Публикувано на 21.10.2019 / 20:05

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ ОТ ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В „ЕВКСИНОГРАД“ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!Забележителният български артист Георги Громов е роден е във Варна на 27 юли 1895 г. През 1918 г. прави дебюта си във Варненската оперно-драматична дружба, а от 1920 г. до 1923 г. учи театрално изкуство във Виенската консерватория при Зд. Кестранек и проф. Арндт. През 1923 г. започва работа в Народния театър. През 1924 година основава Камерен театър във Варна. До 1939 г. играе в театрите в Пловдив, Русе, Варна, Бургас. През 1939-1940 г. организира пътуващ театър. Актьор е в Скопския народен театър в периода 1941-1944 г., в Плевенския театър през 1945 г., в театър „Трудов фронт“ през 1947-1948 г. От 1950 до 1953 г. е режисьор във Варненския народен театър. Георги Громов се превъплъщава в редица роли, между които Хамлет – „Хамлет“ на Уилям Шекспир, Маркиз Поза – „Дон Карлос“ на Фридрих Шилер, Карл Моор – „Разбойници“ на Фридрих Шилер, Порфирий Петрович – „Престъпление и наказание“ на Фьодор Достоевски, Динко – „Вампир“ на Антон Страшимиров. Като режисьор поставя на сцена постановките: „Иванко“ на Васил Друмев, „Свекърва“ на Антон Страшимиров, „Любов“ на Орлин Василев, „Насила оженване“ на Молиер.

Георги Громов умира на 4 септември 1966 година във Варна. На снимката Георги Громов е правият отляво, заедно със съпругата си, родители и, и сестра си.

Громови са знаменита фамилия. Дядото на Георги Громов – е първият учител – Димитър поп Иванов Громов от с. Николаевка, който е назначен във Виница точно тогава, когато Варна, Каварна и Балчик са били изцяло под гръцка пропаганда. Центърът на гръцката пропаганда се премества в селската църква на Виница с поп Аврам. В навечерието на Коледа 1881 година гръцката отрова била пресечена, така, както отбелязва летописец от онова време: „Учителят Громов побългари селото. Нищо, че си е служил с бой. Според условията и средствата. Неговият портрет трябва да краси завинаги училището на Кестрич /старото име на Виница/.“  Преди това, през 1851 г. в село Николаевка е осветена пък черквата на името на Свети Атанас Александрийски, и за първи път на български службата изнася свещеник Иван Громов.

Големият артист Георги Громов е внук на поп Иван Громов, който от самото начало застава начело на борбата за църковна независимост срещу гръцката патриаршия и турските поробители. Майката на Георги Громов – Мария Громова е първата лекарка в Разград, завършила в Швейцария, оттам продължава да учи във Франция, баща му – Георги Белчев – завършва право в Лозана.

На 11 септември 1957 година във Варна актьорът Георги Громов приживе прави саморъчно завещание, нотариално заверено, според което Георги Громов завещава на съпругата си Евгения Илиева Громова: „всички недвижими и движими имоти, включително ценности, ценни книжа, пари, права и др., които ще притежавам в деня на своята смърт“.

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!
Девет години по-късно Георги Громов умира.

На 14 февруари 1975 година съпругата на Георги Громов – Евгения Илиева Громова прави саморъчно завещание в пълно съзнание, като завещава:

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“! СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!– „I-во: Завещавам на Съюза на артистите в България собственото си жилище с дворно място, находящо се в град София улица „Славянска“ номер шест, а именно: апартамент номер две на първия етаж, състоящ се от две стаи, кухня, баня, клозет при граници на апартамента от югоизток: бул. „Раковски“, от югозапад – апартамент номер 1 и стълбище, от североизток – апартамент номер 3 на Стоян Атанас Ламбрев. Апартамента има застроена площ 84 кв.м, осемседесет и четири квадратни метра заедно с мазе номер осем… /описват се границите на мазето и квадратурата му/ и таванско помещение №21 при граници …. помещението има застроена площ седем квадратни метра и осемдесет сантиметра… /посочват се и номерата на нотариалните актове за притежание на имота/…. Моето желание е апартамента да се използва за нуждите на организацията на ветераните на сцената при Съюза на артистите в България, а именно едната стая за клуб и канцелария на организацията, а другата стая за пренощуване на гастролиращи режисьори и актьори и приемна стая“.

– „II-ро: Цялото си движимо имущество завещавам на Съюза на артистите в България с право да се ползва изключително от организацията на ветераните на сцената при Съюза на артистите в България“

– „3-то: Собственото лозе, което притежавам в град Варна, местност Дружба от около хиляда квадратни метра, като желая при възможност един ден да построят почивен дом за ветераните на сцената и гости ветерани от чужбина. И този почивен дом да носи името Евгения и Георги Громови. Завещанието написах и подписах саморъчно без поправки, прибавки и съкращения. ТОВА Е МОЯТА ВОЛЯ, КОЯТО ЖЕЛАЯ ДА ИЗПЪЛНЯТ НАСЛЕДНИЦИТЕ МИ“.

Какво се случва с ИЗРИЧНАТА ВОЛЯ НА СЪПРУГАТА НА ГЕОРГИ ГРОМОВ ЗА ИМОТИТЕ, ДАРЕНИ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, С ИЗРИЧНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ТЕ ДА БЪДАТ ПОЛЗВАНИ В ПОЛЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ НА СЦЕНАТА?!

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!На първият имот – жилището на Громови в София, на улица „Славянска“ №6 иначе е сложена плоча в памет на големия артист Георги Громов.

Обаче!

Апартамента на Громови е отдаден под наем, а от изключително ценната библиотека /стени от книги, по думите на роднини на Громови/, както и от скъпи дърворезби и помен няма! В чии „вилаети“ са потънали – не е ясно.

Според източници на АФЕРА, апартамента на ул. „Славянска“ с изрично упоменаване на Громова за какво да бъде употребен и то в полза на артистите – ветерани, е отдаден под наем на дизайнерско студио.

Волята на дарителката НЕ Е СПАЗЕНА!

И сега предстои най-интересната част, свързана със завещания имот в местността Евксиноград във Варна.

Имотът е този и се намира в местността Евксиноград, на ул. 30-та №31. В скицата от Кадастъра, издадена през 2007 година, като собственици са посочени: „Съюз на артистите ветерани“.

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!
По-горе се запознахте с изричната воля на Евгения Громова, с която завещава имота на Съюза на артистите в България.

Сега вижте какво прави с тази воля председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев.

На 8 октомври 2018 година по покана на председателя на УС на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев се провежда заседание на Управителния съвет.

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!
На заседанието присъстват: Христо Мутафчиев, Валери Кръстев, Ирен Алексиева, Стоян Пепеланов, Александър Балкански, Румяна Николова, Галина Веселинова и Николай Станчев. По уважителни причини отсъстваха – Момчил Степанов и Николай Станчев. По телефона бе установена връзка с Александър Балкански, който даде съгласието си за решенията на УС“ пише в прокола от заседанието, който АФЕРА притежава. В дневната точка пише: „празно дворно място“. Колко НЕ е празно това място, а там има и сграда, ще видите по-надолу.

В четвърта точка от дневния ред трябва да се разгледа: „Предложение за замяна на празно дворно място в кв. Виница /Куру Дере/ – Варна със тристаен апартамент в к.к. „Слънчев бряг“.

Ето и решението по тази 4-та точка от дневния ред:

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!

Членовете на УС на Съюза на артистите взимат решение да СЕ ИЗВЪРШИ ЗАМЯНА на завещания имот от Евгения Громова на Съюза на артистите в България, с площ от 1018 кв.м. заедно със съществуващата сграда /б.р. тук вече се споменава, че има сграда!/  със застроена площ около 12 кв.м. /б.р. „около“ 12 кв.м.? Безобразие е по този бакалски начин да се предлагат и взимат решения! На всичкото отгоре ще видите как сградата изобщо не е 12 кв.м.!/, който се намира в местноста „Куру дере“ /б.р. старо наименование, но е всъщност имота в местността Евксиноград на ул. 30 №31/, с апартамент 3 със застроена площ от 59,78 кв.м. / с общите части – 64,70 кв.м/, състоящ се от дневна с кухнески бокс, две спални и баня-тоалетна в к.к. Слънчев бряг, зона Запад, кв. Чайка №200, комплекс „Браво 1“ вх. С ет.2, ап.3., собственост на Валери Петров Кръстев.

В протокола пише още: „За имот апартамент 3 ет.2 к-с „Браво 1“ к.к. „Слънчев бряг“ е определена справедлива пазарна стойност 77 720 лв. или 39 740 евро. За имот в м. Куру дере е определена справедлива пазарна стойност 74 000 лв. или 40 410 евро. Разликата от 670 евро да бъде компенсирана със стойността на обзавеждане…“

Сега затаете дъх!

Кой е Валери Петров Кръстев? С чийто апартамент от 59 кв. в к.к. „Слънчев бряг“ СЕ ЗАМЕНЯ имота на завещания от Громова имот в местността Евксиноград ул. 30 №31 от над хиляда кв. метра плюс сграда в него?

Валери Петров Кръстев е член на Управителния съвет на Съюза на артистите в България, описан така на сайта на Съюза на артистите в България като член на УС – „член на Гилдия на техническите и административните работници „СТАРТ“.

Същият Валери Петров Кръстев е собственик и на „Полюси“ АД.

Същият Валери Петров Кръстев присъства на заседанието на УС, на което заменят НЕГОВ ИМОТ /апартамента на „Слънчев бряг“/ със завещания в полза на артистите – ветерани на Съюза на артистите в България от Евгения Громова имот в местността Евксиноград.

Същият Валери Петров Кръстев се подписва и под протокола, взимайки решение сам за себе си, в който УС на Съюза на артистите, в качеството си на член на УС на Съюза на артистите, ЗАМЕНЯ НЕГОВ ИМОТ, ДАВАЙКИ МУ ИМОТ, ЗАВЕЩАН ОТ ГРОМОВИ НА … СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ!

И на финала – бомбата: същият Валери Петров Кръстев е съдружник с председателя на Съюза на артистите Христо Мутафчиев във фирма „СМУТ 2014“!

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!

Адресът на фирмата „СМУТ 2014“, в която Христо Мутафчиев и Валери Петров Кръстев са съдружници,  е София, ул. „Горски пътник“ 25. Същият адрес е посочен и в нотариалния акт – за заменения апартамент в „Слънчев бряг“ срещу завещания имот в местността Евксиноград от Евгения Громова, прехвърлен на Валери Петров Кръстев. В нотариалния акт той е като физическо лице заедно със съпругата си, адресът им е същия като на фирмата, в която са в съдружие с Христо Мутафчиев – ул. Горски пътник“ 25 в столицата.

Впрочем, същият Валери Петров Кръстев купува с нотариален акт, който АФЕРА притежава, въпросния апартамент в к.к. „Слънчев бряг“ на 29 април 2011 от Валдемар Шемп и Хелена Шемп, граждани на Германия, родени в Новосибирск, за сумата от 35 000 евро.

Един месец по-късно след заседанието на УС на Съюза на артистите в България, на 13 ноември 2018 година е издаден Нотариален акт за замяна на недвижими имоти, с който АФЕРА разполага.

СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ В „ЕВКСИНОГРАД“ ОТ АРТИСТА ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!

В него „Сдружение Съюз на артистите в България“, представлявано от Христо Мутафчиев, чрез пълномощника си адвокат Нина Райчева Антова, прехвърля на Валери Петров Кръстев /б.р. член на УС на Съюза на артистите и съдружник на Христо Мутафчиев в „СМУТ 2014“/ и Силвия Георгиева Миргова – Кръстева /б.р. съпруга на Валери Петров Кръстев/ имота от 1018 кв. м. плюс сграда от 30 кв. м. Данъчната оценка на имота е 50475,40 лв. Видяхте ли дворът не е „празен“, нито сградата е „около 12 кв.м.“? 

Според същия нотариален акт на Валери Петров Кръстев и съпругата му се прехвърля и още един поземлен имот с площ 316 кв.м., при изредени граници на имота, в които влизат и посочения по-горе поземлен имот в местността „Евксиноград“ /старо – Куру дере/ ул. 30 №31. Данъчната оценка на имота е 14 409,60 лв. Общата данъчна оценка на прехвърлените имоти е 64 885 лв.

В замяна Валери Петров Кръстев и Силвия Георгиева Миргова – Кръстева прехвърлят на Съюза на артистите в България, представлявано от съдружника на Валери Петров Кръстев – Христо Мутафчиев, апартамента си от 59 кв. в к.к. Слънчев бряг.

Така волята на знаменитата фамилия на големия български артист Георги Громов, завещал имотите си на Съюза на артистите в България за да бъдат ползвани от артистите -ветерани, бе потъпкана и убита.

И имотът им във Варна в местността Евксиноград всъщност Христо Мутафчиев прехвърли на съдружника си от общата им фирма.

Според юристи сделката може да бъде развалена, поради неспазването на изричната воля на завещалата имота на Съюза на артистите в България, в случая съпругата на големия актьор Георги Громов – Евгения Громова.

А работа на прокуратурата е да провери издъно как и защо се правят тези „гимнастики“ от свързани лица.

От морална гледна точка – това е потресаващо поругаване на волята на личностите, завещали имотите си на Съюза на артистите в България с изричната воля да бъдат ползвани от артисти – ветерани. И волята им – на мястото на взетия от съдружника на Христо Мутафчиев – Валери Петров Кръстев – да има почивен дом за артисти – ветерани, кръстен „Евгения и Георги Громови“.

Пред АФЕРА Мария Громова, сродница на Георги Громов и Евгения Громова, със сълзи на очи, потресена, коментира:

„Вечност не могат да си купят! Това им кажи!“

Веселина Томова

Коментари 30 за
“СКАНДАЛНА СХЕМА! ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕХВЪРЛИ НА СЪДРУЖНИКА СИ ЗАВЕЩАН ИМОТ ОТ ГЕОРГИ ГРОМОВ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В „ЕВКСИНОГРАД“ СРЕЩУ 60 КВ. АПАРТАМЕНТ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“!”

 1. Българският народ е мъдър. Има поговорка:-„АЛЧНОСТТА къса торбата!“и друга има :-„КОВЧЕГ ремарке няма!“

  1. Валери Кръстев е бивше ченге от ДС работеше в РУ СЛ.Брягх.л.Свежест също се водеше на него познавам го от бившия ВИС

 2. РИСТО МУТАФЧИЕВ Е ПО ГОЛЯМ БОКЛУК И ОТ СЛАВИ БИНЕВ

 3. Как така 77 720 лв. са 39 740 евро, а 74 000 лв. са 40 410 евро?
  Нали 77720>74000, но 39740<40410!
  Излиза, че в първия случай 1 евро е 1.95571лв, а във втория – 1.83123?!

 4. герберастия на всяка крачка, затъваме бавно , неусетно …

 5. Направих си труда да сравня цените. Апартамента не струва повече от 30 хиляди евро. Имотите във Варна общо са не по-малко от 100 хиляди. Отвратително!

 6. Премиерът Бойко Борисов е нарушил Изборния кодекс и може да бъде глобен за непозволена агитация преди местния вот. Това става ясно от решение на Централната избирателна комисия, която се произнесе по сигнал, подаден от левицата. Повод за жалбата е поредната обиколка със служебната джипка – този път в района на Велико Търново, по време на която Борисов вози на задната седалка Даниел Панов – досегашен кмет на града и кандидат за нов мандат. Премиерът излъчваше на живо във Фейсбук пътуването, по време на което „небрежно“ си бъбреше с Панов за управленските успехи на ГЕРБ – в местен и в национален мащаб. Ако Борисов бъде глобен, това пак ще е за наша, на данъкоплатците сметка, а не пари от неговия джоб….

 7. Мутафчиев е недосегаем – засега! Нали Боко лично му изпрати „своя“ самолет да го докара от морето в София да го лекуват. Съюзът на артистите никога не е имал по-голям простак за председател. И къде му е талантът, ако не е тайна? Може да играе само пияндета и грубияни. Така наречените творчески съюзи са почти напълно овладяни от цървулската мафия.

 8. Имах удоволствието да работя в Инситут по воден транспорт с пряката наследница на посочения имот-Мария Громова,един честен и прям човек! Същата тази жена на77 г.,без собствено жилище,с мизерна пенсия теябва да гледа как се потъпква последното желание на чичо и от самозабравили се ,алчни и продажни „хора на изкуството“ Мисля си,ако се стигне до съд,имотът да бъде върнат на единствената наследница Може би така,разбуненият дух на артиста Громов,най после ще намери покой!

 9. Ние от Четвърти километър ,заменяме Хр. Мутавчиев с/у Йорданка Фандъкова без доплащане ,може и за портних ,ама с доплащане ,щото той върви с бул. Левски и 4-5000 дка. общински пасища-мери..

 10. Очакваме да се самосезира прокуратурата,но и да се случи,едва ли ще предприеме нещо срещу Мутафчиев,без нсреждане „от горе“ Малка надеждичка да се събудят добре заспалите магистрати е птедстоящата оценка от ЕС

 11. Този Мутафчиев май го тръшна лек инсулт без време и тоя вместо да се доближи до бог, щото втори инсулст е само въпрос на време.., тоя се е взел насериозно за вечен и диктува далаверите в съюза на артистите….
  В този свят няма ненаказано добро, обаче тук съдниците са лошите хора, а за направеното зло съдника е само бог….
  А, това да поругаеш завещанието на смъртник е лошо, лошо…. Ама, в тази пропаднала държава за хартийките наречени пари, хората правят и най абсурдните неща….

 12. Имало е във времето ВЕЛИКИ българи като семейство Громови, като братя Георгиеви и много други,които са били истински патриоти и са дарявали със сърце имоти и средства за да просперира България и културата в България!Истински българи-родолюбци!А сега такива като Христо Мутафчиев/който ще бъде запомнен с негативите си /слагат черни петна върху делата им!Позор! Позор е ,че артистите мълчат- не знаят или не искат да се борят за истината? Време е прокуратурата да се самосезира!

 13. Имало е във времето ВЕЛИКИ българи като семейство Громови, като братя Георгиеви и много други,които са били истински патриоти и са дарявали със сърце имоти и средства за да просперира България и културата в България!Истински българи-родолюбци!А сега такива като Христо Мутафчиев/който ще бъде запомнен с негативите си /слагат черни петна върху делата на им!Позор! Позор е ,че артистите мълчат- не знаят или не искат да се борят за истината? Време е прокуратурата да се самосезира!

 14. Рядко противен тип! Псуваме комунистите, че са създали псевдо култура. Тогава пишеш стихове за партията – ставаш икона. Днес, лижеш задните части на СИКаджията – дават ти пост, звание и ставаш икона. Не за постижения, а за покорно навеждане и хвалебствия. Разлика има ли с онова време? Този алкохолик и още един, на който му казват Милото, те двамата са главните лизачи и лакеи…

 15. Само да припомня :
  -Когато банката СИБАНК беше още в ръцете на БАЙ ХУЙЯ ГЪЗОНОСЕЦА И КАРАГЪЗОВАТА МУ увавица кой се снимаше в рекламата ипотетично и хипотетично .Забравихте ЛИ?
  -Този човечец е едно ПЕРЕКЕНДЕ и ПИЯНИЦА и е ПОЗОР за артистите че съюза е оглавява от такъв ЧОВЕЧЕЦ. Също както е ПОЗОР че ПОСМЕШИЩЕ ПРЕДАТЕЛ И НЕКАДЪРНИК като ПРОСТИЯ УЙ трети мандат е министър председател на РБ. При това БАЙ ХУЙ е ПАТОЛОГИЧЕН ЛЪЖЕЦ осъден за ЛЪЖИ истинското ЛЪЖЛИВО ОВЧАРЧЕ КАЛИТКО. Неграмотен НЕВЪЗПИТАН ПОЛУГРАМОТЕН ПОЛУИДИОТ..
  -Когато лежеше в безпомощност в Бургас БАЙ ХУЙ прати да го докарат с самолета за наша сметка да го лекуват спешно в София което доказва че КРАСТАВИТЕ МАГАРЕТА се надушват и събират през 9 села в десетото.
  ПОЗОРА Е ЗА НАС ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЧЕ ТАКИВА ЧОВЕЧЕТА КАТО БАЙ ХУЙ С ДЖИПКАТА И ГРУПИРОВКАТА МУ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПОЛУГРАМОТНИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ ОТ ГЕРБ НИ УПРАВЛЯВАТ ТОЛКОВА МНОГО ГОДИНИ С ЛЪЖИ ПРЪДНИ ПОД НАЛЯГАНЕ И ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ЖИВОТА. ХРИСТО МУТАФЧИЕВ Е САМО ЕДИН ОТ ПРИМЕРИТЕ А ТЕ СА СА ВСЯКА КРАЧКА ОКОЛО НАС. ВДИГАЙТЕ СЕ И СЕ ОРГАНИЗИРАЙТЕ ОТ 27 ВЕЧЕРТА ДА ГИ ПОЧВАМЕ И ДА ЗАПОЧНЕМ ОПЕРАЦИЯТА

  МЕЧ
  САМО МЕЧА МОЖЕ ДА ВЪРНЕ ДЪРЖАВАТА И ДЪРЖАВНОСТТА
  МЕЧ
  НИЩО ДРУГОНЕ ПОМАГА ВЕЧЕ
  МЕЧ

 16. ТОЗИ ПИШМАН-АРТИСТ И АЛКОХОЛИК ХРИСТО МЪТАФЧИЕВ Е ЛЮБИМЕЦА НА БОКО-ТИКВАТА. ЗА ДА МУ СПАСИ ЖИВОТА, СЛЕД КАТО ПАК СЕ БЕШЕ НАТРЯСКАЛ КАТО СВИНЯ, ТИКВАТА ИЗПРАТИ САМОЛЕТ ЗА НЕГО. СЕГА ТОЗИ АРТИСТИЧЕН БОКЛУК И СФЪЗА СИ ЗАЩИТАВА БАНКЯНСКИЯ ДЕРИБЕЙ. НО ВСИЧКО СЕ ПЛАЩА.

 17. ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ВИНАГИ Е БИЛ МРЪСНИК!!!ЗАТОВА И ГОСПОД ГО НАКАЗА ЕДИН ПЪТ!!! ЯВНО ЩЕ ИМА И ПОВТОРЕНИЕ НА НАКАЗАНИЕТО!!!

 18. Този човек се взема насериозно за артист.Никога не съм го харесвала този нагаждач и самодоволно същество.Ето работа за прокуратурата ,съда и затвора.

 19. Мутафчийското л@йно – всеки го знае колко пари чини…
  Щом се продаде на Байсихуй фон Банкя и то отдааааавна….
  Простак с фалшиво самочувствие- с лопата да ги ринеш, висят кат прани гащи на дуваря на простия от с хераково.
  Инак се пъне с ролята на Стамболова….
  Простак, не ставаш за Стамболов, веее!!!

  1. Точно за Стамболов е. Лика-прилика са си. Защото Стамболов е родоначалник на говедоподобните в нашата мила родина. Опитът един от най-отвратителните субекти в българската история да бъде превърнат в герой е дело на неговите последователи, подражатели и гъзолизци в днешните байганьовско – мутренски времена. Поздрави!

 20. Няма такова алчно и безскрупулно л.йно като Хр.Мутафчиев. Дължи пари на стотици хора, дерибейства с имотите на Съюза на артистите, а парите на Съюза изчезнаха. Той е циганин по произход и по манталитет. Господ го наказа според „заслугите“ му, но и това не го спира да потъпква свещената воля на дарителите Громови. Между другото 1 дка в Евксиноград струва от 300 000 € нагоре. Не кон за кокошка, а слон за матрьошка. Колко ли е взел под масата? Има ли прокуратура?

 21. Колко жалко! И аз го съжалявах този Мутафчиев… Ама то не е било случайно, само дето този не разчита знаците и се държи така, сякаш ще векува!

 22. Само преди няколко години, неумолимите закони на Вселената показаха жълт картон на Христо Мутафчиев.
  Информацията изнесена от Веселина Томова показва, доколко и каква поука си е извадил от сполетялото го нещастие. Дори напротив – това момче се е взело за безсмъртно, за което не само вселенските, но и човешките норми /морални и законови/ не важат.

  1. Извинете ме, че не се сещам – „Фалкона“, „Еърбуса“ или „Спартана“ го преведоха през законите на гравитацията до София? Па нали се сещате кой само мое да се противопостави на гравитацията…

 23. А вие какво сте очаквали от това гномче мутафчиев ? И си мисля, че това няма да е нито първата, нито последната далавера! Нали с тая цел приватизираха Съюза на артистите, да не мислите, че заради нещо друго ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *