« Върни се назад Публикувано на 17.05.2024 / 17:17

ФАМИЛИЯ БОГДАНСКИ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С ГОРИТЕ В ТРОЯНСКИЯ БАЛКАН

Младен Богдански „достойно“ продължава делото на баща си: лесовъд №1 в района, общински съветник в Троян, а сега се цели и в депутатско място от листата на БСП в Ловеч

Фамилия Богдански през последните години е символ на дърводобива – законен или не – в  Троянския Балкан. От А до Я вече всичко зависи от това дали младият Богдански ги е „благословил“ с изготвена от него програма или не. По информация от фирми, желаещи да работят в Троянския район, за да могат да осъществят дейност, програмата следва да бъде изготвена от инж. Младен Богдански. В противен случай фирмите са подложени на масови проверки. На този фон за всички в бизнеса е ясно, че от години има определени облагодетелствани фирми. И множество изсечени терени, които буквално обезобразяват Троянския Балкан.

Инж. Младен Богдански е заместник-председателят на Общински съвет в Троян. Има амбиции да стане и депутат – втори е в листата на БСП в Ловеч. По професия е лесовъд с бакалавърска степен от Лесотехническия университет – София (специалност „Горско стопанство“) и магистратура по „Ловно стопанство“. Когато го питат с какво ще бъде полезен за община Троян, Богдански обикновено отговаря, че „ще търси по-високо развитие, доходност и контрол от стопанисването на горите“. Странна е заявката на младия инженер-лесовъд, насочил се към високата политика, тъй като неговият баща е инж. Павли Богдански е бившият дългогодишен шеф на Регионална дирекция по горите – Ловеч, известен на всички лесовъди, пък и на дървената мафия, в Централна Стара планина.

Инж. Младен Богдански уверено върви по професионалния път на баща си. Още от средата на 2011 година е лицензиран лесовъд от гр. Троян. Според справка в регистъра на Изпълнителната агенция по горите, той има удостоверения за частна лесовъдска практика по всички възможни дейности: Планиране и организация на дейностите по залесяване; маркиране на насаждения, предвидени за сеч; изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии; изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени; планиране и организация на добива на дървесина и на недървесни горски продукти; изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях.

Младият инженер-лесовъд развива дейността си чрез две фирми. Според справка в Търговския регистър, е бил собственик на фирма “Лесинженеринг 2012” ЕООД, която впоследствие прехвърля на Красимир Терзиев, но през 2022 г. е открил друга фирма за дърводобив – „Лестрейд 22“ ЕООД с предмет на дейност „Дърводобив и дървопреработване. Търговия с дървесина и нейни производни в страната и чужбина. Консултантски, посреднически и всички други възможни услуги в областта на горското стопанство. Търговия с недвижими имоти. Строителство и управление на недвижими имоти“.

Младият Богдански реално вече 13 години работи и развива дейност на територията на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч. Това не е случайно, защото това става по времето, когато баща му – инж. Павли Богдански, е дългогодишен директор на Регионалната дирекция.

Името на бащата Павли Богдански нашумя преди десетина години, когато стана ясно, че е построил сам и в пълна тайна параклис сред старопланинската пустош над троянското село Чифлик. В някои медии, обаче, той е споменаван паралелно с дървената мафия в региона, като се твърди, че е разпъвал чадър над незаконната сеч.

Павли Богдански беше уволнен в началото на 2022 г., след като избухна скандалът със задържания с марихуана горския на Тетевен – Цветомир Симеонов. Нека припомним, че тогава медии писаха, че дървената мафия в района извършва поголовна и неконтролируема сеч със съучастието Симеонов. Независимо от ареста в началото на ноември 2022 г., когато бе спипан с марихуана в багажника на колата си, неговият шеф Павле Богдански не изпрати експертна група, която да документира наглия произвол на неговия подчинен.БСП отново издига за депутат сина на боса на дървената мафия в Троянско.

Припомняме, че тогава някои медии бяха публикували снимков материал от мястото и безчинствата на дървената мафия, но от горския началник нямаше никаква реакция, което потвърди мнението на местните жители, че като шеф на РДГ – Ловеч Павли Богдански дълго е разпъвал чадър над дървената мафия в Тетевенския Балкан.

Синът продължава делото на баща си, но видимо „по-грамотно“. През годините успява да се наложи с това, че след промените в Закона за горите от 2011 година, частните горски територии се стопанисват след одобряване на горскостопански програми от регионална дирекция по горите гр. Ловеч чрез лицензирани лесовъди. И той веднага получава удостоверение за лицензиран лесовъд по пълна програма.

Богдански развиват дейността си основно в Троянския Балкан. През годините масово лесовъдите, опитващи се да развият дейност там, са репресирани и глобявани с цел облагодетелстване на двамата Богдански, като им се съставят актове с цел отнемането на лицензите им и са били подлагани на масови проверки. Същото това нещо става и след пенсионирането на баща му инж. Павли Богдански, чрез поставения от него тогава заместник в лицето на инж. Петър Петров и заемащ длъжността и.д. на Регионална дирекция по горите гр. Ловеч.

Законовата процедура е такава, че изготвените горскостопански програми от лицензиран лесовъд инж. Младен Богдански се подават в РИОСВ за съгласуване и след това в Регионална дирекция по горите гр. Ловеч – за одобрение. Същите се проверяват преди одобрение от експерт, който за троянския район е инж. Николай Лазаров, и след това се предлагат за одобрение от директора.По информация от фирми, желаещи да работят в района на Троянския Балкан, за да могат да осъществят дейност, програмата следва да бъде изготвена от инж. Младен Богдански или в противен случай фирмите са подложени на масови проверки от страна на подвижната стража в лицето на Милко Субашки, който винаги и единствено работи само в този район с цел покровителстване на местни фирми и доближени до Богдански фирми.

Така на практика няма измъкване от схемите на Богдански – баща и син, утвърдени през годините. Синът обаче се цели във високата политика и обещава, че „ще търси по-високо развитие, доходност и контрол от стопанисването на горите“. Наистина ли си мисли, че някой в района му вярва!?

www.mediamall.info

«