« Върни се назад Публикувано на 26.03.2021 / 13:17

ХОРА, КОИТО НЕ СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ ЩЕ НИ УПРАВЛЯВАТ. ПАЗИ, БОЖЕ, СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДА!

Един от кандидатите за депутат на „ГЕРБ – СДС“ във Варна за изборите на 4 април е Владимир Димитров Ненков с номер 15 в листата. Той е роден на 15.12.1982 г. и е председател на  Общински съвет в гр. Девня към настоящия момент. Интересното за него е това, че вече четвърти мандат е в Общинския съвет в гр. Девня. През 2016 г. също е бил председател на Общинския съвет, както и сега.

Тогава 33 годишен (2016 г.) е бил енергетик. Работил е като отговорник („пазач“) на подстанция към Електроенергийния системен оператор – Варна, също така е заемал и длъжността  председател на Общинския съвет в гр. Девня. Интересното е и това, че на този човек му е оставало време и да учи. През 2016 г. е бил и студент ІІІ курс във Варненския технически университет.

За тези четири мандата докато е бил в Общински съвет Девня е успял да завърши и висше образование.  Много бързо се издига в кариерата, а сега вече е „инж.“  и е „готов“, и за депутат.

Само че, ако стане депутат, ще предлага и гласува закони, които ние трябва да спазваме.

Това, което установи АФЕРА е, че през 2020 г. Владимир Ненков в качеството си на председател на Общински съвет – Девня е  подал декларация за имущество и интереси пред комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, извън срока определен за това, а имено на 19.06.2020 г.

Подадената декларация е с входящ номер Г2395/19.06.2020 г. Срокът за подаване е бил до 15.05.2020 г.

АФЕРА задава следните въпроси на Сотир Цацаров заемащ длъжността  председател на КПКОНПИ  :

1.Наложена ли е санкция (глоба) от КПКОНПИ на лицето Владимир Ненков, за неподаване на декларация в срок? Ако отговорът е да, кога? Ако отговорът е не,  защо?

2.Извършена ли е проверка на лицето Владимир Ненков съгласно чл.108, ал.6 от ЗПКОНПИ?

Ако Сотир Цацаров не е взел отношение по казуса му напомняме следното:

„Лице по чл. 6, ал. 1, което не подаде декларация за имущество и интереси в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. и подлежи на проверка на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ“.

Ето линк към декларацията, която е подадена от Владимир Ненков, извън срока определен за това:

https://register.caciaf.bg/2020/9B603DE6-7A3B-44E6-806E-407F04D7DF15112527.xml

Това е положението… Хора, които не спазват законите на страната ще ни управляват…

Пази, Боже, сляпо да прогледа!

Afera.bg

«