« Върни се назад Публикувано на 23.08.2017 / 11:41

СКАНДАЛ БЕЗ ИЗНЕНАДИ! ДКСИ ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА НА ГЕОРГИ ГАТЕВ! ВИЖТЕ КАКВИ „ЛИЧНОСТИ“ СА В ДКСИ И КОЛКО СА „НЕЗАВИСИМИ“! ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА ВЪВ ВАС!

георги гатевСкандалът по „аферата Георги Гатев“ с безпрецедентното, мерзко, поръчково и отвратително „упражнение“ с отнемането му на достъп до класифицирана информация, ЗА ДА БЪДЕ ОВЛАДЯНО БЮРОТО ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СРС И ЗА ДА БЪДЕ СМАЧКАНО, продължава със страховита сила.

Вчера без никакви изненади, скандално, ДКСИ /ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА/ на първото си по случая заседание, отхвърли жалбата на заместник председателя на Бюрото за контрол върху СРС Георги Гатев срещу отнемането му на достъп до класифицирана информация.

АФЕРА обръща изключително внимание на читателите си да видят що за състав има ДКСИ! Прочетете биографиите на състава на ДКСИ в приложения линк и си направете извода що за „личности“ и от кого зависими се подвизазат там!:

http://www.dksi.bg/bg/AboutUs/Members/

Като натиснете върху всяко именце от този умопомрачителен състав на ДКСИ, ще можете да прочетете всеки какъв „кадър“ е!

Впрочем, в интерес на пълната истина, трябва да подчертаем, че и един от членовете на Бюрото за контрол върху СРС – кадърът на БСП там – Илия Ганев е бил член на същата тая ДКСИ – от 01.11.2004 г. до 16.07.2007 г. – главен експерт в дирекция „Защита на класифицираната информация“ на Държавна комисия по сигурността на информацията; от 01.11.2007 г. до 16.11.2012 г. – член на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Нищо, че е завършил Лесотехническия и пожарникарство. И нищо, че по „аферата Георги Гатев“ по „лесотехнически“ обслужи онези, които са си поставили за цел да разгромят Бюрото за контрол върху СРС, за да спре то да рови в зулумите и престъпленията вършени със СРС!

Сега вижте и част от „закона“ по който работи „независимият“ орган ДКСИ, за да се убедите на кого служи! Защото ДКСИ е ЗАВИСИМ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА, А БЮРОТО ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СРС Е НЕЗАВИСИМ ДЪРЖАВЕН ОРГАН! И ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА ИСКАТ ДА ГО ЗАТРИЯТ И СМАЧКАТ!:

НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАДЕЖДНОСТ – АХ, КАКВА ИЗНЕНАДА, ВИЖТЕ НА КОГО!:

„Чл. 39. (1) Не се извършва проучване за надеждност по отношение на:

1. председателя на Народното събрание;

2. президента на Република България;

3. министър-председателя;

4. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2016 г.) заместник-министър председателите и министрите;

5. главния секретар на Министерския съвет;

6. народните представители;

7. (доп. – ДВ, бр. 55 от 2004 г.) съдиите от Конституционния съд, съдиите, прокурорите, адвокатите и следователите;

8. (нова – ДВ, бр. 28 от 2016 г., доп., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1, 2 и 3, считано от момента на встъпването им в длъжност, получават по право достъп до всички нива на класифицирана информация за срока на заемане на длъжността им.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г.) Лицата по ал. 1, т. 4, 5, 6, 7 и 8 получават, считано от момента на встъпването им в длъжност, по право достъп до всички нива на класифицирана информация за срока на заемане на длъжността им при спазване на принципа „необходимост да се знае“, когато информацията е:

1. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2016 г.) за заместник-министър председателите, министрите и главния секретар на Министерския съвет – в кръга на тяхната компетентност;

2. за народните представители – при взето по установения ред решение на парламентарна комисия или на Народното събрание или когато комисия или Народното събрание заседават в закрито заседание;

3. (доп. – ДВ, бр. 55 от 2004 г.) за съдиите, прокурорите, адвокатите и следователите – само за конкретното дело;

4. (нова – ДВ, бр. 28 от 2016 г.) за членовете на Висшия съдебен съвет – при взето по установения ред решение на съответната колегия или на пленума на Висшия съдебен съвет, когато колегията или пленумът заседават в закрито заседание;

5. (нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) за главния инспектор и за инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет – при осъществяване на техните правомощия.

 Чл. 39а. (Нов – ДВ, бр. 89 от 2004 г.) (1) Не се извършва проучване за надеждност на лица при или във връзка с осъществяване на конституционното им право на защита.

(2) Лицата по ал. 1 получават по право достъп до всички нива на класифицираната информация за времето, необходимо за упражняване на правото им на защита, и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Войната продължва! Георги Гатев ще обжалва очакваното слугинско решение на ДКСИ пред Върховния административен съд.

Afera.bg

«