« Върни се назад Публикувано на 19.09.2017 / 9:53

СЛУШАЙ ИСТИНАТА! ГОВОРИ ИСТИНАТА! ЗАЩИТАВАЙ ИСТИНАТА ДО СМЪРТ!

ян хусСлушай истината!

Изучавай истината!

Обичай истината!

Говори истината!

Пази истината!

Защитавай истината до смърт!

Ян Хус*

*Ян Хус проповядва и защитава следните принципи, заради които е изгорен на клада:

-Не трябва да взема заплащане за тайнства и да се продават църковни длъжности. Свещеникът е достатъчно да приема малко заплащане от богатите, за да удовлетвори само належащите си жизнени потребности.

-Не трябва сляпо да се подчиняваш на църквата, но е нужно да мислиш сам, словото от Свещеното писание: „Ако сляп води сляп, двамата падат в пропастта“.

-Власт, нарушаваща заповедите на Бога, не може да бъде призната.

-Собствеността следва да се получава по справедлив начин. Несправедливият богаташ е нищо повече от крадец.

-Всеки християнин трябва да търси истината, даже рискувайки благополучието си, спокойствието си и дори живота си.

– „Ако забележа в заповедите на папата нещо, противоречащо на истината, то аз никога няма да се подчиня, дори ако поставите пред мен огън, приготвен за изгаряне на тялото ми“.

След отказа му да се покае, палачът запалил кладата, но тъй като огънят не се разгорял бързо, една старица, случайно попаднала на мястото на екзекуцията, хвърлила няколко сухи съчки в огъня. Виждайки това, Ян Хус, чийто съзнателен живот преминал в защита на бедните и истината, произнесъл: Sancta Simplicitas!, или „О, свещена простота!“

Afera.bg

«