« Върни се назад Публикувано на 01.03.2023 / 8:30

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ – РУСЕ – ДИКТАТ, ДЕРИБЕЙСТВО, КОРУПЦИЯ. КОЙТО НЕ СЛУША „ГО СГОТВЯТ“!

Здравейте, госпожо Томова!

Инициирам този сигнал към Вас, като медия  в която имаме най-голямо доверие!

Относно: неправомерен, неадекватен авторитарен управленски модел на ръководство на комисар Димитър Чорбаджиев – Директор на РДГП Русе.

Инициираме този сигнал към Вас, като медия в  която ние служителите от ГКПП-Русе „Дунав мост“ имаме доверие, че ще дадете гласност и  да се уверите, че в РДГП Русе ръководството на директора на дирекцията е неадекватно, несъобразено с предоставените му правомощия и не е в рамките на законосъобразността, както и че не се спазват правилниците за работа и етичният кодекс на поведение на служителите на МВР.

Уверяваме  Ви, че под ръководството на комисар Димитър Чорбаджиев, в качеството му на Директор на РДГП – Русе, се извършват редица нарушения на служебната дейност, които водят до накърняването на престижа на МВР като институция, призвана да опазва обществения ред и сигурността на гражданите и представляващи системно и безпардонно погазване на правилата на Етичния кодекс на служителите на МВР и създаване на конфликт в ГКПП Русе  „Дунав мост“ .

Във връзка с изложеното се създава порочна практика за привидна законосъобразност на същите, като по този начин се създадоха условия за улесняване и дори толериране на корупционни практики.

Данните за наличие на последните са многобройни и налични в съответните структури на Д “ВС“ – МВР и ДАНС, но всички сигнали срещу него са със заключение от проверяващите от ГДГП, че са неоснователни, тъй като същият чрез своите властови механизми на директор въздейства върху проверяващите комисии и ги манипулира в негова полза и вместо да го накажат или уволнят, те се явяват като негова защита, а ние беззащитните служители, както той заявява вече сме „сготвени от него “ и уволнени.

Такова арогантно отношение и поведение, такъв  груб  и нецензурен речник  не подхождат на  висш служител от МВР, като същият в качеството си на директор  на личностна основа се саморазправя с мен, целящ моето  дискредитиране и уволнение.

Нетърпимо е положението от авторитарният подход на комисар Димитър Чорбаджиев, директор РДГП –Русе за несъздадената адекватна организация на работа, некомпетентност  и липса на контрол  и неговите „марионетки“.

Същият е заявявил пред близко негово обкръжение, че е „политическо назначение“ на ПП ГЕРБ /грубо нарушение на етичният кодекс от служител на МВР и грубо нарушение и неспазване на политическия неутралитет от служител на МВР/ и е директор от 2009 г. до   момента.

Назначаване на ръководни длъжности тъй като е председател на конкурсните комисии, на некомпетентни служители, ползващи се с протекции на силни на деня лица или поради лични симпатии на Чорбаджиев, доведе до инстуционална немощ на дирекцията.

Това е главна причина за проблемите на ГКПП-Русе  “Дунав мост”, които вече десетина години се задълбочават, а и никой от ръководните служители  не търси решение.

Фактите са:

 – километричните опашки от товарни автомобили на ГКПП „Дунав мост“ – от десетина години!!!

– блокиране на мостовото съоръжение поради струпване по него на преминаащи товарни автомобили

 – струпването на пункта на леки автомобили през активния туристически сезон и по празници с няколко почивни дни

Причини:

– лоша кадрова политика, провеждана от Чорбаджиев, ако въобще може да се говори за кадрова политика.

Назначените от него /като председател на комисиите/  ръководни длъжности лица са с ниско ниво на компетентност, но с политически протекции на ГЕРБ.

Така в последните години дирекцията се ”напълни” със служители, приближени до Чорбаджиев и обвързани с ГЕРБ, които не вършат нищо съществено, но получават високо възнаграждение, което е значително по високо от това на тези, които работят на терен. Поради изпълнените от Чорбаджиев политически ангажименти към ГЕРБ за назначенията на нови служители, последните стават негови доверени лица, които той лансира и стимулира, за сметка на други, доказани професионалисти, но неудобни за самият него служители, които той / Чорбаджиев/ ги поставя в черният списък.

Всичко това създава сред служителите чувство за несправедливост и води до дисбаланс в работните колективи. Всяко мотивирано предложение от служителите от черният му списък се омаловажава или игнорира от Чорбаджиев и като ответна реакция, същият налага свои неадекватни решения.

Буди впечатление, че в една от смените е инспектор  Кремена Тодорова /вече, спечелила по  много   спорен начин конкурса, която е в деликатни емоционални отношения с Чорбаджиев / като същата се явява сивият кардинал на ГКПП-Русе заради тези отношения/, което не може да остане незабелязано от личният състав на ГКПП Русе.

Небезизвестен е и факта, че през 2012 г. лично Чорбаджиев  лансира въпросната служителка, като предложи същата да стане заместник началник смяна и тя зае длъжността командир на отделение, въпреки обвързаността й с лице, което е криминално проявено /съпругът на Кремена Тодорова-Теодор Тодоров – с криминалистична регистрация/.

Чорбаджиев , Пламен Петков началник ГПУ-Русе  и Радостин Стоянов началник ГКПП-Русе, като конкурсна комисия, чрез груби манипулации  опорочиха конкурса за началник смяна и ,,избраха’’ именно младши експерт Кремена Тодорова като служителя, който ‘’спечели’’ конкурса.

На следващо място методическото ръководство на ГКПП-Русе, като структура в състава на РДГП –Русе се осъществява от сектор Гранични проверки при РДГП. В сектора трябва да са  ангажирани служители с богат практически опит в гранично-паспортно визовия контрол, но там работят служителите – началника на сектора – главен инспектор Ивелин Ганев /служителят няма и  един ден прослужен на ГКПП/, а другият служител – инспектор Полина Григорова, която не е извършвала  граничен – паспортен визов контрол, когато е била на ГКПП Русе, а само физическа проверка на превозните средства за укрити лица. И двете цитирани лица, под председателството на Чорбаджиев  в комисията за конкурси го “печелят”.

– вземане на еднолични решения от Чорбаджиев за работата на ГКПП Русе

Лично той определя състава на дежурните смени на ГКПП Русе, по искане на неговите доверени служители, без да се отчита необходимостта от равномерно разпределение на личния състав, според опита и рутината. Показателен и начинът, по който се осъществи ротацията в смените – устни указания, дадени от Чорбаджиев на Пламен Петков- началник- ГПУ Русе и Радостин Стоянов- началник ГКПП-Русе, с имената на служителите, които трябва да бъдат разместени и в коя смяна.

Отговорни за това са:

– директор РДГП Русе Димитър Чорбаджиев – за несъздадена адекватна организация на работа в дирекцията и липса на контрол

– началник ГПУ Русе Пламен Петков – незаинтересованост от проблемите и липса на контрол

– началник ГКПП Русе Радостин Стоянов – за недобра организация на работата на ГКПП „Дунав  мост“, мързел и липса на контрол.

Благодарение на въведеният от него авторитарен режим се създаде порочната практика за политически кадрови назначения  в РДГП Русе, и е толкова много овластен  и  прояден от корупция и корупционни схеми и се смята за недосегаем благодарение на неговите властови начини на управление.

Имам придобита и потвърдена  информация, че директор РДГП – Русе комисар Димитър Маринов Чорбаджиев се е облагоденствал и е злоупотребявал със служебното си положение в качеството си на директор РДГП-Русе /регионална дирекция гранична полиция Русе/, като при преминаването му през държавната граница в посока Република Румъния през ГКПП – Русе.

Инициираме този сигнал към Вас, като най – високата инстанция в която имаме доверие, че ще предприеме необходимите действия и извърши нужните проверки, за да се уверите, че в РДГП Русе ръководството на директора на дирекцията е неадекватно, несъобразено с предоставените му правомощия и не е в рамките на законосъобразността, както и че не се спазват правилниците за работа и етичният кодекс на поведение на служителите на МВР. 

Чорбаджиев е минал “Дунав мост” с личния си лек автомобил с рег. № Р9250КВ и не е заплащал такса за мостовото съоръжение от 01.01.2017 г. /такса събирана от Агенция Митници отдел ПТРР/ с което е ощетявал републиконският бюджет.

Тази информация е  проверена при Агенция Митници за извършени плащания на автомобила и съпоставяне с представените му уведомления  за пътуване в чужбина на основание чл.18 ал.4 от Закона за защита на класифицираната информация.

Същият също така  не е предоставял документите си и тези  на лицата пътуващи в автомобила  за проверка в автоматизираните информационни масиви на МВР, с което е създал  предпоставки ,че е възможно да превозва  лица с наложени ограничения за напускане на страната, укрити лица и забранени предмети, тъй като в качеството си на директор не е позволявал да му бъде извършена гранична проверка за укрити лица и предмети, което е грубо  дисциплинарно нарушение от негова страна.

Като допълнение мога  да доуточня, че директор РДГП – Русе при осъществяване на личните си пътувания в Румъния не е предоставял СРМПС с което пътува, личните си документи, както и  тези  на лицата пътуващи в автомобила с него за проверка в автоматизираните информационни масиви на МВР /”АИС – ГК”/“Н.ШИС II”// пред служителите извършващи гранична проверка от българска страна, както и на служителите извършващи гранична проверка от  румънска страна в / eSif /, както на излизане от страната така и на влизане в страната.

Може би Ви е известно  при интензивен тафик може да е имало несистематични гранични проверки, без задължителна проверка в АИС – „ГК“ и АИС „АНД“, но това няма как да бъде за всички периоди на неговите пътувания.

Ще Ви предоставя  разпечатка/неофициално направена справка/ на хартиен носител за заплатена такса мостово съоръжение на лек автомобил с рег.№ Р9250КВ /BG/ за периода от 01.10.2020 г. до 22.11.2022 г. от системата BICIS на отдел ПТРР при Териториална дирекция Митница -Русе при Агенция Митници.

Поради непредставянето на документите си лични и на МПС с което пътува комисар Чорбаджиев и документите на пътниците в автомобила на служителите от дежурната смяна и за двете страни /България – Румъния/ информация за броя на посещенията му в Румъния може да бъде изискана чрез СКЦ – Гюргево справка от CNAIR /Compania Nationala de Admistrare a infrastructure Rutiera-Romania – автоматизирана информационна система пътна карта на румънската пътна инфраструктура/ и да се направи  съпоставка с броя на пътуванията на лек автомобил с рег.№ Р9250КВ /BG/ за периода от 01.01.2017 г. до 22.11.2022 г., през мостовото съоръжение и заплатена такса за мостовото съоръжение при системата BICIS на отдел ПТРР при Териториална дирекция Митница -Русе при Агенция Митници.

 От извършите справка, като  са съпоставени уведомление за пътуване в чужбина на основание чл. 18, ал. 4 от ЗЗКИ подадени от комисар Димитър Чорбаджиев със справката от CNAIR /Compania Nationala de Admistrare a infrastructure Rutiera-Romania – автоматизирана информационна система пътна карта на румънската пътна инфраструктура/ на лек автомобил с рег.№ Р9250КВ /BG/ и справка за платени такси мостово съоръжение от системата BICIS на отдел ПТРР при Териториална дирекция Митница -Русе при Агенция Митници, се установява ,че същият не е заплащал такса за мостовото съоръжение събирана от  Агенция Митници с което е ощетил ребупликанският бюджет със стотици левове .

Считам, че е налице престъпление по чл.282 от НК и чл.283 от НК

Възложена е  на проверка, но предвид неговите властови механизми на директор тази проверка може да се потули, образувана е прокурорска проверка по описа на окръжна прокуратура Русе, но и тя също може  да се неглижира и потули, затова давам гласност на случая чрез Вас и Вашата медия, защото Ви имам безкрайно голямо доверие.

Директор РДГП – Русе комисар Димитър Маринов Чорбаджиев използва служебни превозни средства на РДГП-Русе/регионална дирекция гранична полиция Русе/,за да транспортира от ГКПП-Русе Дунав мост сина си и негови със студенти  до домовете им и  ангажира служители от РДГП-Русе/гранични полицаи/, вместо същите да осъществяват патрулно-охранителна  дейност по охраната на държавната граница и борбата с нелегалните мигранти, а играят ролята на безплатни таксиметрови услуги в полза на директор РДГП – Русе комисар Димитър Маринов Чорбаджиев ,с което същият отново ощетява държавният бюджет .

Използва също така служебен превоз от поверената му дирекция за да превозва строителни материали да домът му, което е недопустимо и също така ощетява държавният бюджет и го използва за лично облагоденстване.

Недопустимо е ръководител и директор на РДГП-Русе  от такъв ранг да дава такъв пример на подчинените си.

Комисар Чорбаджиев в резултат на своите инфантилни решения води до умишлени затруднения на пропускателната дейност през граничен пункт Русе Дунав мост, което се отразява негативно на институцията Гранична  Полиция.

В тази връзка Ви моля чрез Вашата медия да дадете гласност по така изложените факти и обстоятелства по отношение на директор РДГП-Русе Димитър Маринов Чорбаджиев, положението е нетърпимо и е извън контрол.

Известно е, че има постъпили данни   в МВР включително и за корупционно поведение от страна на последния, които могат да бъдат проверени и потвърдени по надлежния ред, но същите се бавят и де факто  и са безрезултатни!

Оставам на разположение при необходимост да бъдат предоставени конкретни факти и обстоятелства във връзка с гореизложеното!

Още много факти мога и ще   Ви бъдат предоставени.

Благодаря Ви предварително госпожо Томова .

На Ваше разположение съм.

 С уважение ,

/подател на сигнала/

Д. Т.

град Русе

«