Публикувано на 03.02.2021 / 12:30

PANTA REI ET PANTA KINEI. ЗАЛЕЗА НА СИМВОЛА НА „НОВИЯ СВЯТ“ И РАЖДАНЕТО НА НОВА ЕПОХА

Предлаганият текст няма претенциите на строго научна статия и на  пророчество, а в духа на знаменитите ми  учители по Геополитика – немецът Карл Хаусхофер   и по Футурология – американците – Даниел Бел и Алвин Тофлер е  опит да очертае генералните тенденции и логическите следствия от станалите  и ставащите  през последните години и особено през  последните месеци и седмици на отминалата 2020 г. и първите 20 дни на 2021 г. процеси и явления, които ще характеризират настъпилата 2021 година. 

В последните дни на 1943 г. великият Карл Хаусхофер  даде  в една от последните си статии „Динамика на меридианите и паралелите“  една от изумителните си прогнози за ставащото и последствията за световната история до края на течащия ХХ  век. В посочената статия К. Хаусхофер  писа, че  пред очите на съвременниците му  протича смяна на световния лидер   и по стъпките на залязващия лидер Великобритания настъпва младия империалистически хищник САЩ,  който след войната и разгрома на хитлерофашизма на родината му Германия ще бъде заедно със СССР  един от лидерите на света хвърлен  в нова „Студена война“. И че в края на века СССР ще се разпадне и тогава САЩ  ще станат едноличния хегемон на света.

Прогнозата на професора -генерал не е довършена. Недопустимо е великият немец да не е владеел виртуозно немският философски диалектизъм разработен от И.Кант, Й. Фихте, Ф. Шелинг и Г. Хегел вдъхновен от онова Хераклитово –„ Панта рей Панта киней“( Всичко тече всичко се променя)  и да види края на възхождащия нов лидер на човечеството,  определен някога като символ на „Новия свят“.

А „Новият свят“ се роди след Великите географски открития  започнали в края на 15 с откриването на Америка  от тръгналия да достига Индия с трите испански каравели италианец Христофор Колумб. Така от заблудата му местното население, което няма нищо общо с индийците е наречено индианци , а самия континент вместо Колумбия, поради грешката на онзи немец от Лайпциг, който прави първия глобус на земното кълбо е наречен Америка на друг италианец Америго Веспучи, пръв описал новооткрития континент.

С Великите географски открития завършили с покоряването на Северния и Южния полюс на Земята от великия норвежец Руалд  Амундсен се завършва процеса на Първата глобализация на Земята. В началото на ХХ век вече  няма неоткрити пространства  и този факт е обявен в доклада на англичанина Хилфорд Макиндър  пред Английското кралско дружество през 1904 г., в който той обосновава колониалната геополитика на Британската империя над примамливите с богатствата си земи. Именно Макиндър определи Евразия не само като оста на човешката история, но и посочи нейната съдбоносна роля за бъдещата история. Този факт постоянно ще фокусира вниманието на всички що-годе значими американски геополитици в бъдещето.

Великите географски открития откриха  не само непознати до тогава земи за европейците, откриха им цялата Земя,  но положиха  началото на колониализма.

По такъв начин , Първата глобализация фактически се яви като  мощен фактор за развитието на новия обществен строй – Капитализма.  За съжаление всички  философи, икономисти, идеолози и всякакви полит анализатори втренчени в дълбоко верните анализи на Карл Маркс в „Капиталът“ писан в Британския музей за хищническата природа на капитализма и логическото му радикално преодоляване по пътя на една социална революция в нова социалистическо-комунистическа  обществена формация така и не видяха ролята на Великите географски открития, първата по същество глобализация и колонизация за раждането на капитализма.

Опитайте се да си представите как  без грабежа на народите от новооткритите земи и  грабежа  на награбеното от Испания и Португалия от нейните корсари и пирати  Англия на своя Британски остров щеше да се превърне в родината на капитализма и империята векове арбитър  на световните дела, продължила за векове нашето българско робство под похлупака на  османо-турската империя! Та и досега техните грантове подхранват разни нашенски негодници с титли, за да твърдят, че нямало робство, а само присъствие.

Но, за да грабят по-силно „Новия свят“ полуграмотните и малограмотните европейци колонисти още в началото на 17 в. (1616гг.) върнаха робството отдавна забравено в тяхната Европа. И може би най-изобретателни се оказаха авантюристите от Британските острови в Северната част на новооткрития континент Америка. И техните кораби още в първите десетилетия на 17 век   започнаха да докарват черни нещастници улавяни в земите на днешните Ангола и Конго и цялата Западна Африка най-близко отстоящи до новозавладените земи на Америка. Разбира се  натъпкани в трюмовете на корабите на англосаксите хиляди от нещастниците умираха за месеците на транспортировката им, но тази стока добре се продаваше на пазарите на колониите. Именно тези неволници,  обработващи плантациите от памук и захарна тръстика осигуриха бързото забогатяване на своите господари. А в първите десетилетия господарите на новите земи бяха предимно от британските острови и западна Европа главно немци, холандци, скандинавци Тази сбирщина  от квакери, лютерани, калвинисти, менонисти и всякакви протестанти, сред които по-образованите искаха да строят „нов Йерусалим“ започна да се организира водена от лайтмотива на живота на всеки протестант – трудът. Затова не случайно в първите „класически“ векове в земите на тази английска колония главните фигури са фермерът и каубоят( момчето, което пасе кравите).Но редом с тях се издига и фигурата на бандита. Бони и Клайд не са измислени  персонажи. И затова главното средство да се защитиш  и оцелееш  в новите земи са колтът  и уинчестърът. А движението на потоците  нови авантюристи овладени от  „треската  на злато“ е от Изток на Запад – от бреговете на Атлантика към Скалистите планини – Кордилерите, където бяха натикани в резерватите остатъците от индианското население. Така старите Родини ставаха все по-далечни  от новата Родина.

Само за век и половина колонистите от американската колония организирани в отделни общности в отделни зони на огромното пространство благодарение на труда на черните нещастници от Африка, своя труд и инициатива и богатствата на огромното пространство постигнаха  значителна мощ и самочувствие и в една странна по-скоро партизанска война  срещу зиналата да глътне  цялата Земя Британска империя  обявиха  на 4 юли 1776 г. своята независимост от Британската корона. Родените 4 юли отделни северно американски колонии оформени като държави-щати след близо десетилетие през 1787 г. започват преговори и делегати от  първите 13 щати приемат написаната от  Томас Джеферсън Декларация -конституция за новата държава Съединени американски държави -щати ( United Statеs of America), а естествено за първи президент е избран командващия армията на колонистите Джордж Вашингтон.

Още по време на бурните дискусии от представителите на първите 13 щати-държави във връзка с Конституцията -Декларация се очертават двете основни партии и тяхната идеология – Републиканската за укрепване на държавността  и ненамеса  във вътрешните дела на другите държави и Демократическата за открита навън политика и демонстриране на своята свободна демократична система на останалия свят и преди всичко на потъналата още във феодалните си структури Европа.

В първите десетилетия принципите, които обявяват бащите- основатели работят и младата държава действително впечатлява образованите европейци учени и политици и в 1840 г. французинът Алексис дьо Токвил публикува в Париж своята книга „Американската демокрация“, която става настолна на много заразени вече от идеите на Великата френска революция  (1789-1794)европейци. Но още в тази книга вдъхновеният французин вижда много от пороците на тази първа буржоазна демокрация, породени от факторите, при които се ражда.

На първо място, това е робството , което в неговите представи на буржоазен политически деятел, възпитан в идеите на Джон Лок и на Шарл Монтескьо е нонсенс. Непонятна за французина  познаваш трудовете на Ж.Ж. Русо, Дени Дидро и на А. Холбах  с тяхната  логика на материализма и справедливостта  е и сложната избирателна система на новата държава.

И ако изборите не толкова вълнуват новите поколения американци, то мнозина от северните щати смятат робството за срамен факт в историята на тяхната държава тръгнала в лицето на първите си заселници да бъде „нов Йерусалим“. Но юга не смята така, защото тук са плантациите със захарна тръстика, тютюн  и памук. И  започва първата в историята на тази държава Гражданска война (1863-1865 гг.). Въпреки героизма си героите от „Отнесени от вихъра“ на Маргарет Мичъл  загубват последната битка, столицата им Ричмонд е превзета от янките и те трябва да се съгласят с отмяната на робството. Но затова пък на финала е убит президента, избран преди години от победилите ги североамерикански щати – Абрахам Линкълн и възникват всякакви расистки тайни структури, сред които „Ку клукс клан“. Така отмененото робство засяда в психо космоса на родената нова нация като неотменен за цялата кратка история на САЩ  Расизъм.

Обединените Съединени Щати-държави, които само преди няколко десетилетия преди Гражданската война са провъзгласили доктрината „Монро“, според която тръгнала към освобождаването си Южна ( Латинска)Америка  е обявена за  заден двор  и неприкосновена  за други държави зона на надигащия се нов субект на налагащия се в целия свят капитализъм.

Така, ако погледнем    през принципите, които ръководят една държава,  очертани някога от  Платон   ще видим, че още в тези първи десетилетия младите САЩ  проявяват необуздан апетит за сметка на разума.

Но именно още в тези първи десетилетия  САЩ стават не само символа на  „Новия свят“, но и мощен притегателен център у на всичко, което иска с труда и талантите си да успее и преуспее. Родила се е „Американската мечта“.

Може да се смята, че след Гражданската война в САЩ (1865) и след Франко-Пруската война (1870) започва превъзнасяната в света на капитализма bell epoque ( Викторианска епоха) – свободно движение на хора, стоки и капитали. Но именно в началото на тази епоха , белязала върха на първата капиталистическа глобализация друг немски гений – Фридрих Енгелс  в една своя статия даде блестящата си прогноза за няколко десетилетия преди Първата световна война (1914), че бъдещата война между развитите капиталистически държави може да бъде само като световна война. В тази бъдеща война, пише Енгелс, ще вземат участие от 4-8 млн. войници.  Тя ще продължи 4 години като доведе до крайна бедност милиони в почти всички страни. Тя ще разстрои административните и финансови системи на много държави. Ще рухнат много империи. Корони ще се въргалят по улиците. Всичко това ще създаде условия за победите на пролетариата в много страни, до начало на нова епоха.(!!!)

Именно в тези последни на 19 и първото на 20  в. десетилетия – тази bell epoque   Америка, благодарение на излюпената в нейната утроба Американска мечта,  откриваща огромни възможности за действителните таланти с характер  става Меката на световното изкуство и наука  и образец  за световната култура. Постепенно американската култура започва да играе ролята на инкубатор, където се излюпват нови образци  на изкуство, които бързо заразяват останалия свят на капитализма. Този факт мощно стимулира и развитието на икономиката. Младата държава с оправдано самочувствие решава да се намеси в самия край на Първата световна война на страната на победителите повече като морален арбитър. На свиканата през 1919 г. Парижка конференция президента Уидроу  Уилсън съветва победителите от Антантата Англия и Франция да се бъдат толкова алчни и жестоки към повалената Германия, защото ще породят опортюнизъм и реваншизъм, които ще доведат до нова Голяма война. Правилно! Но още при този президент САЩ са сред интервентите срещу дръзналата да въстане срещу капитализма младата руска  болшевишка република. Янките помагат на ген. Юденич, защото са изначално против примитивно разбирания от тях комунизъм.

Така примитивния Антикомунизъм ще допълни парадигмата на американската идеология, в която като основни стълбове са залегнали робството -Расизма и прехвалената американска свобода и Демокрация. Антикомунизмът, допълван от Русофобията  ще се разгърнат като вирусна епидемия особено след Втората световна война благодарение на пропагандата и политиката  на един от сенаторите в Конгреса – Макартни. Макар и публично преодолян след десетилетие  Макартизмът   ще стане една от трайните величини на Американската идеология.

Можем определено да твърдим, че парадигмата на Американската идеология получава своята философия в последните десетилетия на 19 и първите на 20 век във Философията на прагматизма. Както либерализмът и разбирането на демокрацията са   заимствани от Европа   принципи и идеи, интерпретирани от американския истеблишмент  ( политическа върхушка), според неговото ниво на образованост и мислене , така и Философията на прагматизма е елементарна интерпретация на  идеи на субективния идеализъм,  емпириокритицизма, наивния реализъм и утилитаризма. И Чарлз Пирс, и Уйлям Джеймс, и Джон Дюи се опитват като инженери, психолози и педагози да осмислят  краткия исторически и духовен път на новата общност от население, организирана в държавите -щати и обединени в една голяма държава в пространствата от Атлантика до Тихия океан.

Да, човек се ражда в един чужд и враждебен свят и в своята битка за оцеляване той се стреми да направи този свят – своето обкръжение комфортно. Няма значение какъв е сам по себе си този свят, тази среда, тя трябва да бъде овладяна и преобразувана чрез действия, работа. Затова философията е Прагматизъм, философия на действието. Тук нямат значение нито историята на тази среда, общност, нито нейната култура. За прагматизма не е важна истината за този обект, среда, общност от други хора. Важно е при преобразуването им в комфортни, удобни за действащия човек той да изпита наслада, да извлече някаква полза.

Както читателят се досеща става въпрос не за полза от копаенето на градината, а за полза от овладяването на нови земи и покоряването на други народи. Така философията на прагматизма не е просто житейска философия, а философия за експанзия, за геополитика.  При това, ако може с ръцете на други . приятели, съюзници. Дълго време философите, полит анализаторите, да и въобще истеблишмента на Америка живее със самочувствието на недосегаеми от някакви агресивни народи и държави. Това ще стане един от митовете  на американската политика и геополитика. Т.е американците ще решават сами своите проблеми като с това ще бъдат образец на другите народи. Разбира се, те могат да се намесват в политиката на другите, за да ги поучават и да извличат полза за себе си. Така още в първия век от образуването си Съединените американски държави (щати)  под различни предлози се разправят със слабите си съседи – Мексико и Канада и привличат нови територии – Далас, а с търговския си нюх купуват изгодно от Испания  щата Луизиана, а от Русия Аляска и цялата Руска Америка в Калифорния.

В същото време водещите геополитици като адмиралът А. Махън анализират историческия опит за успешна експанзия от просторите на двата океана Атлантика и Тихия, които пазят САЩ,  политиците внимателно наблюдават Европа и Азия, а новоизлюпените милиардери преценяват къде ще могат да увеличат своите богатства благодарение на глупоста и продажноста  на политиците  на държавите там.

Известно е как Франклин Д. Рузвелт съзнателно допусна атаката на Япония на Пърл Харбър, за да се включат САЩ  в започналата Втора световна война едва през юли 1944 година  в десанта заедно с британците, когато стана пределно ясно, че с изтеклата кръв на милиони Червената армия скоро ще прегази цялата Германия и нейните европейски съюзници. Напомпените със самочувствие  янки се опитаха да атакуват от юг позициите на Вермахта , но още при Ардените Рузвелт трябваше да моли Сталин Червената армия да ускори настъплението, защото няколко десетки хиляди запасняци немци обкръжиха наперените три пъти повече  янки. Независимо, че беше болен Ф.Д. Рузвелт беше умен и хитър президент, който отчиташе огромната роля на Червената армия и СССР в тази война и затова на конференциите в Техеран (1943) и (Ялта 1944)  подкрепяше исканията на Й.Сталин, а не на англосаксът У. Чърчил .Освен това, въпреки че не доживя капитулацията на Хитлеристка Германия Рузвелт успя да съхрани живота на стотици хиляди американци, които в тази жестока война дадоха около 330 хиляди убити, което представлява почти сто пъти по-малко от жертвите, които даде СССР, Русия – 27 млн. убити и десетки милиони ранени и със съсипан живот, а също разрушени стотици градове и селища и  цялата инфраструктура  на съветската страна докато американската икономика работеше на пълни обороти а златото на Великобритания потъна в трезорите на американските банки, където след войната щеше да се добави  златото и това на Германия и Франция.

Освен обраните неразрушени  индустриални мощности на повалената Германия САЩ прибират охотно не само бягащите нацисти, но и всички водещи физици, химици, биолози и… конструкторът на зловещите за англичаните ракети ФАУ-1 и ФАУ-2 Вернер фон Браун, който ще оглави космическата агенция на САЩ – НАСА. Именно немските учени реализират проекта „Манхатън“ по създаването на американската атомна бомба изпробвана в края на войната над беззащитното население на Хирошима и Нагазаки. Така храбрите янки отмъщават на японците за Пърл Харбър. Това не трябва да се забравя. Именно немските учени ще създадат и космическата програма на САЩ. 

Войната подарява на ФИНАНСОВИЯ ОЛИГАРХАТ  на САЩ и мечтаната още от първия Ротшилд   възможност да управлява парите на една възхождаща империя. Юли 1944 г., когато най-после САЩ се включват във войната е свикана Международна конференция за определяне на основната световна валута на мястото на грохналия британски паунд. На нея са отхвърлени предложенията на знаменития британски икономист Джон Мейнард Кейнс, от чиито идеи са се възползвали и Хитлер , и Рузвелт, за да извадят от тежката Велика депресия (1929-1933) икономиките на своите страни. Предложението на Кейнс за единна световна валута – Банкор е отхвърлено от американския финансов министър Майк Харт , чието предложение Ам. Долар да бъде такава валута е подкрепено дори от СССР. Сталин не е искал обезкървената и задължена на САЩ страна да влиза в нови битки.

По такъв начин частната Резервна Федерална система, която обединява 12 крупни банки на територията на САЩ ( Уолстрийт), сред които водеща е Golden Saх, която печата американските долари и ги продава на държавата САЩ  по номинал срещу ценни книжа по каквито иска ставки  става център на световната финансова система. Мечтата на първия Ротшилд  Майер е постигната. Нещо повече.! Мътената още от годините на Гражданската война deep State ( „Дълбока държава“) е получила легитимни права да управлява не само САЩ, но и целия свят. Постепенно с годините са създадени и инструментите за това господство в лицето на Международния валутен фонд ( МВФ) и Световната банка (СБ).Веднага след това през следващите  години Централните  банки на западноевропейските и азиатските съюзници на САЩ, а след срутването на социализма в СССР и европейските социалистически страни и техните банки  са поставени под пълен контрол на Уолстрийт. Постепенно създаваните нови световни организации, сред които Световната търговска организация и Световната здравна организация също са поставяни под контрол  с избора на ръководствата им и с поставени зависими лица.

Непосветеният обаче в тази стратегия  българомразец и русофоб  У. Чърчил има своя твърда  стратегия. Той мечтае за атомни удари срещу СССР. Но   в прословутата си реч през 1947 г. във Фултън по съвета на янките  обявява началото на нова , този път Студена война срещу СССР и слабите му нови съюзници. Естествен лидер на Колективния Запад  са безспорно САЩ. По техния проект е създаден Северноатлантическия Алианс НАТО , а по-късно и проектът за Европейски съюз. Водещ в геополитиката на САЩ  и вкарването на разорения от войната и уплашен от комунизма  Европейски Запад в нейните колективни  структури е Антикомунизма и Русофобията. “

Заради прехваления план „Маршал“ САЩ получават възможността да се разпореждат със европейските си съюзници като с протекторат.   Векът на Америка, така ще определят ХХ век много  апологети  на своя ментор. От обстоятелството, че ФРС продава ценните книжа , с които са изплатени дадените им долари се възползват много спекуланти, сред които унгарският евреин последовател и пропагандатор на идеите на Карл Попър за „Open Society“ ( „Отвореното общество“), т. е глобалното с минимум държава общество.

От това, че американския долар е световна валута САЩ не само печелят всяка година не само повече от 10 млрд. долари, но и огромен поток от инвестиции и водещи идеи и технологични проекти, с което още повече нараства технологичната им и производствена мощ. Това ще  даде самочувствие на наследника на руски белоемигранти У.У. Ростоу  да обяви своята теория за „Единното индустриално общество“ в началото на 60-те години в разгара на „Студената война“, а Д. Бел да обяви краят на идеологията в класическите й характеристики, определяни от господстващите форми на собственост .

Благодарение на откритията на науката в годините на войната и след нея в условията на „Студената война“ на Алън  Тюринг, А. КОЛМОГОРОВ, Лудвиг фон  Берталанфи, Норберт Винер, Джон Атанасов  и десетки други именно в края на 60-те и началото на 70.-те години се разгръща новата Научно-техническа, научно-технологическа и научно-производствена революция. Водещи в сферата на икономиката стават сферата на услугите и сферата на производството, разпространението и потреблението на информация. Това ще даде основание на Д. Бел да обяви своята теория за раждането на постиндустриалното, информационно общество. Светът технологически вървеше към новата същинска информационна глобализация. Светът ставаше малък и с информационните мрежи , и с ракетите с ядрени бойни глави.

В тази благоприятна ситуация стимулираният от „Дълбоката държава“ американски капитализъм овладял в предните десетилетия водещите национални медии на европейските си и азиатските си съюзници  усили финансирането на транснационалните медии, получаващи все по-широка популярност зад „желязната завеса“ в СССР и европейските му сателити. Предприемчиви млади IT специалисти, подкрепяни от финансовия монстър, който си играеше с финансовите системи на света  започнаха изграждането на глобални информационни мрежи от типа на Google, Mikrosoft , Facebook, Twitter  и т.н.

Важен елемент завършващ информационната  система за глобализацията на капитализма съпътстван от политическите атрибути на американската демокрация стана изпробваната първо в Чили от диктатора А. Пиночет, после  от т.нар. „желязна лейди“ М. Тачър , а след това от самите САЩ монетаристка теория  на Чикагската школа на Милтън Фридман. Сваляща всякакви бариери пред движението на капитала –(финансовите потоци) тази теория свиваше до предел ролята на националната държава, превръщайки в стока наред с вещите не само съвестта и плътта, но и системата на образованието и здравеопазването. Капитализмът не само  модернизираше класическите си манчестърски характеристики, но заявяваше глобалните си претенции.

В същите години  системата на социализма вместо да се възползва от огромните възможности, които предлагаше научно-технологическата научно-производствена и информационна революция продължи трупането на ядрени оръжия и усилване на идеологическата борба. Когато поредният генсек на КПСС М.С.. Горбачов  се сети за реформи в своята перестроечна логорея той не можа да измисли нищо разумно, а се върна към обърканите ленински лутания от 20-те години на ХХ век за НЭПА ( Новата икономическа политика), предлагаща един примитивен капитализъм.

Така държавният социализъм роден като продукт на Ленинския ревизионизъм на автентичните Марксистки принципи за новото  общество опряно на свободата и социалната справедливост като колективна асоциация, изложени в големите статии „Гражданската война във Франция“, „Критика на Готската програма“  „Критика на Ерфуртската програма“ и още в десетки други статии и писма с Фр- Енгелс беше удушен в прегръдката на американския неолиберален глобален капитализъм. Защото обявяваният от Американските медии „Човек на годината“, на „десетилетието“ и на „века“ се оказа по свидетелството на  ам. писател и журналист Гор Видал един обикновен самовлюбен глупак и позьор. А може би изпълняваше стратегията на Лео Троцки за световната революция и победа на левите идеи по предложената от „Дълбоката държава“ и глобалистите стратегия за еднополярен тоталитарен свят? Кой знае? Неведоми са пътищата господни и на ЦРУ! Кой е могъл да предполага, че комсомолката Ангела, сътрудничката на ЩАЗИ Ерика като г-жа Меркел – канцлер на Германия вече 15 години ще реализира налудничавите идеи на А. Хитлер и без танкове и самолети и зловещите СС със своите компании, Лидъли, Кауфланди, Били и пр. и пр.. ще овладее цяла ЕВРОПА?

И въпреки, че чевръстият японец -американски професор  Фр. Фукуяма побърза да обяви окончателната победа на либерализма над провалилия се неудачен проект за свободен и справедлив обществен строй и „краят на историята“,  битката продължи.

Стреснати от перспективата да се разтворят в глобалния неолиберален океан много народи инстинктивно се върнаха към историческите си културни и национални корени . Така постепенно срещу брутално превземащия пространствата на Земята неолиберализъм започна да се възправя умерения консерватизъм,  опрян на културните национални традиции и ценности на народите. Сред първите безспорно беше повалената в  90-г на 20 в., но съсредоточена в себе си  Русия. Първа безспорно беше именно Русия.  Възродената  й при него военна мощ  позволи  на бившият подполковник от КГБ В. Путин да заяви на Международната конференция по сигурноста  в Мюнхен( 2007) да отправи смело и предизвикателно неприемането на глобалистките претенции на САЩ за еднополярен свят и  правото на Русия  да отстоява също своята суверенност и  национални интереси. Мълчалият дотогава и натрупващ индустриални, технологични  и военни мускули Китай  веднага застана зад Русия. Ставаше сериозно!

До тогава  обаче американските идеолози, геополитици и политици празнуваха подарената им без един изстрел победа и обявяваха раждането на „нов световен ред“( Дж. Буш -старши), „нови хоризонти“ ( Б. Клинтън, Дж. Буш- младши), макар че в  самото начало на новото хилядолетие   беше избухнал вулканът на ислямският тероризъм, поразявайки с изригването си самите САЩ( 11.09.2001).

Събуденият ислямски екстремизъм и тероризъм, заедно с надигането на Русия и Китай  беше нов повод САЩ да демонстрират не само своите мускули за защита на своето „право“ безпардонно да налагат образците на американската демокрация и права на човека навсякъде, където виждаха заплаха за своите интереси. С  помощта на верни слуги, сред които и България, бяха ударени Афганистан и Ирак. Резултатът – унищожени хиляди обекти на древното изкуство и архитектура и убити от всекидневните терористични актове над 1,5 мн мирни иракчани, и поне 16-20 х. американски и други натовски войници, сред които и 6 български момчета. Но най-важният резултат от внесената американска демокрация  беше раждането на мощната терористична структура на „Ислямска държава“. За Афганистан резултатът от демократичната инвазия на янките беше, че още на петата година създавания и изнасян опиум нарастна от 16% до 96%, а след десетата година талибаните вече контролираха ¾ от територията на страната.

Виждайки безсилието си да се установят в богатите на нефт и газ пространства на Близкия изток чрез Пентагона стратезите на „Дълбоката държава“ пуснаха в експлоатация изпробваната още 1973 г. в Чили и 90те г.  г. в Югославия  и Грузия  „цветна революция“ и за няколко години в потъналите в сън арабски страни избухна „ арабска пролет“. Бяха пометени старите неприемащи американските подаръци –„права на човека“ и „демокрация“ режими. Влезе в действие теорията на Стивън Ман „управление на хаоса“.

Разбира се, за реализацията за господство над света трябваше да се плаща. Освен официалните поддържани от държавата университети и институти в почти всички европейски и азиатските съюзници в останалите действаха над 30 частни фондации прикрити като нетърговски организации. Само те даваха ежегодно на разни хрантутници годишно над 30 млрд. долари. Не трябва да се забравя за превишилите 1000 военни бази на САЩ във всички страни-членки на НАТО и в азиатските съюзници на САЩ. В тези бази служат представители на различните родове войска. Зад „Мак Доналсите“ трябваше да летят „Мак Дугласите“. Защото, както писа преди две десетилетия един американски журналист „глобализацията е американска“. Като се има предвид, че само през последното десетилетие годишния бюджет на Пентагона надхвърля 600 -650 млрд. долара може да се предположи колко милиарди потъват по различните канали. Така цената да си световен жандарм не е малка.

Не трябва да се забравя, че редом с няколкото  десетки хиляди  Транснационални корпорации  (ТНК)  ситуирали своите предприятия в стотици страни, за да ползват евтината им работна сила и природните им богатства в глобалното пространство като глобални информационни мрежи  действат вече десетки глобални корпорации като Google, Facebook, Twitter, Amazon, You tube и т. н. Всичко това вече десетилетие опразва САЩ от реална производствена дейност, превръщайки я в Световен офис  за информационни и финансови операции  и световна канцелария на ТНК .В края на президентството на Барак Обама 80% от американската икономика беше представяна от сферата на информационните и други услуги и само 20%  от индустрията и селското стопанство. Но в сферата на услугите, така нар.   IT специалисти са заети незначителен брой американци. Останалите са фермери и работници в индустрията и автомобилостроенето, а мощностите отдавна са изнесени в други страни. Вървеше интензивен процес на промяна на социално-класовата структура на американското общество, а с това и идеологията и ценностите, които определяха духовната идентичност на социалните групи и класи. Все повече на критично мислещите американци и наблюдатели от развитите държави ставаше ясно, че САЩ са действително „уникална империя“ ( Зб. Бжежински) разпореждаща се с глобалните финансови и информационни потоци.

Това разбира се,   пълнеше  трезорите на „Дълбоката държава“, но опразваше американските градове от производство и живот както и удряше  по обикновените американци попълващи армията на безработните и бедни слоеве. Очевидци разказват за опустелите индустриални гиганти като Детройт и др. защото  мощните американски ТНК, чийто годишен доход на всяка надвишава 300 млрд. долара отдавна са изнесли своите производства в Китай, Виетнам и къде ли не, поемайки евтината работна ръка и трупайки трилиони долари.

Картината на упадъка на Америка видя още през 80-те г. на ХХ в. и показа в своята „Третата вълна“ Алвин Тофлер . За съжаление  мощният финансов октопод на „Дълбоката държава“, който гледаше на САЩ  като на Инструмент за реализиране на своите стратегии за световно господство не обърна никакво внимание на предупрежденията на А. Тофлер.  Удивително е, че Финансовият олигархат  увлечен в нарастващия  си апетит за все повече печалби от глобалните си мрежи пропусна  и последната тревожна за Америка книга на непоколебимия антикомунист и русофоб Зб. Бжежински „Стратегическата визия(  Америка и кризата на глобалната сила)“ ( 2012).

Водещият десетилетия  геополитик на САЩ  макар и много внимателно и щадящо показва в този свой стратегически анализ залеза на Америка и умирането на „американската мечта. Както и възхода на „възраждащият се гигант“  (Китай). Естествено, като американец той  отказа на Китай неоспоримото право на лидерство в идващата  нова епоха.

Разбира се, медийната машина на Америка  водена от New York Times и  CNN продължи с неотслабваща енергия да задава темите на подвасалните съюзници на САЩ. Но както винаги „къртицата на историята“(Хегел)  подготвяше духа, който да каже истината и да призове за справедливост и възмездие. Милиони американци и бели, и черни чувстваха, че тази глобализация работеше срещу тях, тяхната недълга семейна памет и традиции, техния бизнес и образование, техния живот. Малцина политици се вълнуваха от това. Един Бърни Сандерс с е хвана за идеите на либералния социализъм. В годините и месеците приближаващи към новите президентски избори за 45-ти президент на САЩ неочаквано за истеблишмента в битката се включи милиардера Доналд Тръмп. Независимо от това, , че Д. Тръмп става милиардер в съответствие с духа и логиката на американския капитализъм той беше съхранил духа на първите заселници на Америка с техния  идеал за висок патриотизъм и мисия на суверенна  трудова Америка. И въпреки че установената след Втората световна война политическа система на Америка, придобила нови неолиберални импулси след края на „Студената война“ не го прие и той не бе подкрепен от официалната медийна машина  Д. Тръмп като нестандартен и несистемен играч с помощта на своя Акаунт в Twitter    и неособено популярния до това време телевизионен канал Fox News  и публичните си речи в редица щати победи подкрепяната от цялата медийна машина и стоящата зад нея „Дълбока държава“ Хилари Клинтън  категорично. Мнението на очевидци и негови симпатизанти  за митингите, на които говори Д. Тръмп като пастор са представлявали великолепни оратории на десетки хиляди християни, зовящи Христос да им помогне да върнат духа на предците си и идеалите за  свободна демократична и трудова Америка.  Още преди финала и инагурацията уплашените от изявленията му да „пресуши блатото на Вашингтон“ и да установи нови отношения с Русия „Дълбоката държава“ активира всичките си инструменти и  предприе глобална атака срещу него обвинявайки го за връзки с Кремъл.

Така още в началото на своето президентство Д.Тръмп попадна в пресинга на доминирания от демократите Конгрес и Съдебните разбирателства, че дължи изборната си победа на намесата на Русия. Без опит в политиката и познаване на политиците от номиниралата го volens-nolens Републиканска партия Д. Тръмп трябваше в движение да подбира апарата от министри и сътрудници и бързо да се разделя с тях.

И когато отпаднаха всички обвинения САЩ и света бяха връхлетяни от епидемията от Корона вируса. Вероятно след като отшуми тази епидемия обявена от СЗО  за пандемия и се сменят политическите режими, които послушно изпълняваха разпоредбите на СЗО и не само смазаха икономиките си и нормалния живот като  всекидневно чрез медиите налагаха психически терор над собствените си народи ще стане ясно дали вирусът беше с естествен  природен произход  или беше култивиран боен вирус, подготвен в една от десетките лаборатории за биологически оръжия в САЩ или Великобритания съзнателно или случайно изпуснат и веднага включен в стратегията за удар върху икономиката на Китай. Много факти говорят за този вариант- преди всичко, че този вирус много бързо и „умно“ мутира. Едва бяха създадени първите ваксини след близо година упорити изследвания и експерименти неочаквано започнаха да се появяват нови още по-активни щамове. За незапознатите с този тип врагове на човека ще кажа само, че вирусите са примитивни  химически неживи структури, които оживяват само като се докопат до живи организми???.

Но както е добре известно на туземците бумерангът винаги се връща. Така бумерангът се върна със страшно свистене в самите САЩ. И ако в  1,5 млрд Китай от коронавируса починаха   15 х. души, то в самите САЩ с техните 330 млн. души – 400 000 Души. При това  по-голямата част от тях бяха от афроамериканците и другото цветно население на САЩ. И това не беше изненада. Защото именно наследниците на бившите роби са в голямата си част безработни, бедни и без медицинско и социално осигуряване. При спуснатите карантини и  lock down’i  те се оказаха най-ощетените. И естествено най-често бяха обект на санкции и полицейски произвол. Поредният случай, когато беше убит чернокожия с престъпно минало Джордж  Флойд се оказа фатален за Бяла Америка.

Започнаха безредици, палене и грабене на магазини на бели, събаряне на статуи на герои на Америка катo символи на робовладелци. Избухна натрупваната от години енергия на омразата на черните към бяла Америка. От стихията на бандитските нападения в различните градове на САЩ се оформи движението на Black Lives Matter (BLM) (Животът на черните също е ценен). Д. Тръмп се опита да въведе ред и да компенсира безработните,   черните и латиносите като поиска от ФРС още три трилиона долара. Така дългът на САЩ нарасна на 26 трилиона долара при официално обявявания  бюджет  от 16 трилиона долара. Случаят на Гърция с нейния дълг 130% спрямо бюджета е смешен.

Но течеше предизборната кампания. Тук думата беше на „Дълбоката държава“, на зависимите от нея медии и механизмите на архаичната избирателна система. Гласуването по пощата при това 3-4 месеци преди преброяването им осигури „Бляскавата победа“ на Джо Байден. Демократите тържествуваха. Но обидената бяла Америка, която правеше някога мощната индустрия и изобилното селско стопанство в стотици хилядите ферми , малки градчета и села реши да не се предава и в мирен поход 6.01.2021 г.(когато трябваше да се обявят окончателните резултати от изборите) заля Вашингтон и обгради Капитолийския хълм, където се издигаше президентския дворец и сградата на Конгреса. Сред мирните демонстранти естествено имаше и радикални привърженици на Д.Тръмп, но също така и специално изпратени провокатори -представители на „демократите“, а също представители на BLM, заредени с анархистични страсти за рушене. Ако за организаторите на тази провокация нахлуването в залите на Конгреса, не особено препятствано от полицията . не беше изненада, то за милионите американци и стотици милионите зрители по света превземането на символа на постоянно натрапваната им Американска демокрация беше шок.

Последвалата реакция на „победителите“ демократи за репресии към привържениците на Д. Тръмп и към самия 45-ти президент на САЩ подложен безмилостно на втори имичмейнт показаха на света колко дълбоко разделена е Америка и приказките за демокрация и права на човека са само смокинов лист , зад който се крие неизтребимия расизъм, презрение към обикновените американци и безграничната жажда за власт и господство. Оказа се, че наред с другите пороци , залегнали в утробата на Америка духът на макартизма   също е жив както джинът от приказките и само е чакал да падне запушалката и да излети.

Какво можем да очакваме и по силата на своите възможности да застанем редом със силите, на които принадлежи бъдещето на човечеството?

1.Америка е смъртно болна и въпрос на време е Съединените американски държави (щати) да се разпаднат на два блока – цветна и бяла Америка. А може и на повече. Всичко зависи от разума и волята на истеблишмента, който днес я управлява. . Сред тях няма да бъде Д. Тръмп, който искаше да направи „Америка отново велика“  верна на корените си и на духа на отците – Т. Джеферсън, Б. Франклин, А. Линкълн…

2.В условията на ограниченията във връзка с коронавирус пандемията към динамиката на народите  ще наблюдаваме засилена медийна и информационна експанзия на ултралибералния глобализъм и политическо равенство на различните -джендъри и т.н. Ще бъдат задействани всички инструменти на „Дълбоката държава“ за смазване на всички, които видяха позора и се съмняваха в прокламираната десетилетия  американска демокрация Това ще става както на територията на самите САЩ, така и в глобалното пространство. Стимулирани от „Дълбоката държава“ инструментите й ще се опитат отново да поставят в зависимост ЕС , продължавайки санкциите срещу главната опора на консервативните идеи и традиции  в света Русия и Китай.

3.Активизирайки идеологическото противопоставяне ултралибералите ще разгърнат нова фаза на непрекъсваната „Студена война“ срещу Русия и Китай, използвайки разни предатели и зависими структури за „масови протести“ и провокации, за дестабилизиране на държавната власт. По сведения на бивши сътрудници на ЦРУ и съответните агенции за хибридна война само за последните десет години за „цветни революции“ и дестабилизиране на властта в Русия и Китай са изразходвани 68 трилиона долара.  Същевременно страхувайки се от известните им и неизвестните им оръжия, с които разполагат Русия и Китай , а също от военния съюз между тях  ястребите,  които винаги са мечтали да ударят Русия ще се опитват чрез различни локални конфликти да създават напрежение на границите на Русия и Китай като същевременно финансово ще захранват разни либерални подлоги в самите Русия и Китай.

4.Независимо от заиграването с темата за атлантическата солидарност и опасността от Русия  страните от ЕС водени от Германия и Франция  ще предприемат все по-независима политика, усилвайки акцентите на патриотизма, националния суверенитет и социалната справедливост.

5.През следващите години все по-ясно ще се очертаят четири блока  страни, организирани около своите лидери – САЩ, ЕС, Русия (Евразийския съюз ) и Китай с голяма част от страните на Югоизточна Азия. Всяка от водещите страни на тези блокове ще следва своя стратегия обърната както навътре, така и навън в геопространството. Светът с погнуса ще се очиства от ненормалността на проекта за еднополярен под егидата на САЩ свят.

6.Със затихването на Слънчевата активност и отслабване на пика на 11 годишния слънчев цикъл ще отслабва и активността на корона вирусът и щамовете  му. Това ще даде надежда на човечеството да започне да се връща към нормален живот постепенно освобождавайки се от натрапваните им в предните десетилетия образци на Американската демокрация. По същество последното десетилетие на колосални изпитания подготви народите за нова епоха, в която ще действат други принципи и други ценности. Няма да бъде никак леко, но ще има повече свобода и повече нормалност…

проф. Петко Ганчев

Коментари 40 за
“PANTA REI ET PANTA KINEI. ЗАЛЕЗА НА СИМВОЛА НА „НОВИЯ СВЯТ“ И РАЖДАНЕТО НА НОВА ЕПОХА”

 1. Професор Ганчев, прочетох думите Ви във Фейсбук, които (признавам) ме натъжиха истински.
  Бъдете и пишете! България има нужда от умовете на достойните си хора като Вас! Ние- също.

 2. Нямам никакво мнение относно написаното,даже с някои неща не се съгласявам,но проблема е ,че няколко световни олигарси от 1% държат цялата планета в окови. И няма местно производство пак по същата причина, огромните корпорации са глътнали местните производители,бедността също се дължи на тях,в стремежа си за печалби, са ограбили населението и продължават да го ограбват по различни начини. А що се отняся до ЦРУ,то е забранено в щатите и няма право да действа в щатите,а само извън тях,но това не им пречи да тровят с наркотици собственото си население.Политиците също са кукли на конци на този 1% свръхбогати и силови корпорации,от тях(политиците) не зависи много.
  Просто сме навлезли в робовладелски строй с няколко световни феодала,това е. Какво го въртите и сучите,не е толкова сложно. https://www.youtube.com/watch?v=TWrqR_-04Uw

 3. Благодарности на професора и на Афера. Много добър анализ , с вярно светоусещане.

 4. Все пак поздравления за обемния труд макар и да имам несъгласия, най-вероятно ще ви обявят за „конспиратор“, което си е орден за заслуги към Отечеството ,
  И още една добавка за манипулациите и корупцията, вече от ДиСито

  https://bettermarkets.com/sites/default/files/documents/Better_Markets_Reddit_Robinhood_Gamestop_RiggedMarkets_02-01-2021.pdf

 5. Мартин Армстронг го е разказал също. Има и прогноза, а той ги схваща прогнозите. Той е лежал сума ти години в затвора и е там точно заради глобалистите дето ни ковидясаха 🙂 .

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/tyranny/are-we-in-the-middle-of-absolute-tyranny/

  За Маркс препоръчвам на г-н Ганчев един негов колега, германец от ФРГ-то. Бил Марксист на младини, не при случаен човек. След това станал „австриец“ .

  https://youtu.be/LpvJZPmNbCA

 6. Респект пред автора на тази статия.Но все пак истината си е истина.Явно географията не му е най-силната страна.Причината да кажа това е следния цитат на автора:

  “….и привличат нови територии – Далас, а с търговския си нюх купуват изгодно от Испания щата Луизиана, а от Русия Аляска и т.н…….“.

  Да подкараме по териториите,споменати от автора:
  Първо звучи доста наивно да се каже „територия Далъс“,защото това е само един град.По правилно е да се каже щата Тексас.Който щат е с територия почти 6 пъти по-голяма от България е привлечен ,след едно “мирно съвместно мероприятие“ ( наричано кой знае защо от мексиканците ‘война’) през 1845 г. между Мексико и САЩ.Щата Тексас не струва нищо,като цена на САЩ,защото са си го напазарували сами,без пари с малко военни маневри.

  Щата Луизината:Това е най-‘блажната’ като цена и територия зделка на света,от както съществува.Истината е че САЩ закупуват на смешна цена не само Луизиана,ами и сегашните щати Арканзас, Мисури, Айова, Минесота западно от река Мисисипи, Северна и Южна Дакота, Небраска, Ню Мексико, северната част на Тексас, Оклахома, Канзас и части от Монтана, Уайоминг и Колорадо с обща територия ,равнаваща се на 3,3 днешни територии на Франция за смешната сума от 11 250 000 долара,и то не от Испания,както автора твърди ,а от Император Наполен ,т.е. от Франция.Ето ви и извадки от Уикипедията по темата:

  “Покупката на Луизиана (на английски: Louisiana Purchase) или продажбата на Луизиана (на френски: Vente de la Louisiane) е сделка между САЩ и Френската република по придобиване на територията на колонията Френска Луизиана (828 800 mi² или 2 147 000 km²), сключена през 1803 г.

  САЩ плащат 60 милиона френски франка (11 250 000 долара) и опрощават дългове на стойност 18 милиона франка (3 750 000 долара), с което общата сума на придобиването възлиза на 15 милиона долара.[1][2][3]
  Покупката на Луизиана е най-голямото териториално разширение в историята на САЩ

  През 1802 г. президентът Томас Джеферсън иска да закупи Ню Орлиънс с цел да гарантира на американските търговци достъп до транспортния път по река Мисисипи. Към онзи момент днешният щат Луизиана е френска територия, част от Френска Луизиана. В Париж се провеждат преговори и Пиер Дюпон де Немур – французин, който е емигрирал в САЩ и е близък с Джеферсън, предлага на Наполеон да продаде цяла Луизиана и така да избегне потенциални търкания със САЩ в Северна Америка.

  Идеята не допада на Джеферсън, тъй като според него продажбата само би узаконила френското право върху Луизиана, а от френска страна яростен отпор ѝ оказва Талейран, който е защитник на френската колонизация на Америка. Наполеон обаче се нуждае от пари, за да финансира военните си действия в Европа. (Успешните кампании на Наполеон в Наполеоновите войни до края на 10-летието в немалка степен се дължат и на парите от Луизиана).

  Все пак сделката е сключена през април и ратифицирана през октомври. На 20 декември 1803 г. САЩ официално получават Ню Орлиънс от Франция, а с него и цяла Луизиана, присъединявайки към територията си общо 2 144 476 km². Стойността на сделката е добра и за двете страни. Цената на акър е ниска и удобна за САЩ – 3 цента, но общата крайна сума е голяма – 15 млн. долара и е изгодна за Наполеон. В днешни пари (към 2010 г.) сделката би струвала приблизително 219 милиона щ. долара.

  Френска Луизиана не съответства на територията на днешния щат Луизиана, а е далеч по-голяма. Закупените територии включват и сегашните щати Арканзас, Мисури, Айова, Минесота западно от река Мисисипи, Северна и Южна Дакота, Небраска, Ню Мексико, северната част на Тексас, Оклахома, Канзас и части от Монтана, Уайоминг и Колорадо.Покупката на Луизиана (на английски: Louisiana Purchase) или продажбата на Луизиана (на френски: Vente de la Louisiane) е сделка между САЩ и Френската република по придобиване на територията на колонията Френска Луизиана (828 800 mi² или 2 147 000 km²), сключена през 1803 г.

  САЩ плащат 60 милиона френски франка (11 250 000 долара) и опрощават дългове на стойност 18 милиона франка (3 750 000 долара), с което общата сума на придобиването възлиза на 15 милиона долара.[1][2][3]
  Покупката на Луизиана е най-голямото териториално разширение в историята на САЩ ! С цели 2 144 476 km².

  През 1802 г. президентът Томас Джеферсън иска да закупи Ню Орлиънс с цел да гарантира на американските търговци достъп до транспортния път по река Мисисипи. Към онзи момент днешният щат Луизиана е френска територия, част от Френска Луизиана. В Париж се провеждат преговори и Пиер Дюпон де Немур – французин, който е емигрирал в САЩ и е близък с Джеферсън, предлага на Наполеон да продаде цяла Луизиана и така да избегне потенциални търкания със САЩ в Северна Америка.

  Идеята не допада на Джеферсън, тъй като според него продажбата само би узаконила френското право върху Луизиана, а от френска страна яростен отпор ѝ оказва Талейран, който е защитник на френската колонизация на Америка. Наполеон обаче се нуждае от пари, за да финансира военните си действия в Европа. (Успешните кампании на Наполеон в Наполеоновите войни до края на 10-летието в немалка степен се дължат и на парите от Луизиана).

  Все пак сделката е сключена през април и ратифицирана през октомври. На 20 декември 1803 г. САЩ официално получават Ню Орлиънс от Франция, а с него и цяла Луизиана, присъединявайки към територията си общо 2 144 476 km². Стойността на сделката е добра и за двете страни. Цената на акър е ниска и удобна за САЩ – 3 цента, но общата крайна сума е голяма – 15 млн. долара и е изгодна за Наполеон. В днешни пари (към 2010 г.) сделката би струвала приблизително 219 милиона днешни щ. долара.

  Френска Луизиана не съответства на територията на днешния щат Луизиана, а е далеч по-голяма. Закупените територии включват и сегашните щати Арканзас, Мисури, Айова, Минесота западно от река Мисисипи, Северна и Южна Дакота, Небраска, Ню Мексико, северната част на Тексас, Оклахома, Канзас и части от Монтана, Уайоминг и Колорадо“

  Франция има площ от 643,801хил. кв. км .Т.е Франция ,чрез Наполеон Франция е продала на САЩ територия надвишаваща 3.3 пъти територията на самата Франция за $11, 25 милиона долара.Или под 3 сента на акър ( един акър се равнява на 4 декара).

  Щата Флорида:“През XVII-XVIII в. Флорида е сцена на кървави битки между испанци, французи и англичани. На 10 февруари 1763 г. Великобритания, Франция и Испания сключват Парижкия мирен договор. Великобритания получава Флорида в замяна на Хавана. След Американската война за независимост Испания отново си връща полуострова. През 1819 г. тя продава тази блатиста територия на Съединените щати за 5 млн. долара и отхвърляне на всички претенции към Тексас. “

  Щата Аляска:На 30 март 1867 г. Русия продава на САЩ своята колония на американския континент. Чекът, издаден от американското финансово министерство, е за сумата от 7,2 млн. долара (около 120 милиона долара по днешните мащаби). До сделката се стига много бързо, а само 6 месеца след подписването на договора започва и официалното предаване на огромната територия на площ от над 1,5 млн. квадратни километра.Или по около 2 днешни американски цента ( около 3 български стотинки) за квадратен километър !

  1. Браво ! Добра информация, добри познания !

  2. Важен е духът на „бутилката“, а не съдържанието ! Благодаря за статистиката, все пак !

   ПП Хубав и полезен труд на проф. Ганчев . С благодарност към него и на “ Афера“ !

 7. Прекрасна статия от проф. Ганчев! Благодаря на сайта „Афера“ и госпожа Веселина Томова за побликуването на този прекрасен научен труд.

 8. Чак сега се светнах !
  Край,разбрах!
  Редуват се с революциите,значи …

  18 година ,конна армия мина…
  Айде …СССР се зароди…
  21-ва година бай Байдън намина.
  Айде …САЩ се раздроби…

  Разликата е пренебрежимо малка,а !!!

  Ах,този луд,луд свят…
  Трябваше ли да ми се срути на главата точно сега ?!
  Имало е да става,казват звездите…
  Нямамърдане.

 9. Да благодарим на професор Петко Ганчев !. Благодарим Ви професоре .

  Да се помолим всички заедно за здравето му ! И това помага !

  А дали луд, категорично изобщо не е луд . А дали познава Америка или не ?- това е статия, а не дисертация .

  КОЙТО МОЖЕ ДА Я НАПИШЕ ОЩЕ ПО-ОБСТОЙНО.

  А за философията . Тя е наука за всичките науки и ни дава отговори на въпросите какво ще стане с нас при развитието на другите науки ..

  Ние хората сме биологични същества – раждаме се, развъждаме се някои живеят, други съществуват накрая всички загиваме и това са обективни закони, които действат независимо от нашето съгласие или несъгласие с тях и философията се опитва да ги открие тези обиктивни закони за развитието ни като общество .

  По времето на явния комунизъм, у нас и по света, в курво-мунистическите държави нямаше развитие на философията в тях, , имаше пропагандиране на комунистическата идея като най-добрата и т.н., поради, което според тези комунисти, след като бяха открили всичко най-добро , нямаше нужда повече нищо да се философства.

  И когато дойде време за философстване (мислене и иновации) , комунизмът пропадна . Докато се вървеше до средата на 70-те годиин, по пътя на екстензивното –юрушкото развитие, което стана с изтезанията и обира на хиляди хора по света, като робите в САЩ комунизмът вървеше напред .

  Като след това дойде времете за умното , интензивното, технологичното развитие – комузнизмът пропадна именно, поради, което според тези комунисти, след като бяха открили всичко най-добро , нямаше нужда повече нищо да се философства .

  Сега е същото – открили сме Румен Радев и Бойко Борисов и вечната истина, няма нужда да търсим,повече ни трябва да се философства , юруш на маслините .

  А за писането на книги – трябва да се пишат от такива умни хора ида се пропагандират, което е много трудно . В България пазарът емакък, за такива научни книги се ститау че маскималния тираж е не повече от 400- 500 бройки и никое издателство не се заема да ги прави.

  Аз съм единственият, който хем сам си ги пиша, хем си ги пропагандирам, хем сам си ги издавам и постоянно оповергавам твърденията на издателските къщи .

  На много съм предложил да правят същото, предлагам им тези прости, но много функционални сайтове , да си ги попълнят, и да си ги пускат .

  И като казва един варненец, рано или късно , ти ще загинеш (освен ако не се справя овреме с „Елексира на Младостта” ) , а хората ще ти поръчват през сайтовете ти до десет години след възнасянето ти !

  Та който иска да пропагандира и издава книгите на професора, на докторици-поетеси, на всички творци, няма пречки за това, да гледа от мен и да прави същото .

  Петър Богданов, биотехнолог №1 на първия, легендарен випуск, ботехнолози, „най-простият” според курветата на Радев (тези на Борисов пазят дистанция, защото Борисов не е бозал изпод шлифера ми ! )

  Автор на

  1. Том І, ІІ и ІІІ на „Всичко за унищожаването на държавно-организирания бандитизъм” – 672 стр., формат А4, сътворение – 2013 г. – 2020 г. (Около една година разход на вре- ме и здраве на ползу некрадящуя част народу. Награда – терор , репресии, грабежи и хули, все още не са неутрализирани, анихилирани и смазани . Тая ще е най-трудната . )
  http://www.vsi4ko.net/antibanditi-1/index.php

  2. „Всичко за сломяването на банкерския произвол – общо, специално и тотално сло- мяване. Първи Законен Противо-Банков Юмрук. Работи безотказно – 100 % успева- емост” – 726 стр., формат А 4, сътворен 2011 г.

  3. Сайт : http://www.bankerite.com
  3. „Всичко за личните и наследствените пенсии . Първи законен Противо-Властничес- ки юмрук . Най-доброто оръжие за Вашите пенсии” . Работи безотказно – 100 % успе- ваемост” – 213 стр, формат А4, сътворен 1996 г., актуализиран – 2013 г. (
  4. Сайт : http://www.pensii.vsi4ko.net

  7. „Всичко срещу „Ковид-19” и всичките вируси . Общо и изобщо, специално и тотал- но унищожени .” Работи безотказно – 100 % успеваемост . 265 стр., формат А4 , сът- ворен март-декември 2020 г. Най-доброто оръжие за вашия живот ! От Българските Гении за Народите в Света ! Още от 13 април 2020 г. Резутат : който е пробвал, все е оцелял. Сайт : http://www.vsi4ko.net

  И още много .

 10. ЩО СЕ КАСАЕ ДО ТОВА, ЧЕ ПРИЧИНА ЗА ИЗОСТАВАНЕТО НА СССР ОТ ЗАПАДА Е ТРУПАНЕТО НА ОРЪЖИЯ, ЛИЧНО АЗ НЕ ГО ПРИЕМАМ. КОЙ ДРУГ, АКО НЕ СССР БИ ПОДДЪРЖАЛ ТОЛКОЗ ГОДИНИ ЯДРЕНИЯ ПАРИТЕТ. ПРОСТО ЛИПСВАШЕ ЯРКО ИЗЯВЕНА ЛИЧНОСТ, КОЯТО ДА УСПЕЕ ДА ИЗПРАВИ СССР И САТЕЛИТИТЕ И СРЕЩУ ЗАПАДА,ТАКА КАКТО ГО НАПРАВИ КИТАЙ.

 11. Зеленский вчера затворил 3-и опозиционни телевизии!!!Щатите мълчат!!!За Нахалний-реват!!!

 12. Прекрасна статия от проф. Ганчев. За тези, които не са чели неговите трудове, препоръчвам сайта „Поглед инфо“. Все пак ще си позволя няколко бележки по съдържанието.
  1. Намираме се в края на доминацията на т.н. Европейска цивилизация. Това не е просто криза на капитализма (гърчещ се в своя краен стадий – турболиберален глобализъм), а е краят на една цяла епоха в развитието на човечеството, където Старият континент губи своята водеща роля. Възходът на Европейската цивилизация започва преди почти 3000 години със създаването на Римската империя. Цялата статия на професора се върти реално около историята на тази цивилизация, но има и други такива, като например Източно-азиатската с основни представители сега Китай, Япония и Корея. Професорът пропуска в анализа си важните процеси случващи се там особено през последните няколко десетилетия. Да, Китай започна възхода си през 80-те години на 20-ти век благодарение на „Дълбоката държава“, а Япония и Корея още не са успели да върнат своя суверенитет след ВСВ, но тяхната роля в процесите на разпад на доминиращата роля на Европа е да бъдат основен катализатор.
  2. К. Маркс отлично дава диагноза на почти всички недостатъци на основния обществен строй сега в Европейската цивилизация (САЩ са част от нея и неин главен наследник, както беше Византия за загиващата Римска империя) капитализма, но не дава рецепта за правилното лечение. Тук е пропуснат факта, кой финансира и организира февруарските и октомврийските събития в Русия в края на ПСВ. Какво ли щеше да стане, ако Ленин и Троцки не бяха овладяли народните маси и не бяха насочили тяхната енергия в посока предварително заложена от кураторите на запад? Липсва и анализ на събитията в Русия след разпада на СССР и отражението им върху краха на сегашната цивилизация. Днешна Русия се очертава да бъде един от двата основни претенденти за наследници на Европейската цивилизация.
  3. Въпреки, че се намеква в статията за организирания характер на ислямския фундаментализъм, пропуснато е да се каже открито кой стои зад атентатите от 11 септември и създаването на Ислямска държава. Пропусната е и една от основните цели стоящи зад тези събития, а именно – постепенното ограничаване на гражданските и общочовешки права с идеята за налагане на тоталитарно общество.
  4. Разделението в САЩ в момента не е само по разлома на расизма, а има натрупани сериозни класови, финансово-икономически и политически противоречия. Всъщност аналогията с разпада на Римската империя, макар и не съвсем точна е достатъчно близка, за да добием представа за близкото бъдеще на Pax Americana.
  Завършвам с това, че смяната на една цивилизация с друга обикновено преминава през сериозни сътресения във всяка сфера на живота и голяма война не е изключена и даже става все по-вероятна. Тя обаче вероятно ще бъде предшествана от сериозни вълнения, които в редица държави ще прераснат до граждански войни. Следващите 10-15 години ще бъдат крайно тежки и турболентни и в края ще имаме един съвършенно различен свят, надявам се не Нов световен ред.

 13. След като Щатите столетие изнасяха Демокрация най-сетне внесоха от Нея такава каквато я Правят за другите!!!Чета в интернет колко много сега американци се питат-Как е възможно???Нали имаме Демокрация???Тогава си казвам !!!Виновни сте че не знаехте за България или други страни!!!Тогава щеше да ви е ясно каква Демокрация правят при Нас вашите протежета!!!Браво на професора !!!Браво и на Афера!!!Анализи в този вид показват и Бъдещето което ни готвят нашите политици!!!Дали ще се намери нов Борис 3 готов да се жертва -поне такъв не виждам засега!!! Васали или менънджери готови да управляват LTD България има но за държавата България-НЕ!!!

 14. Интересно четиво,много интересно !

  ЗЛОТО си има родина.
  Там му в тясно и за това броди по Света.

  В българия е особенно радушно посрещано !
  Тук има всичко ,от което Злото се нуждае.

  А бе ,вярно вече има прасета с чипове …
  Дали са български ?

  Трансформацията на колонийте в Щати се празнува на Деня на независимоста…
  Обратната Трансформация на щатите в държави или уний /съюзи/ е май неизбежна …
  Как ли ще се казва празника ?
  Както е тръгнало може и – Развод ми дай…
  А може би – Време разделно ?
  Що пък не – Тъпан бие на мегдана/цял свят/ ?!

  Както и да е,ако Байдън е решил да го играе Горбачов,това си е негов проблем.

  Въпросът е – Колко още държави/ и хора ,де,/ ще си изпатят дотогава ?
  Докато нарежат ракетите за скраб, самолетоносачите наполовина,а федералния резерв ще го харизат по обясними причини…
  Голямо рабъркване се задава – голямо разбъркване ,защото мизата е голяма !!!

  П Пис
  Професоре,бачо Кольо мисли ,мисли и си позволи да измисли,че новите формации,каквито и да са те,няма да са определени от цвета на кожата…

 15. С две неща не съм съгласен с прогнозите на проф.Петко Ганчев.
  1.Че Тръмп няма да играе роля в промените, които предстоят в САЩ.
  2.Че ЕС ще бъде един от четирите блока каквито са САЩ, Русия и Китай.
  Смятам, че Тръмп и силите зад него няма да се примирят със сегашната ситуацияне, както и това, че центробежни сили в ЕС ще се наложат над центростремителните и той няма да може да играе водеща роля в света.

 16. Най-блестящият и обобщителен анализ на последните един-два века, който съм чел! Благодаря Ви, Афера, че внасяте доза разум, интелигентност, мисъл и прагматичност сред смърдящото сметище, наречено „български медии“!

 17. ДОБРА СТАТИЯ, С ЕДИН ОСНОВЕН ПРОПУСК! НАЦИОНАЛНОСТТА НА „ДВИГАТЕЛИТЕ НА ПРОЦЕСА“! НЕ Е ПОСОЧЕНА?

 18. Блестящ анализ!
  Четиво за президенти и министър-председатели.
  Защото хора като проф. Петко Ганчев едва ли някога ще бъдат допуснати в управлението на която и да било държава.
  Поне в обозримото бъдеще.

 19. Надявам се Бойко Борисов с интелекта и познанията си да оцени горния материал.

 20. ГЕРБ хабят сили и нерви да призовават президента Радев да се откаже доброволно от втори мандат. Този път глас извисил не кой да е, а Спас Гърневски, известен интелектуалец и текстописец на балади за началници.
  Защо се хабите бе, хора от ГЕРБ? Радев е упорит шофьор на самолет и няма да се откаже, знаете. Но да не ви пука. Кандидатирате Деси Атанасова за президент и тя ще го нокаутира още в първия тур. Тома Биков става за безпартийно, но по партийному вярно вице. Направо ще греят като две слънца! Или издигнете кандидатурата на самия Спас! Ще направите щастливи всички българи, питайте майните да ви кажат, те много си падат по него.

  Удар в десятката ще е и ПКП. Тя натрупа завиден опит в тази дзверска роля. Ако и турите Спас за вице, ще я карат от софра на софра, което ще е силно обединително за нацията.

  Ами Сачева?! Истински трепач и народен любимец. Същинска Жана д’Арк.

  Томито Дончев и той е готов да влезе в боя по всяка време.

  Истинско острие е Влади Горанов, при това и ДПС ще се кефи.

  За Катето Захариева да не говорим – и македонците ще се тепат да гласуват за нея.

  Толкова светли кадри има в редичките ви, че нямате проблем да размажете пилота на изборите наесен. И резервната ви скамейка е яка: Ципов, Барни Ръбъл, Маноил Манев…

  Сега се концентрирайте за парламентарния вот, щото току виж излезли нови снимки и записи, я от спалнята и чекмеджето, я нещо още по-пикантно. Трябва да скачате в огъня за Вожда. Който не скача, изпада от каруцата и става лесна плячка за закона…

  В „Майстора и Маргарита“ Булгаков пише: Да, човек е смъртен, но това не е беда. Лошото е, че понякога е внезапно смъртен.

  Хей, гербаджии, споко, бе. Първо, безопасно малко от вас са чели Булгаков и второ – всички сте безсмъртни.

  Фрог нюз

  1. До тук във тази „жаба новини“, фрог нюз , четем имена само на комунисти !

   Радевистки, бойковистки, гърневисти .

   Абе 55% от народа не ще тези боклуци ! Това са са им техни вътрешно-курво-мунистически проблеми !

   А защо ще загуби ? – ами просто, защото е доносник, писал е доноси , те затова си го поебват тези от ДС в педераския му съвет и с е прост, прост плъх .

   И се опита да се качи на главана на Курнела, ама е плъх, А ПЛЪХОВЕТЕ ГИ ЛОВЯТ С КАПАНИ !

   Просто, прост, като всеки плъх.

   От Европата дойдоха прокурори, ама не за златото на тъпрчи-лъжи , а за неговите на генерала герой – крадци –педали, педалите му като него да разследват .

   ТЪРЧИ-ЛЪЖИ (БОЙКОТО), ПАК ГО ВКАРА НА ТОЗИ ПРОСТ ПЛЪХ С ДВЕСТА-ТРИСТА ! ТЪРЧИ-ЛЪЖИ ПОНЕ ГИ ПОЕБВА КУРВЕТАТА, ПЛЪХЪТ – И ТОВА НЕ МОЖЕ !

   И КАК ТАКА КУРНЕЛА, ЩЕ ВЗЕМЕ ДА ЗАСТАВА ЗАД РАЗСЛЕДВАН ЗА КОРУПЦИЯ ПЛЪХ – ДОНОСНИК ?

   Тя затова ли завладя , толкова трудно тази криминална организация БКП, за да я разобличат, че си е криминална, пак толково бързо .

   Плъхът, без подкрепата на криминалната организация БКП , от капана отива в реката за плъхове !

 21. Впечатляващ мащабен коментар! Но, някак си, ми се губи анализа какво точно става в Русия от Ленин насам и защо. Също тежки болести, но по други причини. Защото управлението и поведението на Русия е в пряка връзка и своеобразно взаимодействие с описаните действия на САЩ. Не съм открил съвременни автори, които да осветлят огромната масова заблуда, че някъде по света се случва нещо друго освен диктатура и/или псевдо демокрация. Това генерира обществено напрежение и недоволство. Общественото устройство изостана твърде далеч от технологиите. И тъй, дойде четвъртата революция и 19 век остана много назад, и това става все по-явно, в света предстоят мащабни промени. Корона вирусът май се превръща в техен катализатор.

  1. Велика сила си, ти си Няма Шанс ! Тамън и аз щях да пиша същото !

   Какво са ни виновни тия от САЩ-тите, че са по-гяволи от нас ? Като се знае историята на професира леко избива към Светлата сила Русия !

   Ама ние сме българо-фили ! Нямаме нищо против никиой народ, аама сме си българофили !

 22. Страхотна статия! Аз лично имах нужда от нещо написано с мисъл и стил! Благодаря на проф.Ганчев и Афера!

 23. Впечатляващ анализ. Благодаря на автора за труда и удоволствието да го прочета, както и на Афера, че ни го предостави. Има още един алализ, който заслужава внимание, защото е насочен към бъдещето.
  https://collaborativesociety590093437.wordpress.com/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/

 24. АДМИРАЦИИ проф. ПЕТКО ГАНЧЕВ!!!
  БЛАГОДАРЯ, АФЕРА!!!

 25. Весе, пусни му CV-то и снимката на този проф.
  Къде се е крил до сега? Иначе ни пробутвате само професори и генерали с 2 пръста чело, да пелтечат по телавизоро и да плашат раята.

  1. За съжаление депутат в 39-тото НС от БСП, (БКП), ама той той е от тези, които изобщо не се сърдят ,като се каже че комунистите са прости -крадци и убийци .

   Той илюзии за това няма , сам е написал, че са просташки и кръволошки средствата им, а и целите им . И най-умният от тях – Ленин връща НЕП.а (новата курво-мунистическа икономическа политика) , която е всъщност е капиталистическата, против която тези комунисти -тъпанари са са се борили .и заради, която подпалиха целия свят .

   И го обявяват за луд, че е прозрял и казал истината и айде инсулт, инфаркт и в мавзолея !

 26. ДЕМОКРАЦИЯТА възниква в Гърция по време на РОБОВЛАДЕЛСКИЯ обществен строй. Тогава основният принцип на управление е бил ИЗБОРЪТ, но историята умишлено пропуска да споменава условието, че ПРАВО НА ИЗБОР са имали само БОГАТИТЕ.
  В наше време НЕОЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ се явява най-долната и уродлива форма за съществуване именно на РОБОВЛАДЕЛСТВОТО, прикрито под маската на някакви права на човека. След като 1% от населението на света притежава 80% от материално-финансовите му блага, то това не е нищо друго освен РОБОВЛАДЕЛСТВО. С цел ПРИТЪПЯВАНЕ на човешкото чувство за справедливост СЪВРЕМЕННИТЕ РОБОВЛАДЕЛЦИ създадоха такива организации като Европейски съюз, Шенген, НПО-та и други, и проучиха и назначиха за държавни ръководители представители на МАФИЯТА. В този смисъл НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, като последен и най-уродлив стадий на ДЕМОКРАЦИЯТА навлезе в своя последен стадий на съществуване наречен – НЕОЛИБЕРАЛЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ. Съдбата му в никакъв случай не може да се реши по мирен път.

 27. Най-после нещо за четене и за мислене. Извинявам се за въпроса, някой дали знае къде статията е публикувана за първи път? Мястото заслужава интерес и уважение. Има някакви следи към Поглед.инфо, но не е там. Ако е в Афера – е, това вече е съвсем друга орбита.

  1. Статията се публикува тук, в АФЕРА, за първи път, по желание на автора.

 28. МНОООООГО, МНОГО ДОБРО. МНОООГО, МНОГО ВЯРНО. ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

  А къде сме ние?

 29. Браво, тамън в една група пуснах пост за „флустрацията“ МИ І Всичко тече, всичко се променя !

  Професоре, статията ти е изчерпателна , умна, аналитична . Без обира на колониите този запад одавна щеше да е изтребен по полетата на „кръстоносните” им походи и измрял от глад в северо-западните и северните му части !

  Браво !

  Къде си се крил досега ?

  Само едно допълнение ще направя. .ТАЗИ ГРАЖДАНССКА ВОЙНА В САЩ ИЗОБЩО НЕ Е ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА РОБСТВОТО . То си остава и след нея.

  Това е предлога, че без предлог нищо не става . Дотогава в САЩ всяка банка, може да пуска пари в обръщетние -долари, стига на имат някакво сребърно или зтатно покритие .

  ИСТИНСКАТА ЦЕЛ НА ВОЙНАТА Е , ТОВА ПРАВО ДА ГО ИМАТ САМО БАНКИТЕ НА НАШИТЕ ВЕЧНИ ПРИЯТЕЛИ „РОКФЕЛЕР” И „РОТШИЛД” . И ТАКА СТАВА .

  http://vsi4ko.net/antibanditi-1/k1-teror-na-malcinsvoto-nad-mnozinstvoto.php

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *