« Върни се назад Публикувано на 06.01.2014 / 19:43

СКАНДАЛНО! В ТЕЦ „РЕПУБЛИКА” – ПЕРНИК НА ХРИСТО КОВАЧКИ РЕКЕТИРАТ С ФИНАНСОВИ НАКАЗАНИЯ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО НЕ ИСКАТ ДА ПОДПИШАТ НЕИЗГОДНИ ДОГОВОРИ!

 

Здравейте,ние сме група работници от ТЕЦ  „Република”  гр. Перник(„Топлофикация– Перник” АД),които поради бездействието на синдикалните организации и Регионалната Инспекция потруда, сме принудени да потърсим от вас съдействие и помощ. Както може би знаете,централата е собственост на небезизвестния бизнесмен Христо Ковачки. През есента наминалата година тогавашното ръководство на ТЕЦ-а в лицето на Изп. Директор СтойчоВасилев реши,че трябва да подпишем нови, ощетяващи ни трудови договори, според коитощатовете ни се намаляват с 10%. Част от нашите колеги (едни от страх, а други – зада се харесат на ръководството)  подписаха  новите договори, а друга част като насотказахме, предвид на и без това ниските ни щатове. От този момент нататък, без дани бъде представена каквато и да било заповед, на отказалите да подпишатq започнахаежемесечно да налагат парични наказания, които са отразени във фишовете ни в графа„Поощрение/ Наказание”.

Беше преустановено и изплащането на допълнителните средстваотпускани от държавата за работещите в сферата на енергетиката, които до този моментбяха превеждани по сметките ни в пенсионно-осигурително дружество „Топлина”. Презмесец ноември очевидно заради несправяне със ситуацията, Изп. Директор СтойчоВасилев беше отстранен и на негово място Христо Ковачки назначи Кремен Георгиев,както и нов Ръководител Административен отдел, в лицето на Камелия Таскова.

Още свстъпването си в длъжност, новото ръководство започна да привиква един по единработниците, нежелаещи да подпишат новите договори и по всевъзможни начини,включително и със заплахи, се опитва да накара хората да ги подпишат. Въпрекибездействието на синдикатите и Инспекцията по труда, сме решени твърдо да отстоявамеправата си. Щатовете ни са едни от най-ниските в сектор „Енергетика” и няма накъдеда отстъпваме. Освен това желаем преговори и подписване на нов колективен трудовдоговор, чрез който да бъдат изгладени всички противоречия между нас иръководството, включително и въпроса за парите за храна. В момента те се превеждатна магнитни карти, валидни само и единствено в столовата на ТЕЦ-а, където се храним и пазаруваме хранителни стоки с изтекъл срок на годност на неколкократно завишеницени от търговска верига магазини „Европа” на Христо Ковачки.

Новото ръководство не отрича незаконността на паричните наказания, налагани ниежемесечно от предишното, но обещава да ни изплати и възстанови парите със заднадата едва след като подпишем новите, ощетяващи ни финансово трудови договори. Ниене смятаме, че едното трябва да бъде обвързвано с другото. За тяхно голямосъжаление, ние не вярваме на празни обещания, тъй като сме лъгани години наред.

Предвид продължаващата кампания за сплашване от страна на новото ръководство влицето на Кремен Георгиев и Камелия Таскова, които обикалят по цеховете илиизвикват един по един нежелаещите да подпишат и заради бездействието накомпетентните институции, ние молим за вашето съдействие за отразяване на случая вмедиите. Ще ви бъдем безкрайно признателни и благодарни.

Afera.bg пази имената на подписалите сигнала, тъй като очевидно в предприятието на Христо Ковачки методите са брутални.

 

 

 

«