« Върни се назад Публикувано на 14.06.2023 / 22:47

СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА АБСОЛЮТНО НАРУШЕНИЕ Е, ЧЕТИРИМАТА ВНОСИТЕЛИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ДА УЧАСТВАТ ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО СЪЩЕСТВО! /ДЕЛО „МИТРИНОВСКИ СРЕЩУ МАКЕДОНИЯ“/!

Здравейте, г-жо Томова, изпращам ви решение на ЕСПЧ по сходен казус (вж. линка в резюмето), от което е видна още една страна на пълната противоправност на проведената от ВСС процедура за освобождаването на главния прокурор.

Четиримата вносители на предложението за освобождаване на главния прокурор не може да участват при вземането на решението по същество, тъй като това води до съчетаването на две роли-на обвинители и на решаващи, и е в разрез с изискването за обективна и субективна безпристрастност както на съответните членове на ВСС, така и на целия орган.

Без участието на вносителите при вземането на решението, необходимото мнозинство, дори и по новия закон, не е налично.

Желая ви прекрасен ден!

Резюме нa делото „Митриновски срещу Бивша югославска република Македония“

Публикуваме резюме на решението по делото „Митриновски срещу Бивша югославска република Македония“, постановено от ЕСПЧ на 30.04.2015 г.

Решението на ЕСПЧ е по жалба на г-н Митриновски, който е бил съдия в Апелативния съд в Скопие преди да бъде дисциплинарно освободен от длъжност от Държавния съдебен съвет в през 2011 г.

„Митриновски срещу Бивша югославска република Македония“

След като разгледа делото „Митриновски срещу Бивша югославска република Македония“  (жалба № 6899/12) Европейският съд по правата на човека реши единодушно, че е било извършено:

Нарушение на чл. 6 § 1 (право на справедлив съдебен процес) от Европейската конвенция за правата на човека.

Предмет на делото е  освобождаване от длъжност на съдия от Апелативния съд – гр. Скопие.

Според ЕСПЧ има основание за съмнения в безпристрастността на председателя на Върховния съд, тъй като, от една страна, производството, което води до уволнението на г-н Митриновски, е образувано по сигнал на председателя на Върховния съд до Държавния съдебен съвет (ДСС), а от друга – същият този председател участва и при вземане на решението относно дисциплинарната отговорност и следователно освобождаването от длъжност на г-н Митровски.

Фактите:

Жалбоподателят Йордан Митриновски е македонски гражданин, роден през 1950 г., и към настоящия момент живее в гр. Скопие. Той е бил съдия в Апелативния съд – гр. Скопие.

Като член на тричленен съдебен състав на 6.12.2010 г. г-н Митриновски, при разглеждане на дело за изменение на мярка за неотклонение, е участвал във вземането на решението мярката на задържаното лице задържане под стража да бъде изменена в по-лека, а именно – в домашен арест. На 10.12.2010 г. Върховният съд установява, че Апелативният съд – гр. Скопие не е бил компетентен да се произнесе по същество по молбата на задържаното лице. В същия ден съдии от наказателната колегия на Върховния съд, чийто член е бил и председателят на съда, установили, че двама от съдиите от Апелативния съд, изменили мярката за неотклонение, са допуснали дисциплинарно нарушение. Председателят на Върховния съд, който по силата на закона е и член на ДСС, сезирал  ДСС да извърши проверка и да установи дали г-н. Митриновски и другият съдия от състава са допуснали дисциплинарно нарушение.

През месец май 2011 г. пленарният състав на ДСС, в който участвал и председателят на Върховния съд, взел решение за  дисциплинарното освобождаване от длъжност на г-н Митриновски за това, че на 6.12.2010 г. проявил непрофесионално поведение. Жалбата на г-н Митриновски пред Върховния съд била оставена без уважение.

Жалба, процедура и състав на Съда

Позовавайки се на чл. 6 § 1 (право на справедлив процес), г-н Митриновски е подал жалба, излагайки доводи за това, че Държавният съдебен съвет не е бил независим и безпристрастен, тъй като в състава на ДСС, който го е освободил от длъжносте участвало лице, по чиято инициатива е образувано дисциплинарното производство като същото лице е участвало и във вземането на решението за освобождаване от длъжност.

Жалбата е подадена до Европейския съд по правата на човека на 27.01.2012 г.

Делото е разгледано от състав от седем съдии:

Isabelle Berro (Монако), председател,

Elisabeth Steiner (Австрия),

Khanlar Hajiyev (Азербайджан),

Linos-Alexandre Sicilianos (Гърция),

Erik Møse (Норвегия),

Ksenija Turković (Хърватска),

Dmitry Dedov (Русия),

и Søren Nielsen, секретар на отделението

Решението на съда

Член 6 § 1

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ), след като се запозна с относимото законодателство, установи, че по закон председателят на Върховния съд на Република Македония е и член на македонския Държавен съдебен съвет (ДСС). Съгласно Закона за съдебната власт, действал към момента на извършване на деянието, извършването на дисциплинарно нарушение е било основание съдия да бъде освободен от длъжността си. Всеки член на ДСС е имал правомощието да сезира ВСС за образуване на производство, в рамките на което да се установи извършено ли е  дисциплинарно нарушение.

В казуса с г-н Митриновски председателят на Върховния съд е поискал започване на процедура по установяването на извършено дисциплинарно нарушение от двама съдии в Апелативния съд – гр. Скопие, единият от които е г-н Митриновски. С оглед на това г-н Митриновски е имал основателни съмнения, че още преди образуването на производството на ВСС председателят на Върховния съд е изградил вътрешното си убеждение за това, че г-н Митриновски следва да бъде освободен от длъжността. Дисциплинарното производство срещу г-н Митриновски е било образувано по искане на председателя на Върховния съд, който е представил доказателства, че е било извършено дисциплинарно нарушение и е аргументирал тезата за извършено дисциплинарно нарушение. От това следва, че той е изпълнявал функциите на прокурор, а след това е участвал и при вземане на решението като член от състава на ДСС.

Система, която позволява председателят на Върховния съд да инициира производство за търсене на дисциплинарна отговорност, след което да участва и във вземането на решението, поставя под съмнение неговата безпристрастност. ЕСПЧ приема за доказано, че ролята на председателя на Върховния съд в производството е нито субективно, нито обективно безпристрастна, което води до нарушение на чл. 6 § 1 от ЕКПЧ поради липса на безпристрастност при вземане на решението от ДСС за освобождаването на г-н Митриновски от длъжността съдия в Апелативния съд – гр. Скопие.

Справедливо обезщетение

ЕСПЧ прецени, че Бившата югославска република Македония следва да заплати на г-н Митриновски сумата от 4000 евро, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, и 1230 евро за направените деловодни разноски.

Бояна Велчева

«