази благоприятна ситуация стимулираният от „Дълбоката държава“ американски капитализъм овладял в предните десетилетия водещите национални медии на европейските си и азиатските си съюзници  усили финансирането на транснационалните медии, получаващи все по-широка популярност зад „желязната завеса“ в СССР и европейските му сателити. Предприемчиви млади IT специалисти, подкрепяни от финансовия монстър, който си играеше с финансовите системи на света  започнаха изграждането на глобални информационни мрежи от типа на Google, Mikrosoft , Facebook, Twitter  и т.н.

Важен елемент завършващ информационната  система за глобализацията на капитализма съпътстван от политическите атрибути на американската демокрация стана изпробваната първо в Чили от диктатора А. Пиночет, после  от т.нар. „желязна лейди“ М. Тачър , а след това от самите САЩ монетаристка теория  на Чикагската школа на Милтън Фридман. Сваляща всякакви бариери пред движението на капитала –(финансовите потоци) тази теория свиваше до предел ролята на националната държава, превръщайки в стока наред с вещите не само съвестта и плътта, но и системата на образованието и здравеопазването. Капитализмът не само  модернизираше класическите си манчестърски характеристики, но заявяваше глобалните си претенции.

В същите години  системата на социализма вместо да се възползва от огромните възможности, които предлагаше научно-технологическата научно-производствена и информационна революция продължи трупането на ядрени оръжия и усилване на идеологическата борба. Когато поредният генсек на КПСС М.С.. Горбачов  се сети за реформи в своята перестроечна логорея той не можа да измисли нищо разумно, а се върна към обърканите ленински лутания от 20-те години на ХХ век за НЭПА ( Новата икономическа политика), предлагаща един примитивен капитализъм.

Така държавният социализъм роден като продукт на Ленинския ревизионизъм на автентичните Марксистки принципи за новото  общество опряно на свободата и социалната справедливост като колективна асоциация, изложени в големите статии „Гражданската война във Франция“, „Критика на Готската програма“  „Критика на Ерфуртската програма“ и още в десетки други статии и писма с Фр- Енгелс беше удушен в прегръдката на американския неолиберален глобален капитализъм. Защото обявяваният от Американските медии „Човек на годината“, на „десетилетието“ и на „века“ се оказа по свидетелството на  ам. писател и журналист Гор Видал един обикновен самовлюбен глупак и позьор. А може би изпълняваше стратегията на Лео Троцки за световната революция и победа на левите идеи по предложената от „Дълбоката държава“ и глобалистите стратегия за еднополярен тоталитарен свят? Кой знае? Неведоми са пътищата господни и на ЦРУ! Кой е могъл да предполага, че комсомолката Ангела, сътрудничката на ЩАЗИ Ерика като г-жа Меркел – канцлер на Германия вече 15 години ще реализира налудничавите идеи на А. Хитлер и без танкове и самолети и зловещите СС със своите компании, Лидъли, Кауфланди, Били и пр. и пр.. ще овладее цяла ЕВРОПА?

И въпреки, че чевръстият японец -американски професор  Фр. Фукуяма побърза да обяви окончателната победа на либерализма над провалилия се неудачен проект за свободен и справедлив обществен строй и „краят на историята“,  битката продължи.

Стреснати от перспективата да се разтворят в глобалния неолиберален океан много народи инстинктивно се върнаха към историческите си културни и национални корени . Така постепенно срещу брутално превземащия пространствата на Земята неолиберализъм започна да се възправя умерения консерватизъм,  опрян на културните национални традиции и ценности на народите. Сред първите безспорно беше повалената в  90-г на 20 в., но съсредоточена в себе си  Русия. Първа безспорно беше именно Русия.  Възродената  й при него военна мощ  позволи  на бившият подполковник от КГБ В. Путин да заяви на Международната конференция по сигурноста  в Мюнхен( 2007) да отправи смело и предизвикателно неприемането на глобалистките претенции на САЩ за еднополярен свят и  правото на Русия  да отстоява също своята суверенност и  национални интереси. Мълчалият дотогава и натрупващ индустриални, технологични  и военни мускули Китай  веднага застана зад Русия. Ставаше сериозно!

До тогава  обаче американските идеолози, геополитици и политици празнуваха подарената им без един изстрел победа и обявяваха раждането на „нов световен ред“( Дж. Буш -старши), „нови хоризонти“ ( Б. Клинтън, Дж. Буш- младши), макар че в  самото начало на новото хилядолетие   беше избухнал вулканът на ислямският тероризъм, поразявайки с изригването си самите САЩ( 11.09.2001).

Събуденият ислямски екстремизъм и тероризъм, заедно с надигането на Русия и Китай  беше нов повод САЩ да демонстрират не само своите мускули за защита на своето „право“ безпардонно да налагат образците на американската демокрация и права на човека навсякъде, където виждаха заплаха за своите интереси. С  помощта на верни слуги, сред които и България, бяха ударени Афганистан и Ирак. Резултатът – унищожени хиляди обекти на древното изкуство и архитектура и убити от всекидневните терористични актове над 1,5 мн мирни иракчани, и поне 16-20 х. американски и други натовски войници, сред които и 6 български момчета. Но най-важният резултат от внесената американска демокрация  беше раждането на мощната терористична структура на „Ислямска държава“. За Афганистан резултатът от демократичната инвазия на янките беше, че още на петата година създавания и изнасян опиум нарастна от 16% до 96%, а след десетата година талибаните вече контролираха ¾ от територията на страната.

Виждайки безсилието си да се установят в богатите на нефт и газ пространства на Близкия изток чрез Пентагона стратезите на „Дълбоката държава“ пуснаха в експлоатация изпробваната още 1973 г. в Чили и 90те г.  г. в Югославия  и Грузия  „цветна революция“ и за няколко години в потъналите в сън арабски страни избухна „ арабска пролет“. Бяха пометени старите неприемащи американските подаръци –„права на човека“ и „демокрация“ режими. Влезе в действие теорията на Стивън Ман „управление на хаоса“.

Разбира се, за реализацията за господство над света трябваше да се плаща. Освен официалните поддържани от държавата университети и институти в почти всички европейски и азиатските съюзници в останалите действаха над 30 частни фондации прикрити като нетърговски организации. Само те даваха ежегодно на разни хрантутници годишно над 30 млрд. долари. Не трябва да се забравя за превишилите 1000 военни бази на САЩ във всички страни-членки на НАТО и в азиатските съюзници на САЩ. В тези бази служат представители на различните родове войска. Зад „Мак Доналсите“ трябваше да летят „Мак Дугласите“. Защото, както писа преди две десетилетия един американски журналист „глобализацията е американска“. Като се има предвид, че само през последното десетилетие годишния бюджет на Пентагона надхвърля 600 -650 млрд. долара може да се предположи колко милиарди потъват по различните канали. Така цената да си световен жандарм не е малка.

Не трябва да се забравя, че редом с няколкото  десетки хиляди  Транснационални корпорации  (ТНК)  ситуирали своите предприятия в стотици страни, за да ползват евтината им работна сила и природните им богатства в глобалното пространство като глобални информационни мрежи  действат вече десетки глобални корпорации като Google, Facebook, Twitter, Amazon, You tube и т. н. Всичко това вече десетилетие опразва САЩ от реална производствена дейност, превръщайки я в Световен офис  за информационни и финансови операции  и световна канцелария на ТНК .В края на президентството на Барак Обама 80% от американската икономика беше представяна от сферата на информационните и други услуги и само 20%  от индустрията и селското стопанство. Но в сферата на услугите, така нар.   IT специалисти са заети незначителен брой американци. Останалите са фермери и работници в индустрията и автомобилостроенето, а мощностите отдавна са изнесени в други страни. Вървеше интензивен процес на промяна на социално-класовата структура на американското общество, а с това и идеологията и ценностите, които определяха духовната идентичност на социалните групи и класи. Все повече на критично мислещите американци и наблюдатели от развитите държави ставаше ясно, че САЩ са действително „уникална империя“ ( Зб. Бжежински) разпореждаща се с глобалните финансови и информационни потоци.

Това разбира се,   пълнеше  трезорите на „Дълбоката държава“, но опразваше американските градове от производство и живот както и удряше  по обикновените американци попълващи армията на безработните и бедни слоеве. Очевидци разказват за опустелите индустриални гиганти като Детройт и др. защото  мощните американски ТНК, чийто годишен доход на всяка надвишава 300 млрд. долара отдавна са изнесли своите производства в Китай, Виетнам и къде ли не, поемайки евтината работна ръка и трупайки трилиони долари.

Картината на упадъка на Америка видя още през 80-те г. на ХХ в. и показа в своята „Третата вълна“ Алвин Тофлер . За съжаление  мощният финансов октопод на „Дълбоката държава“, който гледаше на САЩ  като на Инструмент за реализиране на своите стратегии за световно господство не обърна никакво внимание на предупрежденията на А. Тофлер.  Удивително е, че Финансовият олигархат  увлечен в нарастващия  си апетит за все повече печалби от глобалните си мрежи пропусна  и последната тревожна за Америка книга на непоколебимия антикомунист и русофоб Зб. Бжежински „Стратегическата визия(  Америка и кризата на глобалната сила)“ ( 2012).

Водещият десетилетия  геополитик на САЩ  макар и много внимателно и щадящо показва в този свой стратегически анализ залеза на Америка и умирането на „американската мечта. Както и възхода на „възраждащият се гигант“  (Китай). Естествено, като американец той  отказа на Китай неоспоримото право на лидерство в идващата  нова епоха.

Разбира се, медийната машина на Америка  водена от New York Times и  CNN продължи с неотслабваща енергия да задава темите на подвасалните съюзници на САЩ. Но както винаги „къртицата на историята“(Хегел)  подготвяше духа, който да каже истината и да призове за справедливост и възмездие. Милиони американци и бели, и черни чувстваха, че тази глобализация работеше срещу тях, тяхната недълга семейна памет и традиции, техния бизнес и образование, техния живот. Малцина политици се вълнуваха от това. Един Бърни Сандерс с е хвана за идеите на либералния социализъм. В годините и месеците приближаващи към новите президентски избори за 45-ти президент на САЩ неочаквано за истеблишмента в битката се включи милиардера Доналд Тръмп. Независимо от това, , че Д. Тръмп става милиардер в съответствие с духа и логиката на американския капитализъм той беше съхранил духа на първите заселници на Америка с техния  идеал за висок патриотизъм и мисия на суверенна  трудова Америка. И въпреки че установената след Втората световна война политическа система на Америка, придобила нови неолиберални импулси след края на „Студената война“ не го прие и той не бе подкрепен от официалната медийна машина  Д. Тръмп като нестандартен и несистемен играч с помощта на своя Акаунт в Twitter    и неособено популярния до това време телевизионен канал Fox News  и публичните си речи в редица щати победи подкрепяната от цялата медийна машина и стоящата зад нея „Дълбока държава“ Хилари Клинтън  категорично. Мнението на очевидци и негови симпатизанти  за митингите, на които говори Д. Тръмп като пастор са представлявали великолепни оратории на десетки хиляди християни, зовящи Христос да им помогне да върнат духа на предците си и идеалите за  свободна демократична и трудова Америка.  Още преди финала и инагурацията уплашените от изявленията му да „пресуши блатото на Вашингтон“ и да установи нови отношения с Русия „Дълбоката държава“ активира всичките си инструменти и  предприе глобална атака срещу него обвинявайки го за връзки с Кремъл.

Така още в началото на своето президентство Д.Тръмп попадна в пресинга на доминирания от демократите Конгрес и Съдебните разбирателства, че дължи изборната си победа на намесата на Русия. Без опит в политиката и познаване на политиците от номиниралата го volens-nolens Републиканска партия Д. Тръмп трябваше в движение да подбира апарата от министри и сътрудници и бързо да се разделя с тях.

И когато отпаднаха всички обвинения САЩ и света бяха връхлетяни от епидемията от Корона вируса. Вероятно след като отшуми тази епидемия обявена от СЗО  за пандемия и се сменят политическите режими, които послушно изпълняваха разпоредбите на СЗО и не само смазаха икономиките си и нормалния живот като  всекидневно чрез медиите налагаха психически терор над собствените си народи ще стане ясно дали вирусът беше с естествен  природен произход  или беше култивиран боен вирус, подготвен в една от десетките лаборатории за биологически оръжия в САЩ или Великобритания съзнателно или случайно изпуснат и веднага включен в стратегията за удар върху икономиката на Китай. Много факти говорят за този вариант- преди всичко, че този вирус много бързо и „умно“ мутира. Едва бяха създадени първите ваксини след близо година упорити изследвания и експерименти неочаквано започнаха да се появяват нови още по-активни щамове. За незапознатите с този тип врагове на човека ще кажа само, че вирусите са примитивни  химически неживи структури, които оживяват само като се докопат до живи организми???.

Но както е добре известно на туземците бумерангът винаги се връща. Така бумерангът се върна със страшно свистене в самите САЩ. И ако в  1,5 млрд Китай от коронавируса починаха   15 х. души, то в самите САЩ с техните 330 млн. души – 400 000 Души. При това  по-голямата част от тях бяха от афроамериканците и другото цветно население на САЩ. И това не беше изненада. Защото именно наследниците на бившите роби са в голямата си част безработни, бедни и без медицинско и социално осигуряване. При спуснатите карантини и  lock down’i  те се оказаха най-ощетените. И естествено най-често бяха обект на санкции и полицейски произвол. Поредният случай, когато беше убит чернокожия с престъпно минало Джордж  Флойд се оказа фатален за Бяла Америка.

Започнаха безредици, палене и грабене на магазини на бели, събаряне на статуи на герои на Америка катo символи на робовладелци. Избухна натрупваната от години енергия на омразата на черните към бяла Америка. От стихията на бандитските нападения в различните градове на САЩ се оформи движението на Black Lives Matter (BLM) (Животът на черните също е ценен). Д. Тръмп се опита да въведе ред и да компенсира безработните,   черните и латиносите като поиска от ФРС още три трилиона долара. Така дългът на САЩ нарасна на 26 трилиона долара при официално обявявания  бюджет  от 16 трилиона долара. Случаят на Гърция с нейния дълг 130% спрямо бюджета е смешен.

Но течеше предизборната кампания. Тук думата беше на „Дълбоката държава“, на зависимите от нея медии и механизмите на архаичната избирателна система. Гласуването по пощата при това 3-4 месеци преди преброяването им осигури „Бляскавата победа“ на Джо Байден. Демократите тържествуваха. Но обидената бяла Америка, която правеше някога мощната индустрия и изобилното селско стопанство в стотици хилядите ферми , малки градчета и села реши да не се предава и в мирен поход 6.01.2021 г.(когато трябваше да се обявят окончателните резултати от изборите) заля Вашингтон и обгради Капитолийския хълм, където се издигаше президентския дворец и сградата на Конгреса. Сред мирните демонстранти естествено имаше и радикални привърженици на Д.Тръмп, но също така и специално изпратени провокатори -представители на „демократите“, а също представители на BLM, заредени с анархистични страсти за рушене. Ако за организаторите на тази провокация нахлуването в залите на Конгреса, не особено препятствано от полицията . не беше изненада, то за милионите американци и стотици милионите зрители по света превземането на символа на постоянно натрапваната им Американска демокрация беше шок.

Последвалата реакция на „победителите“ демократи за репресии към привържениците на Д. Тръмп и към самия 45-ти президент на САЩ подложен безмилостно на втори имичмейнт показаха на света колко дълбоко разделена е Америка и приказките за демокрация и права на човека са само смокинов лист , зад който се крие неизтребимия расизъм, презрение към обикновените американци и безграничната жажда за власт и господство. Оказа се, че наред с другите пороци , залегнали в утробата на Америка духът на макартизма   също е жив както джинът от приказките и само е чакал да падне запушалката и да излети.

Какво можем да очакваме и по силата на своите възможности да застанем редом със силите, на които принадлежи бъдещето на човечеството?

1.Америка е смъртно болна и въпрос на време е Съединените американски държави (щати) да се разпаднат на два блока – цветна и бяла Америка. А може и на повече. Всичко зависи от разума и волята на истеблишмента, който днес я управлява. . Сред тях няма да бъде Д. Тръмп, който искаше да направи „Америка отново велика“  верна на корените си и на духа на отците – Т. Джеферсън, Б. Франклин, А. Линкълн…

2.В условията на ограниченията във връзка с коронавирус пандемията към динамиката на народите  ще наблюдаваме засилена медийна и информационна експанзия на ултралибералния глобализъм и политическо равенство на различните -джендъри и т.н. Ще бъдат задействани всички инструменти на „Дълбоката държава“ за смазване на всички, които видяха позора и се съмняваха в прокламираната десетилетия  американска демокрация Това ще става както на територията на самите САЩ, така и в глобалното пространство. Стимулирани от „Дълбоката държава“ инструментите й ще се опитат отново да поставят в зависимост ЕС , продължавайки санкциите срещу главната опора на консервативните идеи и традиции  в света Русия и Китай.

3.Активизирайки идеологическото противопоставяне ултралибералите ще разгърнат нова фаза на непрекъсваната „Студена война“ срещу Русия и Китай, използвайки разни предатели и зависими структури за „масови протести“ и провокации, за дестабилизиране на държавната власт. По сведения на бивши сътрудници на ЦРУ и съответните агенции за хибридна война само за последните десет години за „цветни революции“ и дестабилизиране на властта в Русия и Китай са изразходвани 68 трилиона долара.  Същевременно страхувайки се от известните им и неизвестните им оръжия, с които разполагат Русия и Китай , а също от военния съюз между тях  ястребите,  които винаги са мечтали да ударят Русия ще се опитват чрез различни локални конфликти да създават напрежение на границите на Русия и Китай като същевременно финансово ще захранват разни либерални подлоги в самите Русия и Китай.

4.Независимо от заиграването с темата за атлантическата солидарност и опасността от Русия  страните от ЕС водени от Германия и Франция  ще предприемат все по-независима политика, усилвайки акцентите на патриотизма, националния суверенитет и социалната справедливост.

5.През следващите години все по-ясно ще се очертаят четири блока  страни, организирани около своите лидери – САЩ, ЕС, Русия (Евразийския съюз ) и Китай с голяма част от страните на Югоизточна Азия. Всяка от водещите страни на тези блокове ще следва своя стратегия обърната както навътре, така и навън в геопространството. Светът с погнуса ще се очиства от ненормалността на проекта за еднополярен под егидата на САЩ свят.

6.Със затихването на Слънчевата активност и отслабване на пика на 11 годишния слънчев цикъл ще отслабва и активността на корона вирусът и щамовете  му. Това ще даде надежда на човечеството да започне да се връща към нормален живот постепенно освобождавайки се от натрапваните им в предните десетилетия образци на Американската демокрация. По същество последното десетилетие на колосални изпитания подготви народите за нова епоха, в която ще действат други принципи и други ценности. Няма да бъде никак леко, но ще има повече свобода и повече нормалност…

проф. Петко Ганчев

«