« Върни се назад Публикувано на 21.08.2017 / 14:24

СХЕМИТЕ НА СПАС РУСЕВ В БТК ОТНОВО ЛЪСНАХА. СИНДИЦИТЕ НА КТБ – В ТУПИК. АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА ОТКАЗА ДА ЛЕГИТИМИРА УПРАЖНЕНИЯТА НА РУСЕВ, МИЛЕН ВЕЛЧЕВ И РУСКАТА ВТБ

спас русевСхемите на Спас Русев, Милен Велчев и руската банка ВТБ за БТК отново лъснаха. Преведените без основание над 40 милиона лева през февруари 2017 трябваше да се легитимират като най-големият телеком се впише като собственик на дял в своята компания – майка „Вива Телеком България”. Търговският регистър, обаче, правилно отказа, видно от приложените справки.

Както АФЕРА информира първа, за сделката беше сезиран главния прокурор, защото заобикаля забраните за придобиване на компании със средства от самите тях.

Номиналните собственици на БТК Спас Русев и Милен Велчев имат проблеми с погасяването на крeдитите, с които воденият от тях консорциум придоби контрол над първото по веригата на собственост дружества в Люксембург InterV Investment.

Със сделка от август 2016 г. компанията Viva Telecom получи едноличен контрол над InterV Investment срещу 330 млн. евро. От тях 240 млн. евро са кредит от руската банка под санкции ВТБ, която е и акционер в InterV Investment чрез инвестиционното си поделение VTB Capital. Обслужването на кредита към ВТБ обаче е трудно, а най-вероятно пари с източник БТК вече са използвани за плащане на лихви през ноември 2016 г. Използването на средства от придобивана компания за нейното придобиване обаче е забранено от разпоредби на Търговския закон. За да се избегнат забраните, в групата на БТК са опитали да отиграят сделката с препродажбата на миноритарен пакет акции от компанията – майка.

Тази сделка дълго беше не беше огласявана официално, а договорът за покупко – продажба не беше заявяван за вписване. Със заявка от 14 август управителят на „Вива Телеком България“ Спас Русев прави опит да впише промените. Получава обаче отказ.

спас русевСпоред Агенцията по вписванията и според устава на компанията, сделката между „Вива Телеком България“ и БТК е трябвало да бъде одобрена от Управителния съвет и Надзорния съвет на телекома. Такива протоколи от заседания на двата органа и одобрение на сделката от тях не са представени.

Агенцията по вписванията изисква предоставяне на съгласие от КТБ в качеството й на вписан заложен кредитор на особен залог върху дружествени дялове, вписан под номер 1 в Търговския регистър. КТБ е вписана наред с ВТБ като първи поред заложен кредитор със залог на всички дялове от капитала на „Вива Телеком България“ още при придобиването на БТК от Цветан Василев в края на 2012 г.

Сега синдиците на КТБ изпадат в много неловко положение.

Ако Търговският регистър откаже да впише БТК като собственик на платените вече дялове от нейния едноличен собственик, това ще значи, че БТК е платила огромна цена, без да придобие нищо насреща. Това е сериозно увреждане на интереса както на БТК, така и на нейните кредитори, включително на облигационерите, на които БТК дължи 400 млн. евро. Ако се окаже, че операцията е в нарушение и на задълженията на БТК по облигационния заем, това може да причини дефолт и предсрочна изискуемост. Това в значителна част обяснява и системното прикриване от всички страни по сделката на реално платената цена.

АФЕРА внимателно ще наблюдава и произнасянето на съда по този казус.

Afera.bg

«