« Върни се назад Публикувано на 25.03.2021 / 16:35

СКАНДАЛНАТА СКРИТА ИСТИНА ЗА ТРАГИЧНИЯ ИНЦИДЕНТ НА БУЛ. „ГЕШОВ“. ФАНДЪКОВА И ЗДРАВКОВ ПРИКРИВАТ КОРУПЦИЯТА, ЗАРАДИ КОЯТО ЗАГИНА ЛЮДМИЛ!

В редакцията на АФЕРА се получи този скандален сигнал по отношение на кмета на София Йорданка Фандъкова и главния архитект Здравков. Публикуваме го дословно:

До Бойко Борисов, Министър-председател на РБ и Председател на ПП Герб

До Йорданка Фандъкова,  Кмет на Столична Община,

До Дончо Барбалов, Дирекция Финанси и стопанска дейност

До Елен Герджиков, Председател на СОС

До ВКП – отдел VIII „Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС” – бул. „Витоша” 2

До МВР – Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) – София 1000, пл. „Света Неделя” 6

Копие : Дирекция Антикорупция към Столична Община

Копие : Дирекция Сигурност към Столична Община

Копие: Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

Копие : Веска Георгиева, Столичен Инспекторат, ул. “Париж”, №5

Копие: Комисия за превенция и противодействие на корупцията към МС -гр. София бул. „Дондуков“, №1

Копие: Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при НС на РБ

Копие: Представителство на ЕК в България, гр. София 1000, ул. Раковски 124

С И Г Н А Л

Относно:  Изясняване на факти и обстоятелства около трагичния инцидент на бул. Гешов, така както и индикатори за нередности, съмнения за корупция и незаконно облагодетелстване  със собственост на Столична Община.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми длъжностни лица, ангажирани със защитата на законността и на финансовите интереси на Република България и Европейския съюз,

С огромна тревога Ви информираме за нередности и злоупотреби, установени на територията на Столична Община и си позволяваме да адресираме този сигнал към Вас.

Касае се за престъпно прикриване на факти и обстоятелства от страна на  контролиращите и административни органи на Столична Община, с цел да бъдат заметени истини, и да бъде отклонено общественото внимание.

Коментарите на Кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова, във връзка с даденото наскоро по БТВ интервю за починалото 16 годишно момче, в което неколкократно повтори че не би прикрила никого и  „Че нейно задължение е да направи обстойна проверка и да изнесе всички факти и обстоятелства относно трагичния инцидент“ будят най малкото възмущение.

В действителност Кметът на София, г-жа. Йорданка Фандъкова прикрива реалния виновник за злощастния случай, а именно че в основата е корупцията и  некомпетентно извършения ремонт на бул. „Гешов“ към който отношение има Кмет, гл. Архитект, строителни фирми, надзор и всички институции отговарящи за последващ ремонт и подръжка.

Това е и информацията която Столична община в лицето на Кмет Фандъкова и гл. арх. Здравко Здравков крият от обществото.

Не се коментира колко пъти, и от коя до коя година е правен ремонта. Почти два месеца не се дава никакъв отчет, нито са посочени данни относими към случая.

На практика, нелепо повтаряйки единствено и само „Служебната бележка към ЧЕЗ“, г-жа Фандъкова умишлено прикрива факти и обстоятелства около шахтата убиец и ремонтите които имат отношение по случая и са част от дългогодишното и управление на столицата, а именно:

–  Какви строителни книжа са издадени за извършените ремонти?

–  За въпросното захранване на павилиона – променяно ли е трасето на кабелите и самите кабели като резултат от ремонта?

–  Има ли документи удостоверяващи наличието на кабели при направения ремонт 2019 г. и документи удостоверяващи как е приет, как е предаден обекта след завършването на преместването на светофарния стълб, с коя комисия и с кой надзор?

– Ясно и категорична информация, кой отговаря за шахтата и кабелното трасе под булеварда, кой ги стопанисва и на какво основание, как се ревизират и колко пари струва това ежегодно?

Във връзка с обстоятелството, че булевардът е път Втора категория, липсва ясен коментар от гл. Арх. Здравков  на какво основание е направен цялостния ремонт, с какви средства, в какъв период, за каква цена и какво е основанието за ценообразуването.

– Същото трасе и шахта с дълбочина 20 сантиметра отговарят ли на норматив за безопасност като дълбочина или заземеност изискван при наличието на различни кабели  при път Втора категория и не е ли това предпоставка за причината за нелепата смърт.

Колко ремонта са направени по подобен начин в град София, които носят сходен риск в това число и последния ремонт за няколко милиона лева  на „Южен парк“ за който няма данни за одобряване на проекти и издаване на Строителни Разрешения? Още повече, че е водена преписка/проверка и с Прокуратура и със РДНСК при която също не са представени строителни книжа от Столична община.

–  Доколко законно е да се разкопае, правят трасета, асфалтира и променя облик в парк без никакъв строителен контрол, без строителна площадка, и най вече БЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА според изискванията на закона, и кой ще носи отговорност ако се случи инцидент подобен на този на бул. Гешов в следствие на упоменатите дейности?

Спрямо описанието на извършените строителни дейности очевидно за тях се изискват одобрени проекти, актове и протоколи, каквито документи впрочем категорично  следва да има и за ремонта на бул. „Гешов“ през 2019 г. свързан със светофарната уредба!

Кметът на София, г-жа. Йорданка Фандъкова прикрива липсата на отговори на Главния архитект на гр. София относно:

– 1) Фактът, че въпросния павилион, както и другия в терена на болницата са попълнени в Кадастъра като сгради през 2011г. Вследствие на  която констатацията е издадена така наречения „ БИЛЕТ ЗА БАНЯ“, служещ единствено и само да потвърди реалната фактическа обстановка.

– 2) Прикрива от обществото факта че същите павилиони са попълнени в Кадастралната карта през 2016 год. също като сгради.

– 3)  Че същите се намират в терен Държавна собственост – територията на болница Св. Иван Рилски и че ползвателите имат “ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ“ – което представлява прикрит договор за наем.

– 4)  Че Областния управител през януари 2020год. (три месеца след като ГЕРБ губи управлението в Район „Триадица“) съставя Акт за Държавна собственост за „СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ“.

– 5) Липсва коментар на Главния архитект, как би премахнал „СГРАДИ ЗА ТЪРГОВИЯ“ актувани като Държавна собственост като незаконни будки, но същевременно твърди че е подготвил за връчване заповеди за премахването им.

– 6) Липсва коментар, че всички писма относно преписката за павилионите през 2018 год. са подписвани от тогавашния заместник кмет на Район „Триадица“  – Антоний Кръстев, който към дадения момент е кандидат за депутат от ГЕРБ в 23 МИР.

7)  Липсва коментар за двата обекта находящи се на общински терен, пред болница Св. Иван Рилски, така наречените от него „незаконни павилиони“ за които общинската администрация е провела конкурс през 2017г. и се намират там съвсем законно, но той е издал заповед с предварително изпълнение за тяхното  премахване, без да вземе под внимание че ПРИЧИНАТА за промяната на одобрената схема от 2016 г. безспорно е стеснения тротоар при ремонта на бул. „Гешов“ тъй като новата схема и за двата павилиона попада  върху велоалея, за която няма данни за одобрени строителни книжа.

Счита ли, че павилионите трябва да бъдат премахнати със смехотворното твърдение че не са на „ точните места“,  при положение че са били поставени на конкретното място в следствие на фактическата промяна – ремонта на бул. „Гешов“, още повече, че в преодобрената от него самия схема липсват котировки и ясни координати?

Липсва коментар как правенето на велоалея и ремонт без никакви строителни книжа, без процедури за възлагане по ЗОП са законни, а изместването на преместваем обект с няколко метра с оглед съобразяване със физическата обстановка ги прави незаконни.

– 8)  Липсва коментар и за така нареченото от него „незаконно мобилно съоръжение“ видимо находящо се там по одобрена схема от СОС и издадена от гл. Арх. Диков през 2012г., чиято схема  след проверка се оказа че не е премахвана по начина на приемане и няма заповед която да я прави невалидна и за която също липсват коти и координати.

– 9)  Липсва коментар за липсата на какъвто и да било ред за регламентирането на градска среда в град София.

В последното му интервю пред „24 часа“  признава че за 5-те години в които има функцията на гл. Архитект не е направил нищо за да се оправи този безпорядък и в момента цари пълен юридически хаус, което е доказателство за принципното му поведение и невероятен професионализъм.

Липсва коментар как подготвяли текстове и работни групи за поредна промяна в наредбите, отново без да се допитват до браншови и съсловни организации тъй като каквото и да се предложи от тях било „предложения по целесъобразност, а не по законност“ – цитата е на гл. арх. Здравков.

В това число липсва и коментар относно положението на сегашната наредба срещу която има спечелено дело във Върховен Административен Съд,  със над 36 страници мотиви и доводи за нейната незаконност, незаконосъобразност, немотивираност и несъотносимост към Европейските практики.

10)  Премълчава се ФАКТА че към дадения момент ВСИЧКИ  билбордове разрешени от Главния архитект на град София представляват НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ, под тях са изградени фундаменти в публични пространства, които представляват БЕЗСПОРНО СТРОЕЖ за които НЯМА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, свързани към електрическата  мрежа по сходен с павилионите начин, тоест според неговото становище относимо към павилионите – НЕЗАКОННО!

– Липсва коментар защо се допуска 5-та година след встъпването му в длъжност и след неколкократни изменения в наредбите за рекламата и преместваемите обекти инициирани от него, около 1000 (хиляда)  НЕЗАКОННИ строежа върху публична общинска собственост, свързани по нерегламентиран начин с електро разпределителните дружества подредени и квалифицирани в регистър изцяло под контрола на гл. Арх. Здравков?

Дали става въпрос за огромна по мащабите си корупция продължаваща повече от 1800 дни е въпрос на който е лесно да се отговори.

Не става ясно от последното му интервю каква е причината по която се  прилага  двоен стандарт към два различни бранша контролирани от една и съща наредба, този с павилионите на които им се спира тока и се премахват/репатрират без процедура и този с билбордовете, който е бизнес, в случая и схема за милиони работещи в разрез със закона.

Очевидно по сходен незаконосъобразен начин, БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ, БЕЗ ВЪВОД В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗ ИНЖЕНЕРЕН ПРОЕКТ ЗА ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ са поставени и свързани към ел мрежата всички обекти:

– за охрана в паркове и градинки,

– павилиони  на спортния тотализатор,

– павилиони за продажба на билети за градски транспорт,

– спирко навесите на които в голямата си част има светещи реклами,

– всички павилиони на ЛАФКА

Относно така прокламираната  промяна и новоприет текст в ЗУТ относно премахването на преместваемите обекти знаете ли че ВАС е обявил като  противоконституционен и противозаконен сходен текст и е отменен в наредбата за преместваемите обекти и рекламата?

Очакваме коментар дали с това си поведение доказва че не е гл. архитект на Софиянци, а служител на ГЕРБ и коалиционни партньори.

Толерирането на подобно поведение нанася непоправими щети върху доверието във властимащите, давайки недвусмислени сигнали към искащите да развиват търговска дейност, че с прийоми от недалечното минало можеш да процъфтяваш.

Уважаеми госпожи и господa, уважаеми контролни органи,

Молим да бъдат предприети необходимите мерки за проверка на изнесеното в настоящия сигнал.

Надяваме се, че с вашите енергични и компетентни действия, ще направите необходимото за установяване на истината и ще санкционирате  лицата, виновни за тяхното извършване.

След потвърждаване на посочените по горе данни, следва гл. арх. Здравков да бъде незабавно отстранен от длъжност и потърсена наказателна му отговорност.

Считаме, че освен изясняване на законността в конкретния случай, това ще допринесе да се възстанови доверието в държавните институции и особено в управлението на Столична Община, както и ще се повиши увереността, че  администрацията на Столична Община е в състояние  да се справи с действия от подобен характер и няма да толерира такова поведение, с което да уронва европейския си облик.

Документи удостоверяващи по горните твърдения се намират в НАГ и Столична община.

При забавяне или евентуален отказ от страна на институциите да бъдат предоставени, същите ще ви бъдат изпратени по пощата или на мейл.

===

Afera.bg

«