« Върни се назад Публикувано на 05.11.2023 / 17:20

ЧУТОВЕН ПРОБЛЕМ НА ЦИК И МЕУ: ХЕШКОДЪТ НА МАШИНИТЕ НЕ Е УДОСТОВЕРЕН! ГЛАСОВЕТЕ С МАШИНИ СА НЕВАЛИДНИ!

Уважаеми дами и господа,

Приложено изпращам връзката към страницата на Министерство на електронното управление с качените снимки на генериран хеш код на машините за гласуване.

На същата снимка се вижда как пише от системата, че генерираният хеш код не е удостоверен , което означава, че няма как да се гарантира истинността му, а от там и на машините за гласуване! Същият се изгражда от експерти на ЦИК в среда на МЕУ.

Как в този случай от МЕУ е направено удостоверяване и защо никой от тях не е обърнал внимание на това?

Линк:  https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/press-center/news/news01112

Това означава, че всички гласове с машини следва да са невалидни!!!

Мартин Гандев

«