« Върни се назад Публикувано на 25.07.2021 / 12:52

РАДЕВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ ФАЛИРАТ ЕНЕРГЕТИКАТА. ПО ЗАПОВЕД НА „СИНЕРГИЯТА С ДНЕВНИЯ РЕД НА САЩ“

Фуражката не мисли, фуражката изпълнява!

По заповед на „синергията с дневния ред на САЩ“, службашите от Радевото правителство са на път да фалират държавните енергийни дружества! Парадоксът е, че това става заради некадърното „изчегъртване“ на калинките на ГЕРБ в ръководството на Български Енергиен Холдинг.

След като два месеца си кротуваха, петъчно от Министерство на енергетиката обявиха, че със заповед на служебния министър Андрей Живков шефовете на БЕХ са освободени. До провеждането на нов конкурс е назначено временно ръководство на Холдинга, който се явява „шапка“ на АЕЦ „Козлодуй“, „Националната електрическа компания“, „Електроенергийният системен оператор“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, Мини „Марица Изток“, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“.

Каква е схемата?

Суверенът се радва, че поредните калинки са отлетели, но и идея си няма, че на 02 август 2021 г., т.е. само след една седмица няма да има кой да нареди плащане по облигационен заем в размер на 550 млн. евро. Заедно с лихвата за последната година, която е близо 27 млн. евро, на 02 август БЕХ трябва да плати над 1,1 милиарда лева. Да, ама няма да ги плати, защото няма кой да нареди превода, бордът на БЕХ е уволнен, а новите не са вписани!

Към настоящия момент, средствата необходими за изплащане на дълга са налични по сметка на БЕХ в Българска Банка за развитие, като за да бъдат преведени по сметката на Агента по плащанията – Citibank London същите следва да бъдат наредени на 28.07.2021 г. с платежен документ от упълномощено лице, за да може обслужващата банка да извърши трансфера на средства и на падежа 02.08.2021 г. тези средства да бъдат преведени от страна на Агента по плащанията към инвеститорите, притежаващи облигации на БЕХ от пласираната през 2016 г. облигационна емисия“, обясниха от БЕХ в петък вечерта.

Какво ще се случи след една седмица ли?

В случай, че средствата не бъдат преведени към инвеститорите на деня на падежа 02.08.2021 г. по каквато и да е причина, съществува риск от обявяване на предсрочна изискуемост и по другите две облигации на обща стойност 1,200 млн. евро, формирани както следва: 600 млн.евро, дължими по облигацията, пласирана през 2018 г. и още 600 млн.евро по облигацията, пласирана през 2021 г. Освен главницата, инвеститорите имат право да предявят предсрочно изплащане и на дължимите лихви“, признават от БЕХ и забележете какво още ще се случи:

Това ще доведе до изпадане на БЕХ ЕАД в неплатежоспособност, което ще има пагубен ефект върху финансовото състояние на всички държавни енергийни дружества и ще застраши нормалното им функциониране.

Предвид факта, че дружествата от структурата на БЕХ ЕАД управляват активи, които са класифицирани като обекти част от критичната енергийна инфраструктура на страната, всяко действие което би застрашило тяхното бъдещо опериране ще доведе до нарушаване на енергийната и националната сигурност на страната.“

С думи прости: след една седмица – АЕЦ „Козлодуй“, „Националната електрическа компания“, „Електроенергийният системен оператор“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, Мини „Марица Изток“, „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ – на практика във всеки момент могат да бъдат обявени във фалит?!

Какво се случва с фалирали компании ли?

Чрез адвокатски схеми се разграбват, а после се купуват за „един пробит долар“. Сега разбрахте ли какво е практическото приложение на „Три морета“ и на „синергията с дневния ред на САЩ“ – оставаме без енергетика, т.е. приключваме с националната сигурност и суверенитет, а се превръщаме  окончателно в колония от Третия свят.

И понеже пак ще се появят философи, нека видим какви „експерти“ са новите „калинки“, които трябва да поемат БЕХ, след възможното му обявяване в несъстоятелност:

Един брой специалист по придобивания и сливания; един брой консултант и адвокат; един счетоводител, преминал обучение по енергийна сигурност в… Държавния департамент на САЩ.

Радев, какво още не си предал на Мустафа-та, бързай, че няма време, избори идат…

Таско Еленков

«