« Върни се назад Публикувано на 08.08.2023 / 9:37

ПРЕДСТОИ И ЗАКОН ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИНТИМНАТА ВРЪЗКА, КОЙТО ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ НАЛОЖИ СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ИНТИМНАТА ВРЪЗКА, КОЙТО ДА УРЕДИ КАК ДА ВЛИЗАМЕ В ИНТИМНА ВРЪЗКА

След приемане на промените в ЗЗДН и влизането им в сила предстои разглеждане и приемане на Закон за прекратяване на интимната връзка.

Това ще се налага с оглед на новите правоотношения, в които влизате когато сте в интимна връзка.

Съгласно новия законопроект прекратяването на интимна връзка ще се извършва с връчване на книжа по реда на чл. 37 и сл. от ГПК, а именно с призовка. Този, който желае да прекрати интимната връзка е длъжен да изпрати призовка до интимно свързания си партньор, с която изрично да го уведоми, че в едноседмичен срок считано от датата на уведомяване връзката се прекратява, като може да не посочва основания/причини за това. Уведоменият има право да обжалва в едноседмичен срок пред съответния районен съд. Във възражението си разлюбеният може да не посочва причините за обжалване, а може да напише само Възразявам. Ако вече е скъсал пръв с половинката си той трябва да посочи, че възразява, защото е скъсал примерно той, а не тя. Страните разбира се ще имат правото и на съдебни разноски.

Уведомленията може да се връчват и чрез Нотариус или ЧСИ, а когато партньорът не може да бъде намерен на постоянния си адрес връчването може да се извърши чрез съпруг/съпруга или други близки със задължението да предадат на партньора съобщението. Ако в продължение на 1 месец партньорът не бъде открит прекратяването на връзката може да се извърши от призовкаря чрез залепване на съобщение на вратата на жилището, в което живее лицето или на входа на блока, на таблото за обяви.

Съдът може да разпореди и партньорът да бъде уведомен чрез своя работодател или чрез съобщение по радиото, най-малкото в един вестник и пет интернет сайта, и четири телевизии, едната от които задължително Тянков ТВ, втората Скат, предаването „А бяхме млади“ и Първа прогама на БНТ, предаването “Бразди”.

Ако партньорът получи редовно призовката си и подаде възражение в съда, партньорът подал заявлението за прекратяване на интимната връзка има едноседмичен срок да заведе граждански иск за прекратяване на интимната връзка.  

Закона за прекратяване на интимната връзка от своя страна ще наложи създаването на Закон за интимната връзка, който да уреди как да влизаме в интимна връзка.

Петър Николов

адвокат

«