« Върни се назад Публикувано на 14.06.2023 / 12:23

ТОРПИЛИРАНА Е ДЪРЖАВНОСТТА И ЦЯЛАТА ВЛАСТ Е ПРЕДАДЕНА НА ПРЕСТЪПНИЦИ. НАЛИЦЕ Е ЧИСТА ПРОБА РЕВОЛЮЦИОННА СИТУАЦИЯ. В ОЧАКВАНЕ НА ИСКРАТА СМЕ! ТИЯ АЛЧНИ ГЛУПЦИ ЩЕ НАПРАВЯТ ГРЕШКА

В държавата ни беше извършен политически преврат.

Ясно се очерта, че корумпирани политици от три партийни субекта са обсебили и трите власт – законодателна, изпълнителна и съдебна.

Очеизвадната липса на разделение на властите дефинира България като недемократична страна, въпреки внушенията за обратното. Кой има интерес от това положение ще трябва да се помисли.

Делегитимирана е цялата съдена система след като си видя, че санкцията е чисто политическа и на практика съдебната власт не може да ни защити от политически произвол.

Ние продължаваме да живеем в тоталитарна държава със строга партийна диктатура, дори като пълноправни членове на ЕС. Това се вижда от всички международни органи, но премълчаването на истината е опасна игра. Смъртна игра на много нива с милиони косвени жертви.

Народно събрание – ОПГ

Прокуратура – ОПГ

Съдебна система – ОПГ

Министерски съвет – ОПГ

Президентство – ОПГ

Държавни и общински власти – ОПГ

Полиция – ОПГ

Разследващи органи – ОПГ

Наричат това демокрация, но не си дават сметка за последствията – близки и далечни. Компрометиран е смисъла от обществен договор, както и нуждата да живеем заедно. Торпилирана е държавността и цялата власт е предадена на престъпници с различна форма на имунитет.

При тези обстоятелства е налице чиста проба революционна ситуация.

В очакване на искрата сме! Тия алчни глупаци ще направят грешка.

Николай Марков

«