« Върни се назад Публикувано на 20.05.2024 / 11:59

СКАНДАЛНО! В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА НАД 250 НАПУСНАЛИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ 600

По данни на АФЕРА за последните две години и половина от Агенцията по вписванията са напуснали над 250 служители. Всички ръководни позиции са заети по съвместителство, поради неколкократното напускане на титуляри.

За да си представим качеството на управление на тази така важна институция трябва да кажем, че общата численост на служителите на Агенцията е около 600 човека.

От 2021 г. учреждението се ръководи от Даниела Митева. През времето на нейното управление прави впечатление, че непрекъснато текат обяви за конкурси за свободни позиции за директори, експерти, специалисти и други.

Обявите за една и съща длъжност се появяват на всеки от 2 до 6 месеца.

Питаме се какво се случва, защо има толкова голямо текучество и с какви кадри работи тази толкова важна административна структура?

За последните 2,5 години са сменени: трима директори на правна дирекция, двама главни секретари, трима финансови директора. Напуснали са финансовият контрольор, който е дългогодишен служител, както седем служители, отговорни за възлагането на обществените поръчки.

Директор на дирекцията по информационно обслужване няма назначен при проведени конкурси. Повече от година няма главен директор. Също са сменени над 11 шофьора, които са били назначавани на длъжност „главен експерт“.

В регионалните служби на Агенцията нещата не са по – различни.

Единствените оцелели до края на 2023 г. бяха регионалните директори. Но се оказа, че и те не са изключение от правилото.

Директорът на София е в продължителен болничен от края на миналата година.

От Служба Регистрация – София са напуснали всички деловодители в един ден.

В Служба Вписвания – София също е с изцяло подменен състав.

Директорът във Варна е напуснал през 2024 г. след седем месеца в неплатен отпуск. Директорът в Бургас е с дисциплинарно производство, а великотърновският директор Търново е в болница след нечовешки тормоз.

Директорът пък на Пловдив е назначен след съмнителен конкурс и не отговаря на изискванията за заемане на длъжността.

Според наши източници изпълнителният директор Даниела Митева проявява непрофесионално, неетично, изключително просташко и грубо отношениекъм служителите на Агенцията. Управлява авторитарно всички дейности и процеси като използва манипулации и психически тормоз над служители.

Агенцията по вписванията има развитие само в насока ремонти и обществени поръчки. Характерно е не съобразяването с предложенията на експертите, разпореждания за подписване на обществени поръчки с многократно завишени цени. В случаите, когато се откаже да се изпълни нареждането се започва психически тормоз, обиди и заплахи за уволнение.

Стилът на работа на въпросната изпълнителна директорка е скандален.

Недопустимо е в държавната администрация да се държат на ръководни позиции хора с такова поведение. Трима бивши министри си затваряха очите и ушите за нейните престъпления. Нека инспекторатът към Министерски съвет се активира и извърши проверка за назначенията в Агенцията по вписванията, за проведените и за причините за непровеждане на конкурси за различни

длъжности. С две думи някой трябва да влезе в авгиевите обори и да разчисти.

Afera.bg

«