« Върни се назад Публикувано на 13.11.2017 / 12:48

ПРОКУРАТУРА ЗА ЧУДО И ПРИКАЗ! „ИЗПРАХА“ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ. ОТТУК НАТАТЪК, ДА НЕ ВИ ПУКА, КОГАТО НАРУШАВАТЕ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!

ВОЕННО АПЕЛАТИВНА ПРКУРАТУРАВоенно-апелативна прокуратура извърши служебен контрол на постановлението на ВОП – София за отказ да се образува досъдебно производство по доклад от вътрешен одит на ВМА, както и допълнителна проверка. Няма достатъчно данни за извършено престъпление.

На 10.11.2017 г., Военно-апелативна прокуратура /ВоАП/ потвърди постановлението на прокурор от Военно-окръжна прокуратура гр. София от 07.06.2017 г., с което бе отказано да се образува досъдебно производство по повод одитен доклад на Министерство на отбраната за оценка на законосъобразността и ефективността на извършените дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.01.2014 г. – 31.01.2017 г. на Военно медицинска академия, поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление от длъжностни лица от ВМА.

При извършения служебен контрол на проверяваното постановление е установено, че първоначалната проверка е непълна, а наблюдаващият прокурор не е осъществил необходимия контрол над работата на военния следовател. Поради това прокурор от ВоАП е извършил допълнителна лична проверка, в хода на която са изискани относими документи и са снети обяснения от различни длъжностни лица, съобщиха от прокуратурата.

Анализът на всички събрани материали е довел до извод, че няма данни за извършено престъпление от общ характер от длъжностни лица от ВМА. Постановлението е изпратено на Министерство на отбраната и на ВМА.

ВоАП е сигнализирала административния ръководител на ВОП – София за извършване на цялостна проверка на работата на наблюдаващия прокурор Адалберт Кръстев за преценка на основания за ангажиране на дисциплинарната му отговорност с оглед констатираното формално извършване на началната проверка по случая.

Препис от постановлението в едно с копие на одитен доклад от м. март 2017 г. на Дирекция „Вътрешен одит“ – МО, е изпратен по компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция, предвид установеното нарушение на чл. чл. 49, ал. 1 от ППЗОП /отм./ и на т. 9.5 от утвърдените Условията за участие в процедурата. Изпращането е с оглед правомощията на АДФИ за ангажиране на административно-наказателна отговорност“.

Чл. 49. от ППЗОП гласи: „ (1) Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение“

Какво разбираме от това прокурорско съобщение?

  1. Порво и основно: изпраха ръководството на ВМА.
  2. Както писа АФЕРА, очевадно е станало ясно и за Военна апелативна прокуратура, че първоначалната проверка на Военна окръжна прокуратура е била тинтири – минтири.
  3. Сега, обаче, видите ли, „лично“, каквото и да означава това, бил извършил „проверка“ военно-апелативен прокурор и установил, че няма … данни за престъпление.
  4. Както установи АФЕРА, така очевадно е установил и военният апелативен прокурор, че наблюдаващият прокурор Адалберт Кръстев, чиято съпруга работи като финансов надзор в Министерството на отбраната, на което е под шапката ВМА, нищо не е свършил и затова предлага да бъде разгледана цялостната му работа като прокурор. С което признава, че първоначалната прокурорска проверка е била менте.
  5. По повод нарушенията на обществената поръчка, в която зетя на Николай Петров и фирма, свързана с майка му, изобщо даже не е регистрирана по БУЛСТАТ, военно-апелативният прокурор изпраща това „нарушение“ на … АДФИ, за „административно – наказателна отговорност“.
  6. Така, драги ми зрители на тази прокуратура за чудо и приказ – оттук нататък хич да не ви пука да нарушавате закона за обществените поръчки – прокуратурата за чудо и приказ ще ви „изпере“. Е, не всеки, само, който ТРЯБВА. Нали се сещате, ако беше някой друг, какво щеше да се случи?!

Afera.bg

«