« Върни се назад Публикувано на 11.03.2021 / 18:55

СХЕМАТА КАК СЕ ТОЧАТ ЕВРО ПАРИ ЗА ИНВАЛИДИ С КУХИ ФИРМИ. ИМА ЛИ ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА СПРЕ ГАВРАТА С ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ!

ДО

Омбудсман на Република България  –  Диана Ковачева

Заместник  министър-председател  –  Томислав Дончев

Министър на труда и социалната политика  –  Деница Сачева

Ж   А   Л   Б   А

от

Валентин  Кирилов  Пешев,  живущ гр. Перник-2300,   ул…..,   email –[email protected]

Уважаеми дами и господа,

През лятото на 2019г., след одобрение на подходящо CV (образование, компютърна грамотност, опит  и т.н. и решение на ТЕЛК – степен на инвалидност) от лицето Асен Костадинов Иванов,  сключихме  договори по проект ”Обучение и заетост”, компонент II с фирма АСКИ-18 ЕООД -регистрационен № на договора  O3-XY-01-07-3191# 13, по проект „обучение и заетост”- компонент II (Схема “Обучения и заетост”, етап 2, фаза 21 Проект BGО5М90PО01-1.010-0001 „Обучения и заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд) на Агенция по заетостта.   Освен с мен, договори бяха сключени с  Димитър Атанасов, Гълабина Григорова, Тихомир Пондив, Васил Станев, Екатерина Начева и др.

Според  Приложение  2  към проекта, цитирам: „Целта на проекта е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда― към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в  реалния бизнес.   Агенция по заетостта сключва договор с работодател за предоставянето на средствата за обезпечаване на заетостта на наетите по проекта лица. Договорът за заетост (Договора) се сключва, след като работодателят е определен като допустим кандидат и след одобрение на лицата за включване в обучение и заетост от Работодателя и от Агенцията по заетостта”.

Цялата кореспонденция по сключване на договорите ни се водеше от Асен Иванов на адрес: гр. София, р-н Сердика, ул. „Черни Лом“, 10, ет. 5 (седалище на няколко негови фирми, включително и Мобика за която работихме реално. Договорите ни са с АСКИ-18 ЕООД –  фирма без дейност, регистрирана на 11.12.2018г. на името на майка му Снежана Иванова с уставен капитал 2 (два) лева и без никакви активи. Асен Иванов се явява като пълномощник… на майка си. На същия адрес има регистрирани 22 фирми (справка търсачка – Търговски регистър). Лицето Асен Костадинов Иванов е свързан с 13 фирми.

След започване на работа (работим дистанционно от 13.08 2019г.) се събирахме многократно в офиса на Мобика (ул. Черни Лом”-10, пети етаж) и обсъждахме текущата работа (набиране на клиенти за Мобика). Цялата кореспонденция се водеше от Асен Иванов и всички комуникации минаваха през него.  Всичко вървеше нормално през първите шест месеца и той ни информираше кога са преведени (възстановени) парите по проекта от Агенция по заетостта и веднага  преводите му по банков път към нас. След това започна забавяне  превеждането на заплатите ни с извинение –  върнати документи от Агенцията.

Следващи доводи бяха, че  в БТ- Сердика едва ли не всички са  болни от COVID-19 и няма кой да обработи документите и да ги изпрати в Агенцията.  След недоволство от наша страна и събиране в неговия офис през октомври, ни беше преведена заплатата за м. юни 2020г.  Беше поет ангажимент, че всичко до края на годината, след съгласуване с Агенцията (на три пъти по две забавени заплати) ще бъде платено. Последно ни беше обещан превод – (заплата за юли 2020г.)  до Коледа. Останахме само с надежди и без пари за Коледа и Нова година.

Към днешна дата (края на януари2021г.) не са ни изплатени заплатите от юли до декември 2020 г. (ШЕСТ заплати) и както се очертава и януарската също ще остане химера.

Няколко пъти са пускани сигнали  до Инспекция по труда  и  Агенция по заетостта от Гълъбина Григорова, Тихомир Пондев и Димитър Атанасов  без никакъв ефект за нас. Димитър Атанасов е пуснал жалба и до Омбудсман на България съвсем скоро – (вх. № 50/21г).   В един от отговорите от Инспекция по труда имаше  предписание, че до края на м. юли 2020г. фирмата трябва да  изплати всички забавени заплати.

Но всичко е като глас в пустиня. Няколко човека не издържаха и напуснаха (без пари не се живее или съществува). Последните двама – Гълъбина Григорова и Тихомир Пондев подадоха заявления за прекратяване на трудово правоотношение по чл. 327,ал.1, т.2 от КТ (поради неплащане на трудово възнаграждение), за да могат поне да получават нещо минимално от Бюрата по труда. На тези, които сме останали, ни се предлага да подпишем прекратяване на трудовия договор  по взаимно съгласие и след това (евентуално) да  ни плати заплатите. Договорите ни са до август 2021г. – тогава приключва проектът и искахме да си приключим проекта, но явно той не желае с нас.  Целта е може би да ни отстрани и след това да си ”прибере” парите от Агенцията. Той не плаща, но никой явно не контролира това (на кого му пука за някакви „инвалиди”). Това не пречи  в края на миналата година Асен Иванов да подпише НОВ ДОГОВОР  за „кибер сигурност” с Агенция по заетостта. Явно за Агенцията или Министерството,  лицето Асен Костадинов Иванов е „КИБЕР ИЗРЯДЕН  РАБОТОДАТЕЛ”.

Та затова питаме: ИМА ЛИ ДЪРЖАВА?   ИМА ЛИ ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО  ДА ПОМОГНЕ ДА СЕ СПРЕ ТАЗИ ГАВРА С ХОРА С УВРЕЖДАНЕ (ИНВАЛИДИ).   Нали  Европейския съюз отпуска тези пари за подпомагане на неравностойните – хора с увреждане, а не за незаконно забогатяване на някои. Никой ли не контролира как се изразходват тези средства. Трябва ли да сигнализираме Европейската комисия, какви безобразия се извършват със средства,  предназначени да се  подпомага интегрирането на хора с увреждания (ИНВАЛИДИ).

Трябва ли да дадем публичност на проблема, за да се сети някой от Агенция по заетостта или Министерство на труда и социалната политика (които са с контролни функции), да си върши работата.

Ако трябва и това ще направим, без да се съобразяваме какъв скандал може да предизвика. Ние имаме права по Конституция, ако въобще все още има Държава!

СПРЕТЕ ТАЗИ ГАВРА…

Ръководител търговски екип – инж. Валентин Пешев

За верността на написаното са готови да потвърдят: Димитър Атанасов, Гълъбина Григорова, Екатерина Начева, Тихомир Пондев  

===

П.П. Отговор имам от Омбудсман и Д. Сачева. Канцеларията на Дончев ми дадоха входящ номер, но така и не получих никакъв отговор.

Схемата е следната. Използва се човек от Министерството или Агенция по заетост (срещу комисионна) прокарва проекта. Регистрира се куха фирма за 2лв. (въпреки, че е упоменато в изискванията да е работеща- реална фирма). Парите са от европейски фонд за хора с увреждане. Назначават се хора с телкови решения, плаща се няколко месеце и след това почва забавяне. Повечето не издържат без пари и напускат (отписани са от бюро по труда). След това се оформят документи и парите се усвояват от лицето, приближено на властта.

Инспекция по труда е единствен контролен орган, то тя само съставя актове и накрая ти препоръчва да съдиш измамника, но фирмата няма активи, имущество…и нищо не може да се вземе.

«