« Върни се назад Публикувано на 25.10.2023 / 8:19

ФЕНОМЕНАЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ПП ДА СПИРАТ ИКОНОМИЧЕСКОТО ДИШАНЕ НА ДЪРЖАВАТА. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ИСКАМЕ ДА УДАРИМ РУСИЯ, А ОСАКАТЯВАМЕ МНОГО ТЕЖКО ЕДИНСТВЕНО СЕБЕ СИ. НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ ЗАЩО ГО ПРАВИМ?!

В момента брокерите от ПП настояват и натискат КЕВР да приемат ценобразуване за регулирания пазар само с най-евтиния азерски газ. Така индустриалните потребители няма да могат да се възползват от договора с азерите. Обаче към газоразпределителните дружества има закачени и индустриални клиенти. И така едната индустрия ще ползва скъпия газ, а другата по-евтин.

Бизнесът не е ли част от обществото, драги неолиберали?!

Или това отново е поредното лобистко решение, защото търговците искат пазара извън газоразпределителните дружества, тъй като например топлофикационните дружества не са надежден партньор, защото бавно си събират парите от населението.

ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ Е В РЪЦЕТЕ НА ХОРА, КОИТО ДЕЙСТВАТ В ПЪЛЕН ПРОИЗВОЛ. ТЕ СА ХАОСЪТ!

Поредната недомислица е законът за „енергийната вноска“ от 20 лева върху мегаватчас за внос и транзит на руски газ. Той е толкова некадърен, че българските газопреносни и газоразпределителни дружества (които са длъжници) ще изпаднат в неплатежоспособност още през първия месец от действието на закона.

За пореден път искаме да ударим Русия, а осакатяваме много тежко единствено себе си. Някой знае ли защо го правим?! Жертви сме на смайващо неграмотни властници или на студеномозъчни аферисти, които са индиферентни към обществото и са способни да разрушават без да им мигне окото?! Или и двете?

Вчера на брифинг управляващите партии обявиха, че ще променят закона за 20-те лева върху мегаватчас руски газ така, че Агенция „Митници“ да си търси парите директно от „Газпром Експорт“. За да се избегне фалит на дружеството, ако то не може да си събере парите от руската страна. Към днешна дата обаче законът си действа и „Булгартрансгаз“ дължи на хазната по 10 млн. лева на ден. Тоест само до края на този месец „Булгартрансгаз“ няма да може да се разплати и Агенция „Митници“ ще трябва да запорира сметките му. Отделно Агенция „Митници“ изобщо не е наясно как точно трябва да действа, тепърва обмисля.

Тоест България има поразителни по рода си законотворци! Първо приемат закони, които не знаят как ще приложат, и след това като възникнат щети, невъзможности, парадокси и противоречия започват да ги поправят!

Лошото е, че поправките набутват държавата още повече в блатото. Всеки допир на днешната власт до каквито и да е финансови и икономически решения създава необратим катаклизъм в държавата. Идеята да се събира „енергийна вноска“ е на Асен Василев и в момента ГЕРБ и ДПС с предложението Агенция „Митници“ да събира „вноските“ перфидно вкарват самия Асен Василев в тежък капан. Той (неговото министерство) да понесе удара, разправиите и недоклатеността на собствените си идеи. Решението за Агенция „Митници“ идва след като на 9 октомври „Булгартрансгаз“ представя доклад до Министерството на финансите, до Министерството на енергетиката и до КЕВР във връзка с приетия закон.

Управителното тяло на „Булгартрансгаз“ подчертава няколко съществени проблема, които възникват около този закон.

Съществено е, че законът на Асен не е в съответствие с правото на ЕС.

Защото „енергийната вноска“ представлява едностранно наложена такса с равностоен на мито ефект, което е забранено по Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Докладът подчертава факта, че санкциите на ЕС срещу Русия не обхващат преноса, доставките и потреблението на руски газ. И че въвеждането на „енергийната вноска“ ще окаже влияние върху съседните пазари. Засягат се пряко Гърция, Сърбия, Северна Македония, Румъния, но също и Унгария и Австрия. Всички тези страни не са отказали от потреблението на руски природен газ. Тоест ние сме единствената държава в Югоизточна Европа, която се е отказала да купува директно руски тръбопроводен газ. Но реално до този момент България потребява само руски газ, който посредници получават чрез ТРЪБОПРОВОДНИТЕ ДОСТАВКИ НА РУСИЯ КЪМ НАШИТЕ СЪСЕДИ. Какви могат да са резултатите от нашето нефелно законотворчество – недостиг на газ в региона и завишени цени.

Напоследък законотворчеството е някакъв пълен безпорядък, като започнем от промените в Конституцията и свършим с „енергийната вноска“.

ПП нямат политическа грамотност, че създаването на закони трябва да се обосновава пред обществото с аргументи за необходимост. Създаването на закони не може да е плод на случайно хрумване, което ако някой по-късно обори, ще поправяме и т.н. В този смисъл докладът на „Булгартрансгаз“ казва, че не са посочени целите за постигане, възможни ли са те изобщо, не е представен и анализ на рисковете. Като цяло в първата част на доклада „Булгартрансгаз“ правят на пух и прах решението за „енергийната вноска“. Втората част съдържа данни за финасовото състояние на дружеството, от които става ясно, че газопреносният оператор към края на септември има дългове към банки, към БЕХ и търговска задлъжнялост по договори в размер на милиард и половина лева. Същевременно се хвалят, че в резултат на доброто си управление постигат високи финансови резултати. Отбелязват, че тяхната дейност е свързана с критична инфраструктура за България и Европа, която изисква поддръжка, разширяване и особено внимание. Дават примери за важните споделени проекти, в които „Булгартрансгаз“ участва – разширяване на „Чирен“, междусистемната реверсивна газова връзка България-Сърбия, терминала до Александруполис. В крайна сметка „Булгартрансгаз“ заявяват, че имат по разплащателни сметки 50 млн. 969 хиляди лева, след като изваждат от наличностите (около 245 млн. лева) парите, които са дадени като депозит от ползвателите на газопреносната мрежа (търговците, които държат газа). Но най-интересната част по данни на самото дружество „Булгартрансгаз“ е, че приходите му се генерират от дългосрочните договори с „Газпром Експорт“ (тоест транзита) в размер на 61,9%. Други 33,8% са от договори за достъп и пренос на газ по мрежата, което технически отново е руски газ, въпреки че не може да се идентифицира категорично (деликатно добавят).

„Булгартрансгаз“ описват и какви ще са ефектите от въведената „енергийна вноска“, като предоставят примери по месеци, съобразно обемите на газа за пренос, като изчисляват, че например за месец август вноската би трябвало да бъде около 211 млн. лева, а прогнозата за 2024 г. е приблизително 2 млрд. лева. Това според дружеството е число, което е четири пъти по-голямо от постъпленията от транзит по дългосрочните договори. Икономически абсурд е „Булгартрансгаз“ да плаща по-големи суми за енергийни вноски отколкото са приходите от дейността му. Ако бъдат отчетени всички количества газ, които минават през Странджа 2/Малкочлар, се получава, че „Булгартрансгаз“ ще има задължения към хазната около два милиарда и половина лева. Смятаме всички количества, защото това всъщност е Турски поток, който е пряко свързан с Русия. Тази тръба няма отклонения. Българските нововластници, псевдоикономисти, задължават собственото си дружество с милиарди! И дружеството основателно подсказва, че дори една месечна вноска ще го постави в несъстоятеност. И „Булгартрансгаз“ практически няма да може да осъществява дейността си. Ще се наложи да прекрати участията си в международните съвместни проекти, свързани с европейската енергийна сигурност.

ВИНАГИ СЪМ СЕ УЧУДВАЛА НА ФЕНОМЕНАЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ПП ДА СПИРАТ ИКОНОМИЧЕСКОТО ДИШАНЕ НА ДЪРЖАВАТА.

Вече няколко пъти го правят с такава лекота, дебилно присъща, че чак е плашещо човек да ги анализира. Защото се анализира нещо, което е разумно и може да се обясни. Психопатологиите не са обект на журналистически, политологични или икономически анализи. Те са обект на медицински анализи. Като цяло изводите от доклада на „Булгартрансгаз“ са, че дейността на дружеството и всички приходи зависят изключително от дългосрочните договори с „Газпром Експорт“! Това е гигант на глинени крака, който зависи от един клиент, от който нашите управници искат непременно да се лишат. Те казват: ние на този клиент ще му пречим с всички средства.

Накрая след като в доклада са изброени всички възможни несъответствия на закона на Асен Василев и нарушения на един куп договори, „Булгартрансгаз“ заявява, че дружеството не трябва да е задължено лице.

Именно в този смисъл управляващите обмислят ново предложение, Агенция „Митници“ да си събира „енергийните вноски“ от „Газпром Експорт“. В проекта за промени върху закона Министерството на финансите предлага още по-голямо задълбочаване на недоразумението, вместо да прекратят дилетантщините във фискалните инструменти. В чл. 5в, алинея 4 Министерството на финансите се е сетило за фрапираща глупост. Че операторите на газопреносни и газоразпределителни мрежи трябва да събират АВАНСОВО дължимите енергийни вноски от ползвателите на мрежата на базата на прогнозни количества газ за пренос. И още нещо, че ПРИ НЕВНЕСЕНА ЕНЕРГИЙНА ВНОСКА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА НЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГИТЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ И ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ.

Това ще рече, че всеки който купува и пренася руски газ, ще бъде лишен от правото да ползва услугите на операторите. Тоест нашите управници ни спряха газа! Това се отнася за „Газпром“, за „Булгаргаз“, за други търговци, за гръцките посредници и пр. В член 5г, алинея 4 се казва, че Агенция „Митници“ ще предприема ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това означава, че ако търговец, ползвател на мрежата, консуматор не си внесе таксите, ПЪРВО, ЩЕ БЪДЕ ЛИШЕН ОТ ПРАВОТО НА ПОЛЗВА УСЛУГАТА, ТОЕСТ СПИРАТ МУ ГАЗА, И ВТОРО, ЩЕ МУ БЛОКИРАТ СМЕТКИТЕ И ЩЕ МУ ИЗТОЧАТ СМЕТКИТЕ! Ще му приберат наличностите, които има по сметки. И трето, „Булгартрансгаз“ няма да може да си събира парите за пренос, тоест ще имаме пълен колапс на цялата система. Притеснително е, че Министерството на финансите дава предложение, което е абсурдно.

В доклада на „Булгартрансгаз“ се посочва, че дружеството НЕ МОЖЕ ДА ПРЕУСТАНОВИ ПРЕНОСА НА ГАЗ, КАТО НАКАЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА, ЗАЩОТО НЕУСТОЙКИТЕ ПО ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ДОГОВОРИ С „ГАЗПРОМ ЕКСПОРТ“ ЩЕ СА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ГОЛЕМИ ОТ РАЗМЕРИТЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРЕНОС И БЛЕНУВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ВЪПРОСНИТЕ „ЕНЕРГИЙНИ ВНОСКИ“.

Това следва да го знае всеки икономист с нормален ум, затова остава загадка ЗАЩО се предприемат тези действия?! Може би на Асен Василев има цели, за които не се досещаме. На Асен му трябва дебита (вземането), защото той разхода вече го е обещал.

Докладът на „Булгартрансгаз“ описва целия този абсурд в пълни подробности и същевременно операторът търси начин да се спаси на закрито, като казва „нас ни изключете“. Само че всички последствия, които „Булгартрансгаз“ описва подробно, ще настъпят пак за дружеството, само че с малко закъснение. Просто най-първо ще се мине през ползвателите на мрежата, тоест през всички търговци, така да го кажем. Тоест „Булгартрансгаз“ няма да умре първия месец, а ще умре втория месец! Със сигурност Агенция „Митници“ може да запорира сметките на нашите фирми, които са купили от „Газпром Експорт“ на нашата граница. Но не е ясно как ще събере „енергийните вноски“ от руснаците. Путин казва на Унгария и Сърбия да не се притесняват, преносът няма да бъде спрян. Но нашите управници му казват на Путин, че ако не си внесе „енергийните вноски“, няма да може да ползва тръбата. В предложението на МФ за поправяне на закона се посочва, че достъпът ще се спира „след получаване на задължителни писмени предписания от Агенция „Митници“… Поредната недомислица, която звучи като врата за корупция. Агенция „Митници“ може на един да спре достъпа, на друг да не спре или да отложи.

И така, може ли да проработи ремонтът на нефелния закон за „енергийната вноска“?! Добре ли ще сме всички, ако „Булгартрансгаз“ не е задължено лице, а Агенция „Митници“ си търси вноските директно от „Газпром Експорт“? Спасява ли се „Булгартрансгаз“? Отговорът е НЕ. „Газпром Експорт“ няма регистрирано дружество тук и единственият начин Агенция „Митници“ да създаде принуда е да спре преноса на газ.

Отделно от казуса с транзита, търговците у нас ще дължат 20 лева за мегаватчас на хазната, които няма да могат да вземат от потребителите, защото потребителите си имат договори с търговците и цената на газа е изчислена по конкретна формула.

Така досегашните търговци ще окапят и ще трябва да бъдат заместени от други, които евентуално могат да докажат друг произход на газа. Например „Лукойл“ потребява по 1 млн. куб. метра газ на ден за технологични нужди при производството на горива. До този момент „Лукойл“ си доставя газ от „Газпром Експорт“ през фирмата на Валентин Златев. „Газпром Експорт“ продава газа на „Странджа/Малкочлар“ на фирмата на Златев. И сега фирмата на Златев ще трябва да се задължи към хазната. Какво ще се случи от тук нататък?! Ще спре „Лукой“ да работи ли? Или ще започне да използва ребрандиран газ от БОТАШ?!

Деница Златева пък със своите действия прокарва интересите на търговците за сметка на дружеството, което управлява. Тя се съсредоточи върху гръцките фирми „Митилинеус“ и ДЕПА. Те са основните доставчици на газ за „Булгаргаз“ през последните две години. Това са гръцките фирми с дългосрочни договори с „Газпром Експорт“. Русия доставя газ на гръцки фирми на вход на Гърция. Само че когато България ограничи достъпа на руския газ до Гърция, „Митилинеус“ и ДЕПА, които имат договори с „Булгаргаз“, ще трябва да престанат да ни доставят газ. Просто в момента, в който газът стигне на вход до Гърция, те вече са го продали в България. И този газ практически не влиза в Гърция, той остава в България. Това е 100% руски газ. Когато „Газпром Експорт“ доставя газ примерно на МЕТ, правата върху газа се прехвърлят на МЕТ на Странджа/Малкочлар. И тогава Агенция „Митници“ ще си търси парите от МЕТ. А търговецът МЕТ или други фирми, които са търговци на газ, ще трябва да вземат тези 20 лева от консуматорите на газ в България. Вероятно затова на родните немислещи се е зародила идеята КЕВР да ценообразува за регулирания пазар само от азерски газ. Обаче 20-те лева на мегаватчас ще останат за индустрията. Което ще надуе още повече инфлацията и ще доведе до оскъпяване на всички стоки. И мисия „еврозона“ става невъзможна. 

С този закон се оскъпява природният газ, който България потребява, въпреки че той е достатъчно скъп. Въпросът е кой ще плати сметката.

Имаме ползватели на газопреносна и на газоразпределителна мрежа. Болниците например са свързани към газоразпределителната мрежа. И ще дължат „енергийна вноска“. Както и детските градини, и топлофикациите. Защото газоразпределителните мрежи ще трябва да ги внесат в бюджета.

В КАЗУСА С ТОЗИ ЗАКОН ИМАМЕ ДВЕ ЛИНИИ – ЕДНАТА Е ТРАНЗИТ, ДРУГАТА Е РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ГАЗА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР.

Единият вектор отива към „Газпром Експорт“, другият отива към вътрешния потребител, народа. „Газпром експорт“ нямат договорни права да фактурират „енергийните вноски“ на гърци, румънци, сърби и пр., защото цената на газа се определя по ценова формула, записана в договорите. И тя е на вход на всяка държава. Тоест парите, които Министерство на финансите иска, трябва да ги плати „Газпром експорт“ в нарушение на всички дългосрочни договори с „Булгартрансгаз“. А ще ги плати ли?!

„Булгартрансгаз“ просто заявява, че не иска да има отговорност в събираемостта и невъзможността да плати тези „енергийни вноски“. Само че тези „вноски“ независимо, че ги прехвърлят като ангажимент на „Митници“, ще бъдат дължими и няма да могат да се вземат. Вместо „Булгартрансгаз“ да отхвърли предложението изцяло, дружеството се съгласява с някакви корекции на Министерството на финансите, което още повече задълбочава проблемите. И всички последици, които „Булгартрансгаз“ описва в доклада си, ще се сбъднат за дружеството, но с кратко закъснение. Когато внимателно четеш закона за „енергийната вноска“, разбираш, че държавата се управлява от тежко некомпетентни хора, които не разбират същността на държавното управление, смисъла на държавата и какво означава национална сигурност. Държавата е нещо различно от корпорация, в която можеш самоволно да властваш. Историята ни показва редица психопати, които с лекота са унищожили цели империи с активната си глупост.

Калина Андролова

«