« Върни се назад Публикувано на 02.05.2021 / 9:11

ХРИСТОС В РАЗБОЙНИКА. ТОВА Е УРОКЪТ!

Запленена съм била винаги от Истината на Кръста с Разбойника*! ВСИЧКО се съдържа в нея.

ВСИЧКО!

Разбойникът и Христос.

Христос В Разбойника.

Това е УРОКЪТ!

===

*„…Заедно с тях, и един от разпнатите разбойници хулел Иисуса. Другият пък разбойник укорявал хулителя и краят на живота му станал начало за изправлението му – предавайки душата си, той приема спасение, и осъждайки хулителя-разбойник, той казва на Христа: „Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в Царството Си“ (Лука 23:42). Молбата ми към Тебе е – остави този хулител, помрачени са очите и ума му; спомни си за мен, Твоя спътник. Не казвам спомни си за делата ми – страхувам се от това, но… спомни си за мен. Всеки човек бива разположен към спътника си, а аз отивам с Теб на смърт. Спомни си за мен – Твоя спътник. Не казвам – спомни си за мен сега, но – „когато дойдеш в Царството Си“.

Каква сила те е озарила, разбойниче? Кой те е научил да се поклониш на пренебрегнатия и разпнат Христос? О, вечна светлина, която просвещаваш помрачените! Поради това справедливо ти е отговорено: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая“ (Лука 23:43). Надявай се на това несъмнено, не поради това, че можеш да имаш твърда надежда, според делата ти, а за това, че си се разкаял, и че при теб стои прещедрият Цар. Макар просбата ти да се отнася за нещо, което се придобива в продължително време, благодатта обаче я изпълни извънредно бързо. Скоро Аз произнесох присъда над Адама – скоро помилвах и теб. На Адама е речено: „В който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш“ (Бит. 2:17).“

Веселина Томова

«