« Върни се назад Публикувано на 11.10.2022 / 16:29

САМО В „АФЕРА“! ЕТО ЦЯЛАТА РАЗБИВКА НА ЛЪЖЕ „ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ“ НА АСЕН ВАСИЛЕВ! ХАРВАРД ЛИ? СЕЛСКИ ТАРИКАТ ЦИЦИЯ, КОЙТО ОСЧЕТОВОДЯВА ВСЯКО ЕВТИНО КЮФТЕ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИЯ СТОЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, ЗА ДА СИ ПРИБЕРЕ ПАРИТЕ!

На 23.09.2022 АФЕРА публикува:

АСЕН ВАСИЛЕВ КАТО МИНИСТЪР ХАПВАЛ ВСЕКИ ДЕН ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ! ВСЕКИ НЕГОВ ОБЯД БИЛ ОСЧЕТОВОДЯВАН КАТО „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ“

https://afera.bg/%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D0%B5/

Веднага след публикацията на АФЕРА, Николай Бареков изпрати искане до Министерството на финансите по ЗДОИ за да получим конкретна информация за какво е осчетоводявал разходи бившият финансов министър Асен Василев:

 

Ето и отговора на Министерството на финансите:

Р Е Ш Е Н И Е

Получено е заявление с вх. № У-ЗДОИ-84/29.09.2022 г. от Николай Тихомиров Бареков, гр. Пловдив, ул. „Добри Войников“ 25, ет. 1, ап. 1, с искане за предоставяне на информация, а именно:

  1. Вярно ли е, че лицето Асен Василев (бивш министър на финансите) се е възползвал от безплатни социални обеди в собствения ведомствен стол на министерството и е похапвал за сметка на държавата?
  2. Разпореждал ли е Асен Василев всички касови бележки от обедите да бъдат изпращани на счетоводството, за да бъдат осчетоводени като представителни разходи?
  3. В Министерство на финансите осчетоводявани ли са касови бележки и фактури от ведомствения стол на същото за времето от 13 декември 2021 г. до 20 август 2022 г.?
  4. Колко общо разходи по перо „представителни“ има осчетоводени за неговия министерски мандат?

Като предпочитана форма за получаване на информацията заявителят е посочил, че желае да я получи на електронен адрес: [email protected].

При вземане на настоящото решение се отчетоха следните обстоятелства:

Съгласно чл. 11 от ЗДОИ исканата информация представлява служебна информация, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

След като разгледах заявление вх. У-ЗДОИ-84/28.09.2022 г., считам, че са налице предпоставките за предоставяне на достъп до наличната информация в Министерството на финансите. На основание чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация и Заповед № ЗМФ-683 от 08.08.2022 г. на министъра на финансите

Р Е Ш И Х:

Предоставям на Николай Тихомиров Бареков, гр. Пловдив, ул. „Добри Войников“ 25, ет. 1, ап. 1, достъп до наличната информация в Министерството на финансите.

Информацията се предоставя с настоящото решение:

По т. 1:

Клуб-ресторант „Финансист“ представлява недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на петия етаж в административната сграда на Министерството на финансите на ул. „Г. С. Раковски“ № 102. Имотът е отдаден под наем по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане. Наемателят на ресторанта организира по търговски начин и за своя сметка приготвянето и предоставянето на храната, като ресторантът е отворен както за ползване от служителите на МФ, така и за обществено ползване.

Г-н Асен Василев е давал работни обеди в клуб-ресторант „Финансист“ за свои гости за периода от 13.12.2021 г. до 01.08.2022 г. на обща стойност от 1 208,17 лева. В приложена към настоящото решение справка са посочени извършените разходи за работни обеди в клуб-ресторант „Финансист“ по дата и стойност.

По т. 2:

За всеки работен обяд по т. 1 в Министерството на финансите е получавана фактура от клуб-ресторант „Финансист“, която е осчетоводявана съгласно Закона за счетоводството и относимите вътрешни правила на Министерството.

По т. 3:

За периода от 13 декември 2021 г. до 1 август 2022 г. фактурите за обеди с представителна цел в клуб-ресторант „Финансист“ са отразени в счетоводната отчетност на Министерството.

По т. 4:

Всички разходи с представителна цел за периода от 13 декември 2021 г. до 1 август 2022 г. са на стойност 7 460.35 лева.

Решението с информацията да бъде изпратено по електронен път на адрес на електронна поща: [email protected].

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК пред административния съд по постоянен адрес на заявителя в 14-дневен срок от получаването му.

(лице, упълномощено по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ със

Заповед № ЗМФ-683 от 08.08.2022 г.

на министъра на финансите)

Ето и цялата разбивка по дни на Асен Василев от ведомствения стол на Министерството на финансите:

От самата разбивка на смешните суми, които е заплащал бившият министър на финансите Асен Василев моментално лъсва, че изобщо не става дума за каквито и да е „представителни обяди“, а просто за смешни суми /а такива са в т.нар. „ведомствен стол“ на Министерството/, за които е обядвал.

От разбивката се вижда ясно, че Асен Василев е осчетоводявал всяко евтино кюфте, кока кола или евтина салата, която е ял, за да … си вземе парите обратно!

Харвард ли?

Вие разбирате ли за какъв селски тарикат – циция става въпрос?!

Не си знаеш парите, получаваш висока министерска заплата и осчетоводяваш евтината манджа във ведомствения стол, за да си върнеш смешните кинти за обяд!

Просто не е истина какви идиоти!

Afera.bg

П. П. Николай Бареков: Според Вас „успелите в чужбина българи“ Асен Василев и Кирил Петков дали са осребрявали в Счетоводството всеки служебен обяд с евтини пържоли и министерски кюфтета за 5-10 или 25 лева в Столовата на министерството си като „Представителни разходи“????

Младите и успелите в Студентски град на топлата витрина във Фантастико какво биха казали? Министърът на финансите Асен Василев прави ли разлика между обяд във ведомствения стол и представителен обяд? Защо със заплата от 10 бона един министър и то на финансите би ощетявал държавния бюджет неправомерно с 8-9 лева за тройка кюфтета и шопска салата с крем карамел за десерт? Асене, кажи си! Четете само  в АФЕРА как един разследван за комисионни от стотици милиони министър се оказа амбулантен мошеник и мишкар.

«