« Върни се назад Публикувано на 10.08.2022 / 7:41

ЧИСТКАТА В КЗП – ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОСТОВЕ НА КРЪГ ОТ ЛИЦА, БЛИЗКИ ДО КАЛОЯН МЕТОДИЕВ И КОРНЕЛИЯ НИНОВА! ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ С ЦЕЛ ИЗВЛИЧАНЕ НА ЛИЧНИ И ПАРТИЙНИ ПОЛЗИ

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

от

Иван Бъчваров – главен секретар, работи в КЗП от 1998 година, а от 2001 г. е главен секретар на КЗП

Николай Стойков – директор на РД Бургас, работи в КЗП от 1998 г.

Елеонора Димитрова – директор на РД Монтана, работи в КЗП от 1997 г.

Елена Гунчева – директор на РД София, работи в КЗП от 2006 г.

Христо Милев – директор на РД Варна, работи в КЗП от 2017 г.

Цветан Христов – директор на РД Русе, работи в КЗП от 1999 г.

Таня Димитрова – директор на РД Пловдив, работи в КЗП от 2011 г.

Любомир Палаханов – гл. експерт в звено Благоевград, работи в КЗП от 1998 г.

Константин Райков, Член на Комисия за защита на потребителите от 27.03.2015 г. до 27.05.2022 г.

Константин Арабаджиев,Член на Комисия за защита на потребителите от 27.03.2015 г. до 27.05.2022 г.

Уважаеми Дами и Господа, уважаеми медии,

в качеството си на уволнени без каквито и да било принципи или основания, единствено  с цел разчистване на свободни позиции за назначаване на партийни функционери и активисти на БСП, и в качеството на бивши членове на ръководството на КЗП, приветстваме назначената от Министъра на икономиката и индустрията проверка на Инспектората към Министерство на икономиката и индустрията по отношение на масовата чистка в Комисията за защита на потребителите, извършена от новоназначеното ръководство на Комисията в лицето на Председателя Иван Френкев,  идейно и административно одобрена от бившия министър на икономиката и индустрията и лидер на БСП Корнелия Нинова и бившия началник на кабинета на министъра Калоян Методиев.

С настоящето отворено писмо бихме искали да представим на Вашето внимание някои факти и обстоятелства около извършената чистка в Комисията за защита на потребителите, които сме готови да предоставим и споделим и с компетентните органи.

Въпреки краткото време на работа на настоящето ръководство на Комисията за защита на потребителите, само за два месеца бяха уволнени главният секретар на Комисията, четирима от общо шест регионални директори на институцията. Останалите двама ръководители на регионални дирекции в момента са в болнични, но за тях също са издадени заповеди за уволнение. В някои от структурите в областните градове са уволнени и редови инспектори.

Мотивите за нашите уволнения са идентични за всички ни – „дигитална некомпетентност“, а повечето от нас над 10 години професионално, съвестно, с отговорност и доказана компетентност изпълняваме своите функции като част от екипа на КЗП. В нито една от заповедите няма и едно доказателство или факт, които да доказват нашата непригодност да изпълняваме служебните си задължения. Нашите уволнения струват на КЗП до момента 150 000 лв. за обезщетения, които ние не сме искали, но ни се полагат по Кодекса на труда. Това води до намаляване на и без това ниския бюджет на Комисията, който не е достатъчен за обезпечаване на многобройните отговорностите на КЗП и очакванията на обществото от нея.

Опасяваме се, че в контекста на предстоящата предизборна кампания контролният орган, ръководен от активисти и приближени на ръководството на БСП, би могъл да бъде използван за тясно партийни цели, било то чрез злоупотреба или превишаване на правомощията му или чрез използване на институцията и усилената работа на нейните служители като ПР колона на предизборната кампания на партийните листи на „Коалиция за България”.

Във връзка с изявленията на Председателя на Комисията Иван Френкев, че Комисията работи добре, бихме искали да Ви информираме, че следствие на чистката, извършена от него,  работните процеси в Комисията са силно затруднени, цари хаос, страх и смут сред останалите служители, които очакват също да бъдат уволнени. Вече е факт, че има забавяне и най-вероятно няма да стартират традиционни сезонни кампании, които целят превенция на нарушения и засягане на интереси на потребителите.

За нас, като дългогодишни служители на Комисията за защита на потребителите, е фрапантно, скандално, неморално и абсолютно нарушение грубият опит да бъде заобиколен Закона за държавния служител при извършваните и в момента назначения на хора в регионалните звена без конкурс и без необходимите за длъжността професионален опит и стаж.

Как става това?! Тези лица се назначават на експертни длъжности, за които не е необходимо провеждане на конкурси, но са нарочно упълномощени със заповед на Председателя на КЗП да изпълняват функциите на регионални директори. При това на намалено работно време. Още по-скандално е, че се назначават и лица със съмнителна репутация в обществото. Всичко това се извършва от хора,  които претендират, че се борят срещу корупцията, нередностите, нарушенията и беззаконието в България.

Тази чистка, целяща само  едно – осигуряване на постове на ключови позиции в държавен контролен орган на кръг от хора, близки до Калоян Методиев и Корнелия Нинова, е безпрецедентна в 25 годишната история на КЗП.

За съжаление КЗП, финансирана през държавния бюджет и данъците на всички граждани, беше превърната в инструмент на партийния предизборен ПР на ръководството на БСП, което ще се случи на гърба и чрез труда на всички служители на КЗП, а ще доведе и до вреда за потребителите, чиито истински и реални интереси няма да бъдат защитавани принципно и мотивирано, а само в контекста на популистки, ПР и партийни интереси и предизборни цели.

Съмнения будят и различни публични факти относно законността на избора на новото ръководство на КЗП и тяхната компетентност, управленски способности и морални качества, което води до неработеща и неефективна КЗП в ущърб на всички потребители.

Иван Френкев, под закрилата на лидера на БСП Корнелия Нинова, заяви, че върху Комисията се оказвал политически натиск.

Ние бихме искали да попитаме- какъв натиск беше оказан на Комисията по време на тяхното управление, когато ние, професионални служители, някои от нас дали повече от 20 години в работа за защита на правата на потребителите, бяхме уволнени без каквито и да било основания?! Ние го наричаме злоупотреба с власт с цел извличане на лични и партийни ползи. Нас обаче нямаше кой да ни защити публично. Не сме под партиен чадър. Затова се обръщаме към независимите, свободни български медии. И към съда, където обжалваме заповедите за уволнение и вярваме, че справедливостта и законността ще възтържествуват.

С УВАЖЕНИЕ, бившите служители на KЗП

 

«