« Върни се назад Публикувано на 28.06.2022 / 17:44

УВОЛНЕНИЯТ ВЕЧЕ ДИРЕКТОР НА “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ СКАНДАЛНО ИЗПРАЗНИ СМЕТКИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. КОЙ ЩЕ МУ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ?!

Ден след като беше освободен от длъжност на основание чл. 232а от ТЗ като изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД , Николай Чалъков реши да се възползва от електронния си подпис и да извърши плащане от сметката на дружеството в размер на 421 422,81лв. в полза на „Лопушна  Енерджи“ ООД.

Трябва да се отбележи, че задължението на дружеството е било предмет на съдебен процес. С решение №258/18.04.2022 г. Апелативен съд  София е потвърдил решение № 261333/23.09.2021 г. по ТД № 1299/2020 г. и е предоставена възможност решението да се обжалва пред ВКС в едномесечен срок от връчването на препис на страните.

Вместо да защити дружеството и да продължи процеса, Николай Чалъков не подава Касационна жалба до ВКС и пропуска предоставеният му срок.

По този начин той  признава решението на САС и определеното в него задължение на дружеството в размер на 2 095 757,90лв. представляваща главница, 638 624 лв. мораторна лихва за периода на забавата и 109 375,27лв. разноски по делото пред  СГС и още 1000 лв. разноски пред въззивната инстанция.

Интересен избор на Изпълнителния директор.

По този начин  дружеството вече няма право на защита, просто се задължава да плати тези пари.

Но това не е всичко. Уволненият вече изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД си позволява лукса да извърши плащане в полза на този кредитор ден след като вече е уволнен.

На практика тези средства в размер на 421 422,81 лв са присвоени  от сметката на дружеството от лице нямащо представителна власт и предоставени на трето лице, в случая „Лопушна  Енерджи“ ООД.

И тук възниква въпросът – Така е посъветван да направи от  управляващите в лицето на Министъра на земеделието и храните Иван Иванов като принципал на дружеството или е действал по свое решение.

За да се извърши подобно деяние, квалифицирано в НК, трябва уволненият шеф да е имал сериозен мотив да го направи.

Напомняме, че Николай Чалъков остана на поста управител на клон Тополница в същото дружество едва 7 месеца през 2017г. и бе отстранен от длъжност, след което от новия управител бяха подадени жалби до Окръжна прокуратура за нанесени вреди на дружеството в големи размери по времето на неговото управление. Въпреки това тази година Николай Чалъков бе назначен за изпълнителен директор на същото дружество и остана на поста само 5 месеца.

Ден след уволнението си той присвои наличните явно пари в сметката на дружеството и ги преведе в друга сметка. Ще му бъде ли потърсена отговорност, предстои да разберем. Ще ти стигне ли комисионата господин Чалъков да се измъкнеш и този път?

Андрей Червенков

«