« Върни се назад Публикувано на 25.02.2017 / 22:58

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН. ВСЯКО ЖИЛО ЩЕ СЕ ПРИТЪПИ, КОГАТО ТИ СЕ НАУЧИШ ВЪВ ВСИЧКО ДА ВИЖДАШ МЕН

Мислил ли си някога, че всичко отнасящо се до теб, се отнася и до Мен? Защото, отнасящото се до теб засяга зеницата на окото Ми. Ти си скъп, многоценен в Моите очи, Аз съм те възлюбил и затова за Мен е особена радост да те възпитавам.

Когато изкушенията от врага се приближат към теб като река, Аз искам да знаеш, че

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Че твоята немощ има нужда от Моята сила и твоята безопасност се състои в това да ми дадеш възможност да те защитя.

Намираш ли се в трудни обстоятелства между хора, които не те разбират и не се съобразяват с това, което ти е приятно, които те отхвърлят –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Аз съм твой Бог, Който разполага с обстоятелствата, Ти не случайно се намираш на твоето място, това е точното място, което Аз съм ти определил.

Ти не Ме ли молеше да те науча на смирение?

И ето, Аз те поставих точно в тази среда, в това училище, в което се научава този урок.

Средата, в която се намираш и тези, които живеят с теб само изпълняват Моята воля. По Мое допущение те те оскърбяват.

Намираш ли се в парично затруднение трудно ли ти е да си доставиш нужното, знай –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото Аз разполагам с твоите материални средства. Аз искам ти да прибягваш към Мен и да знаеш, че си зависим от Мен. Моите богатства са неизчерпаеми. Аз искам ти да се убедиш в Моята вярност и в Моите обещания.

За да не стане така, че в твоята нужда, някой да може да ти каже: „Вие не вярвахте на Господа, Вашия Бог.“

Прекарваш ли скръбни нощи, разделен от близките и скъпите на твоето сърце –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Аз съм Мъжът на скърбите, изпитал болките и страданията.

Аз допуснах това, за да се обърнеш ти към Мен и в Мен да намериш утеха навеки.

Излъгал ли си се в свои приятел, в някого, на когото си разкрил сърцето си –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Аз допуснах това разочарование да те докосне теб, за да разбереш, че твоят най-добър приятел е Господ.

Аз искам всичко с Мен да споделяш и всичко да Ми доверяваш. Наклеветил ли те е някой, остави това на Мен, и се прилепи по-близо до Мен, убежището на твоята душа, за да се укриеш от злите езици. Аз ще изведа като светлина твоята правда и твоята справедливост – като пладнина.

Провалени ли са твоите планове, паднал ли си духом и си се уморил –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Ти си направил своите планове, и си ги донесъл до Мен, за да ги благословя. Но Аз искам ти да Ми предоставиш да се разпореждам с обстоятелствата на твоя живот. И тогава отговорността за всичко ще бъде Моя. Защото това е твърде тежко за теб и ти не можеш сам да се справиш с него, защото ти си само мое оръдие, а не действащо лице.

Застигнали са те неочаквани житейски неуспехи и унинието е обхванало твоето сърце, знай –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото Аз искам сърцето ти и душата ти винаги да бъдат пламтящи пред Моите очи и с Моето име да побеждават всяко малодушие.

Ти дълго време не получаваш известия от близките и скъпи за теб хора и поради своето малодушие и маловерие, изпадаш в ропот и отчаяние, но знай, че

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото с тези страдания на твоя дух, Аз изпитвам силата на твоята вяра в неизменните Ми обещания; силата на дръзновената ти молитва за тези твои близки.

Нима ти не ги остави под Покрова на Моята Пречиста Майка, не възлагаше ли ти някога грижата за тях на Моята промислителна любов?

Настигне ли те тежка болест, временна или неизлечима, И ти се окажеш прикован към твоето легло –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото Аз искам ти да Ме познаеш още по-задълбочено в твоите телесни немощи и да не роптаеш за всяко изпратено ти изпитание, а да се стремиш да разбереш Моите планове за спасението на човешките души.

Но безропотно и покорно преклони главата си под Моята благост към тебе.

Ако някога си се стремил да направиш нещо специално за Мен, а вместо това си легнал на легло болен и немощен – не забравяй –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Защото тогава ти беше потопен в своите дела и Аз не можех да привлека мислите ти към Мен, А Аз искам да ти открия най-съкровените Си мисли и най-важната от тях е да Ми служиш.

Искам да те науча да осъзнаваш, че ти си нищо.

Някои от Моите най-добри съратници са онези, които са откъснати от съществуващата действителност, за да се научат да владеят оръжието на непрестанната молитва.

Призован ли си неочаквано да заемеш трудно и отговорно решение? Дерзай, уповавай се на Мен.

Аз на теб ти поверявам тези трудности защото ще те Благослови Твоят Господ Бог, ще благослови всичките ти дела, всичките ти пътища, всичко, което ще извършват твоите ръце.

В този ден давам в ръката ти този съсъд със свещен елей – Моето благословение. Ползвай се свободно от него, дете Мое.

Всяко възникващо затруднение, всяка оскърбителна дума, всяка клевета и осъждане, всяка пречка в твоята работа, която би могла да предизвика у тебе чувство на досада и разочарование, всяко откриване на твоята немощ и неспособност, нека бъдат помазано с този елей –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Помни, че всяка несполука е Божие наставление, и затова вложи в сърцето си словата, които Аз ти казах в този ден –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Пази ги, знай и помни винаги, че всяко жило ще се притъпи, когато ти се научиш във всичко да виждаш Мен.

Всичко, което ти е изпратено от Мен е за усъвършенстване на твоята душа –

ТОВА БЕШЕ ОТ МЕН.

Свети Серафим Вирицки

Този текст е духовно завещание, оставено ни от старецът Серафим Вирицки – руски монах, починал през 1949 г., канонизиран и почитан в Русия заради многото чудеса извършвани приживе и след смъртта му.

Този текст, написан в стихотворна форма, преподобният Серафим е адресирал до едно от своите духовни чеда – епископ, който се намирал в затвора. То е написано под формата на разговор на Бога с човешката душа.

«