« Върни се назад Публикувано на 04.12.2014 / 23:26

СКАНДАЛ! МАГИСТРАТИ ЗАВИСИМИ ОТ ЧУЖДО ФИНАНСИРАНЕ И ЧАСТНИ ЛИЦА! СЪДИЯ, ЧЛЕН НА ВСС И ЗАМ-ГЛАВЕН ПРОКУРОР СА ЖУРИ НА ЧАСТНА ФОНДАЦИЯ, БАРАБАР С АДВОКАТ!

ТемидаДоколко някои магистрати в България са независими от чуждо финансиране и най-вече такова от частни лица? Защо ли питам? В случая става въпрос за небеизвестната фондация „Америка за България“, която е 100% частно сдружение.

Ето какво ми предаде мъжът с шлифера и каскета:
Фондация „Америка за България” и Институтът за международно образование (Ню Йорк) са провели конкурс за участие в програма „Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието”.
Програмата за млади магистрати е предоставила краткосрочно професионално обучение в САЩ на 10 български съдии и 10 прокурори от 3 до 23 април 2011 г. Младите български магистрати посетили Вашингтон, Лос Анжелис, Денвър и Ню Йорк, за да се запознаят със съдебната система на федерално и щатско ниво, да се срещнат с неправителствени организации, които подкрепят работата на американското правосъдие и разбира се да почерпят опит и вдъхновение от най-добрите практики в сферата на върховенството на закона. (без ирония!)
Журито на програмата, е включвало адвокат Валентин Брайков, член на Борда на директорите на фондация „Америка за България”, Биляна Гяурова -Вегертседер, председател на Българския институт за правни инициативи, Галина Захарова, член на Висшия съдебен съвет, Мирослава Тодорова, Председател на Съюза на съдиите в България и Галина Тонева, Заместник главен прокурор.
Съдия, член на ВСС и зам.-главен прокурор са жури в частна фондация, барабар с адвокат! Надявам се, че после не са гледали дела с адвоката или такива засягащи правата на Фондацията!
Определени са следните участници:
Ивета Антонова (Съдия, Софийски районен съд)
Мария Берберова-Георгиева (Съдия, Районен съд – Несебър)
Иван Георгиев (Младши съдия, Окръжен съд – Видин)
Стою Згуров (Съдия, Районен съд – Смолян)
Георги Иванов (Съдия, Районен съд – Бургас)
Калинка Иванова (Съдия, Районен съд – Благоевград)
Красимир Машев (Съдия, Софийски районен съд)
Владимир Пензов (Съдия, Районен съд – Благоевград)
Петко Петков (Съдия, Софийски районен съд)
Димитрина Петрова (Младши съдия, Окръжен съд – Варна)
Галина Андреева-Минчева (Прокурор, Районна прокуратура – Пловдив)
Диян Атанасов (Прокурор, Районна прокуратура – Севлиево)
Стелияна Атанасова (Прокурор, Софийска градска прокуратура)
Галина Георгиева (Прокурор, Районна прокуратура – Карнобат)
Божидар Качуров (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Стефан Милев (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Десислава Пиронева (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Светлана Шопова (Прокурор, Софийска районна прокуратура)
Данаил Шостак (Прокурор, Районна прокуратура – Шумен)
Андрей Янкулов (Прокурор, Софийска районна прокуратура).

Питам ВСС:
Тези съдии и прокурори участвали ли са в разглеждането на дела, по които страна е била всесилната Фондация или членове на нейните управителни органи? Декларирали ли са пред Сметната палата, ВСС и КУПКИ участието си в тази програма и съществуващ конфликт на интереси, включително помежду си? Участвали ли са съвместно в съдебни дела, като съдии и прокурори? На каква стойност е финансирането, включително пътни, дневни, квартирни, представителни, общо и поотделно, как е извършено, давани ли са пари на ръка на съдиите и прокурорите, декларирани ли са в данъчните им декларации? Защо трябва частна организация да плаща на българските НЕЗАВИСИМИ магистрати?
И ще се поинтересува ли някой властимеющ (визирам Главния прокурор), от дейността на тази фондация на територията на република България?

Иван ПетровИван Петров,
адвокат, апелативен прокурор на столична апелативна прокуратура /1998 – 2005/

«