« Върни се назад Публикувано на 27.09.2023 / 14:23

ТОВА Е, ЛЕВАЦИ, ПОЛЗВАЙТЕ СИ ПРОКУРАТУРАТА КАТО БЪРСАЛКА, НО ВНИМАВАЙТЕ С РУСНАЦИТЕ!

Група йористи оспорват констативен нотариален акт пред прокуратурата.

Ако има акъл някой в прокуратурата, ще им обясни, че такъв акт се оспорва пред съда по исков ред.

И дежурният отговор е, че става дума за гражданско правен въпрос.

Само съдът, с влязло в сила решение, което има сила на пресъдено нещо, може да отмени констативен нотариален акт.

За правото на иск е необходимо наличието на правен интерес. Това ще е първият проблем на йористите.

Те не са собственици.

Вторият е, че важи в пълна сила придобивната давност от 10 г., стига да са плащани данъци. В последното няма съмнение. Необходимо е собственикът да се позове на него.

Има и един 5 годишен преклузивен срок. Тече от момента на узнаването и по този въпрос може да се спори. Ако титуляр на такъв иск са не тези, разбира се, а държавата, то тя няма как да не знае, че има нотариален акт от 1997 г.

Това е, леваци, ползвайте си прокуратурата като бърсалка, но внимавайте с руснаците! И уважавайте закона, който смело газите!

Богомил Бонев

«