Публикувано на 03.03.2008 / 20:29

Таен доклад на червените нищи мощна корупция

Таен доклад до ръководството на БСП за ситуацията във Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и работата на уволнения му  
по – късно шеф Веселин Георгиев. През изминалите 160 дни от назначаването на Веселин Георгиев за изпълнителен директро на ИА "Пътища" могат да се направят следните изводи за професионалната му подготовка:
– пълна липса на професионална компетентност по техническите въпроси и ограниченост като ръководител
– Непознаване на основните задачи и неспособност за правилна кадрова преценка на личния съства – работа в екип и организиране на дейността на агенцията
– Невъзможност и липса на способност за стратегическа оценка върху приоритетите и способност за определяне, възлагане и контрол на задачите
– Отсъствие на способност за задълбочена оценка на актуалната обстановка, липса на потребност за разясняване и обсъждане на решенията и неспособност за привличане на съмишленици по реализацията на основните цели.
По отношение на морално – етичните качества се открояват следните недостатъци и слабости:
– Демонстрира непогрешимост, не зачита чуждото мнение и налага желанията си независимо от възможностите за тяхната реализация при очевидно ограничени интелектуални способности.
– Презира подчинените си и притежава мнение за себе си, което го извисява, предвид фактора "служебно положение и възможността да уволнява". Счита, че съдбата на останалите зависи от него особено ако пожелае да използва предоставените му доноси за всеки от интриганти като Милош Поцков – главен секретар на агенцията и корумпираната личност /!?/ запазена от сегашния министър Гагаузов като негов съветник – Велико Желев /, предишният изпълнителен директор на ИА "Пътища".
– Използва явна демагогия, като се обявява за единствения праведен "закрилник"на държавните интереси срещу останалите "крадци и мафиоти", облечени с държавна власт Притежава изключителната "дарба" да отблъсква всеки подчинен, влязъл в контакт с него, като насажда чувства на страх и постоянна вина у подчинените, поради неспособността им да прозрат и реализират "гениалните идеи" на началника. Създава атмосфера на незаинтересованост, нежелание за работа и безразличие от резултатите. Постоянно обяснява, че зад него стоят Първанов, Станишев, Гагаузов и някои мастити и известни "босове" от бизнеса. По този начан на втълпяване колко е велик и как го подкрепят, той отблъсква хората от линията на тройната коалиция и утре да не се чуди някой защо гласува за други, а не за тези които в момента управляват, защото хората се надяваха на някаква промяна, а се запази грубата корупционна схема на Церовски и дори се разшири в лицето на В. Георгиев-В. Желев-А. Гагаузов. Това статукво отблъсква хората, които се надяваха на някаква промяна, а се създаде още по – страшна окорупционна среда.През изминалия период какво постигна Веселин Георгиев в ИА "Пътища":– създаде допълнителен хаос в обърканите и затормозени връзки между структурните звена по вертикала и хоризонтала. При предишното ръководство за да се получи отговор на по дадан въпрос, трябваше да се подпишат мининум 7 експерти по вертикала от централно управление. Така за месец – два можеше да се получи отговор, ако Велико Желев реши да удостои с внимение въпроса. Сега е запазена същестуващата форма на процедиране, допълнена със строги правила. Има разместване на старите експерти по нива и отговорности, без право да дават становище, преди да са го съгласували с Веселин Георгиев. Понеже съществува "страх от диалога" с него, а и той самият не може да вземе решение, в повечето случаи липсват отговори и всеки се оправя както може. А ТОЙ има право да наказва по – късно, както реши, като се отмята от пъвоначалните си устни разпореждания.
– В кадрово отношение цетралното управление запази като ръководен състав същите експерти, без реални права и възможности да придвижват многобройните задачи, стоящи на дневен ред. С всеки изминал ден липсата на ясна перспектива и професионален климат убива желанието за съпричастност и стремеж за усъвършенстване на кадрите. Присъствието на двама неадекватни заместници прави работата тежка, а работното място неприятно.
– Не обръща внимание на проблемите и пораждащите ги причини в дейностите по ремонт и поддържане и ремонт на пътищата. Вместо задълбочен анализ и предложения за изход от натрупвания ежегоден преразход на средства за дейностите през последните години, обвинява ръководството по места в некомпетентност и умишлено вредителство. Няма съвещание, на което да не се чуе освен: " Вие не работите както трябва, обслужвате фирмите и вредите на държавния интерес….."Завзели сте цялата власт и диктувате условията, харчите пари без качество. Но АЗ ще ви накарам да работите, както трябва ….да кърпите с асфалт!… Вие не знаете колко много АЗ знам за вас, затова който не иска да работи с мен ще си отиде. АЗ съм богат и не ми пука"…и пр. подобни.

Той вече е богат, защото фирма "Биндер" – Сливен, на която е бил един от собствениците до 31 декември 2005 г. ,

 

в момента неговият брат Емил получава държавни поръчки с мними търгове и конкурси. По този начин фирмата спечели обекта "Елена – Твърдица", за 36 млн. лв. и то за затворен път през по-голямата част от сезона. През зимата минават по 5-6 леки автомобила дневно. Затова, че неговата фирма "Биндер" не беше първоначална класирана на първо място и за неизпълнение на това разпореждане беше уволнен шефът на ОПУ-Велико Търново инж. Иван Тодоров. Другите фирми са декласирани, например заради място на подпис не по-нагоре, а по-надолу на листа и други несъществуващи пропуски. Път "Нова Загора – Гурково" – 20 км. рехабилитация е даден без търг на същата фирма. Поръчката е 15 млн. лв., взета е без необходимите проекти и много други нарушения. В индивидуалните разговори, вместо за проблемите се оказва, че той няма време да слуша проблеми, ами се интересува "От колко години си директор и защо косата ти е бяла!!"
Много бързо може да се установи какви средства са необходими ежегодно за отделните дейности, къде, кога и дали реално е направен преразход и къде има некачествени разходи, вместо да се генерализира.
– Унизителното и непочтително отношение към директорите на регионалните дирекции – областните пътни управления, пречи на работата. Липсата на директен контакт, желание за обсъждане и решаване на възникналите тежки проблеми отблъсква и изолира оорганизационните структури. Изолираните разговори не водят до решение, а до отхвърляне на проблема и безизходица на този, който го е поставил. Иззети са са голяма част от правата и са ограничени действията на регионланите директори. Прекоремерната централизация на власт пречи за създаване, поддържане и развитие на качествен регионален кадрови ресурс. Многократно дублираният контрол върху дейностите го формализира и за оперативно възлагане и извършване на задачите. Задълбочава се изолацията, а незаинтересоваността на ръководството на агенцията от регионалните проблеми при ограничен финансов ресурс и управленски обхват прави местните ръководители безпомощни.

В резултат на гореизложените безпрецедентни и нагли действия, вкючително и демонстративно късане на фактури и еднолично анулиране на търгове,

 

бе наложена занижение на разходите за зимно поддържане на пътищата. Бяха ограничени договорените права на изпълнителите за работите по текущ ремонт и зимно поддържане. Наложените рестрикции доведоха до хаос, объркване и провал в организацията. Некомпетентното и лишено от всякаква логика решение доведе до незначителни иконномии, но до значителен хаос и жертви по пътищата. То се дължеше на неадекватни решения и естествено негативни пооследици за регионалните дирекции.
Продължава хаосът с дължимите актуализации на цени за извършени работи. Запазеното статукво от времето на Велико Желев стана още по – страшно при Веселин Георгиев. Комисионни се дават веднъж при спечелване на търг, а след това на вяко плащане по 25 % от актуваната фактура. Това е невиждана корупция и то във времето, когто се борим срещу корупцията и за прозрачност в изпълнение решенията на Европейската комисия при усвояването на европейските фондове.
В пълен разрез със световните тенденции, създадените и въведени вече указания за провеждане на нови процедури на обществени поръчки, с предмет "текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища" ще отдалачават ценово българските фирми от еврпопейските стандарти, ще снижават качеството и ще усложняват взаимоотношенията Възложител – Изпълнител.

Извършена е неравнастойна замяна на три мезонета и три декара земя в курорта "Св. Константин и Елена" – град Варна, намиращи се на първа линия и собственост на агенция "Пътища".

 

Срещу тях държавата взема къща, работилница и 7 дка двор в село Старо Оряхово / на 40 км. от морето/, собственост на "Пътстрой" – Варна, който е под контрол на бившия шеф на агенция "Пътища" Велико Желев. Щетите за ИА "Пътища" са за 350 000 лв. По този начин, ставайки частна собственост, мезонетите и земята в курорта се разделиха между Веселин Георгиев, Асен Гагаузов и Велико Желев.
– По договорка между бившия и настоящия шеф на агенция "Пътища" Велико Желев, който настоящ съветник на министър Асен Гагаузов, фирми изкупуват на безценица земята около магистрала "Марица", която след това се продава на многократно по-високи цени на агенцията.
– Бивайки евангелист, Веселин Георгиев е превърнал стаята за почивка до кабинета си в молитвен дом. Имало е случаи в които е прекъсвал срещи или оперативки, за да се помоли за "успехи в начинанията си".
– Фирма "Биндер" Сливен изрвършва ремонт на първия етап на прохода "Хаимбоаз" в съдружие с "Пътни строежи" Пловдив, истинският собственик на която е Васил Божков. Оттогава датират и дружеските отношения между тях, които при сегашното управление, с появата на Асен Гагаузов и Веселин Георгиев, достигнаха до тотално налагане на фирмите на Васил Божков в пътно – строителния сектор. Само през тази година /2007 г./ са сключени договори с фирмите му за 200 млн. лв., при общо бюджет на ИА "Пътища" от 300 млн. лв.

Същевременно е обявена война, която цели да бъдат унищожени всички досегашни традиционни играчи в пътното строителство.

 

Методите за това са елиминиране от търгове, разпространение на злепоставяща информация и пряки заплахи към възложителите. Става дума за най-голумите досегашни пътно-строителни фирми в страната: "PSI – Стара Загора, "Автомагистрали – Черно море" – Шумен, "Пътни строежи" – Велико Търново и други. Това означава, че на Веселин Георгиев е наложено силово да преразпредели пазара в областта на строителството, който се очертава неимоверно да нарасне със средствата от еврофондовете. Освен "Биндер" се лансират фирмите на Божков – "Мостстрой", Холдинг "Пътища", "Пътни строежи" – Пловдив, ИСА и т.н.
– Ускорено се приватизират останалите непродадени фирми от "Пътно поддържане" в страната, чрез подставени лица на "Биндер" и Васил Божков. Сменят се и директори на областни пътни управления, при които има заложени повече средства за пътно поддържане, с оглед гарантирано спечелване на търговете.
– Братът на Веселин Георгиев – Емил, е получател и посредник на комисионите след провеждането на всеки търг. Той организира и кадровите промени на непослушните или неудобните пътни директори на областни пътни управления – Стара Загора, Велико Търново.

– От продажбата на винетки Веселин Георгиев е взел и разделил "нагоре" 2х100 000 долара от "ДЗИ Банк" и "Нове холдинг"

– Официалната миза на комисионите за български и чужди фирми, искани от брата на Веселин Георгиев, е между 8 и 12 % от стойността на търга.
– Умишлено се забавя договорът за магистрала "Люлин" за 133 млн. евро за да се договорят комисионите с турската фирма М.А.Р.- Взаимоотношения с фирмите на Васил Божков по програмата на ИА "Пътища": Магистрала "Марица" – "Пътни строежи" – Пловдив – 100 млн. лв., "Мостстрой" – 28 млн. лв. Няма проведен търг, а е направен анонс към договор от 1992 г.
ЛОТ № 8 – Русе – Холдинг "Пътища" – 10 млн. евро; ЛОТ № 5 – Коритна – Севлиево- Холдинг "Пътища" – 16 млн. евро; път "Дупница – Даскалово" – фирма ИСА.
По нареждане на Веселин Георгиев, от ЛОТ № 7 "Разград – Шумен" е елиминирана "Автомагистрали – Черно море" и печели четвъртият участник в търга – "Инстройинженериг" – Варна. Фирмата, която се контролира от Велико Желев, го преотдава на първия срещу 400 000 евро!!!!Създалата се ситуация в агенция "Пътища" е наложила чадър над дейността на Веселин Георгиев от страна на Асен Гагаузов.

 

Министърът реагира яростно на всеки опит за забележка към работата на ИА "Пътища". Това показва, че той е изпаднал до пълна зависимост и не желае да вземе мерки за решаване на проблемите.
Мерки не желае да предприеме и вътрешният министър Румен Петков, който знае и е против тези нарушения. Той обаче не иска да влезе в конфликт със собственика на "Нове холдинг" Васил Божков, с когото са в близки отношения.
При така сложилите се обстоятелства се счита, че ощетените и потърпевшите от работата на Веселин Георгиев се чувстват изоставени и незащитени. По тази причина, през месец юли тази година ще предостяват събираната от тях информация за корупционните практики на медиите, до посолствата на САЩ и страните – членки на ЕС и представителството на България в Брюксел. Смята се, че Главна прокуратура не е в състояние да защити интересите на ощетените и всички фирми, на които Веселин Георгиев е обявил война и изпълнявайки поръчка на Божков да изтласка от строителния бизнес.

 

24chasa.blogspot

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *