« Върни се назад Публикувано на 23.04.2010 / 10:01

Хотелиери точат зъби за природен парк „Златни пясъци“

„Апетити е силно казано, но намерения за строителство на територията на парка не липсват, коментира пред "Днес+" Тумбаркова. Ние, разбира се, не толерираме това." Тя увери, че администрацията парира подобни инвестиционни процеси още в зародиш, тъй като преди да се започне нещо, първо оттам се минава.

Като реакция на стремежите за разпокъсване на защитени територии от управата има предложение за създаване на буферна зона около парка. Проблем обаче има и с проекта за общ устройствен план на Варна, който предвиждал през ПП „Златни пясъци" да бъде изграден тунел.

Първоначалните намерения на изготвящите проекта за ОУП били през парка да се прокара магистрала, но след няколко писма и срещи тази идея уж отпаднала. Проблемът е, че според Красимира Аскерова от сдружение „Геум" екипът от ТПО – Варна, представял неверни скици от плана за управление.

Сред проблемите на пространственото планиране на черноморското крайбрежие според НПО-тата като цяло изпъква липсата на съвместимост между разработваните общи устройствени планове на Варна, Бургас и Царево и изискванията към зоните в европейската екологична мрежа.

Иначе експертът по биоразнообразието Румяна Димова не може да прецени доколко добро или лошо е това, че паркът не е много популярен, тъй като вандалските набези и съвсем не са редки – чупят се пейки и маси, палят се огньове извън определените за това места и т.н.

Българските посетители обаче са предимно варненци, ученици или семейства, а чужденците най-често идват организирано. За това лято например се очаква паркът да бъде посетен от 1500 туристи, идващи във Варна с големи пътнически кораби.

Историята на ПП „Златни пясъци" като такъв започва през 1943 г. Той е вторият природен парк у нас след „Витоша". През 1956 г. под същото име се обособява курортът и постепенно той заема по-голямата част от парковата площ.

Това налага през 1979 г. площите на курортния комплекс да се извадят от територията на парка, като същевременно към него е добавена нова и като цяло паркът увеличава площта си. Следва ново разширение през 1981 г., с което паркът достига настоящата си площ.

www.dnesplus.bg

«