« Върни се назад Публикувано на 12.06.2022 / 9:57

ЧЕРВЕНИЯТ ТАТАРСКИ: КАЛОЯН МЕТОДИЕВ Е ВРЪЗКАТА НА НИНОВА С ГЕРБ!

Уволненият главен секретар на Министерството на икономиката и иновациите и бивш довереник в централата на „Позитано“20 Йордан Татарски разпространи ново писмо часове преди днешното заседание на най-висшия партиен орган на БСП, който взема решения между заседанията на конгресите. В него Татарски обвинява Нинова, че „неправомерно е получила право да продължи да бъде лидер на БСП, след като е потвърдила оставката си“ на заседанието на 50-я конгрес на през януари 2022 г.

Според Татарски, Нинова „употреби и предаде верните на нея другари, което се оказва нейно устойчиво „другарско“ поведение; тежкото материално, организационно и кадрово състояние на столетницата“.

Татарски заклеймява Нинова, че не е взела мерки „в качеството си на министър, относно прекъсване на незаконното превишаване на властовите функции от началника на политическия й кабинет Калоян Методиев (за който се говори, че е нейната сенчеста топла връзка с ГЕРБ), чиито действия се приемат в обществото като действия на БСП и са фактор за намаляване на общественото доверие в партията“.  И го обвинява за скандалните кадрови смени във ВМЗ „Сопот“ и КНТЕКС, както и за неправомерно участие в заседанията на Съвета на директорите на ДКК.

Той настоява „Смиляна Нитова да каже: Присъствал ли е на заседанието на СД на ДКК при обсъждане и вземане на решението за смяна на СД на ВМЗ Сопот и ако е присъствал, в какво качество и каква позиция е заел, ако е правил изявление? Присъствал ли е и на други заседания на СД на ДКК, при които са обсъждани текущи оперативни, финансови, застрахователни и др. въпроси за ВМЗ Сопот, КИНТЕКС и т.н., и ако е присъствал, в качеството на какъв и какви позиции е изразявал, ако е правил изявления?“

„Съдбата на партията ни зависи от Вас, другарки и другари от НС на БСП!“, зове Татарски. И допълва писмото си с мотивирано становище, според което Корнелия Нинова незабавно трябва да бъде отстранена от лидерския пост на БСП.

 

Ето и пълния текст на писмото, публикувано от ПИК, както и становището на Йордан Татарски до членовете на Националния съвет на столетницата, които ще заседават в неделя от 11.00 часа:

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ на НС на БСП

УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

На 26 май 2022 г., на основание чл.12, ал.1, изр.2 от Устава на БСП, Ви сезирах да обсъдите и приемете решение за партийния статус на г-жа Корнелия Нинова и за налагане на съответната мярка за партийно въздействие. За целта Ви предоставих множество мотиви, които допълних с нови, изпратени Ви с имейл от 02.06.2022 г. Давам си сметка, че мисията ми е невъзможна, макар че монолитното мнозинство в НС на БСП около г-жа Нинова намалява, но бях длъжен да ползвам партийните си права и да Ви сезирам. Ако все пак стане чудо, моля да имате предвид и следното:

  1. В контекста на Решение № 2 от 30.01.2018 г. на Конституционния съд (обн.-ДВ, бр.13 от 09.02.18 г.), г-жа Корнелия Нинова не е председател на БСП от 22.01.2022 г., когато на заседание на 50-я Конгрес на БСП изрично потвърди подадената от нея на 16.11.2022 г. оставка и изрази категоричната си воля, че оставката е факт.

Това обстоятелство е документирано в стенографския протокол на Конгреса, който е единственият легитимен документ. Съгласно теорията и практиката, фактите се установяват със съставяне на протоколи, а не с приемане на решения, които имат разпоредителна, а не констативна функция.

Гласовото и писменото документиране на потвърдената оставка пред Конгреса придава завършеност на процедурата за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП г-жа Корнелия Нинова. Още повече, че решението на Конгреса е прието в нарушаване на правото на свободна воля /чл.6, ал.1 от Конституцията/ и на правото на свободен избор на професия и място на работа /чл.48, ал.3 от Конституцията/ и с него незаконно се въвежда принудително осъществяване на правомощията, от които г-жа Нинова се е отказала доброволно и по категоричен начин. (повече подробности вижте в приложеното становище);

  1. Г-жа Нинова унижи Конгреса като не присъства в залата при обсъждане на предсрочното прекратяване на нейните правомощия и при проведеното гласуване. По този начин, тя унижи и другарите, които бяха подписали обръщение до Конгреса да не се констатира оставката и пламенно я защитаваха (за мен правилно, с оглед на историческия момент, когато се решаваше не само съдбата на БСП, но и съдбата на правителството, чието падане би довело до нови избори, за което БСП щеше да понесе негативи).

За да не унижи другарите, които бяха подписали обръщението, г-жа Нинова не трябваше да потвърждава оставката си, а делегат трябваше да докладва подадената оставка и да направи пояснения, че оставката е подадена в емоционално състояние след тежка трета поредна загуба на парламентарните избори в една година (2021 г.) и под въздействия на искането на оставка от другарите от така наречената „вътрешна опозиция“ и от говорителя на служебното правителство г-н Антон Кутев и прочее. В случая, г-жа Нинова употреби и предаде верните на нея другари, което се оказва нейно устойчиво „другарско“ поведение;

  1. Тежкото финансово състояние на партията, в т.ч. печатните и електронните издания по чл.59, ал.1 от Устава на БСП и БСТВ и способите за търсене на финансиране на задълженията към техните кредитори;
  2. Липсата на партийно строителство, особено в кадрови и организационен план. Например, налице е липса на Меморандум за разбирателство за взаимопомощ и сътрудничество с обединенията на младежите, на жените и на ветераните в партията, както и с идейно-политическите и професионално-творческите партийни структури,
  3. Липсата на мерки от страна на г-жа Нинова, в качеството й на министър, относно прекъсване на незаконното превишаване на властовите функции от началника на политическия й кабинет Калоян Методиев (за който се говори, че е нейната сенчеста топла връзка с ГЕРБ), чиито действия се приемат в обществото като действия на БСП и са фактор за намаляване на общественото доверие в партията, вместо участието в държавното управление да носи позитиви и растеж на доверие.

 

Липсата на реакция от страна на г-жа Нинова създава съмнението, че публичното скандално писмо на Методиев до сегашния посланик в Дания г-н Стоев е съставено и изпратено с нейно одобрение, което е поредното уронване на доброто име на БСП, защото все още изпълнява функциите на Председател на БСП.

За незаконното превишаване на властови функции от Калоян Методиев призовавам да проговори др. Смиляна Нитова и да каже: Присъствал ли е на заседанието на СД на ДКК при обсъждане и вземане на решението за смяна на СД на ВМЗ Сопот и ако е присъствал, в какво качество и каква позиция е заел, ако е правил изявление?

Присъствал ли е и на други заседания на СД на ДКК, при които са обсъждани текущи оперативни, финансови, застрахователни и др. въпроси за ВМЗ Сопот, КИНТЕКС и т.н., и ако е присъствал, в качеството на какъв и какви позиции е изразявал, ако е правил изявления?

За да няма съмнения в обществото, др. Смиляна Нитова е целесъобразно да информира НС на БСП за това: дали СД на ДКК е обсъждал и одобрил годишния финансов отчет на ВМЗ Сопот, за да ползва неплащането на дивидент за 2021 г. като мотив за смяна на СД на завода; какви са показателите за дейността на ДКК за първото тримесечие и към 31.05.2022 г. спрямо същия период на 2021 г. и ако са по-ниски, защо на такова основание освобождават СД на завода?

За незаконното превишаване на властови функции от Калоян Методиев, отново призовавам да проговори и заместник-министър Димитър Данчев. Например, за увеличаване на заплати, както и кой по ред подписва протоколите на комисията за експортен контрол на оръжията (предпоследен, последен, или нещо различно) и кога ги подписва (по време на заседанието, след него, или нещо различно)? Отговорите на тези въпроси ще разсеят, или потвърдят съмненията, че Методиев създава интриги и работи не в интерес на държавата.

Другари, моля престанете да мълчите, защото когато периодът и на Вашата  употреба приключи и станете ненужни на г-жа Нинова, ще изпитате огромна и несправедлива болка, а ви уверявам, че много, много боли! За мен, това е петата поредна болка, причинена от другари, но сърцето ми остава вляво, защото социалистическата идея е над мен и не съм предател!

За разлика от 22.01.2022 г., днес историческият момент е различен и той е свързан с нов спад на общественото доверие в БСП, което няма шанс да се повиши с прилагания способ на упражняване на държавната власт. Съдбата на партията ни зависи от Вас, другарки и другари от НС на БСП!

Дано поне пред Вас, съм изчистил омърсеното си от г-жа Нинова име!

Накрая искам да ви благодаря и да заявя, че за мен бе чест и привилегия да работя заедно с Вас в интерес на партията ни и на държавата!

09 юни 2022 г.

Йордан Татарски

Ваш верен и предан другар

P.S. За другарите, които нямат възможност да си разпечатят становището за предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на БСП, представям текстовата част, която е:

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ на НС на БСП

С  Т А Н О В И Щ Е

От: Йордан Емилов Татарски, член на БСП, ОПО „Кочериново“

Относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на БСП

Основание: На основание чл.39, ал.1 от Конституцията на Република България във връзка с чл.10, т.1 и т.6 от Устава на БСП

УВАЖАЕМИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

Настоящото становище е съставено в контекста на Решение № 2 от 30.01.2018 г. на Конституционния съд (обн. – ДВ, бр.13 от 09.02.18 г.), Устава на БСП, на управленските и данъчните практики за установяване наличието или липсата на факти относно различни видове действия и дейности, и фактическите обстоятелствата по проведената процедура в БСП за предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на БСП.

 

Процедурата за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на БСП се открива при възникване на едно от петте основания в чл.17, ал.1, т.1 от Устава на БСП. В случая, тази процедура стартира на 16.11.2022 г. когато г-жа Корнелия Нинова подаде писмена и устна оставка като Председател на БСП, което означава напускане на най-висшия партиен пост в БСП и отказ от изпълняване на  правомощията по чл.3, ал.3 и чл.34 от устава. Съгласно чл.31, ал.13, т.7 от Устава на БСП, процедурата за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на БСП завършва с констатация от Конгреса на БСП.

Констатацията за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на БСП е целесъобразна уставна норма, която има за цел да установи, че оставката е действително подадена и същата е доброволен акт, тоест, че Председателя на БСП по своя воля е изявил ясно желание неговите правомощия да бъдат прекратени предсрочно, като мотивите за оставката са без значение – вижте Тълкувателно решение № 14 от 18.12.2013 г. по к. д. № 17 от 2013 г. на Конституционния съд. В контекста на изложеното, Конгреса може да установи наличието на оставка, ако този факт се потвърди от Председателя на БСП или да установи липсата на такъв факт, ако Председателя на БСП оттегли оставката или ако същата е подадена под въздействието на трети лица, а не по дълбоко вътрешно убеждение.

В Устава на БСП има празнота относно формата на реализиране на правомощията на Конгреса. Ето защо, в случая трябва да се приложи способа на правната аналогия, така, както се приложи този способ за въвеждане на неприсъствените заседания на НС на БСП по подобие на неприсъствените заседания на Министерския съвет. В теорията и практиката, фактите се установяват със съставяне на протокол, а разпореждането за извършване на действия в резултат на тези факти се оформя в решение на съответния компетентен орган. Още нещо, решенията имат заповедна и утвърдителна функция, а не констативна.

С оглед на гореизложеното, за да се даде ясен, точен и категоричен отговор на въпроса дали г-жа Нинова е в състояние на предсрочно прекратени правомощия на Председател на БСП, следва да се вземат в предвид следните обстоятелства:

 

  1. На заседание на ИБ на НС на БСП и на пресконференция на 16.11.2022 г. в централата на БСП, Г-жа Корнелия Нинова направи изявлението:

Подавам оставка като председател на БСП. От вчера една група в БСП ми иска оставката. Тя не ме впечатлява, защото това са хора, които го правят 5 години – т. нар. вътрешна опозиция. Но е абсолютна изненада, че оставката ми иска служебният кабинет чрез говорителя си Антон Кутев, който не прави на пленум това искане, а го прави публично в качеството си на говорител на служебния кабинет. Абсолютна изненада е, че Инициативният комитет на президента Радев и вицепрезидента Илияна Йотова ми искат оставката. Имаме писмо от социалистите, членове на Инициативния комитет, които ми искат оставката.

Очевидно е, че това изявление на г-жа Нинова е емоционално в резултат на поредната изборна загуба и под въздействие на трети лица Това обстоятелство, обосновава целесъобразността на чл.31, ал.13, т.7 от Устава на БСП, а именно Конгресът да констатира факта за подаване на оставката.

  1. Във връзка с констатиране на подадената оставка, г-жа Нинова направи следното изявление пред 50-я Конгрес на БСП на 22.01.2022 г.: Уважаеми другарки и другари, резултатите на БСП на изборите миналата година са тежка загуба. Причини има много, но аз поех отговорността за тази загуба и подадох оставка, която изпратих до всички членове на партията. Днес я потвърждавам пред вас и моля да се спре с всички също манипулации и спекулации по тази тема. Всеки член от партията е получил моята оставка, защото е гласувал на пряк избор. И днес я потвърждавам пред най-висшия форум на партията – конгресът. Резултатите и моята оставка, която е факт, обаче не трябва да пречат на обективната оценка на последвалите събития и най-вече на бъдещето – на бъдещето на БСП и на България.

С това свое изявление, г-жа Нинова категорично и безспорно потвърди пред 50-я Конгрес на БСП своята оставка и изрично обяви, че тя е факт, тоест оставката е направена по дълбоко вътрешно убеждение, а не под чуждо въздействие. Тази свободно изразена лична воля от г-жа Нинова пред Конгреса, е гласово и писмено документирана, и никой друг няма право да я отрича или да я обявява че не съществува, каквато роля изигра Решението на Конгреса за неконстатиране на оставката.

 

При обсъждане на оставката от делегатите на Конгреса, г-жа Нинова не присъства в залата и не участва в гласуването на приетото решение, за да има евентуално тълкуване, че се е отказала от своето доброволно напускане на най-висшия партиен пост в БСП, тоест, потвърдената оставката е останала стабилен личен акт и неопровержим факт. В тази връзка, водещият заседанието др. Кристиан Вигенин, вместо да обяви, че оставката е факт и е изпълнен фактическия състав за предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на БСП г-жа Корнелия Нинова, той обяви следния проект на решение:  50-ият Конгрес на БСП констатира прекратяване на правомощията на председателя на БСП др.  Корнелия Нинова . С оглед на  Решение № 2 от 30.01.2018 г. на Конституционния съд, проекта на решението трябва да гласи така: 50-ият Конгрес на БСП прекратява предсрочно правомощията на председателя на БСП др. Корнелия Нинова.

Друг е въпросът, защо преди подлагане на гласуване на предложения проект на решение, др. Вигенин даде указния как да се гласува, а при подлагане на решението за гласуване пък даде различни указания за фактическите състави на гласуването със „За“, „Против“ и „Въздържал се“, което прави решението нестабилен акт. С  оглед на конституционната съдебна практика,  с проведеното гласуване е  нарушено правото на свободна воля (чл.6, ал.1 от Конституцията) и на правото на свободен избор на професия и място на работа (чл.48, ал.3 от Конституцията), а с  резултатите от гласуването е въведено  принудително осъществяване на правомощията, от които г-жа Нинова се е отказала доброволно и по категоричен начин. Това решение на конгреса е нестабилен (нищожен) акт, защото е прието след гласовото и писменото документиране на потвърдената оставка пред Конгреса, което обстоятелство придава завършеност на процедурата за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП г-жа Корнелия Нинова. В подкрепа на неправомерността на проведеното гласуване, респ. на приетото решение, е установената практика в партията с начина на констатиране на факта, че г-н Янаки Стоилов е преустановил членството си в НС на БСП – при констатацията нямаше гласуване със „За“, „Против“ и „Въздържал се“.

 

Проведеното гласуване за предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на БСП би било допустимо при кумулативното изпълнение на следните три условия:

първо, да няма потвърждаване на оставката пред Конгреса;

второ, да има представяне от докладчик на всички обявени обстоятелства за подаването на оставката на 16.11.2022 г.: зачитане на изявлението пред ИБ на НС на БСП; зачитане на писменото изявление до членовете на БСП за подаване на оставката; зачитане на материалите за обявените искания на трети лица за подаване на оставка;

трето, да има дебат дали подадената на 16.11.2022 г. оставка е доброволен акт и е по дълбоко вътрешно убеждение, тоест, че липсва състава на принуда.

Решението на Конгреса противоречи  на принципа на правовата държава по чл.4, ал.1 и 2 от Конституцията, защото е нарушено правото на Председателя на БСП да подаде оставка и с него се създава правна несигурност и правна нестабилност. Освен това, с това решение, конгреса:

– застави г-жа Нинова да извършва принудителен труд, което е нарушение на чл.48, ал.4 от Конституцията;

– придава задължителност на мандата, което противоречи на Конституцията и Устава на БСП;

– създаде предпоставка, конгреса да отменя волята на мнозинството от членовете на БСП във връзка с тяхното право по чл.17, ал.1, т.2 от Устава на БСП;

– създаде предпоставка, конгреса да не признава фактическата невъзможност на Председателя на БСП да изпълнява задълженията си повече от шест месеца (чл.17, ал.1, т.4 от Устава на БСП), което е единствено право на медицинските лица и органи);

-създаде абсурдната предпоставка, конгреса да не признава смърт на Председател на БСП и да блокира функционирането на партията.

Очевидно е, че макар и юрист, г-жа Нинова е приела тази принуда след като не е подала Искане в съда при условията и по реда на глава петдесет и пета на ГПК и съда да прецени дали да отпишат г-жа Нинова като Председател на БСП или да не я отписват с оглед на обстоятелствата в стенографския протокол. Освен това, съгласно чл.19а от Закона за политическите партии г-жа Нинова е трябвало да представи в Софийския градски съд извлечение от протокол, с който се удостоверява проведено заседание на конгреса, независимо дали са налице обстоятелствата, подлежащи на вписване, в срок до един месец от провеждане на заседанието. Допуска се, че в съда е представена извадка от стенографския протокол за вписване на отпадналите и новите членове на НС на БСП, но не и в неговата цялост.

Приемането на принудата не отменя факта, че има подадена оставка на 16.11.2022 г. и не отменя и факта, че оставката бе потвърдена изрично и по категоричен начин на заседанието на 50-я Конгрес на БСП, проведено на 22.01.2022 г. Ето защо, всяко заинтересовано лице от БСП може да се обърне към съда по реда на охранителното производство на ГПК (част шеста, глава четиридесет и девета и следващи глави) за установяване на фактите и вписването на обстоятелството, че правомощията на Председателя на БСП са предсрочно прекратени.

София, 09 юни 2022 г.                                       С Уважение: /п/

www.pik.bg

«