« Върни се назад Публикувано на 03.02.2014 / 20:43

СКАНДАЛ! КОРУПЦИОННА СХЕМА В НАП-ДОБРИЧ: „ДАЙ 2000 ЛВ. И НЯМА РЕВИЗИЯ!“ СЛЕД РЕКЕТА УМИРА МЪЖ. В НАП-ВАРНА ПЪК СЕ … ОСЛУШВАТ.

 

Уважаеми Дами и Господа,Искрено се надявам, че във Ваше лице ще срещна и получа съдействие. Вие сте първата медия към която се обръщам. Моля, този материал да бъде отразен като статия, или като отворено писмо. Искам да Ви разкажа за една добре организирана схема от четирима инспектори от НАП –Добрич, за съжаление с трагичен за мен край.

Казвам се Пламен Тодоров Пенчев и съм от Добрич.

През 2013г. в НАП Добрич ми беше извършвана проверка, като физическо лице, свързана с регистрацията на 13 броя МПС-та на румънски граждани. Проверката ми беше извършвана от ст.инспектор Ивелин Станчев, който след като не можа да намери нищо нередно по регистрацията на колите,стигна до там да издаде протокол с невярно съдържание, като в салдото ми за 2012г.включи разходи за застраховане на продадени през 2010г. коли, за които съм представил Договори за покупко – продажба, а в същото време не ми включи реално взети доходи. Този протокол беше потвърден и съгласуван от гл. инспектор Магдалена Кръстева, която не е пряк ръководител на извършващия проверката. / Оставам на Вас да си отговорите на въпроса – Защо ръководител екип потвърждава протокол с невярно съдържание на инспектор от другия екип./

В резултат на този протокол, няколко днислед неговото връчване, бях потърсен от гл.инспектор Иванка Рафаилова – отделСелекция, която  поиска да се видим „ако може още същия ден, защото е в мойинтерес”. Аз като обикновен човек, който е длъжен да се отзовава и да съдейства наорганите по приходи на НАП още същия ден посетих г-жа гл. инспектор Иванка Рафаиловав стая 902 в сградата на НАП Добрич, и която си позволи най – безцеремоннно и без никакви увъртания да ми поиска 2000,00 лв. в брой, за да не ме даде на ревизия, защотоот нея „ зависи кой ще бъде даден за ревизия и на кого проверката приключва само с издадения протокол, тъй като протоколът констатира задължения, а с ревизията те се вменяват”.

На мен, като на човек, регистрирал 13 коли и въз основа на неверни констатации в протокола дължащ 3 259,11лв, данъкът на които е 326лв., ми бяха поискани 2000,00 лв в брой, а представете си колко пари са дали хора с повече  коли, защото разполагам с информация и имена на хора с над 200, 300 и т.н. регистрирани коли, на които проверките са приключили само с протоколи, и изобщо не са давани на ревизии.

Аз отказах да дам пари, защото не е редно да се дават пари на държавни служители,които получават заплати, и който са длъжни да прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица / чл. 2 от ДОПК/, и да установят безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за правата, задълженията и отговорността на задължените лица / чл. 3 от ДОПК/

В резултат на  моя отказ да дам пари на ръка на г-жа Рафаилова ми е възложена ревизия от и във ТД на НАП Варна. За целия период на ревизията от 23.09.2013 до23.01.2014г. аз не бях потърсен нито веднъж от инспекторите извършващи ревизията .

На 13.12.2013г. получих Уведомление, че ревизията ми е по чл.122, ал.1 т.7- който гласи „ Декларираните и/ или получени приходи, доходи не съответстват на имуществото и фин. състояния на ревизираното лице”.

Само за пояснение ще отбележа, че аз не притежавам недвижимо имущество, единственото движимо имущество е една кола – 1995 г.,купена през 2007 г. от Холандия преди периода на проверката. Поредния абсурд по извършване на проверки. 

Възложената ревизия от и във ТД на НАП Варна,  трябваше да

приключи на 23.01.2014г., срокът за връчване на ревизионния доклад е 7- дневен.  До 04.02.2014 аз не бях нито потърсен от органите по приходи, нито ми беше връчен ревизионния доклад. Отново изниква въпросът – Защо ли?

По този начин ми се отнема възможността за възражение. Може би както се правеше ревизията  – без да съм запознат с нищо, така ще ми връчат служебно един ревизионен акт, с който ще ми начислят едни задължения.  А дали те са реални или не никой не ме пита.

Същият е случаят е и с най добрият ми приятел – Деан Димитров Персинов, който за съжаление почина малко след като му беше връчен ревизионния акт. Неговата проверка също беше свързана с регистрацията на коли на румънски граждани.

Проверката му беше извършвана от инспектор Димитричка Панчева, която умишлено не му призна продажба на недвижим имот в Турция през декември 2007 г. в размер на 42 000 евро, които бяха преведени по сметката на адвоката му и дадени чрез разписка на Д. Персинов.

Проверката беше с период 01.01.2008г – 31.12.2012г., но великата инспекторка Д.Панчева не му призна тези доходи за начално салдо, въпреки, че при проверки на физически лица за начално салдо се вземат доходи за шест месеца преди периода на проверката, но явно инспекторите от НАП Добрич, не го знаят това, или не искат да го знаят. За периода XII. 2007г –  I. 2008г. моят приятел не беше купувал нито движимо,нито недвижимо имущество и така в началото на 2008г., той разполагаше с близо 85000лв, които подчертавам не бяха признати при извършване на проверката.

Този протокол беше издаден от инспектор Димитричка Панчева, отново потвърден и съгласуван от Магдалена Кръстева, и отново Иванка Рафаилова поиска пари, но този път сумата беше в размер на 5000, 00лв. Той също отказа да даде пари и беше даден на ревизия.

Ревизионният му акт беше връчен на 08.01.2014г, на 28.01.2014г. Г-Н ДЕЯН ДИМИТРОВ ПЕРСИНОВ направи инфаркт и за огромно съжаление почина.

Така в резултат на „добре свършена работа” и добре организирана схема аз останах без най – добрия си приятел,а двете му деца останаха без баща.

Г-Н ПЕРСИНОВ не можа да приеме факта, че беше третиран като престъпник, въпреки, че това беше ЧОВЕК, който декларираше и плащаше всяка година доходи от наем от магазин намиращ се на ул. Витоша – гр. София. /

Предполагам се досещате за размера на наемите там/.

Така в стремежа си едни инспектори да спечелят повече пари, лишиха НАП и от тези доходи.

Двете проверки са абсолютно идентични и протоколите от тях са абсолютно еднакви,въпреки че са издадени от различни инспектори / явно това е моделът по който се работи за определени  хора/, съгласувани и потвърдени от един и същ инспектор, и накрая и двете проверки са възложени на ревизия отново от един и същ инспектор от Отдел Селекция.

Всичко това прилича на една много добре организирана схема за вменяване на нереални задължение, на обикновените граждани, от които НАП си осигурява приходите, тъй като всеизвестен е фактът, че ревизии на големите фирми не се правят, въпреки, големите размери на върнатото ДДС.

Убеден съм, че нашите проверки са дадени умишлено на ревизии.

При проверките бяхме представили всички документи свързани с регистрацията на МПС-та на румънски граждани, за които предполагам всички знаят, че това не са коли купувани от регистраторите, а единствено се правеше услуга. Бяха представени Договори за  покупко – продажби, Декларации – разписки за дадени пари от румънски граждани, които покриваха  изцяло разходите по регистрацията им, и реално ние нямахме разходи потях,  копия на личните им карти и т.н. Всички документи свързани с тези регистрации бяха представени, но както казах великите инспектори от НАП представиха нещата по друг начин, издадоха протоколи с неверни данни, поискаха пари и след отказа от наша страна бяхме дадени на ревизии. На пръв поглед нищо нередно, но само така изглежда.

Аз разполагам с имена на хора, регистрирали над 200, 300….500 и т.н. коли, които не притежават документите, които ние бяхме представили, които нямат доказани доходи и въпреки всичко за тях проверките са приключили само с протоколи, без последващи ревизии. Защо ли? Отговорът е ясен.

Уважаеми Г-жи и Г-да, аз не търся сензации и слава, единственото, което искам е да се даде гласност, за да предпазя и други хора от това толкова нелепо и жестоко стечение на обстоятелствата. Искам инспекторите виновни за деянията си да бъдат наказани, в което честно казано се съмнявам. Тези инспектори от НАП Добрич продължават да получават заплати за „ добре свършената си работа”, продължават да вземат пари на ръка, продължават с неморалното си и противозаконно поведение към работата си да застрашават живота и здравето и на други хора.

За съжаление моят приятел, син и баща на две деца вече не е сред нас. Дълбок поклон пред НЕГО  и светлата му памет. Дано почива в мир.

С огромна болка и тъга го пиша това писмо, но всичко това може би нямаше да се случи,ако някои от ръководството на НАП, ми беше обърнал внимание.

В началото на м.септември 2013г., входирах възражение до Директора на ЦУ на НАП София и до директора на ТД на НАП Варна, свързано с моя протокол, основаващ се на неверни данни, с надеждата, че някои ще се заинтересува от начина, по който се възлагат ревизии в малките ТД на НАП. Но никой не ми обърна внимание, никой не се постара да ми посочи поне една обективна причина за възлагането на ревизията ми, защото аз съм г-н Никой за НАП, аз съм „ един прост строител” както ме нарече ст.инсп. Ивелин Станчев.

Защото ако някой си беше направил поне труда да провери истинността на фактите,които им бях изложил и начина, по който се възлагат ревизии на физически лица, може би моят  приятел / с когото бяхме заедно от деца/, сега щеше да е жив и здрав и да се радва на децата си. Може би всичко това нямаше да се случи, ако хората, които работят със закони ги знаят и ги прилагат точно и еднакво за всички. Може би това нямаше да се случи ако тези хора не злоупотребяваха така със служебното си положение.

Правят го защото знаят, че са безнаказани. За съжаление хора като Димитричка Панчева,  Ивелин Станчев, Магдалена Кръстева, Иванка Рафаилова и др.работят в НАП  и тези хора получават заплати от всички нас.

С това писмо аз заставам с цялата си лична отговорност и последствията от него.

Искрено се надявам,  чрез ВАС, част от грозните и мръсни неща в НАП да бъдат разкрити и представени пред обществото.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, съм готов да Ви съдействат със всички факти и обстоятелства. Ще Ви представя издадените протоколи от ст. инспектор Ивелин Станчев и инспектор Димитричка Панчева, съгласувани и потвърдени от гл. инспектор Магдалена Кръстева р-л екип, но само на единия инспектор,  и възложените ревизии от гл. инспектор Иванка Рафаилова – отдел Селекция/ пиша им и титлите, защото в НАП много държат да се обръщаме  с тях/.

Благодаря Ви за отделеното време. Каквото и да решите ще остана Ваш редовен

почитател. Желая Ви същите и още по големи успехи.

Още веднъж БЛАГОДАРЯ.

С уважение:

Пламен Пенчев

Бележка на АФЕРА: АФЕРА настоява новият директор на НАП – Варна НЕЗАБАВНО да се запознае със случая и да отреагира. Настояваме и прокуратурата, както и ръководството на НАП, да не блеят и да се правят на глухи и неми, а да направят проверка и виновните да поемат отговорността си!

«