« Върни се назад Публикувано на 30.01.2024 / 7:38

СКАНДАЛНО „БЮДЖЕТ НА УСКОРЕНИЕТО“ НА ОБЩИНА – ВАРНА В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. НА ВНИМАНИЕТО НА КПКОНПИ!

СКАНДАЛНО

На вниманието на КПКОНПИ и Прокуратурата

На 25.01.2024 г.  пред варненци бе представен за публично обсъждане бюджета на Община Варна за 2024 г.

Благомир Коцев побърза да каже с научени фрази, които му диктува Пепа пиарката,  че бюджетът за 2024 г. щял да бъде „бюджет на ускорението“. И всички медии гръмко го цитираха. Всичко  планирано е било  реалистично изпълнимо.  Похвали се с макрорамката на бюджета, че е 707,7 милиона лева, като през миналата година сумата е била 742 милиона. Освен тази сума Варна щяла да разчита на над 56 милиона лева по различни европейски програми. По инвестиционната програма на финансовото министерство градът щял да получи и 100 милиона лева.  Т.е. искаше да покаже пред варненци, че бюджетът за 2024 г. надвишава този от миналата година, когато кмет бе Иван Портних.

До тук добре. Прогнозата е ясна, но възниква един важен въпрос:

Кои изготвиха бюджета? Отговорът също е ясен. Служители от администрацията на Иван Портних. А тези служители са Стефка Господинова (разбирай Янко Станев – вечният общински съветник) и екипа  на Господинова от дирекция Финанси и бюджет.

Благомир Коцев хабер си няма, че както се е забързал по „ускорението“ с бюджета, Стефка Господинова и Янко Станев  така ще го подхлъзнат, че това може да му коства кметския стол. А дали не са му заложили и капани с този бюджет, за да го пуснат по  пързалката?

Другият невчасов  финансов зам.-кмет на общината Христо Рафаилов  също се е  изказал неподготвен.

Видите ли по плана за възстановяване и устойчивост Варна  можела  да разчита на над 125 милиона лева в периода 2024 – 2026 година. И той бир парче финансист обмислял нов подход за събирането на приходната част на бюджета за тази година, т.е. щял да събира несъбраните задължения.

Да се върнем на Стефка Господинова.

Коя е Стефка Господинова?

Стефка Господинова е назначена в Община Варна през 2009 г. Тя е в „джаза“ с финансите заедно  с уволнения зам.-кмет Христо Иванов още от ерата на Кирил Йорданов, както и с Янко Станев – вечният общински съветник, който винаги участва при подготовката на бюджета в кабинета на Стефка.  Благомир Коцев хабер си няма, че бюджетът за 2024 г. е съгласуван не с него, „адвокатчето“ и „банкерчето“, а негласно с  уволнения зам.-кмет Христо Иванов и Янко Станев.

Стефка Господинова в момента се кълняла във вярност на Благомир Коцев, „плюела“ Портних и уволнените зам.-кметове, само и само да оцелее и остане на работа, но истината е, че тя тъче на два стана и има десетки заложени капани в „Бюджета на ускорението“ за 2024 г.

Сега АФЕРА ще изнесе любопитни факти със съответните доказателства за Стефка Господинова – директор дирекция финанси и бюджет в община Варна.

Както писахме по-горе Стефка Господинова е назначена  в община Варна в началото на 2009 г. Изпълнява длъжността директор дирекция финанси и бюджет. Държавен служител е.

При встъпването си в длъжност декларира, че има фирма „СИ Консултинг Груп“ ЕООД, но това не и пречи да е на заплата в община Варна, да е държавен служител и да развива търговска дейност.

А съгласно чл. 7, ал. 2, т.2 от Закона за държавния служител не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

Без значение е дали дружеството е със спряна дейност или не, ако сте управител на същото – не можете да бъдете назначен за държавен служител. Без значение е, ако сте само едноличен собственик, а друго лице е управител.

Също така без да се притеснява Стефка Господинова през 2018 г. декларира пред КПКОНПИ, че има участие в търговско дружество „СИ Консултинг Груп“ ЕООД.

Стефка Господинова на по ранен етап формално прехвърля фирмата на майка си Донка Иванова Колева от Ямбол. Пишем формално, защото доказателства в тази насока има и АФЕРА ще ви ги покаже.

Например през 2014 г., докато е директор на дирекция финанси и бюджет, Стефка Господинова  съставя протокол (в протокола годината е сгрешена, става въпрос за 2014 г.) на който пише, че е едноличен собственик на СИ Консултинг Груп“ ЕООД и даже „разглежда“ годишния финансов отчет за 2013 г. и е взела  решение, „ Приема и одобрява годишния финансов отчет за 2013 г. на дружеството“. Подписва се в протокола, като едноличен собственик на дружеството с дата 15.04.2014 г. Т.е . майка и Донка Иванова Колева, чрез декларация представя на дъщеря си Стефка документи, които прилага за  одобрение. От друга страна Донка Колева  упълномощава адв. Деяна Иванова Стефанова – Бонева да я представлява пред Агенцията по вписвания.

Даже Стефка Господинова не се притеснява  и на по късен етап през 2018 г. декларира пред КПКОНПИ, че има участие в търговско дружество „СИ Консултинг Груп“ ЕООД.

Коя е адв. Деяна Иванова Стефанова?

Деяна Стефанова и до ден днешен работи, като адвокат довереник, към Дирекция канцелария на Общински съвет Варна. Тя е бивша съпруга на Николай Бонев, който бе директор дирекция местни данъци и такси в Община Варна, но бе уволнен за злоупотреби. Същият се сдоби и с досъдебно производство, за издаване на фалшиви сертификати на хотели за около 4 млн. лв., както и за други престъпления по служба.

  В тази връзка възникват следните въпроси:

1.       Защо е нужно в общински съвет Варна да има длъжност „адвокат-довереник“, при условие, че има специален отдел „Връзки с обществеността и административно-правен“?

2.       Какви точно задължения има  „адвокат-довереника“ към общински съвет Варна?

3.       Какво възнаграждение получава адв. Деяна Стефанова и каква работа върши?

4.       Колко още служители от администрацията, които имат паралелно и фирми, освен на Стефка Господинова, адв. Деяна Стефанова ги представлява пред Агенцията по вписвания?

5.       Има ли конфликт на интереси при тази обвързаност между служители от общината и  адв. Деяна Стефанова, която пък е адвокат-довереник към общински съвет Варна?

И още една любопитна подробност:

Стефка Господинова живее на съпружески начала със Стефан Стоянов Станев – държавен финансов инспектор в АДФИ с изнесено работно място във Варна.

Същият през изминалия мандат 2019-2023 г. бе и общински съветник. Бил е член на постоянната комисия по финанси и бюджет заедно с Янко Станев, както и в комисиите  „Благоустройство и комунални дейности“ и „Собственост и стопанство“.

Отново възниква въпроса: Имали конфликт на интереси?

Ето за това години наред „проверките“ в Община Варна са с печален резултат, но не за управляващите, а за данъкоплатците.

АФЕРА апелира КПКОНПИ и прокуратурата да  извършат незабавна проверка по случая.

Стефка Господинова незабавно да бъде освободена от работа, тъй като е в разрез с чл.7, ал.2 т.  1 и т.2 от Закона за държавния служител.

Адвокат Деяна Стефанова също да бъде освободена от работа от председателя на общинския съвет Христо Димитров.

Толкова ли няма читави юристи  в дирекция канцелария на общински съвет – Варна, че се прибягва до такива съмнителни назначения, които обслужват интересите на служители от администрацията.

afera.bg

«