« Върни се назад Публикувано на 20.12.2023 / 13:37

СКАНДАЛНО! ОБЩИНА -ВАРНА СГАЗИ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ЗА ДА НАЗНАЧИ КАТО ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЧОВЕК ОТ ЧАСТНАТА КАНТОРА НА ЗАМ.КМЕТА ДИАН ИВАНОВ! БРУТАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА В ОПОРОЧЕН „КОНКУРС“!

На 22.11.2023 г. на сайта на Община Варна е публикувана обява за провеждане на конкурс за длъжността главен юрисконсулт, за дирекция „Правно-нормативно обслужване.

Конкурсът е съгласно Закона за държавния служител.

Съгласно чл.21.ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, на седмия ден от крайната дата за подаване  на документите списъците  на допуснатите  и недопуснати кандидати  се обявяват на интернет страницата на администрацията.

Прочетете още веднъж, „списъците на допуснатите и недопуснати кандидати…“, а не инициалите и регистрационните номера на кандидатите.

Само, че на страницата на Община Варна са публикувани инициали и регистрационните номера на кандидатите.

В случая не е спазен Закона за държавния служител и процедурата за избор на главен юрисконсулт е опорочена.

Възникват следните въпроси:

1. Кой нареди на Нора Момчева-секретар на Община Варна, да се публикуват инициали и регистрационни номера на заявленията на участниците?

2. Конкурсът за определен човек приближен на Диан Иванов ли е обявен?

3.Проформа ли се провежда конкурса, колкото да се каже, че е спазен Закона за държавния служител?

4. Бъдещият юрисконсулт отговаря ли на поставените критерии за заемане на длъжността или за това списъкът е с инициали на участниците, за да се прикрие „правилният човек“?

5. Избраният „с инициали и рег. номер“, ли ще бъде бъдещият директор на Дирекция „Правно-нормативно обслужване?

6.От кантората на Диан Иванов ли е?

Днес 20.12 се провежда „обективния конкурс“ за избор на главен юрисконсулт в Община Варна  с грубо нарушение и погазване на Закона за държавния служител.

Afera.bg

«