« Върни се назад Публикувано на 01.09.2014 / 21:21

СКАНДАЛ! КАНДИДАТ – ДЕПУТАТИ ОТ ГЕРБ – ЧЛЕНОВЕ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ –ВАРНА В АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НА ЗАКОНА!

ГЕРБ В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНАВ сайта на Районна избирателна комисия Варна e публикуван състава на Районната избирателна комисия – Варна:

Състав на Районна избирателна комисия Варна
Избори за Народно събрание на 05.10.2014
Председател: Велин Марков Жеков
Заместник-председател: Дария Пекин Адил
Илиян Иванов Карагьозов
Секретар: Мария Тодорова Тодорова
Членове: Станислав Божидаров Сотиров
Румяна Денчева Цветкова
Лора Иванова Гоцева
Десислава Марчева Бонева
Красимир Нанев Коев
Калин Светославов Калевски
Емил Киров Пенков
Калин Илиев Горанов
Костадин Борисов Бандутов
Иван Любчев Иванов
Петър Георгиев Чорбаджийски
Орхан Мехмед Мехмед
Марияна Георгиева Пантелеева
Петя Куртева Прокопиева
Галя Петрова Димитрова
Ето и списъка на регистрираните кандидат – депутати от ГЕРБ, регистрирани в същата РИК – Варна:
Регистрира кандидатскa листa на ПП ГЕРБ за участие в избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва:
1. Лиляна Павлова Николова
2.Пламен Иванов Манушев
3.Красен Кирилов Кралев
4.Красимир Петров Петров
5.Красимира Пенева Анастасова
6.Павел Алексеев Христов
7.Руслан Здравков Тошев
8.Нели Рускова Петрова
9.Даниела Йорданова Панайотова
10.Николай Николов Апостолов
11.Владимир Славчев Вълев
12.Николай Димитров Костадинов
13.Живко Марков Петров
14.Надя Иванова Георгиева
15.Ивайло Маринов Христов
16.Тодор Славов Славов
17.Гергана Василева Гинева
18.Благой Атанасов Иванов
19.Калин Светославов Калевски
20.Пейчо Иванов Бюлбюлев
21.Пламен Андонов Боев
22.Деян Кирилов Янчев
23.Николай Стоянов Малев
24.Валери Николаев Колев
25.Десислава Марчева Бонева
26.Пламена Апостолова Василареас
27.Ралица Стефанова Димитрова
28.Галин Димитров Петров
29.Владко Георгиев Владев
30.Ивелина Петрова Димова
2. Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на ПП ГЕРБ за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 05 октомври 2014г. Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Жеков
СЕКРЕТАР: Мария Тодорова”
Така в НЕДОПУСТИМ И НЕЗАКОНЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ДВЕ ЛИЦА – КАЛИН СВЕТОСЛАВОВ КАЛЕВСКИ И ДЕСИСЛАВА МАРЧЕВА БОНЕВА, КОИТО ХЕМ СА КАНДИДАТ – ДЕПУТАТИ ОТ ГЕРБ, ХЕМ СА ЧЛЕНОВЕ НА ВАРНЕНСКАТА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ТО НА ПЛАТЕНА ДЛЪЖНОСТ!
И ТЪЙ КАТО НАГЛОСТТА НА ГЕРБ Е БЕЗПРЕДЕЛНА, АФЕРА ПРИЗОВАВА „НЕЗАВИСИМАТА” ЦИК И РИК –ВАРНА ДА ПРОЧЕТАТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС:
„Несъвместимост Чл. 17. (1) Член на избирателна комисия, докато заема длъжността си, не може да бъде кандидат за съответния вид избор, народен представител, член на Европейския парламент, министър или заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община или кметство, съдия в Конституционния съд, съдия в административен съд или прокурор в административна прокуратура, съдия във Върховния административен съд или прокурор във Върховната административна прокуратура, областен управител или заместник областен управител, кмет или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи. (2) Членовете на една и съща избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.
Възнаграждение, осигуряване и отпуск на членовете
Чл. 18. (1) Членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата си в съответната комисия. (2) Възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. (3) Членовете на избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет. (4) (Доп. – ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Лицата, включени в състава на избирателните комисии, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за стаж по специалността, или по тяхно искане – полагащия им се платен годишен отпуск. Членовете на секционните избирателни комисии и на комисиите по чл. 233, ал. 7 и чл. 242, ал. 7, които работят по трудово или служебно правоотношение, имат право на неплатен служебен отпуск за деня преди и за двата дни, следващи изборния ден, като този отпуск се зачита за трудов или служебен стаж.
Статут на членовете
Чл. 19. (1) При изпълнение на своите функции членовете на избирателните комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. (2) Членовете на избирателните комисии не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.”

АФЕРА НАСТОЯВА НЕЗАБАВНА НАМЕСА И НА ПРОКУРАТУРАТА ПО СЛУЧАЯ.

afera.bg

 

«