« Върни се назад Публикувано на 07.01.2014 / 20:36

СКАНДАЛНО! ЗАМ-КМЕТ НА ОБЩИНА ОТ ГЕРБ – ВАРНА ЛЪСНА С НАРУШЕНИЯ СЛЕД ПРОВЕРКА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА. В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЗАРАДИ СИНА СИ.

 

Зам. Кметицата на Община – Варна, от ГЕРБ, назначена от варненския кмет Иван Портних –  Лидия Маринова лъсна в нарушение на сайта на Сметната палата. Днес излезе списък в Сметната палата за констатирани несъответствия в подадените декларации подадени пред публичния регистър за 2013г. Там фигурира и името на зам. кметицата на Иван Портних – Лидия Маринова.Сметната палата констатира несъответствия в 152 декларации, подадени пред публичния регистър през 2013 г. В списъка публикуван на 07.01.2013г. в сайта на Сметната палата Лидия Маринова фигурира под № 41 по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности с встъпителни и финални декларации от 15 ноември 2012 г. до 01 декември 2013 г., за които проверката е приключила със заключение за несъответствие:

„41 Лидия Велик Маринова Заместник кмет Община Варна Подала встъпителна декларация през 2013 г. Не е декларирала данни за съпруга – дялове в „ПРОЕКТ ТАЙМ“ ЕООД, гр.Варна.”

В сайта на Сметната палата пише, че съгласно закона списъците с имената на лицата, за които проверката е приключила със заключения за несъответствие, се изпращат на изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от ДОПК, и на председателя на ДАНС.

На вниманието на Сметната палата, ДАНС и НАП!

При извършената проверка на декларацията на зам. кмета на Община Варна Лидия Маринова нарушенията не са само в декларацията по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

Сметната палата не са обърнали внимание и на следния факт, че в самата подадена декларация от зам. Кмета на Община Варна – Лидия Маринова умишлено е допусната и правописна грешка, като е изписана фирмата на съпруга и „Проек тайм“, а не както е в действителност „Проект тайм“ ЕООД гр. Варна.

Защо г-жа Лидия Маринова е забравила да декларира, че е в роднинска връзка с Тодор Маринов /син на Лидия Маринова/ , назначен по времето, когато е била общински съветник от ГЕРБ. А в момента е в конфликт на интереси със сина си Тодор Маринов, тъй като е в ръководството на Община Варна?

Тодор Маринов е назначен, като координатор по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ на стойност 114 млн. лв.

А дали недекларирането на данни за съпруга на Лидия Маринова /баща на Тодор Маринов/, за дяловете му в „Проект Тайм“ ЕООД гр. Варна, не е умишлено?

В момента предстои възлагането на обществена поръчка по проект „Интегриран градски транспорт на Варна“, за Бързо скоростна линия, така наречения BRT коридор, на стойност приблизително 30 млн.лв.

А дали случайно „Проект тайм“ ЕООД гр. Варна няма да бъде фирмата в сянка, която ще извърши проектирането, тъй като поръчката е на инженеринг?

Afera.bg

 

«