« Върни се назад Публикувано на 02.11.2017 / 17:16

СЪПРУГАТА НА ПРОКУРОРА ОТКАЗАЛ НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ – ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА – „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ОТГОВАРЯЩО ЗА ВМА!

Първи авторът на АФЕРА Николай Марков зададе въпроса: „ВРЕМЕ Е ДА НИ КАЖАТ: ДАЛИ СЛУЖИТЕЛКАТА ОТ „ФИНАНСОВА ДИРЕКЦИЯ“ В ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО Е СЪПРУГА НА ПРОКУРОРА, НАПРАВИЛ ОТКАЗ ДА ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ?“

Проверка на АФЕРА показа, че съпругата на военния прокурор Адалберт Кръстев, отказал образуване на наказателно производство срещу бившият шеф на ВМА, впоследствие министър на здравеопазването, Николай Петров – Цветанка Кръстева не е експерт в Министерството на здравеопазването, а в … Министерството на отбраната, и то по времето, в което шеф на ВМА е Николай Петров.

Както вече стана известно военният прокурор е копи-пействал изцяло обясненията на Николай Петров в постановлението си за отказ да образува срещу него наказателно производство.

АФЕРА направи моментално проверка и установи следните факти:

1.Одитния доклад на ВМА постъпва в прокуратурата през март 2017 г., който включва оценка на законосъобразността и управлението на бюджетните средства за периода 01.01.2014 г. – 31.01.2017 г., изготвен от Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на отбраната.

Чрез програмата за случайно разпределение, за наблюдаващ прокурор е определен майор Адалберт Живков Кръстев – военен прокурор при ВОП-София. Възложена е проверка, която е извършена от военен следовател.

На 07.06.2017г. от страна на ВОП с наблюдаващ прокурор Адалберт Кръстев е отказано да бъде образувано наказателно производство, поради липса на данни за извършено престъпление от общ характер.

На 08.06.2017г. постановлението е изпратено на Министъра на отбраната и на Началника на ВМА. Постановлението не е обжалвано по съответния ред.

2. ВМА е под шапката на Министерството на отбраната.

3. На 9 март 2016 година е публикуван списък: „СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР В ЗВЕНО “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И МАТЕРИАЛНИ ПРОВЕРКИ”. В този списък фигурира съпругата на военния прокурор Адалберт Кръстев – Цветанка Йосифова Кръстева.

цветанка кръстева

4. След провеждане на първи етап на конкурса, до тест са допуснати трима кандидати, сред които съпругата на военния прокурор Адалберт Кръстев – Цветанка Кръстева.

цветанка кръстева

5. Очевадно е, че именно съпругата на военния прокурор печели конкурса, тъй като на 20 май 2016 година името и е отбелязано в: „СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ“.

цветанка кръстева

6. Проверка на АФЕРА показа, че в данъчната декларация, подадена пред Сметната палата от военния прокурор Адалберт Кръстев фигурира и името на Цветанка Кръстева, негова съпруга.

Така, на практика, военният прокурор, отказал да образува наказателно производство срещу тогавашния шеф на ВМА Николай Петров – Адалберт Кръстев е съпруг на ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР В ЗВЕНО “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И МАТЕРИАЛНИ ПРОВЕРКИ“ в Министерството на отбраната, което отговаря и за ВМА – Цветанка Кръстева.

Afera.bg

«