« Върни се назад Публикувано на 06.07.2017 / 17:09

СКАНДАЛНИ ПРЕПЛЕТКИ ЗАД ТИШИНАТА В ПРОКУРАТУРА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ – СИЛИСТРА, ЗАРАДИ РОДА НА ВАРНЕНСКИ ГЕРБ ЕВРО ДЕПУТАТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГЕРБ ОБС-ВАРНА!

Ивелин Чафаланов АФЕРА публикува нови факти и обстоятелства относно публикувания материал: ТИШИНАТА В СИЛИСТРА – ПЛЪТНА И ТЕЖКА. КАКВО ТУК ЗНАЧИ НЯКАКВО СИ НАРУШЕНИЕ НА ЗОП ЗА НАД 100 000 ЛЕВА?

И още за тишината и „Тихината“ , която е пуснала пипала в прокуратурата и Икономическа полиция – Силистра.

Публикувахме материала, че през 2016 година по сигнал на бивш служител на Община – Дулово Окръжна прокуратура Силистра образува преписка за извършване на предварителна проверка.

Наред с редица нарушения трябва да бъде проверен и договор за консултантски услуги, сключен между Община -Дулово и „Партнер Консулт“ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Феликс Каниц“ № 32.

Този договор за консултантски услуги е сключен на 03.01.2012година и е удължаван неколкократно с анекси, защото, видите ли, от изложеното в обстоятелствената част на прокурорското постановление за отказ за образуване на досъдебно производство № 1671/16 от 02.06.2017г. и то не от кой да е, ами от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Силистра – Ивелин Чафаланов е написано следното:

След първоначалния срок , някоя от страните, ако не заяви писмено намеренията си за прекратяване, срокът на договора бива продължен автоматично за още 12 месеца“ , което не е направено от никоя от страните и договора е продължил своето изпълнение“.

Обаче, след като договорът е сключен за четири месеца и след това никоя от страните не е заявила писмено намеренията си за прекратяване, то това означава, че първоначално договорът е бил с продължителност до 03.05.2013г., а не до 02.04.2013г.

Тук възниква един много важен въпрос. Защо е посочена датата 02.04.2013г., като продължителност на договора, а не 03.05.2013г.?

АФЕРА ще ви отговори, господин зам. окръжен прокурор на гр. Силистра. Защото прага по ЗОП, съгласно действащата норма към онзи момент на чл.20, ал.4, т.3. за услуги, е бил до 30 000 лв. без ДДС и в такива случаи не се пристъпва към обявяване на процедура. Ето за това първоначално срокът е бил удължен не с 12 месеца , а с 11 месеца, за да не бие на очи и уж всичко е наред и е спазен ЗОП.

Обаче, и това не сте успели да установите, като сте извършили предварителна проверка, защо срока е бил удължен с 11 месеца?

След като е бил удължен срока на договора с още 11 месеца, (а не 12, така сте изложили в обстоятелствената част на вашето постановление), то месеците стават общо 15.

15 месеца Х 2000 лв. без ДДС е = на 30 000 лв. без ДДС, т.е. заобиколен е ЗОП ( това също е нарушение) с цел да се попадне в нормата на чл.20, ал.4, т.3, за да се спази прага от 30 000 лв. без ДДС.

Нарушенията обаче неспират до тук.

След като изтича и 11 месечния срок, а не 12 месечния  – в случая до 02.04.2013г., а не до 03.05.2013 година, както е правилно да се сметне, се пристъпва вече към анексиране на договора и то за още 24 месеца. В случая до 02.04.2015г.

Питаме, на какво основание, господин зам. окръжен прокурор на гр. Силистра, се анексира договора с още 24 месеца ? Сега ще ви консултираме господин зам. окръжен прокурор на гр. Силистра на елементарна математика, която се учи в малките класове на началното образование.

24 месеца Х 2000 лв. без ДДС = 48 000 лв. без ДДС и още 30 000 лв. без ДДС, които са платени до 02.04.2013 година и общата сума възлиза на 78 000 лв. без ДДС.

Само че това не е крайната сума. Задаваме следния въпрос: Защо след като изтича и този срок от 24 месеца (02.04.2015 година) , отново има удължен срок с още 12 месеца и то без анекс? Как така след като анексираш договор и то за срок, пак оставяш в договора първоначалната клауза за „заявяване на писмено намеренията за прекратяване или продължаване на договора с още 12 месеца“? Ами то така може да се окаже, че този договор е безсрочен и може да се източат милиони за тази услуга, докато прокуратурата се научи да смята елементарна математика.

За още една година по този договор са похарчени още 24 000 лв. без ДДС, т.е от така изложеното следва, че по договора за услуга, който попада в нормата на чл.20, ал.4, т.3, чиито праг е до 30 000 лв. без ДДС, са изплатени 102 000 лв. без ДДС съответно 122 400 лв. с ДДС, а не 26 000 лв. без ДДС, господин зам. окръжен прокурор на гр. Силистра.

Това, което сте изложили Вие и то в обстоятелствената част на вашето постановление е следното:

Видно от справка за извършени разходи за консултантски услуги, извършена по осчетоводените фактури за целия период на договора, неговото продължение и анекса към него от месец януари 2012 година до м. април 2016г. са извършени преводи на обща стойност 31 200 лв. с ДДС (26 000 лв. без ДДС), разпределени по месечни плащания в размер на 2000 лв. без ДДС (2400 лв. с ДДС)“ .

За тази обстоятелствена част АФЕРА по-горе Ви консултира безплатно. И да попитаме: как е осчетоводена разликата до 102 000 лв. без ДДС?

Сега предстои и фрапиращата част от прокурорското постановление:

Зам. окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр. Силистра – Ивелин Чафаланов в мотивите си е изложил следното:

С цел установяване на причините наложили сключването на договор и анекс за извършване на консултантски услуги е отправено запитване към управата на Община Дулово. В писменото си становище, кмета на общината д-р Юксел Ахмед, заявява, че необходимостта от сключване на договора за правна помощ с „Партнер Консулт“ ЕООД е бил обусловен от обстоятелството, че юристите назначени с трудов договор в общината са били с малък респективно без професионален опит. Като административен ръководител същият се е натъквал неведнъж н пропуски от страна на щатните юристи, за което е предприел действия по наемането на професионалисти, които да защитят интересите на управляваната от него институция“.

За тези мотиви на зам. окръжния прокурор на гр. Силистра, бихме казали без извинение: „Боже, Боже слез на земята и си обери вересиите“.

Как може това да е аргумент за отказ за образуване на досъдебно производство?

Как може некомпетентността на назначените юристи в Община Дулово да бъде „обусловено обстоятелството“?

След като „административния ръководител – д-р Юксел Ахмед“ се е „натъквал неведнъж на пропуски от страна на щатните юристи“, защо не ги е уволнил?

„Административният ръководител – д-р Юксел Ахмед“, уведомил ли е прокуратурата за пропуските на щатните си юристи и какви щети са нанесли с действията си и бездействията си на Община Дулово?

Как „Партнер Консулт“ ЕООД са защитили интересите на управляваната от него институция – Община Дулово“?

Фрапиращо е и следното, което е написал зам. окръжния прокурор на гр. Силистра в постановлението:

Съгласно договорните отношения между страните „Партнер Консулт ЕООД – Варна е била ангажирана най-вече с устни консултации и съвети, както по отношение на защита на интересите на общината със следните фирми: „Инвестиционно проектиране“ ДЗЗД, „Геонженеринг“ ООД, ЕТ „Диян Златев“, „Форми“ ООД гр. Шумен, ДЗЗД „Иса девня трейд“ Варна“.

Господин зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, как установихте и как проверихте „устни консултации и съвети“ на „Партнер Консулт“ ЕООД?

Как е извършено отчитането на „устната консултантска услуга“и устно ли е осчетоводен разхода? И след като всичко това се е извършвало „Устно“ и „устно“ ли са преведени парите?

Само това обстоятелство е причина да образувате досъдебно производство.

АФЕРА ще изнесе интересни факти и за фирма „Партнер Консулт“ ЕООД – Варна, която е извършила „УСТНИ“ консултантски услуги по правни въпроси на Община Дулово.

„Партнер Консулт”ЕООД е със седалище Варна, ул. „Феликс Каниц” 32.

Собственик на капитала на„Партнер Консулт“ ЕООД – Варна е Искра Петкова Василева, която няма юридическо образование, което е още по зле. Поне служителите на „Административният ръководител – д-р Юксел Ахмед“, макар и некомпетентни , имат юридическо образование. От тук следва, че Искра Петкова Василева е ангажирала други лица за „устните“ консултантски услуги на Община Дулово.

На същия адрес гр. Варна, ул. „Феликс Каниц” 32 се помещава и фирма „Инвест Консултинг 2002”АД, чийто представител е бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев – Йордан Недялков Радев. В съвета на директорите на фирмата пък е и Тодор Балабанов, който е от ГЕРБ и председател на общински съвет – Варна.

Според търговския регистър, Искра Петкова Василева има участие в управлението на търговски дружества, в които собственост на капитала 100 % е бащата на депутата от ГЕРБ Емил Радев- Йордан Недялков Радев.

Искра Петкова Василева е управител на „Мартини 2003”ЕООД и „Булема”ЕООД, като дружествата са със същия адрес – ул. „Феликс Каниц” 32 като и в двете дружества едноличен собственик е бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев – Йордан Недялков Радев.

Ето за това всеки може да си отговори на въпроса, защо за „устни консултантски услуги“ извършени от „Партнер Консулт“ ЕООД, за което са получили сумата 102 000 лв. без ДДС така излиза според посочения период в прокурорското постановление) то зам. окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр. Силистра – Ивелин Чафаланов, не е образувал досъдебно производство и как тишината и „Тихината“ са пуснали пипала в прокуратурата и Икономическа полиция – Силистра.

Afera.bg

Документи:

USTAV1

AKT1

На снимката: Заместник окръжният прокурор на Силистра Ивелин Чафаланов

«