« Върни се назад Публикувано на 21.03.2024 / 16:30

СЛЕД ПУБЛИКАЦИЯ НА „АФЕРА“ ШУТИРАХА ШЕФА НА „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“ В ОБЩИНА -ВАРНА. СЕГА Е РЕД НА ЗАМ-КМЕТА ДИАН ИВАНОВ! КМЕТЪТ ДА ГО УВОЛНИ НЕЗАБАВНО, ЗАЩОТО И БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА ВЕЧЕ РАЗБРАХА, ЧЕ БРУТАЛНО Е НАРУШИЛ ЗАКОНА!

На 30.01.2024 г. АФЕРА публикува:

СКАНДАЛНО „БЮДЖЕТ НА УСКОРЕНИЕТО“ НА ОБЩИНА – ВАРНА В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. НА ВНИМАНИЕТО НА КПКОНПИ!

От вчера 20.03.2024 г. вече е освободена от длъжност Стефка Господинова – Директор дирекция „Финанси и Бюджет“.

Тогава АФЕРА изнесе любопитни факти със съответните доказателства за Стефка Господинова – директор дирекция финанси и бюджет в община Варна.

При встъпването си в длъжност тя е декларирала, че има фирма „СИ Консултинг Груп“ ЕООД, но това не и попречило години наред  да е на заплата в община Варна, да е държавен служител и да развива търговска дейност.

А съгласно чл. 7, ал. 2, т.2 от Закона за държавния служител не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

Без значение е дали дружеството е със спряна дейност или не, ако сте управител на същото – не можете да бъдете назначен за държавен служител. Без значение е, ако сте само едноличен собственик, а друго лице е управител.

Също така без да се притеснява Стефка Господинова през 2018 г. декларирала пред КПКОНПИ, че има участие в търговско дружество „СИ Консултинг Груп“ ЕООД.

Стефка Господинова на по ранен етап формално прехвърля фирмата на майка си Донка Иванова Колева от Ямбол.

 През 2014 г., докато е директор на дирекция финанси и бюджет, Стефка Господинова  съставя протокол (в протокола годината е сгрешена, става въпрос за 2014 г.) на който пише, че е едноличен собственик на СИ Консултинг Груп“ ЕООД и даже „разглежда“ годишния финансов отчет за 2013 г. и е взела  решение, „ Приема и одобрява годишния финансов отчет за 2013 г. на дружеството“. Подписва се в протокола, като едноличен собственик на дружеството с дата 15.04.2014 г. Т.е . майка и Донка Иванова Колева, чрез декларация представя на дъщеря си Стефка документи, които прилага за  одобрение. От друга страна Донка Колева  упълномощава адв. Деяна Иванова Стефанова – Бонева да я представлява пред Агенцията по вписвания.

Даже Стефка Господинова не се притеснява  и на по късен етап през 2018 г. декларира пред КПКОНПИ, че има участие в търговско дружество „СИ Консултинг Груп“ ЕООД.

Сега е ред на Диан Иванов.

Нека бъде така добър Благомир Коцев да освободи от длъжност заместник кмета си, защото и уличните кучета вече разбраха, че е нарушил Закона и не е изпълнил изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА и трябва незабавно да бъде освободен.

Afera.bg

«