« Върни се назад Публикувано на 31.03.2014 / 16:25

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ПОИСКА ДА КУПИ ПАМПОРОВО

 

Комисията за финансов надзор (КФН) забрани на Цветелина Бориславова да изкупи дяловете на миноритарните акционери в „Пампорово“ АД. Регулаторният орган стопира намеренията на фонда „СиЕсАйЕф“ АД, чиито акции са собственост на Цветелина Бориславова и на фондацията й „Кредо Бонум“, за консолидиране на дяловото си участие в дружеството, което стопанисва два хотела и всички лифтове в зимния курорт.

С решение от 19 март тази година, КФН налага временна забрана за публикуване на търговите предложения за изкупуване на книжа на дружеството, установи проверка на BPost.bg.

От документите става ясно, че Бориславова е искала да придобие акциите чрез инвестиционния посредник „Карол“.

В решението на КФН се казва, че „СиЕсАйЕф“ АД трябва да посочи кога и при какви обстоятелства е придобил необходимото количество акции, които му дават правото да отправи такава оферта към останалите акционери.

Финансовите надзорници искат и да се представят данни и за свързаното юридическо лице „Перла Мениджмънт“ ЕООД, чрез което търговият предложител притежава акции от капитала на „Пампорово“ АД.

Според КФН не са спазени изискванията за определяне на минималната цена за акция, доколкото котировката, предложена от дружеството предложител , е по-ниска от средната претеглена пазарна цена на тези книжа за последните 3 м. преди регистрацията на офертата. Експертите на комисията са преценили, че е необходима още информация около обосновката на предлаганата цена и проектът на търгово предложение следва да се допълни с подробно описание на методите, които са използвани за оценка на акциите.

След проверка в публичния регистър на независимите оценители се установи, че нито едно от лицата, които са изготвили ликвидационната оценка на „Пампорово” АД – Виолета Петрова Цачева и Адриана Цветкова Пенева, не притежава издаден от Камарата на независимите оценители в България сертификат за оценка на „Търговски предприятия и вземания”, който е необходим за изготвяне на оценка на търговски дружества по ликвидационна стойност“, пише в решението.

От КФН посочват, че Виолета Цачева може да оценява само на недвижими имоти, а Адриана Пенева – машини и съоръжения, но не й „Пампорово” АД като цяло.

„С оглед на това определената ликвидационна стойност на „Пампорово ”АД в представената експертна оценка, изготвена от горепосочените лица не може да бъде приета за коректно и обективно определена. Освен изложеното допълнително е взето предвид следното: След проверка на представените в коригираното търгово предложение изчисления по метода на „дисконтираните парични потоци” се установи, че при песимистичния вариант на прогноза неправилно е определена „Настояща стойност на терминалната стойност“, като вместо 14 820 000 лв. е посочена сумата от 16 561 000 лв. Вледствие допуснатата грешка при песимистичния вариант на прогноза е получена цена от 1,74 лв. за акция, вместо 0,67 лв., определената крайна цена по метода е 4,03 лв. за акция, вместо 4,39 лв.“, се казва още в решението на финансовите надзорници.

До подготовката на търговите предложения на Цветелина Бориславова се стигна, след като фондът й изкупи книжата на „Перла мениджмънт“ ЕООД. Дружеството пък от своя страна е акционер в „Пампорово“ АД. В резултат на това „СиЕсАйЕф“ вече има пряк контрол върху „Перла Мениджмънт“, а чрез него и непряк контрол върху „Пампорово“ АД.

Дружеството стопанисва хотелите „Орловец“ и „Перелик“ в зимния курорт. То поддържа и всички лифтове и влекови съоръжения в едноименния курорт.

www.bpost.bg

 

 

 

 

«