« Върни се назад Публикувано на 14.11.2023 / 21:01

РЕШЕНИЕ НА СЪДА!: ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ НА БЛАГОМИР КОЦЕВ ПРЕД „ХОРИЗОНТ“ В МОРСКАТА ГРАДИНА СА НЕЗАКОННИ! АФЕРА ПИТА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР: СЛЕДИТЕ ЛИ КОЙ ПРОКУРОР ЩЕ „ОПРАВИ“ ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ КМЕТА НА ВАРНА КОЦЕВ И СРЕЩУ КОЛКО КИНТИ РУШВЕТ?!

Административен съд – Варна днес излезе със свое решение, което обяви  нищожността на Разрешение № 1/18.01.2022 г. на Главния архитект на Община Варна, с което на „Овърсийз Хоризонт“ АД е разрешено в два поземлени имота частна държавна собственост, находящи се в местност Салтанат, Приморски парк, гр. Варна, да постави 10 бр. преместваеми обекти.

Фирмата е собственост на новия кмет на Варна от ПП/ДБ Благомир Коцев.

В мотивите си съдът посочва, че протестираното Разрешение, издадено от Главния архитект на Община Варна е издадено при приложение на неправилния закон (ЗУЧК, вместо по ЗУТ и издадената въз основа на чл. 56, ал.2 от него Общинска Наредба). Съдът прави извод, че разрешението е издадено от материално некомпетентен орган, като липсата на компетентност на издателя на акта е един от най-тежките пороци, с които може да бъде обременен един административен акт и това винаги е основание за прогласяване на неговата нищожност.  Съдът приема, че не Гл. архитект, а Кметът е компетентният орган, поради което следва и безспорният извод за  липса на компетентност на органа – Гл. архитект, издал протестираното Разрешение № 1/18.01.2022 г. в полза на заинтересованата страна „Овърсийз Хоризонт“ АД. Съдът посочва, че липсата на компетентност не може да се санира.

Като основание за нищожност съдът сочи и липсата на съгласие на собственика на земята и пояснява, че „от представените от страните доказателства, не се установи наличието на такава връзка, въпреки дадените от съда указания към главните и заинтересованите страни в производството.“ В мотивите се казва, че доказателства за наличие на правнорегламентирана връзка между държавата, представлявана от Областния управител на област Варна и „Овърсийз Хоризонт“ АД не е представена, като е  установено, че няма сключен договор за наем, с който определените места за поставяне на преместваемите обекти (ПО) в двата държавни имота са отдадени под наем. Съдът посочва, че е безспорно по делото, че целта на разрешението за поставяне на преместваемите обекти в полза на „Овърсийз Хоризонт“ АД  е търговска, а не е безвъзмездна за всички жители и посетители на гр. Варна. Липсва изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемите обекти площ, каквито са изискванията на закона. В резултат, издавайки процесното разрешение за поставяне на ПО, Гл. архитект на община Варна е надхвърлил правомощията си и произнасянето на органа по недопустимо искане води до опорочаване на оспорения административен акт до степен на нищожност.

По делото се установи и несъответствие с целта на закона. От доказателствата по делото е видно, че преместваемите обекти, за които е издадено протестираното разрешение от 18.01.2022г., са съществували на място преди издаване на акта. Съдът прави извод, че процесното Разрешение е издадено в  несъответствие с целта на закона, тъй като преследваната от закона легитимна цел  е преместваемите обекти да се поставят въз основа на валидно правно основание, каквото е законосъобразно издадено разрешение за поставяне, а не обратно – актът да се издаде след поставяне на преместваемите обекти, за да валидира със задна дата тяхното съществуване.

В мотивите си съдът посочва още, че при издаване на административния акт  са допуснати и съществени нарушения на административно производствените правила, като цялата процедура по издаване на протестираното разрешение за поставяне на преместваеми обекти  не е спазена и разрешението е издадено в полза на лице, което не разполага с правно основание да иска издаване на акт от категорията на протестирания.

Накрая съдът прави извод, че при наличието на толкова съществени пороци в производството, приключило с издаване на протестираното Разрешение № 1/18.01.2022г. на Главния архитект на Община Варна, то е нищожно, респ. протестът на Районна прокуратура – Варна, по който е образувано делото, е основателен.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

С пълния текст на Решението можете да се запознаете тук: https://ecase.justice.bg/act/getactpublicfile?guid=d4e59ffa-317a-4697-913b-9ec5dc3d7626

На 25 април 2023 година ПП/ДБ Благомир Коцев казва пред медии:

„Атаката срещу беседките на „Хоризонт“ е илюстрация на репресивното управление на ГЕРБ срещу честния бизнес.“.

Да, де, напушен, ама съдът установява, че преместваемите ти обекти са НЕЗАКОННИ И разрешението издадено за фирмата ти е абсолютно опорочено.

Е, как така ти дадоха на теб такива разрешения „лошите“ и „репресивните“ от ГЕРБ, в нарушение на всички законови процедури, според решението на съда, а?! Кинти ли плати? Колко и на кого? Как стават тия работи, бре, мушморок напушен?!

Както сега, като кмет на Варна от ПП/ДБ се прегърна с корпоративните бизнесмени, които те ръководят и управляват цялата община и Общински съвет, и които, апропо, ревяха и пищяха точно срещу незаконните ти действия с шатрите пред Хоризонт, така и ТОГАВА, когато си получил това незаконово разрешение от „лошите“ от ГЕРБ и с тях си прегръщал и си ги комплиментирал!

Апропо, АФЕРА пита и.д. главния прокурор Борислав Сарафов, както и специалните служби:

СЛЕДИТЕ ЛИ КОЙ ПРОКУРОР ЩЕ „ОПРАВИ“ ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ КМЕТА НА ВАРНА И СРЕЩУ КОЛКО КИНТИ РУШВЕТ?!

Прокуратурата има образувано досъдебно производство за ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛАСТ ОТ СТРАНА НА БЛАГОМИР КОЦЕВ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ- ВАРНА, НАЗНАЧЕН ОТ ПРОСТОТО КИРО.

Варнеската прокуратура мълчи и действа със скоростта на охлюв.

АФЕРА пита: ще се намери Служба в България, която да закове КОЙ ЩЕ СПРЕ ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗОВДСТВО СРЕЩУ ПП/ДБ БЛАГОМИР КОЦЕВ И СРЕЩУ КАКЪВ РУШВЕТ!

И НЕ ПО-МАЛКО ВАЖНИЯ ВЪПРОС: КОЙ ЩЕ ПЛАТИ РУШВЕТА НА ПРОКУРОРА, КОЯ ТОЧНО ФИРМА ИЛИ ГРУПИРОВКА, ГУШНАЛА КМЕТА БЛАГОМИР КОЦЕВ?!

Afera.bg

«