« Върни се назад Публикувано на 25.05.2011 / 17:10

Скандалният произвол на недосегаемата „свещенна крава” – председателят на КРС Веселин Божков

 

 

За уреждане на трудово–правните отношения в КРС, въз основа на трудовото законодателство в Р.България, КРС със свое Протоколно решение № 2 от 19.07.2007 г. приема “Вътрешни правила за организацията на работната заплата, задължителните и договорените допълнителни трудови възнаграждения и допълнителния платен годишен отпуск в КРС и нейната администрация”( по нататък в текста наричани Правила)

В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от тях са дадени факторите за оценка на длъжностите в КРС, по които се извършва преценка за съответствието на кандидатите за заемане на определена длъжност. В ред първи от приложението изискването за длъжността “Главен секретар” е записано “Необходим е значителен разностранен професионален опит над 10 години”, а ред две за длъжността “Директор” – съответно профессионален опит над 8 години.

Термина “профессионален опит” е дефиниран в чл., ал. 3 и ал. 4, от Правилата а именно:

Ал. “(3)“ За придобит трудов стаж и профессионален опит се зачита стажът за времето,

през което служителят е работил и продължава да работи в КРС, в т.ч. на различни места и длъжности”;

Ал. “(4)“ При определяне продължителността на трудовия стаж се отчита и трудовия стаж на служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер длъжност или професия.”

От цитираните норми може да се направи извода, че професионалния опит може да съвпада (когато служителя е работил само в едно предприятие), но не и да надвишава трудовия стаж на даден служител.

Нарушенията на трудово-правните норми от председателя на КРСса както следва:

1. На 11.12.2007 г. г. Веселин Божков назначава в КРС своята бивша секретарка в КЗК Вяра Минчева на длъжност «съветник» за която длъжност няма необходимия ценз.

2.През месец април 2008 г. преназначава Вяра Минчева, на длъжност “Директор на Международна Дирекция”. Към този момент тя има трудов стаж от 5 години и 8 месеца (при изискуем минимум професионален опит от 8 години). С назначението е изместен спечелилия конкурса за длъжността служител с необходимия опит и трудов стаж и доказан професионализъм;

3.Вяра Минчева не след дълго е назначена за Член на КРС (ранг заместник-министър) от Народното събрание по предложение на Председателя В. Божков. Поради беззъбия закон, от правна гледна точка не е имало законови пречки за това назначение, а народните представители не се замислят когато гласуват – нали е предложена (избрана е с вота на тройната коалиция)??!

4.През месец май 2010 г. след освобождаването от Народното събрание на Вяра Минчева като член на КРС, Божков повторно я назначава на длъжност “Директор”. Към този момент същата има общ трудов стаж 7 години и 9 месеца (при изискуем минимум професионален опит от 8 години);

5.На 01.04.2011 г Вяра Минчева е назначена на длъжност “Главен секретар” без конкурс или вътрешен подбор. Към този момент тя има общ трудов стаж от 8 години и 6 месеца при изискуем минимален професионален опит от 10 години.

Божков притиска директора на дирекция “Правна” да забрави датата на дипломата и да доказва , че професионалеи опит се придобива и докато си студент.

Подобна практика бе тиражирана и при конкурса за мултиплексите.

Важен скрит фактор в случая е бащата на г-ца Минчева, Чавдар Минчев, известен лидер на БСП, част от кръговете на влияние на Председателя Веселин Божков.

Г-ца Вяра Минчева има следният трудов стаж, към датата на назначаването си:

В КРС е от 11.12.2007 г – 3 г и 4 м.

В КЗК има 2 г. и 2 м трудов стаж – секретарка на Веселин Божков

Друго място 3 г.

Трудовият стаж по специалноста се установява при назначаване и изпълняване на длъжност по специалността с необходимата квалификация – магистър. Стажа без диплома е общ трудов стаж, но не и професионален!

Трудовия стаж се регистрира и от НОИ.

Неизвестно е и какъв документ за трудов стаж е представила г-ца Вяра Минчева за назначаването и като Главен секретар???

На запитване от медиите по въпроса, Пиара на КРС отговоря с текста: «Г-ца Минчева има необходимия стаж и разностранен практически опит»!

Медиите обаче се страхуват да публикуват материалите по случая, въпреки, че фактите са беспорно доказани и изследвани от техни разследващи журналисти! Набива се на очи въпроса кой е произвел Председателя Божков в недосегаема свещенна крава?

Произвола при случая с г-ца Вяра Минчева с назначаването и за Главен секретар на КРС става трикратен – един път при назначването и за Директор през м. Април 2008 г., втори път след освобождаването и от длъжност «Член на КРС» 2010 г. и преназначаването и за Директор и сега на 01.април 2011 при назначаването и за Главен секретар в КРС.

Добре, че законодателят е пропуснал да предвиди какъвто и да било изискуем стаж за твърде високата длъжност «Член на КРС» (ранг на зам-министър)! Казано просто за член или Председател на КРС може да бъде назначен и току що завършил студент, без специална квалификация, но със съответните протекции – тоест стига да бъде предложен! Правни пречки няма при така действащия Закон за Електронните Съобщения – виж прословутия член 22, обсъждан неколкократно и в медииното пространство и приет през март 2010 г. намиращ се в съществено противоречие с по-общия закон за Администрацията, при третирането на същата материя – изискванията за минимален стаж и специална професионална квалификация и кандидата да е известен в отрасъла! А в случая например

Председателя Божков е назначен на длъжността която заема и до днес, без да има и ЕДИН ДЕН СТАЖ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА Телекомуникациите!

А Комисията за регулиране на съобщенията е с основна компетентност в Телекомуникациите. Пита се компетентно ли ни управляват и защо е така – няма ли компетентни в България?

В страна в която КОРУПЦИЯТА е правило, а не изключение и законите неявно подържат това положение (описания конкретен пример на чл. 22 ЗЕС), борбата с корупцията и властовия произвол е твърде трудна задача.

Макар и не особено добри, законите в страната доста често пречат на г-н Божков да вилнее и той твърде често е в конфликт с действащото законодателство, много често законите не му отърват и ги гази безцеремонно. Същевременно е майчино крило за престъпни действия и документни измами, вършени от негови служители – например случая с над 1000 издадени документа с невярно съдържание в периода 2003 г. до 22.02.2010 г., които с неверните си данни, са повишавали риска за навигационните радиоканали на Гражданското Въздухоплаване в продължение на 7 г. от началото на 2003 до началото на 2010 г. но по необяснима логика (предполагаемо корупционна) Градската и Върховната Прокуратура вече годима и половина не изпълняват закона за съдебната власт, не събират наличните доказателствени данни за престъплението и просто мълчат. Преди около 9 месеца следователя по случая ми се обади по телефона да си измие ръцете, като каза че чакат резултати от назначената по предложение на извършителя на престъплението частна експертиза, която не смее да даде заключение, защото попада под съдебна отговорност, ако пренебрегне очевидните факти. И така година и половина. Освен това всеки студдент по право знае, че безсрочна експертиза е недопустима, камо ли върховните съдии, градските съдии или Инспектората!А необходимия срок за експертизата е не повече от една седмица – фактите са описани прецизно, доказателствата са налице и са посочени конкретно. Но Прокуратурата е парализирана от бездействие или от властова корупция, което е по-вероятно!

Същият г-н В. Божков почти 2 години е бил и в конфликт на интереси, като Председател на КРС и едновременно с това и заместник-председател на баскетболната федерация (нищо че е висок 1,60, водещи са интересите), където председател беше известният бизнесмен Мишо Бирата.

Както се вижда произвола на Председателя Божков не е от днес или от вчера. Произвола не е и единствено при назначенията на неговата фаворитка г-ца Вяра Минчева.

Произволни и авантюристични решения на председателя Божков, във връзка с присъщата дейност на КРС могат да бъдат описани в десетки материали. Такива произволи доведоха до провал на цифровизацията на телевизията в България – за сега официално с 3 години, до провал на конкурси за нови оператори на мобилни услуги и за либерализиране на пазара, до нормативен безпорясък в изискванията към операторите, до отлагане в неизвестното бъдеще на нови технологии в комуникациите LTE, WiMax (която почти не работи, но мобилните услуги остават най-скъпите в Европа) и принудителното фалиране, чрез непремерени такси за операторите в новите технологии. Връх на всичко е пословичната безпомощност при контрола на далекосъобщенията, съчетана с безмисленото разхищаване на средства за свърхскъпи апаратури за контрол (най-скъпите в света от фирма Roede & Schwarz), в което няма здрав смисъл и които и досега не са монтирани и не се ползват – 8 милиона евро – 2/3 от тях замразени средства на склад. Има акт на държавен контролен орган за това! Не че в КРС не се работи, напротив в КРС е популярна квалификацията «Кипи безмислен труд» – и това не е шеговито, а същностно определение! И не че в КРС няма квалифицирани, качествени и съзнателни служители, а просто начина на ръководство обезмисля дейноста и трудът им.

Интересно е, че за своята «високопатриотична дейност» в КРС, Председателят си е «подарил» в края на 2010 г. новогодишни бонуси от 16 до 18 хиляди лева в година на криза и строги рестрикции в цялата държавна сфера по решение на Министерския съвет. С новогодишни премии и бонуси за повече от 250 000 лева Председателя е уредил и около 40 свой «хранени» хора в същата тази година на строги рестрикции в държавата и на фона на отчайващи резултати от дейноста на КРС в отрасъла.

За собствена отмора и лукс, Председателя Божков е изградил на последния остъклен етаж на сградата на Пл. Славейков 11 (бившето кино Култура) с площ около 800 кв м. собствен втори кабинет с будуар, бани, стая за почивка, (територия собственост на КРС).

Там не се допуска никой, ключовете са в Председателя, а мотива е, че сградата на Министерството на Транспорта и Съобщенията, където е служебния му кабинет е недостатъчно луксозна за прием на гости. Какви средства са похарчени може да установи съответна анкетна комисия, а защо може би съда.

Отправеното запитване до КРС по въпроса за личните премии на Председателя Божков по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, срещна категоричен отпор – отговорът на КРС е, че това са лични данни за Г-н Председателя. Заведено е Административно дело.

След запитванията от Пресата до КРС е подадено и официално запитване за случая с назначаването на г-ца Вяра Минчева за Главен секретар до КРС. Отговорът вероятно ще бъде, че това си е нейна лична работа или лична работа на Председателя или не представлява обществен интерес.

Така г-н Веселин Божков гради държавното управление и управлява поверения му отрасъл като бащиния, като съвсем редовно в собствен интерес и по собствено желание пренебрегва Закона!

Считаме темата за важна с високо обществено значение, но над голямите медии се оказва натиск и подготвени статии се спират, въпреки безспорно проверените факти! Внимание – произвола и евентуалната корупция са под защита или в ход са приятелски кръгове и кръгове по интереси!

Димитър Н. Димитров

Ст.н.с., д-р, инж., Служител в КРС от 2001 г. до 17.12.2009 г. Началник отдел, Държавен експерт, Главен експерт

«