« Върни се назад Публикувано на 07.12.2016 / 17:10

СЕЗИРАХМЕ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА КОРУПЦИЯ НА СПОРТНИЯ МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ! КРАЛЕВ ПРЕВЕЖДА ДЪРЖАВНИ ПАРИ, С КОИТО КРАДЦИТЕ ДА ВЪЗСТАНОВЯТ ОТКРАДНАТОТО!

КРАСЕН КРАЛЕВВече две години сигнализираме за груби финансови нарушения в Българската федерация по шахмат и Министерството на младежта и спорта. Уведомени са всички институции в страната имащи отношение в борбата с корупцията, но до този момент нямаме информация някой да е свършил нещо конкретно. Предоставените документи са безспорни. Тяхната достоверност беше потвърдена от проверката на Агенцията за държавната финансова инспекция, резултатите от която са отразени в доклад № ДИ 1 СФ – 18/16.02.2016 г. Това се потвърждава и от писмо на зам. главния прокурор Борислав Сарафов от 04.10.2016 г., до подалите сигнала, в което пише:  че след проведено работно съвещание във Върховна касационна прокуратура и анализ на събраните в хода на проверката данни от страна на наблюдаващия прокурор при ВКП е изразено мнение, че са налице предпоставките на чл. 207, ал.1 НПК за образуване на досъдебно производство.

От датата на подаване на това писмо изминаха повече от два месеца, но все още няма никакви практически действия по разследване на престъпленията от ръководството на Българската федерация по шахмат и прикривани от министерството на младежта и спорта. Няма да ви занимаваме отново с действията на организираната престъпна група в БФ Шахмат и бившето ръководство на Европейския шахматен съюз. Дейността и ви е много добре известна. Недоумяваме само, защо нито един от вас, журналистите, не си направи труда да прочете документите, които сме ви посочили, да анализира подадения сигнал и да заеме позиция, достойна за един сериозен български журналист. А не да смачква информацията, да звъни на Данаилов и да публикува неговите смешни оправдания, че нищо не е вярно и обидите му по наш адрес. Така ли смятате, че изпълнявате призванието си на четвъртата власт в държавата?! И докато у нас всички имащи отношение в борбата с корупцията продължават да се ослушват, Европейският шахматен съюз (ЕCU) извърши свое разследване за финансовите далавери на бившия президент на ЕCU Силиво Данаилов, който през този период е и президент на БФ Шахмат. В резултат на събраните доказателства Генералната Асамблея на Европейския шахматен съюз проведена на 10-ти септември 2016 г. в Баку изключи Българската федерация по шахмат от редовете на съюза.(а не е замразила нейното членство, както ви убеждава г-н Данаилов и на което вие странно защо не реагирате), което е видно от сайта на ЕШС.

Българската федерация по шахмат обжалва изключването си от Европейския шахматен съюз в Спортния арбитражен съд в Лозана. Но известно ли ви е какво точно обжалва? Обжалва процедурата за изключването, а не мотивите, а те са – отказ да съдейства за разкриване на финансови престъпления и опетняване името на международното шахматно движение. Защо нито един от вас не публикува този факт, за да спрат свободните интерпретации по темата от лицата свързани с нея.

Президентът на БФ Шахмат Силвио Данаилов е наказан с лишаване от всякаква шахматна дейност извън страната за срок от 18 месеца, за корупционни действия по време на Европейското първенство в Будва (Черна гора) през 2013 г. Защо не попитахте г-н Данаилов, защо е наказан и защо не обжалва това свое наказание, ако е невинен. Досега той винаги е твърдял, че е невинен и никога не е признал нито една своя грешка.

В момента Етичната комисия на Световната федерация по шахмат (ФИДЕ) води свое разследване срещу ръководството на БФ Шахмат, за установяване парсоналната вина на всеки един от членовете на УС на БФШ. Не е изключено през следващата година БФ Шахмат да бъде изключена и от ФИДЕ. Това би означавало край на този спорт в страната и позор за България.

Една от причините разследването в нашата страна да се спъва и да се стигне до опетняване името на Българския шахмат, и на страната ни, е умишленото прикриване на корупционните действия на федерацията от страна на министъра на младежта и спорта в оставка Красен Кралев и неговият заместник Асен Марков. На двамата са известни всички подробности от действалата през тези години схема за пране на пари, но независимо от изпратените им многобройни писма не само, че не предприеха никакви действия, а точно обратното – стремят се колкото е възможно разнищването на случая да се протака и ако може да се потули. Затова ние сезирахме главния прокурор на Република България г-н Цацаров с писмо с вх. №148/2016 и настояваме да бъде потърсена съдебна отговорност от министъра на младежта и спорта в оставка Красен Кралев и неговия заместник Асен Марков, пряко свързан с корупционния скандал, за неизпълнение на служебните им задължения; за проявена безстопанственост, прикриване на финансови престъпления и за уронване авторитета на България.

Кое ни дава основание да искаме това?

*Министърът в оставка Красен Кралев не оказа необходимата помощ на Европейския шахматен съюз при разследването на финансовите престъпления, в които е замесен както Европейския шахматен съюз, така и Българската федерация по шахмат, независимо, че за това многократно е търсено неговото съдействие:

 *Той отказва да се съобрази с решението на Генералната асамблея на ЕШС от 10 октомври 2015 г., в което ясно и недвусмислено се посочва, че първенства в к.к. Албена и к.к. Златни пясъци през 2014 г., за които ММС е превело 447 800 лв. лева, не са провеждани и не направи необходимото тези държавни средства да бъдат възстановени с лихвите;

*Независимо от изпратените му 4 писма отказва да предостави данни за преведените от страна на ММС средства на БФ Шахмат за организиране и провеждане на Европейски първенства в страната в периода 2011-2014 г., въпреки, че е задължен да направи това по закона за достъп до обществената информация. С това Министерството прави опит не само да укрие точния размер на присвоените средства, но и под каква форма са превеждани;

Господа журналисти, защо нито един от Вас не поиска такава справка. Не само за предоставените средства на БФ Шахмат, но и на другите спортни федерации през последните години, когато спортът в България се ръководеше от некомпетентни министри. Данните навярно биха били доста интересни и биха ви предоставили не малко материал за анализ.

Трудно обясним е факта, че за тези две години министър Кралев не предприе никакви действия, да потърси откраднатите от ръководството на федерацията държавни средства, което е доста съмнително. Нали един министър е призван преди всичко да защитава националните интереси?!

*Извършената проверка от страна на Инспектората на ММС в края на 2015 г. резултатите от която са отразени в доклад № РД-09-475/08.10.2015 г. показва, че федерацията е изразходвала незаконосъобразно 381 386,81 лв. Вместо да им потърси сметка и да сезира прокуратурата, министър Кралев подписва споразумение с ръководството на федерацията тези средства да бъдат възстановени с разсрочено плащане.  Това са откраднати средства преди 2 години, които са отчетени с фалшиви фактури и затова действие трябва да се търси наказателна отговорност. Този факт стана известен благодарение на подадените от нас сигнали.  Вместо да се бори с корупцията във федерацията министър Кралев отива на съглашателство с нейното ръководство.

Нещо повече,след като бе издал заповед за спиране на фининсирането на БФШ,той тихомълком я отмени, за да може настоящето и ръководство да връща по 20 000лв. всеки месец от…..забележете от предоставената и държавна субсидия !Ако това не е скандално, не знам кое е.Нали разбирате за какво става въпрос.Той превежда държавни средства, с които крадците да възстановят откраднатото!

*Ако министър Кралев беше съдействал на Европейския шахматен съюз, при разследването на корупционния скандал на Българската федерация по шахмат, то тя нямаше да бъде изключена. А персонална отговорност щеше да се търси само от виновните за това лица. С това си бездействие министър Кралев не само, че не защити името на страната ни, но допринесе то да бъде опетнено.

*Министърът на младежта и спорта в оставка Красен Кралев не се съобразява със Закона за физическото възпитание и спорта и не изпълнява своите задължения за отнемане лицензията на Българската федерация по шахмат  (чл. 17 в).   Предназначението на законите в страната е да се изпълняват, но явно министър Кралев не знае това.След като един министър не спазва законите, какво остава за обикновените хора.

Уважаеми господа,

Крайно време е да покажем на дело, че в нашата страна има институции, които се борят с корупцията, а не да я прикриват.

Ние ще продължим нашата борба, защото сме заинтересовани този спорт, шахматът, да го има и в бъдеще, а не да бъде заличен заради алчността на някои лица. Това не е лична борба, това е борба за чистотата на българския шахмат!

Възнамеряваме да се обърнем и за съдействие към посланиците на Европейските страни в България, да им предоставим материалите, които показват как в институциите в нашата страна се борят с корупцията или по точно казано, как я насърчават. Ще сигнализираме и Европейската комисия. Няма да се примирим с тази язва на нашето време и да оставим тя да продължи да ни разяжда.

Уважаеми журналисти,

Включете се в борбата срещу корупцията в спорта. Тя едва ли е само в шахмата. Не бъдете само регистратори на едно или друго събитие. Помогнете да преодолеем това грозно явление. Ако смятате, че ние не сме прави – докажете ни, че това е правилото на днешното време, че всеки трябва да присвоява толкова държавни средства колкото може и който присвои повече – да бъде награден!

Излезте с конкретно предложение господата Силвио Данаилов и Николай Велчев да бъдат наградени с правителствени награди и въпросът да приключи! Тогава вече няма да има пресконференции на тази тема и спортът в страната ще продължи да се развива възходящо.

Надяваме, се че няма да подминете с мълчание това наше изложение, а ще вземете отношение по него.

Методи Стойнев – вицепрезидент на Български Шахматен Съюз 1931

7 декември 2016 г.

София

 

«