« Върни се назад Публикувано на 19.11.2021 / 11:51

РАДЕВ, ПРЕКРАТЕТЕ НЕЗАБАВНО ТОВА ПОЛИТИЧЕСКО БЕЗУМИЕ! ИНАЧЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТЪТ Е АВТОР И КАТАЛИЗАТОР НА КОНФЛИКТНИ И ОПАСНИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО ЧУЖДА И СЪСЕДНА ДЪРЖАВА САМО ЗАРАДИ СПЕЧЕЛВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ!

Призовавам действащият президент на РБ, господин Румен Радев,

Като конституционен гарант за действията на служебното правивелство, да предприеме неотложни действия за прекратяване на целенасочената кампания срещу република Турция от страна на Бойко Рашков, в качеството му на министър на вътрешните работи. Неговата политическа длъжност предполага охрана на граждански права в юрисдикцията на българската държава, но за всичко останало трябва да има санкция на няколко специални служби, извън обсега на МВР.

В противен случай сме изправени пред грубо нарушаване на конституционният ред, само заради евентуално спечелване на политически дивиденти.

Специалните служби, способни да работят и изпълняват задачи извън територията на националната държава имат достатъчен дипломатически и професионалин ресурс, за да добият вярна и навременна информация за евентуални заплахи. Ако те не са установили такива и няма приложени по установения ред такива безспорни доказателства, означава, че лично президента Радев е автор и катализатор на конфликтни и обществено опасни действия спрямо чужда и съседна на нашата държава, лоялен член на НАТО.

Разбирате ли какво вършите господин Президент!?

Моля, като лоялен гражданин на тази страна, неотложно да преосмислите начините и формите с които си служите не от вчера, в едно с упълномощените от вас длъжностни лица.

Вътрешната ви нагласа да разпознавате само приятели и врагове ви превръща в опасност за националната сигурност и навременото осъзнаване може да предотврати неконтролируеми в близкото бъдеще, напълно излишни международни конфликти.

Не съм ваш личен враг, господин Президент на РБ!

И Ви моля, прекратете незабавно това политическо безумие.

подп. Николай Марков – експерт по национална сигурност

«