« Върни се назад Публикувано на 05.03.2021 / 14:39

ЧУТОВНО БЕЗЗАКОНИЕ! ГЕРБ КМЕТИЦА НАСТАНИ В КМЕТСТВОТО ФИРМА НА МЪЖА НА ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ! ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ДА СЕ СЕЗИРА МОМЕНТАЛНО!

На вниманието на Главния прокурор, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на правосъдието, Главна инспекция по труда и др. институции

Как кметицата на  община Смядово, област Шумен се разпорежда незаконосъобразно и в нарушение на Закона за общинската собственост с имот общинска собственост находящ се в с. Риш, община Смядово, област Шумен.

Получихме сигнал от жители на с. Риш община Смядово, че по разпореждане на кметицата на гр. Смядово, област Шумен на втория етаж на сградата на кметството в село Риш е настанена да развива търговска дейност  фирма  „ФРАНС 37“ ЕООД с управител Васил Василев от гр. Шумен.

АФЕРА направи разследване по случая и се установи следното:

От началото на 2021 г. до настоящия момент по устно разпореждане на кметицата от ГЕРБ Иванка Петрова на втория етаж в кметството на с. Риш, община Смядово от никого необезпокояван се е настанила търговска фирма „ФРАНС 37“ ЕООД и развива търговска дейност. За тази си търговска дейност управителят на фирмата не плаща никакви средства за разходи. Изцяло за сметка на общинския бюджет се покриват всички разходи на фирмата, като ток, вода и др.

Разследване на АФЕРА установи и следното:

Кметицата Иванка Петрова е кмет на община Смядово трети мандат от ПП ГЕРБ.

Собственик на фирмата „ФРАНС 37“ ЕООД е Васил Василев, който живее на семейни начала с Даниела Величкова, която пък е била председател от ПП ГЕРБ на Районната избирателна комисия  в гр. Шумен през 2015 г. Тогава  Иванка Петрова печели изборите  – втори мандат, за кмет на гр. Смядово от ПП ГЕРБ.

По сведение жители от селото, лично Даниела Величкова е ходатайствала и се е срещала с Иванка Петрова, за да може фирма „ФРАНС 37“ ЕООД да развива търговската си дейност в сградата на кметството в с. Риш.

Съгласно чл.11 от Закона за общинската собственост Имоти и вещи – общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Недопустимо е и в разрез с всички нормативни актове, да се предоставя имота (кметството)на юридическо лице, за да развива търговската си дейност.

Също така съгласно чл.11, ал 2 от ЗОС „… Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат…“

Няма решение на общински съвет – Смядово, няма и как да има, за отдаване под наем на сградата общинска собственост, за да се развива търговска дейност там.

При извършена справка от Главния регистър за имотите публична общинска собственост се установи, че има издаден акт за общинска собственост за кметството в с. Риш, община Смядово с № 52/17.12.1999 г., съгласно издадена Заповед №170/19.08.1995 г. на областния управител на гр. Шумен и общинския имот се намира в с. Риш кв.39, парцел VІІІ, сграда – кметство –изба 224 кв.м., І етаж – 306 кв.м. и ІІ етаж с площ 306 кв.м.

Моля незабавно компетентните органи да извършат проверка, как и защо в сграда общинска собственост (кметство с. Риш) от никого необезпокояван се развива търговска дейност от фирма близка на кметицата Иванка Петрова?

Как и на какво законово основание е настанена търговска фирма в сградата на кметството в с. Риш, община Смядово и съгласно кой нормативен акт?

Afera.bg

 

«