« Върни се назад Публикувано на 06.12.2023 / 7:57

УНИЖАВАТ И ЛИШАВАТ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛОЖЕН НА ТРУД СТОТИЦИ МЛАДИ И ВЪЗРАСТНИ УЧИТЕЛИ

До Министъра на образованието на Република България

                                                 ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господин Министър,

Във връзка с прилагането на Анекса от 10.08.2023г. към КТД от 06.12.2022г. МОН е изпратило писмо до госпожа Лилия Христова, директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна, в което се твърди, че няма правно основание да се изплати увеличеното възнаграждение за периода 01.01. 2023-30.06.2023 на педагозите с прекратени правоотношения след последната дата. Ощетени са предимно млади колеги, които са били на изпитателен срок и учители в пенсионна възраст.

Моля да обърнете внимание, че КТД  е подписан на 06.12.2022 от представители на всички, които са работили в този момент и до края на учебната година, а в чл. 26 е заложено „поетапно увеличаване на разходните стандарти за делегирани от държавата дейности с не по-малко от 20% за 2023 г.“

Анексът от 10.08.2023г. към КТД е подписан веднага след приемането на бюджета на Република България за 2023г. и уточнява размера на първоначалното увеличение- 15% .

В него е посочена само една дата за актуализиране на заплатите- 01.01.2023г.

Съгласно делегираните бюджети, парите са разчетени според броя на учениците, а не на персонала.

Д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието, обяснява отказът да изплати вече изработено възнаграждение с факта, че към момента на подписване на Анекса, колегите на изпитателен срок до 30.06.2023г. и пенсионираните от 01.07.2023г. не са с действащи трудови договори.

Според КТ работодателят е длъжен да изплаща трудово възнаграждение в договорените срокове, дори и след прекратяване на трудовото правоотношение.

Уважаеми господин Министър, тъй като Анексът трябва да е ясен и конкретен, а в случая той очевидно търпи различни тълкувания, бих желала да получа отговор на въпроса дали при изготвянето и подписването на текста МОН и неговите партньори са знаели, че ще лишат стотици колеги от заплащане за положен труд.

Подобен е казусът при допълнението към наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, за който съобщава синдикат „Подкрепа“ през 2020г. С Постановление се създава нов параграф, според който ръководителят на администрацията е длъжен да определи нов размер на индивидуалната заплата на всички служители, включително и на тези, чието трудово правоотношение е прекратено. В Анекса към КТД за системата на училищното и предучилищно образование от 10.08.2023г. такъв параграф липсва.

Ако отговорът е, че не са имали представа за последствията, ще приема това като абсолютна проява на некомпетентност и би следвало лично да понесат отговорност.

Ако отговорът е, че са предприели съзнателни действия за преднамерено нанасяне на щета, казусът засяга правораздавателните органи.

В заключение, господин Министър, моля, проблемът да бъде решен с нарочна заповед във възможно най-кратък срок като компенсация за унижението, на което са подложени младите български учители, работили със срочен договор до 01.07.2023г. и възрастните им колеги.

Вярвам, че Вие не подкрепяте дискриминацията в нито една от нейните форми и ще се противопоставите категорично на тази ѝ проява в Министерството, което ръководите.

С уважение,

Теменуга Маринова

На снимката: министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков

«