« Върни се назад Публикувано на 26.10.2017 / 21:33

548 640 ЕВРО ЛАПНАТИ ОТ ГЕРБ ОБЩИНА БУРГАС ЗА „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ“! РЕЗУЛТАТЪТ: СМЪРТ И РАЗРУХА! КОЙ ОТКРАДНА КИНТИТЕ, БЕ!

БУРГАС НАВОДНЕНИЕПрочетете това! ГЕРБ гордост на Община Бургас! Проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас”.

Проектът е от 21 месеца – стартира от 8 април 2015 година и е приключил на 8 януари 2017 година!

КИНТИТЕ СА 548 640 ЕВРО!!! 

И така интегрираха управлението на риска от наводнения, че резултата е смърт и разруха в Бургаско, вследствие на наводнението, за което според Властта виновен бил … дъжда. Нищо, че седем язовира срутиха стени!!!

КОЙ ОТКРАДНА ПАРИТЕ, БЕ!!! ЦАЦАРОВ, И ТОЗИ ПЪТ ЛИ ЩЕ КАЖЕШ НА ЕВРОКОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ, ЧЕ „ВСИЧКО Е НАРЕД В БЪЛГАРИЯ“?

https://wms.burgas.bg/drupal/bg/project

Проект „Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас” (IMFR), ДБФП Д- 32- 16/ 08. 04. 2015г., финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съ-финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009–2014.

Продължителност: 21 месеца (08.04.2015 – 08.01.2017)   

Бюджет: 548 640, 00 евро.

Обща цел: Създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции.

Основни дейности:

Управление и организация на проекта;

Информация и публичност;

Одит;

Разработване на информационна система за управление на водите и тестване;

Разработване на подробни насоки за възможностите и работа със системата, внедряване на насоките в работата на заинтересованите страни, насоки за разчитане показанията на информационната система от гражданите и отговорни институции;

Подготовка на 1бр. План за действие при наводнения с включени 10 бр. симулационни модели на наводнения.

Изграждане на единна мрежа от мониторингови точки за наблюдение на водните басейни, включваща доставка, инсталиране,тестване и поддръжка на 17бр. оборудване за мониторинг.

Основни резултати:

Разработена информационна система за управление на водите, предоставяща актуална информация за водните нива на реките и язовирите и количество валежи на територията на община Бургас.

Доставено специализирано оборудване за непрекъснато измерване нивото на водата на реки, общински язовири и Черно море, количеството валежи както и осъществяването на 24 часово видеонаблюдение на водните басейно;

Създаване на прогнозни модели за наводнения с цел предприемане на навременни мерки за тяхното ограничаване;

Изготвен план за действие при наводнения на Община Бургас;

Проведени обучения на представители на заинтересованите страни и населението на община Бургас за работа с информационната система, както и за предприемане на адекватни действия в случай на наводнения.“

Afera.bg

«