« Върни се назад Публикувано на 13.06.2011 / 19:49

Синдикат пита НАП дали Борисов толерира контрабанда на тонове риба

 

 

„Считам за необходимо да Ви уведомя,че по наши информационни източници, нареждането лицата и  фирмите, които пряко са присвоили фондовете и изключителната държавна собственост – „Рибно при-  станище”- Бургас / „ПОРТ ФИШ”,”АТЛАНТИК”,”БУЛДЖАК” / да не бъдат „закачани” от данъчните служби и  техните приходи – контролирани от министър-председателя Бойко Борисов.Дали това твърдение отговаря на истината може да се установи само от обективна проверка на поверената Ви агенция.Рибно пристанище има свой митнически пункт и данните са,че в страната в последните  години са контрабандирани хиляди тонове необмитена замразена риба,което засяга и европейския рибен  пазар,като реално безнаказана държавна помощ на частните фирми на бившите директори на държавна   фирма „ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ”!Информирани сме също,че бургаските структури на Данъчната администрация толерират укриването  на данъци,включително по приходите от незаконната експлоатация на изключителната държавна собстве-ност на рибното пристанище в последните 11 години! Съмненията за намесата на Премиера се задълбочават и от бездействието на министър Плевнелиев,  който беше сезиран също за незаконната експлоатация на изключителната държавна собственост,с копие  до Националната следствена служба – следовател Каменички!” пише Пламен Симов.

В сигналът до Симеон Дянков пък, четем:

„Откритата и посочена на ревизиращият орган на МФ сметка на държавна фирма „Океански риболов „ ,от Моряшки синдикат- България още 1998 год.,№42573339 в „Барклейс банк”- Лондон е НЕЗАКОННА и

Средство за укриване на приходи и финансови трансфери,придобити по престъпен начин!

Организирания характер на престъплението,извършвано на възможно най-високо държавно ниво   се потвърждава и от умишленото бездействие на Прокуратурата до настоящия момент.

Движението по ресурса на сметката се контролира и пренасочва с преки указания на Андрей Луканов,Огнян Дойнов и съдействието на финансовия съветник на БКП Максуел,като разпорежданията по нея се  извършват от бившите директори на „Рибно стопанство” и „Океански риболов” и представителите на зад –  гранични дружества в Лондон и Нигерия – всички,без изключение,служители и сътрудници на бившето 1-ВО  ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА  Д С!Моряшки синдикат „България” е внесъл във ВКП и Националната следствена служба ТОМОВЕ с до  казателства за извършените престъпления,но вече 3 години образуваното досъдебно производство е реал-  но без движение и искане до „Барклейс банк” – Лондон информация за постъпленията и движението по сметката!Вече 10 ГОДИНИ годишните приходи от експлоатацията на престъпно присвоеното „Рибно пристанище” – Бургас – Изключителна държавна собственост,закупена без легитимен търг от същите директори и  служителя на ДС и после на НСС Стоян Момчев ги обогатяват,ощетявайки държавния бюджет – стокооборо- та на пристанището е достигал 1 милион тона годишно! Следващото писмо-отговор на ексминистър Велчев,касаещо компетенциите на Агенцията за финан сово разузнаване относно случая „Петрол срещу храни” и незаконната сметка в „Барклейс банк” не се нуждаят от коментар.Данните сочат,че по тази сметка са изплащани комисионни за БСП и ДПС!Прокуратурата,без да е образувала досъдебно производство за конкретно извършено престъпле-  ние,а и след образуването му,няма правомощия да ръководи с указания,оперативните органи на независимата Изпълнителна власт!Тя може да изисква още и нови доказателства по обстоятелства,констатирани и   необходими на следствените органи по делото,без да изземва и техните,определени от Конституцията неза- висими правомощия и функции!Прокуратурата е САМО обвинителна страна,а следствитето събира всички   възможни доказателства,включително оневиняващите бъдещия подсъдим!Същото се отнася за АФР-МФ!Подобно антиконституционно раболетие АФР може да прояви само след политически натиск в за-  щита от разкриване на престъпни действия на президента Георги Първанов и неговите ръководители от бившето външно разузнаване,като Бриго Аспарухов.

Надявам се,че Вие,с несъмненото съдействие на Министър-председателя г-н Борисов ще предприемете законни действия за  пълно осветяване на сметката в „Барклейс банк”- Лондон и актуализиране на блокираните разследвания за разграбването на „Океански риболов” и подържаните незаконно сметки в чужди банки!”

 

Afera.bg

                

 

 

                                                                                           

«