« Върни се назад Публикувано на 31.08.2014 / 15:00

ТОТЕМЪТ БОРИСОВ

Бойко Борисов„Тотемът е клас предмети или явления, въздигнати в култ от определена група или индивид – за тях се вярва, че покровителстват обожаващите ги.“ – твърди анонимен мъдрец от Уикипедия. В стеремежа си да бъде всеобхватен в дефиницията си, мъдрецът-експерт не си е направил труда да посочи подходящи примери за това понятие от ребусите и кръстословиците.

Направих си труда да потърся поне един подходящ пример. И с лекота пред мен изникна образът на Борисов. На фона на нискочелата тълпа, която наистина обожествява тоя индивид. Покровителстваните от Борисов инидвиди живеят в условията на духовна мизерия и са в непрекъснато очакване да бъдат облагодетелствани от божеството си.
Условието е да приемат безпрекословно волята на божеството и тотемната му идеология. Тотемът не е длъжен да спазва някакви правила. Той може да изговаря една или две лъжи в противоречие с други лъжи, които току-що е произнсъл. Нискочелите са длъжни да се подчиняват и да се съобразяват с фатмашкия постулат, че всяка заповед и воля са предпоследни.
Всичко останало е в сферата на подробностите – разни назначения, синекури, криминално позициониране в икономиката, финансовото дело и държавното управление. За по-кратко, синекурите се наричат хранилки или ясли. Нискочелите владеят терминологията на животновъдството.
Любо КольовскиЛюбо Кольовски

«