« Върни се назад Публикувано на 12.09.2022 / 10:22

Проф. Нако Стефанов от „Справедлива България“ с инициатива за общобългарска платформа-„България – Зона на мира“

Водачът на листите в София и Бургас проф. Нако Стефанов осъществи инициатива за изготвяне на общобългарска платформа – „България – Зона на мира“. Светът навлезе в криза с глобални измерения. Решаването на социално-икономическите, здравните, технологическите, природно-климатическите и прочее проблеми, предизвикани или свързани с тази криза, изискват съвместните усилия на цялото човечество.

В същото време наблюдаваме тенденции, при които нараства военно-политическото напрежение между различни страни, в частност на Балканите и в Черноморския регион. Всичко това предполага вероятността от такова развитие на събитията, при което може да се стигне най-малко до военни действия с ниска интензивност. Всичко това означава негативни последствия с унищожителен резултат за нашата Родина, ако тя бъде въвлечена в подобна. авантюра.

В тази връзка следва да се предприеме инициатива, която да създаде условия да се изключи подобна на описаната по-горе унищожителна катастрофа за Отечеството ни. В тази връзка Ви призоваваме като се изхожда от позицията на българските национални интереси публично да започне осъществяването на Общобългарска платформа-„България – Зона на мира“.

«